Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в пятницу 4 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 27.

Во дни о́ны, глаго́лющу Петру́ глаго́лы сия́, нападе́ Дух Святы́й на вся слы́шащыя сло́во. И ужасо́шася и́же от обре́зания ве́рнии, ели́цы приидо́ша с Петро́м, я́ко и на язы́ки дар Свята́го Ду́ха излия́ся: слы́шаху бо их глаго́лющих язы́ки и велича́ющих Бо́га. Тогда́ отвеща́ Петр: еда́ во́ду возбрани́ти мо́жет кто, е́же не крести́тися сим, и́же Дух Святы́й прия́ша, я́коже и мы? Повеле́ же им крести́тися во и́мя Иису́с Христо́во. Тогда́ моли́ша его́ пребы́ти у них дни не́кия. Слы́шаша же Апо́столи и бра́тия су́щии во Иуде́и, я́ко и язы́цы прия́ша сло́во Бо́жие. И егда́ взы́де Петр во Иерусали́м, препира́хуся с ним и́же от обре́зания, глаго́люще, я́ко к муже́м обре́зания не иму́щым вшел еси́ и ял еси́ с ни́ми. Наче́н же Петр, ска́зоваше им поря́ду, глаго́ля: аз бех во гра́де Иоппи́йстем моля́ся и ви́дех во у́жасе виде́ние, сходя́щь сосу́д не́кий, я́ко плащани́цу ве́лию, от четы́рех кра́ев низпуща́ему с небесе́, и прии́де да́же до мене́, в ню́же воззре́в смотря́х, и ви́дех четвероно́гая земна́я и зве́ри и га́ды и пти́цы небе́сныя. Слы́шах же глас глаго́лющь мне: воста́в, Пе́тре, заколи́ и яждь. Рех же: ника́коже, Го́споди, я́ко вся́ко скве́рно или́ нечи́сто николи́же вни́де во уста́ моя́. Отвеща́ же ми глас втори́цею с небесе́ глаго́лющь: я́же Бог очи́стил есть, ты не скверни́. Сие́ же бысть три́жды, и па́ки взя́шася вся на не́бо.

Евангелие Иоанна, зачало 30.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз иду, и взы́щете Мене́, и во гресе́ ва́шем у́мрете, а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́. Глаго́лаху у́бо иуде́е: еда́ Ся Сам убие́т, я́ко глаго́лет, а́може Аз иду́, вы не мо́жете приити́? И рече́ им: вы от ни́жних есте́, Аз от вы́шних есмь, вы от ми́ра сего́ есте́, Аз несмь от ми́ра сего́. Рех у́бо вам, я́ко у́мрете во гресе́х ва́ших, а́ще бо не и́мете ве́ры, я́ко Аз есмь, у́мрете во гресе́х ва́ших. Глаго́лаху у́бо Ему́: Ты кто еси́? И рече́ им Иису́с: Нача́ток, я́ко и глаго́лю вам. Мно́га и́мам о вас глаго́лати и суди́ти, но Посла́вый Мя и́стинен есть, и Аз, я́же слы́шах от Него́, сия́ глаго́лю в ми́ре. Не разуме́ша у́бо, я́ко Отца́ им глаго́лаше. Рече́ же им Иису́с: егда́ вознесе́те Сы́на Челове́ческаго, тогда́ разуме́ете, я́ко Аз есмь, и о Себе́ ничесо́же творю́, но я́коже научи́ Мя Оте́ц Мой, сия́ глаго́лю. И посла́вый Мя со Мно́ю есть, не оста́ви Мене́ еди́наго Оте́ц, я́ко Аз уго́дная Ему́ всегда́ творю́. Сия́ Ему́ глаго́лющу, мно́зи ве́роваша в Него́.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период