Шрифт

Пятница 6-ой седмицы. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

В ПЯТОК ВАИЙ НА УТРЕНИ

Троичны гласа. По 1-м стихословии седальны Крестныя Осмогласника.

По 2-м же стихословии
глаголем настоящий седален, господина Иосифа, глас 4.
Подобен: Ско́ро предвари́:

Дво́ица посыла́ется учени́к привести́ жребя́, / я́коже пи́сано есть, / на не́же Христо́с всед красе́н вни́дет, / хвалу́ от младе́нец прия́ти Боже́ственную. / Сего́ у́бо сре́сти и́дем тща́тельно, / ве́тви доброде́телей Тому́ принося́ще дея́ний.

Слава, тойже. И ныне, Крестобогородичен: Подобен:

Де́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, / ору́жие про́йде Твою́ пресвяту́ю ду́шу, / егда́ распина́ема ви́дела еси́ во́лею, / Сы́на и Бо́га Твоего́; / Его́же, Благослове́нная, моля́щи не преста́й, / проще́ние прегреше́ний во вре́мя поста́, нам дарова́ти.

По 3-м стихословии седален господина Феодора, глас 8.
Подобен: Воскре́с из ме́ртвых:

Дво́ица учени́к посыла́ется днесь, / жребя́ привести́ Влады́це всех, / гряде́т все́сти, носи́мый серафи́мскими мно́жествы. / Начина́ет боя́тися Ла́зарем, / мироде́ржица всея́дица смерть, / пе́рвее плени́вшая род челове́ческий.

Слава, тойже.
И ныне, Крестобогородичен. Подобен:

При стра́сти Сы́на Чи́стая стоя́щи, / рыда́ющи го́рько восклица́ше пе́сньми: / ка́ко Тя немо́лчно а́нгельскими пе́сньми славосло́вимаго, / де́ти евре́йстии, увы́ Мне, Пила́тову суди́щу Сыне предста́виша? / Песносло́влю Твое́ Сло́ве / мно́гое и неизрече́нное благоутро́бие.

Канон Минеи,
и трипеснец господина Иосифа.
И стихословится песнь, глас 4.
Песнь 5.

Ирмос: Возсия́й ми, Го́споди, свет:

На Кресте́, Го́споди, Твое́м усну́в, / преложи́л еси́ на сон, Влады́ко, смерть. / Вопи́л бо еси́: друг Ла́зарь у́спе, / но по́йдем возбуди́ти его́ ны́не.

Проро́к пропове́дания исполня́я прорече́ния, / в пророкоуби́йственный град, Христе́ Щедрый, прише́л еси́, / убие́н бы́ти во́лею, / убие́нна мя тле́ю, спаса́я.

Те́ло непокори́вое Сло́ву повину́вше, / воздержа́нием и мольба́ми, / мона́си и прости́и лю́дие, Христа́ усря́щите, / на жребя́ все́дша, гряду́ща же пострада́ти.

Богородичен: Кропле́нием ми́лости Твоея́ напо́й, Пречи́стая, / изсо́хшую мою́ мысль, / пла́менем греха́ и угаше́нный / се́рдца моего́ вожжи́ све́щник, две́ре све́та.

Иный господина Феодора, глас 8.

Ирмос: Мрак души́ моея́:

Дво́ицу учени́к Твои́х, / внегда́ хоте́л еси́ дости́гнути в Вифа́нию, Христе́, / посыла́еши привести́ Тебе́ жребя́, / на не́же никто́же от челове́к все́де, / кроме́ бо Тебе́, Спа́се, / никто́же безслове́сныя язы́ки повину́.

Сни́деся иуде́ов от Иерусали́ма в Вифа́нию мно́жество, / и с сро́дницами Ла́заревыми днесь стра́ждут; / нау́трие же разуме́вше сего́ из гро́ба ска́чуща, / дви́жутся на убие́ние Христо́во.

Троичен: Тро́ице Пресвята́я, О́тче, и Сы́не, и Ду́ше Вседе́тельный, / блаже́нное Божество́, безнача́льное Существо́, / и трисия́нный Све́те, всезри́тельная Держа́во, / рабы́ Твоя́ сохрани́.

Богородичен: На Кресте́ Тя ви́дящи пригвожде́нна / гвоздьми́, Христе́, Ма́ти Твоя́, / и из ребр живо́тных теку́щую кровь и во́ду, / уязвля́шеся ма́терним милосе́рдием, / Сы́на бо Тя позна́ Своего́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Се угото́вася Христо́с предста́ти Иерусали́му, / и́же в гора́х вси и пусты́нях, собери́теся мона́си, / Того́ ра́достию усре́сти, / со все́ю поднебе́сною.

Ирмос: Мрак души́ моея́ разжени́ / светода́вче Христе́ Бо́же, / началоро́дную тьму изгна́в бе́здны, / и да́руй ми свет повеле́ний Твои́х, Сло́ве, / да у́тренюя сла́влю Тя.

Песнь 8.

Ирмос: Земля́ и вся я́же на ней:

Воскресе́ние и живо́т иму́ще жены́ любе́зное, / что рыда́ете го́рько? / И́дет оживи́ти бли́жняго дру́га, Свои́м Воскресе́нием, / воста́ние всех провозвеща́яй, всех Благоде́тель.

Жили́ща мона́хов собери́теся я́ко а́гнцы слове́снии, / началопа́стыря Христа́ усря́щите, / ны́не ве́тви нося́ще; / предгряде́т во́лею, я́ко А́гнец закла́тися Госпо́дь, / я́ко да от во́лча изме́т мучи́тельства.

Гряду́щу Ти к Виффаги́и, / топта́ние Твои́х ног, враг ощуща́ше ад, / и нога́ма Ла́заревыма прикаса́шеся, глаго́ля: / а́ще восхо́щет зва́ти тя жизнь, / не облени́ся, но изы́ди, / разуме́х бо мое́ разруше́ние вско́ре.

Богородичен: Свяще́ннии гла́си Тя проро́ков пропове́дуют обра́зно, / дверь, и го́ру, и сень, зе́млю святу́ю, / све́тлый о́блак; / из него́же су́щим во тьме и се́ни седя́щим, / возсия́ Со́лнце, Де́во, еди́н Светода́тель.

 

Иный. Ирмос: А́нгели и небеса́:

Дво́ица учени́к по́сланная привести́ подъяре́мника / на о́блацех восходя́щему, / Его́же вся пою́т, и превозно́сят во вся ве́ки.

При две́рех Христо́с, / про́чее Вифа́ние не се́туй, / в ра́дость бо преложи́т плачь твой, / твое́ воспита́ние воздви́г Ла́заря из гро́ба, / пою́ща и превознося́ща Христа́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Еди́н Бог у́бо Тро́ица, / ни Отцу́ изступи́вшу в сыновство́, / ниже́ Сы́ну премени́вшуся во исхожде́ние, / но сво́йственная и обое́, / Свет Бо́га три, сла́влю во ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Еди́на нетле́нная ражда́еши, / еди́на дои́ши Младе́нца небра́чная, / еди́на Зижди́теля ражда́еши и Влады́ку Твоего́, / а́ще и Ма́терь и Раба́; / Тя, Де́во Ма́ти, пое́м во ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Сады́ доброде́телей, и чу́вственно ве́твьми / я́ко сугу́ба Христа́ угото́вимся вси прия́ти, / носи́ма на жребя́ти; / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: А́нгели и небеса́, на престо́ле сла́вы седя́щаго / и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, / благослови́те, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Я́ко сотвори́ Мне:

Се предвозгласи́л еси́ Иису́се, / взы́дем ко гра́ду свято́му, / и рука́ма уби́йц вои́стинну преда́мся Кресту́, / уби́тися пло́тию.

От сме́рти хотя́, Сло́ве, восхи́тити дру́га Твоего́, / пло́тию умертви́тися нас ра́ди пригвожда́ешися, / челове́ки обезсмертвля́я ве́рныя, / еди́не Безсме́ртне.

Ва́иа целому́дрия принесе́м Христу́, / на жребя́ти смири́вшуся пло́тию, / и рцем Ему́: на страсть прише́дый, / благослове́н еси́ Спа́се.

Богородичен: Стра́шное Твое́ рожде́ние, / Богоро́дице Ма́ти Христа́; / те́мже Тя блажи́м ве́рно, и сла́вим че́стно, / ро́дове родо́в во ве́ки, ами́нь.

 

Иный. Ирмос: Проявле́нное на горе́:

Ны́не посыла́я ученики́, Христо́с рече́: / отреши́вше Мне жребя́ приведи́те все́сти, / да разрешу́ язы́ки от безслове́сия, / и покорю́ я́ко Сын Отцу́.

Гряде́т Госпо́дь, отве́рзи твоя́ две́ри, Вифа́ние, / приими́ ве́рою Влады́ку, / и́бо гряде́т воскреси́ти от гро́ба Ла́заря, / я́ко еди́н всеси́лен.

Троичен: Трисия́нное Го́споди Твоего́ единонача́лия, / све́тлыми сия́ньми, ум наш облиста́я, / от ле́сти многообра́зныя обраща́ет нас / к соедини́тельному обоже́нию.

Ра́дуйся пала́то всех Царя́, / Е́юже Ца́рство Небе́сное отве́рзеся / су́щим на земли́, Богоро́дице Дево, / и со а́нгелы житие́.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

В пусты́нях и гора́х, и в верте́пех су́щии, / прииди́те собери́теся с на́ми ваиено́сцы, / сре́сти Царя́ и Влады́ку, / гряде́т бо спасти́ ду́ши на́ша.

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику / во огни́ и купине́, Рождество́ Присноде́вы / в на́ше ве́рных спасе́ние, / пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Светилен гласа.
На стиховне самогласен дне, дважды, глас 1.
Творение Льва царя.

Презре́вши, душе́ моя́, Боже́ственных пома́заний, / объя́та была́ еси́ козньми́ врага́, / свои́м хоте́нием преда́вшися тли, / и отягчи́вшися от греха́ мно́гаго, / боготка́нную оде́жду оскверни́ла еси́, / и неукра́шену ца́рскому бра́ку сотвори́ла еси́. / Но да не со грехо́м привлече́шися, / и покрове́нна оде́ждею страсте́й возле́гши, / вины́ вхо́да возда́си, / и черто́га изгна́на бу́деши, Спа́су возопи́й: / стра́шное о́ко, приимы́й е́же есмь, / и е́же был еси́ не оста́вивый, / и пре́жде Креста́ хлами́дою поруга́ния, / мене́ ра́ди облеки́йся, / вре́тище мое́ расто́ргни, и в весе́лие облецы́, / и тьмы вне́шния, и пла́ча ве́чнаго изба́ви мя, / и поми́луй мя.

Мученичен: Страстоте́рпцы Христо́вы, / прииди́те, лю́дие, вси почти́м, / пе́сньми и пе́ньми духо́вными, / свети́ла мира, и пропове́дники ве́ры, / исто́чники приснотеку́щия, / из ни́хже истека́ют ве́рным исцеле́ния. / Тех моли́твами, Христе́ Бо́же наш, / мир да́руй мирови Твоему́, / и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Слава, глас 8: Душеполе́зную соверши́вше Четыредеся́тницу, / и святу́ю седми́цу стра́сти Твоея́, / про́сим ви́дети, Человеколю́бче, / е́же просла́вити в ней вели́чия Твоя́, / и неизрече́нное нас ра́ди смотре́ние Твое́, / единому́дренно воспева́юще: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

И ныне, паки тойже. И прочее последование я́ко обычно.

В ПЯТОК ВАИЙ НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь пророчества, глас 3:

Нестерпи́мый есть, Го́споди, гнев на гре́шники преще́ния Твоего́, / и не́смы досто́йни воззре́ти, и проси́ти от Тебе́ ми́лости: / да не я́ростию Твое́ю, ни гне́вом Твои́м погуби́ши нас, / и́хже от земли́ руко́ю Твое́ю созда́л еси́.

Прокимен, псалом 121, глас 4: До́му ра́ди Го́спода Бо́га на́шего / взыска́х блага́я тебе́. Стих: Возвесели́хся о ре́кших мне: в дом Госпо́день по́йдем.

Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Весели́ся Иерусали́ме, и торжеству́йте в нем вси лю́бящии его́, и живу́щии в нем ра́дуйтеся вку́пе с ним ра́достию, вси ели́цы пла́касте о нем. Да ссе́те и насы́титеся от сосца́ утеше́ния его́, да сса́вше насладите́ся от вхо́да сла́вы его́. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь: се Аз уклоня́ю на ня, а́ки реку́ ми́ра, и а́ки пото́к наводня́емый, сла́ву язы́ков: де́ти их на ра́мена взя́ты бу́дут, и на коле́ну уте́шатся. Я́коже а́ще кого́ ма́ти утеша́ет, та́ко и Аз уте́шу вы, и во Иерусали́ме уте́шитеся. И у́зрите, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ко́сти ва́ша я́ко трава́ прозя́бнут: и позна́ется рука́ Госпо́дня боя́щимся Его́, и запрети́т непокаря́ющимся. Се бо Госпо́дь, я́ко огнь прии́дет, и я́ко бу́ря колесни́цы Его́, возда́ти я́ростию отмще́ние Свое́, и преще́ние во пла́мени о́гненне. Огне́м бо Госпо́дним суди́тися бу́дет вся земля́, и мече́м Его́ вся́ка плоть: мно́зи я́звени бу́дут от Го́спода. Очища́ющиися и освяща́ющиися в вертогра́дех, и в преддве́риих яду́щии мя́со свино́е, и ме́рзости, и мы́ши, вку́пе поги́бнут, рече́ Госпо́дь. И Аз дела́ их и помышле́ния их вем, и гряду́ собра́ти вся наро́ды и язы́ки, и прии́дут, и у́зрят сла́ву Мою́. И оста́влю на них зна́мение, и послю́ от них спасе́ных во язы́ки, в Фарси́с, и в Фуд, и в Луд, и в Мосо́х, и в Фове́ль, и во Елла́ду, и во о́стровы да́льныя, и́же не слы́шаша и́мене Моего́, ниже́ ви́деша сла́ву Мою́, и возвестя́т сла́ву Мою́ во язы́цех. И приведу́т бра́тию ва́шу от всех язы́к дар Го́сподеви, с ко́ньми и колесни́цами и с носи́лами мсков, под се́ньми во святы́й град Иерусали́м, рече́ Госпо́дь: а́ки бы принесли́ сы́нове Изра́илевы же́ртвы своя́ Мне со псалмы́ в дом Госпо́день. И от тех пойму́ Себе́ жерцы́ и леви́ты, рече́ Госпо́дь. Я́коже бо не́бо но́во, и земля́ нова́, я́же Аз творю́, пребыва́ют пре́до Мно́ю, глаго́лет Госпо́дь: та́ко ста́нет се́мя ва́ше, и и́мя ва́ше. И бу́дет ме́сяц от ме́сяца, и суббо́та от суббо́ты, прии́дет вся́ка плоть поклони́тися пре́до Мно́ю во Иерусали́м, рече́ Госпо́дь. И изы́дут, и у́зрят тру́пы челове́ков преступи́вших Мне, червь бо их не сконча́ется, и огнь их не уга́снет, и бу́дут в позо́р вся́кой пло́ти.

Прокимен, псалом 122, глас 6: Поми́луй нас, Го́споди, / поми́луй нас. Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́ живу́щему на небеси́.

В ПЯТОК ВАИЙ ВЕЧЕРА

Во светильничное обычное стихословие. На Го́споди воззва́х, поставим стихов, 10. И поем самогласен дне дважды, и мученичен: и праведнаго Лазаря самогласных 5, творяще я седмь.

Самогласен, глас 8, дважды.

Душеполе́зную соверши́вше Четыредеся́тницу, / и святу́ю седми́цу стра́сти Твоея́, / про́сим ви́дети, Человеколю́бче, / е́же просла́вити в ней вели́чия Твоя́, / и неизрече́нное нас ра́ди смотре́ние Твое́, / единому́дренно воспева́юще: / Го́споди, сла́ва Тебе́.

Мученичен: Му́ченицы Госпо́дни моли́те Бо́га на́шего, / и испроси́те душа́м на́шим мно́жество щедро́т, / и очище́ние мно́гих прегреше́ний, мо́лимся.

Таже поем святаго Лазаря, самогласны 5.
Творение благочестиваго царя,
господина Льва Премудраго, глас 6.

Го́споди, Ла́зарев хотя́ гроб ви́дети, / во́лею хотя́й во гроб всели́тися вопроша́л еси́: / где положи́сте его́? / Уве́дев же, е́же не неве́дал еси́, / и возглаша́л, его́же люби́л еси́: / Ла́заре гряди́ вон. / И послу́ша бездыха́нный, / дыха́ние даю́щаго ему́, / Тебе́, Спа́са душа́м на́шим. [Дважды.]

Го́споди, на гроб четвероднев́наго прише́л еси́ Ла́заря, / и над гро́бом сле́зы пролия́в, / мертвеца́ четверодне́вна возста́вил еси́, кла́се живота́. / Те́мже смерть свя́зана бысть гла́сом: / пелены́ разреши́шася рука́ми. / Тогда́ ра́дости испо́лнися мно́жество учени́к, / и еди́но от всех служа́шеся согла́сие: / благослове́н еси́ Спа́се, поми́луй нас. [Дважды.]

Го́споди, глас Твой разруши́ а́дово ца́рствие, / и сло́во вла́сти Твоея́ возста́ви из гро́ба четверодне́внаго, / и бысть Ла́зарь пакибытия́ проображе́ние спаси́тельное. / Вся возмо́жна Тебе́, Влады́ко всех Царю́, / да́руй рабо́м Твои́м очище́ние, и ве́лию ми́лость. [Единожды.]

Го́споди, уве́рити хотя́ / ученико́м Твои́м из ме́ртвых Твое́ Воскресе́ние, / на гроб Ла́зарев прише́л еси́, / и возгласи́вшу Ти сего́, ад плени́ся, / и отпусти́ четверодне́вна, вопию́ща Тебе́: / благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́. [Единожды.]

Го́споди, пое́мь ученики́ Твоя́, / в Вифа́нию прише́л еси́, / да возста́виши Ла́заря, / и прослези́вся над ним зако́ном естества́ челове́ча, / я́ко Бог того́ четверодне́вна воздви́гл еси́, / и вопия́ше Ти, Спа́се: / благослове́нный Го́споди, сла́ва Тебе́. [Единожды.]

Слава, глас 8: Предста́в гро́бу Ла́зареву Спа́се наш, / и возгласи́в ме́ртваго, я́ко от сна воскреси́л еси́: / оттрясе́ тле́ние нетле́ния ма́нием, / и изы́де сло́вом, свя́занный укро́йми. / Вся мо́жеши, вся Тебе́ рабо́тают, Человеколю́бче, / вся повину́ются Ти, Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

И ныне, глас тойже: Душеполе́зную соверши́вше Четыредеся́тницу, возопии́м: / ра́дуйся гра́де Вифа́ние, оте́чество Ла́зарево. / Ра́дуйтеся Ма́рфа и Мари́а, того́ сестры́, / зау́тра бо Христо́с прихо́дит, / оживи́ти глаго́лом уме́ршаго бра́та. / Его́же глас услы́шав, го́рький и несы́тый ад, / стра́хом вострепета́в, и вельми́ возстена́в, / отпу́стит Ла́заря укро́йми обя́зана. / Его́же чудеси́ собо́р евре́йский удиви́вся, / с ва́ием и ве́твьми Того́ сря́щут, / и явя́тся похваля́ющии де́ти, / Ему́же зави́дят отцы́. / Благослове́н гряды́й во и́мя Госпо́дне Царь Изра́илев.

Вход. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 123, глас 6: По́мощь на́ша во и́мя Го́спода, / сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Стих: Я́ко а́ще не Госпо́дь бы был в нас, да рече́т у́бо Изра́иль.

1. Бытия́ чте́ние.

Преста́ Иа́ков завеща́я сыно́м свои́м: и возложи́в Иа́ков но́зе свои́ на одр, у́мре, и приложи́ся к лю́дем свои́м. И припа́д Ио́сиф на лице́ отца́ своего́, пла́кася [го́рько] о нем, и облобыза́ его́. И повеле́ Ио́сиф рабо́м свои́м погреба́телем погребсти́ отца́ своего́: и погребо́ша погреба́тели Изра́иля. И испо́лнишася ему́ четы́редесять дней, та́ко бо исчисля́ются дни́е погребе́ния: и пла́кася его́ Еги́пет се́дмьдесят дней. Егда́ же преидо́ша дни́е пла́ча, глаго́ла Ио́сиф к вельмо́жам фарао́новым, глаголя: а́ще обрето́х благода́ть пред ва́ми, рцы́те о мне во у́ши фарао́ну, глаго́люще: оте́ц мой закля́ мя пре́жде сконча́ния [своего́], глаго́ля: во гро́бе, его́же ископа́х себе́ в земли́ Ханаа́ни, та́мо мя погреби́ ны́не у́бо возше́д погребу́ отца́ моего́, и возвращу́ся. И реко́ша фарао́ну по словеси́ Ио́сифову. И рече́ фарао́н к Ио́сифу: взы́ди, погреби́ отца́ твоего́, я́коже закля́ тя. И взы́де Ио́сиф погребсти́ отца́ своего́: и совзыдо́ша с ним вси раби́ фарао́ни, и старе́йшины до́му его́, и вси старе́йшины земли́ Еги́петския. И весь дом Ио́сифов, и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́, и сро́дницы его́: о́вцы же и волы́ оста́виша в земли́ Гесе́м. И совзыдо́ша с ним и колесни́цы и ко́нницы, и бысть полк вели́к зело́. И приидо́ша на гумно́ Ата́дово, е́же есть об он пол Иорда́на, и рыда́ша его́ рыда́нием ве́лиим и кре́пким зело́: и сотвори́ плачь отцу́ своему́ седмь дней. И ви́деша жи́тели земли́ Ханаа́нския плач на гумне́ Ата́дове, и ре́ша: плач вели́к сей есть еги́птяном: сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́, Плачь Еги́петск, е́же есть об он пол Иорда́на. И сотвори́ша ему́ та́ко сы́нове его́, я́коже запове́да им. И взя́ша его́ сы́нове его́, в зе́млю Ханаа́ню: и погребо́ша его́ в пеще́ре сугу́бей, ю́же стяжа́ Авраа́м, пеще́ру в стяжа́ние гро́ба от Ефро́на Хетте́анина, пря́мо Мамври́и. И возврати́ся Ио́сиф во Еги́пет, сам и бра́тия его́, и вси совозше́дшии погребсти́ отца́ его́. Ви́девше же бра́тия Ио́сифовы, я́ко у́мре оте́ц их, ре́ша: да не когда́ воспомяне́т зло́бу на́шу Ио́сиф, и воздая́нием возда́ст нам за вся зла́я, я́же показа́хом ему́. И прише́дше ко Ио́сифу, реко́ша: оте́ц твой закля́ пре́жде кончи́ны своея́, глаго́ля: Та́ко рцы́те Ио́сифу: оста́ви им непра́вду и грех их, я́ко лука́вая тебе́ показа́ша, и ны́не приими́ непра́вду рабо́в Бо́га отца́ твоего́. И пла́кася Ио́сиф, глаго́лющим им к нему́. И прише́дше к нему́ реко́ша: се мы тебе́ раби́. И рече́ к ним Ио́сиф: не бо́йтеся, Бо́жий бо есмь аз. Вы совеща́сте на мя зла́я, Бог же совеща́ о мне во блага́я, дабы́ бы́ло я́коже днесь, и препита́лися бы лю́дие мно́зи. И рече́ им: не бо́йтеся, аз препита́ю вас, и до́мы ва́ши. И уте́ши их, и глаго́ла им по се́рдцу их. И всели́ся Ио́сиф во Еги́пте сам и бра́тия его́, и весь дом отца́ его́: и поживе́ Ио́сиф лет сто де́сять. И ви́де Ио́сиф Ефре́мли де́ти до тре́тияго ро́да: и сы́нове Махи́ра сы́на Манасси́ина роди́шася при бе́дрех Ио́сифовых. И рече́ Ио́сиф бра́тии свое́й, глаго́ля: аз умира́ю, посеще́нием же посети́т вас Бог, и изведе́т вас от земли́ сея́ в зе́млю, о не́йже кля́тся Бог отце́м на́шим, Авраа́му, Исаа́ку, и Иа́кову. И закля́ Ио́сиф сы́ны Изра́илевы, глаго́ля: в посеще́нии, и́мже посети́т вас Бог, совознеси́те и ко́сти моя́ отсю́ду с ва́ми. И сконча́ся Ио́сиф сый лет ста десяти́, и погребо́ша его́, и положи́ша в ра́це во Еги́пте.

Прокимен, псалом 124, глас 4: Наде́ющиися на Го́спода, я́ко гора́ Сио́н / не подви́жится во век. Стих: Я́ко не оста́вит Госпо́дь жезла́ гре́шных на жре́бий пра́ведных.

2. При́тчей чте́ние.

Сы́не, отверза́й уста́ твоя́ сло́ву Бо́жию, и суди́ вся здра́во. Отверза́й уста́ твоя́, и суди́ пра́ведно, разсужда́й же убо́га и не́мощна. Жену́ до́блю кто обря́щет, дража́йши есть ка́мения многоце́ннаго такова́я. Дерза́ет на ню се́рдце му́жа ея́: такова́я до́брых коры́стей не лиши́тся. Де́лает бо му́жу своему́ блага́я во все житие́. Обре́тши во́лну и лен, сотвори́ благопотре́бное рука́ма свои́ма. Бысть я́ко кора́бль ку́плю де́ющий, издале́ча собира́ет себе́ бога́тство. И востае́т из но́щи, и даде́ бра́шна до́му, и дела́ рабы́ням. Узре́вши село́ купи́: от плодо́в же рук свои́х насади́ стяжа́ние. Препоя́савши кре́пко чре́сла своя́, утверди́т мы́шцы своя́ на де́ло. И вкуси́, я́ко добро́ есть де́лати, и не угаса́ет свети́льник ея́ всю нощь. Ла́кти своя́ простира́ет на поле́зная, ру́це же свои́ утвержда́ет на вретено́. И ру́це свои́ отверза́ет убо́гому, длань же простре́ ни́щу. Не пече́тся о су́щих в дому́ муж ея́, егда́ где заме́длит: вси бо у нея́ оде́яни суть. Сугу́ба одея́ния сотвори́ му́жу своему́, от виссо́на же и порфи́ры себе́ одея́ния. Сла́вен быва́ет во врате́х муж ея́, внегда́ а́ще ся́дет в со́нмищи со старе́йшины жи́тельми земли́. Плащани́цы сотвори́, и продаде́ финики́аном, опоя́сания же ханане́ом. Уста́ своя́ отве́рзе внима́тельно и зако́нно, и чин запове́да язы́ку своему́. Кре́постию и ле́потою облече́ся, и возвесели́ся во дни после́дния. Те́сны стези́ до́му ея́: бра́шна же ле́ностнаго не яде́. Уста́ своя́ отве́рзе му́дро и зако́нно. Ми́лостыня же ея́ возста́ви ча́да ея́, и обогати́шася: и муж ея́ похвали́ ю. Мно́ги дще́ри стяжа́ша бога́тство, мно́ги сотвори́ша си́лу: ты же предуспе́ла и превознесла́ся еси́ над все́ми. Ло́жнаго угожде́ния, и су́етныя добро́ты же́нския несть в тебе́: жена́ бо разу́мная благослове́на есть. Страх же Госпо́день сия́ да хвали́т. Дади́те ей от плодо́в усте́н ея́, и да хвали́мь бу́дет во врате́х муж ея́.

И прочее последование Преждеосвященных я́ко обычно.

Ведомо буди, я́ко от днесь ниже мученичен, ниже Богородичен, ниже Осмогласник поется, даже до субботы святаго Фомы.