Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Трипеснец В Пятницу Пятой седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

В пято́к пя́тыя неде́ли по Па́сце, трипе́снец, его́же краестро́чие: Сла́ва Богу, ами́нь.

Гла́с 4.

Пе́снь 5.

Ирмо́с: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственней Сла́ве Твое́й: Ты́ бо Неискусобра́чная Дево, име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бога, и родила́ еси́ Безле́тнаго Сына все́м воспева́ющым Тя́ ми́р подава́ющая.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Связу́емь Владыко, и на дре́ве пригвожда́емь, разреши́л Мя́ еси́ у́з грехо́вных, и любви́ Твое́й пригвозди́л еси́: те́мже благода́рно Твое́ пою́ вели́чие, и несказа́нную си́лу.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яви́вшуся Тебе́ Спасе во а́де, дре́вле осужде́нный Ада́м разреши́ся осужде́ния, и многоле́тных у́з, вопия́: сла́ва мно́зей Твое́й Сло́ве Бла́гости, Иисусе Многоми́лостиве.

Сла́ва: Стра́нно явля́ется жена́м ангел, вну́трь седя́ гро́ба, и возгласи́: что́ приидо́сте ра́но иска́ти; Христо́с Воскре́се, умертви́в сме́рть.

И ны́не, богоро́дичен: Свята́я Всенепоро́чная, во святы́х Свята́го Препочива́ющаго роди́вшая, Сего́ я́ко ви́дела еси́ из гро́ба возсия́вша, я́ко Жениха́ из черто́га, пе́сньми велича́ла еси́ Сего снизхожде́ние.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Отроки благочести́выя в пещи́, рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́не же де́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́ет пе́ти Тебе́: Господа по́йте дела́, и превозноси́те Его́ во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Во Ада́ме помраче́нное естество́, Человеколю́бче, назида́я, просте́рл еси́ дла́ни Твоя́ на Дре́ве пригвожда́емь, и в ре́бра Пречи́стая ископова́емь. Те́мже мно́гое благоутро́бие Твое́ песносло́вим во вся́ ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яко ви́де Тебе́ до́лу а́д, пленя́юща сего ца́рствия, я́же дре́вле поглоти́, стра́хом Твои́м умерщвля́емь, ме́ртвыя дая́ше вся́ Сло́ве, зову́щыя: Господа по́йте дела́, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Рыда́ющым вопия́ше мироно́сицам на ка́мени седя́й ангел: те́кше возвести́те ученико́м воста́ние Жизнода́вца: уже́ бо вои́стинну воста́, а́дово низложи́в мучи́тельство, и диа́волю сте́р зло́бу.

Сла́ва, троичен: Еди́наго Тя́ сла́вя существо́м, Троицу же пропове́дую Ли́цы, Еди́но Божество́, Отца́ Пребезнача́льна, Сына и Духа Свята́го, вопия́ всегда́: Господа по́йте дела́, и превозноси́те его́ во ве́ки.

И ны́не, богоро́дичен: Яко яви́ся Бог из Тебе́ Дево, не разруши́ вся́ко де́вства зна́мения, та́ко воста́, ка́меню запечатле́ния оста́ви непоколе́блема. Его́же ви́девши ра́дости испо́лнилася еси́, благословя́щи сего Боже́ственную Си́лу во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Вся́к земноро́дный да взыгра́ется духом просвеща́емь, да торжеству́ет же безпло́тных умо́в естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопие́т: ра́дуйся Всеблаже́нная Богородице, Чи́стая Приснодево.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Горе́ возше́д на высоту́ Креста́, во́лею Долготерпели́ве, привле́кл еси́ челове́ка от про́пастей па́губы к све́ту: положи́в же ся во гро́бе Жи́знь Сы́й Христе́, во гробе́х спя́щыя воздви́гл еси́, Честны́м и Сла́вным воста́нием Твои́м.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Ми́ро Тебе́ ли́к же́нский приноша́ше, жи́зни нача́льнику: и смотри́в Тя́ воста́вша, благовести́ ученико́м воста́ние, собра́нным вку́пе и пла́чущым, и́же ви́девше Тя́, просвеще́ния и ра́дости испо́лнишася.

Сла́ва: Солнце Христе́, во а́де бы́в с душе́ю я́ко Бог, та́мо спя́щым окова́нным от ве́ка, Тво́й све́т возсия́л еси́, и воскреси́л еси́ святы́м Воскреснием Твои́м воспева́ющих Твою́ благость.

И ны́не, богоро́дичен: Ма́нием вся́ Дево нося́щаго Бога родила́ еси́, Челове́ка бы́вша за благоутро́бие Богора́дованная: Его́же приле́жно моли́, просвети́ти на́ша сердца́, блажа́щих Тя́ вои́стинну, я́ко Чи́стую Богома́терь.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода