Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Недели Сыропустной

Апостол к Римляном, зачало 112.

Бра́тие, ны́не ближа́йшее нам спасе́ние, не́жели егда́ ве́ровахом. Нощь у́бо пре́йде, а день прибли́жися: отложи́м у́бо дела́ те́мная, и облече́мся во ору́жие све́та. Я́ко во дни, благообра́зно да хо́дим, не козлогласова́нии и пия́нствы, не любодея́нии и студодея́нии, не рве́нием и за́вистию. Но облецы́теся Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м, и пло́ти уго́дия не твори́те в по́хоти. Изнемога́ющаго же в ве́ре прие́млите, не в сомне́ние помышле́нии. Ов бо ве́рует я́сти вся, а изнемога́яй зе́лия да яст. Яды́й не яду́щаго да не укоря́ет, и не яды́й яду́щаго да не осужда́ет: Бог бо его́ прия́т. Ты кто еси́ судя́й чужде́му рабу́? Своему́ Го́сподеви стои́т, или́ па́дает. Ста́нет же, си́лен бо есть Бог поста́вити его́.

Евангелие от Матфея, зачало 17

Рече́ Госпо́дь: а́ще отпуща́ете челове́ком согреше́ния их, отпу́стит и вам Оте́ц ваш Небе́сный. А́ще ли не отпуща́ете челове́ком согреше́ния их, ни Оте́ц ваш отпу́стит вам согреше́ний ва́ших. Егда́ же постите́ся, не бу́дите я́коже лицеме́ри се́тующе: помрача́ют бо ли́ца своя́, я́ко да явя́тся челове́ком постя́щеся. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко восприе́млют мзду свою́. Ты же постя́ся пома́жи главу́ твою́, и лице́ твое́ умы́й. Я́ко да не яви́шися челове́ком постя́ся, но Отцу́ твоему́, И́же вта́йне, и Оте́ц твой, ви́дяй вта́йне, возда́ст тебе́ я́ве. Не скрыва́йте себе́ сокро́вищ на земли́, иде́же червь и тля тлит, и иде́же та́тие подко́пывают и кра́дут. Скрыва́йте же себе́ сокро́вище на небеси́, иде́же ни червь, ни тля тлит, и иде́же та́тие не подко́пывают, ни кра́дут. Иде́же бо есть сокро́вище ва́ше, ту бу́дет и се́рдце ва́ше.

Чтения великого поста