Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Четверток седмицы Ваий (Шестая)

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 65:8–16)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: и́мже о́бразом обрета́ется я́года на гре́зне и реку́т, не погуби́ его́, я́ко благослове́ние есть в нем, та́ко сотворю́ служа́щаго Ми ра́ди, не и́мам всех погуби́ти ра́ди его́. И изведу́ из Иа́кова се́мя, и из Иу́ды, и насле́дит го́ру святу́ю Мою́, и насле́дят избра́ннии Мои́, и раби́ Мои́, и вселя́тся та́мо. И бу́дут в дубра́ве огра́ды стадо́м, и юдо́ль Ахо́рская в поко́ище говя́дов лю́дем Мои́м, и́же взыска́ша Мене́. Вы же оста́вившии Мя, и забыва́ющии го́ру святу́ю Мою́, и уготовля́ющии де́мону трапе́зу, и исполня́ющии ща́стию растворе́ние. Аз преда́м вас под меч, вси закла́нием паде́те, я́ко звах вас и не послу́шасте, глаго́лах и преслу́шасте, и сотвори́сте лука́вое пре́до Мно́ю, и я́же не хоте́х избра́сте. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь: се рабо́тающии Ми я́сти бу́дут, вы же вза́лчете. Се рабо́тающии Ми пи́ти бу́дут, вы же возжа́ждете. Се рабо́тающии Ми возра́дуются, вы же посрамите́ся. Се рабо́тающии Ми возвеселя́тся в весе́лии се́рдца, вы же возопие́те в боле́зни се́рдца ва́шего и от сокруше́ния ду́ха воспла́четеся. Оста́вите бо и́мя ва́ше в насыще́ние избра́нным Мои́м, вас же избие́т Госпо́дь. Рабо́тающим же Мне нарече́тся и́мя но́вое, е́же благослови́тся на земли́, благословя́т бо Бо́га и́стиннаго.

Бытия́ чте́ние. (Быт 46:1–7)

Воста́в Изра́иль сам и вся су́щая его́, прии́де ко кла́дязю кля́твенному, и пожре́ же́ртву Бо́гу отца́ своего́ Исаа́ка. Рече́ же Бог ко Изра́илю в виде́нии но́щию, глаго́ля: Иа́кове, Иа́кове. Он же рече́: что есть? Он же рече́ ему́: Аз есмь Бог отце́в твои́х, не убо́йся изы́ти во Еги́пет, в язы́к бо ве́лий сотворю́ тя та́мо. И Аз сни́ду с тобо́ю во Еги́пет, и Аз возведу́ тя до конца́, и Ио́сиф возложи́т ру́ки своя́ на о́чи твои́. Воста́ же Иа́ков от кла́дязя кля́твеннаго, и взя́ша сы́нове Изра́иля, отца́ своего́, и стяжа́ние, и жены́ своя́ на колесни́цы, я́же посла́ Ио́сиф взя́ти его́. И взе́мше име́ния своя́, и все стяжа́ние, е́же стяжа́ша в земли́ Ханаа́нстей, внидо́ша во Еги́пет Иа́ков, и все се́мя его́ с ним. Сы́нове и сы́нове сыно́в его́ с ним, дще́ри и дще́ри дще́рей его́, и все се́мя свое́ введе́ во Еги́пет.

При́тчей чте́ние. (Притч 23:15–35; 24:1–5)

Сы́не, а́ще прему́дро бу́дет се́рдце твое́, возвесели́ши мое́ се́рдце. И пребу́дут в словесе́х твои́х устне́ к мои́м устна́м, а́ще пра́ва бу́дут. Да не ревну́ет се́рдце твое́ гре́шником, но в стра́се Госпо́дни бу́ди весь день. А́ще бо соблюде́ши я́, бу́дут ти вну́цы, и упова́ние твое́ не отсту́пит. Слу́шай, сы́не, и прему́др быва́й, и исправля́й мы́сли твоего́ се́рдца. Не бу́ди винопи́йца, ниже́ прилага́йся к сложе́нием и купова́нием мяс. Всяк бо пия́ница и блудни́к обнища́ет, и облече́тся в раздра́нная, и в ру́бища всяк сонли́вый. Слу́шай, сы́не, отца́ роди́вшаго тя и не презира́й, егда́ состаре́ется ма́ти твоя́. И́стину стяжи́ и не отри́ни му́дрости, и уче́ния, и ра́зума. До́бре воспитова́ет оте́ц пра́веден, о сы́не же прему́дрем весели́тся душа́ его́. Да весели́тся оте́ц и ма́ти о тебе́, и да ра́дуется ро́ждшая тя. Даждь ми, сы́не, твое́ се́рдце, о́чи же твои́ моя́ пути́ да соблюда́ют. Сосу́д бо сокруше́н чужди́й дом, и студене́ц те́сен чужди́й. Сей бо вско́ре поги́бнет, и вся́кий законопресту́пник потреби́тся. Кому́ го́ре? Кому́ молва́? Кому́ су́дове? Кому́ го́рести и сва́ры? Кому́ сокруше́ния вотще́? Кому́ си́ни о́чи? Не пребыва́ющим ли в вине́ и не назира́ющим ли, где пи́рове быва́ют? Не упива́йтеся вино́м, но бесе́дуйте к челове́ком пра́ведным, и бесе́дуйте в прохо́дех. А́ще бо на ча́ши и сткля́ницы вда́си о́чи твои́, последи́ и́маши ходи́ти нажа́йший бели́льнаго дре́ва. Последи́ же, я́ко от зми́я уя́звен простре́тся, и я́коже от кера́ста разлива́ется ему́ яд. О́чи твои́, егда́ у́зрят жену́ чу́ждую, уста́ твоя́ тогда́ возглаго́лют стро́потная. И возля́жеши, я́ко в се́рдце мо́ря, и я́коже ко́рмчий во мно́зе волне́нии. Рече́ши же: би́ша мя и не поболе́х, и поруга́шася ми, аз же не разуме́х, когда́ у́тро бу́дет, да шед взыщу́, с ни́миже сни́дуся. Сы́не, не ревну́й муже́м злым, ниже́ возжеле́й бы́ти с ни́ми, лжам бо поуча́ется се́рдце их, и боле́зни устне́ их глаго́лют. С прему́дростию зи́ждется дом и с ра́зумом исправля́ется. С чу́вствием исполня́ются сокро́вища от вся́каго бога́тства честна́го и до́браго. Лу́чше му́дрый кре́пкаго, и муж ра́зум име́яй земледе́льца вели́ка.

Чтения великого поста