Шрифт

Чтения Священного Писания на каждый день от Пасхи до Пятидесятницы

Чтение Апостола и Евангелия в четверг 3 седмицы по Пасхе

Апостол в Деяниих, зачало 20.

Во дни о́ны, А́нгел Госпо́день рече́ к Фили́ппу, глаго́ля: воста́ни и иди́ на полу́дне, на путь сходя́щий от Иерусали́ма в Га́зу, и той есть пуст. И воста́в по́йде. И се муж Му́рин, евну́х си́лен Кандаки́и цари́цы Му́ринския, и́же бе над все́ми сокро́вищи ея́, и́же прии́де поклони́тися во Иерусали́м. Бе же возвраща́яся, и седя́ на колесни́це свое́й, чтя́ше проро́ка Иса́ию. Рече́ же Дух к Фили́ппу: приступи́ и прилепи́ся колесни́це сей. Прите́к же Фили́пп услы́ша его́ чту́ща проро́ка Иса́ию и рече́: у́бо разуме́еши ли, я́же чте́ши? Он же рече́: ка́ко у́бо могу́ разуме́ти, а́ще не кто наста́вит мя? Умоли́ же Фили́ппа, возше́дша се́сти с ним. Сло́во же Писа́ния, е́же чтя́ше, бе сие́: я́ко овча́ на заколе́ние веде́ся, и я́ко а́гнец пря́мо стригу́щему его́ безгла́сен, та́ко не отверза́ет уст Свои́х. Во смире́нии Его́ суд Его́ взя́тся, род же Его́ кто испове́сть? Я́ко взе́млется от земли́ живо́т Его́. Отвеща́в же ка́женик к Фили́ппу, рече́: молю́ тя, о ком проро́к глаго́лет сие́? О себе́ ли, или́ о ино́м не́коем? Отве́рз же Фили́пп уста́ своя́ и наче́н от Писа́ния сего́, благовести́ ему́ Иису́са. Я́коже идя́ху путе́м, приидо́ша на не́кую во́ду, и рече́ ка́женик: се вода́: что возбраня́ет ми крести́тися? Рече́ же ему́ Фили́пп: а́ще ве́руеши от всего́ се́рдца твоего́, мо́щно ти есть. Отвеща́в же рече́: ве́рую Сы́на Бо́жия бы́ти Иису́са Христа́. И повеле́ ста́ти колесни́це, и снидо́ста о́ба на во́ду, Фили́пп же и ка́женик, и крести́ его́. Егда́ же изыдо́ста от воды́, Дух Святы́й нападе́ на ка́женика. А́нгел же Госпо́день восхи́ти Фили́ппа, и не ви́де его́ ктому́ ка́женик, идя́ше бо в путь свой ра́дуяся.

Евангелие Иоанна, зачало 22.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: се есть во́ля Посла́вшаго Мя, да всяк ви́дяй Сы́на и ве́руяй в Него́ и́мать живо́т ве́чный, и воскрешу́ его́ Аз в после́дний день. Ропта́ху у́бо иуде́е о Нем, я́ко рече́: Аз есмь хлеб сше́дый с небесе́. И глаго́лаху: не Сей ли есть Иису́с сын Ио́сифов, Ему́же мы зна́ем отца́ и Ма́терь? Ка́ко у́бо глаго́лет Сей, я́ко с небесе́ снидо́х? Отвеща́ у́бо Иису́с и рече́ им: не ропщи́те между́ собо́ю, никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не Оте́ц посла́вый Мя привлече́т его́, и Аз воскрешу́ его́ в после́дний день.

Чтения Евангелия и Апостола в Пасхальный период