Шрифт

Каноны Цветной Триоди

Трипеснец В Четверг Пятой седмицы по Пасхе

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

И тропарь, глас 5, трижды:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

В четверто́к пя́тыя неде́ли по Па́сце, трипе́снец, его́же краестро́чие: Пе́снь Богу подоба́ет.

Гла́с 4.

Пе́снь 4.

Ирмо́с: Любве́ ра́ди Ще́дре Твоего о́браза, на Кресте́ Твое́м ста́л еси́, и раста́яшася язы́цы: ты́ бо еси́ Человеколю́бче, кре́пость моя́ и хвале́ние.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яко воздви́глся еси́ во́лею на дре́во, и земля́ и го́ры и хо́лми поколеба́шася тре́петом, стра́ждуща Тя́ ви́дяще, Ще́дре Долготерпели́ве.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Убоя́вся Твоего, Спасе, сни́тия а́д, ме́ртвыя я́же имя́ше, подава́ше вско́ре, песносло́вящыя Твою́ неизрече́нную Си́лу.

Сла́ва: Неразу́мный зря́ Тя́ евре́йский собо́р Ще́дре, слепы́м о́чи даю́ща, убива́ше Су́щаго Жи́знь и Воскресе́ние.

И ны́не, богоро́дичен: Ви́девши из гро́ба воста́вша Твоего́ Сына Дево, со апо́столы о не́м ра́довалася еси́ Чи́стая: с ни́ми же Тя́ сла́вим.

Пе́снь 8.

Ирмо́с: Вся́ дела́ Божия, и вся́ тва́рь благослови́те Господа, я́ко челове́ком от земли́ возсия́ све́т, и вселе́нную всю́ просвети́, и жи́знь ве́чную ми́ру дарова́, по́йте лю́дие, и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

На Кресте́ Тя́ ви́дев разбо́йник благоразу́мный, помяни́ мя, взыва́ше, Владыко, удиви́вся си́ле Твое́й, и е́же па́че ума́ Твоему́ стра́шному смотре́нию.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Яви́лся еси́ Христе́ жена́м, ра́дуйтеся, глаго́ля, ми́лостивно я́ко Человеколю́бец, ско́рбь я́ве утоля́я, и радостнотворя́ челове́ки Твои́м воста́нием.

Сла́ва: Дре́вле слепо́му от рожде́ния, я́коже дарова́л еси́ све́т, Светода́вче Иисусе: си́це и мне́ серде́чныя зе́ницы отве́рзи, разуме́ти све́т Твои́х повеле́ний.

И ны́не, богоро́дичен: Изба́ви мя́ огня́ гее́нскаго, и ве́чнаго осужде́ния Чи́стая, утиши́ помышле́ний мои́х свире́пое волне́ние, и напра́ви к ти́хому жи́зни приста́нищу.

Пе́снь 9.

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный от несеко́мыя горы́ Тебе́ Дево, краеуго́льный отсече́ся, Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́: те́м веселя́щеся, Тя́ Богородице велича́ем.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Просте́рл еси́ дла́ни на Дре́ве, пе́рвыя сне́ди дре́ва владыко ру́ку просте́ршуюся, душетле́нна вре́да исцеля́я: те́мже непостижи́мое смотре́ние Твое́ сла́вим.

Припев: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Врата́ и вереи́ сме́рти сни́тием Твои́м сокру́шь, а́дова ца́рствия вся́ Твое́ю си́лою Спасе истощи́л еси́, и воскре́с тридне́вно, вселе́нную просвети́л еси́.

Сла́ва: Ре́кл еси́ Спасе, я́влься Твои́м святы́м апостолом по воскресе́нии: ми́р прете́кше ве́рою пропове́дите, я́же во Мне́ ви́десте стра́шная, и неизрече́нная та́инства.

И ны́не, богоро́дичен: Ви́дела еси́ Христа́ воста́вша, с жена́ми мироно́сицами, и преложи́вши рыда́ние в ра́дость, сего́ сла́вила еси́: те́мже велегла́сно Тя́ Богороди́тельнице велича́ем.

Вместо Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь

И паки: Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. (Трижды.)

И нам дарова́ живо́т ве́чный, / покланя́емся Его́ / тридне́вному Воскресе́нию.

Песнопения Пасхального периода