Шрифт

Неделя 5-я поста. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

В НЕДЕЛЮ ПЯТУЮ СВЯТЫХ ПОСТОВ

В СУББОТУ ВЕЧЕРА

Последование подобне, якоже и в прочих Неделях: в нейже поем и Минеи последование случившагося святаго. Инии же последнейшии предаша пети в сию Неделю последование преподобныя матере нашея Марии Египетския.

Во светильничном по предначинательном псалме и обычном стихословии, на Го́споди воззва́х: поставим стихов 10. И поем Осмогласника стихиры воскресны 3, и анатолиевы 3, и преподобныя стихиры, подобны 3, творяще я на 4.

Глас 6. Подобен: Всю отложи́вше:

Тебе́ у́бо возбраня́ше честны́х взира́ния, / скверн пре́жде привлече́нное скверне́ние, / твое́ же чу́вство, и твоя́ богому́драя соде́янных со́весть, / к лу́чшим тебе́ обраще́ние соде́яша. / На ико́ну бо воззре́вши благослове́нныя Богоотрокови́цы, / всех пока́явшися прегреше́ний свои́х всехва́льная пре́жних, / в дерзнове́нии честно́му Дре́ву поклони́лася еси́.

Ме́стом поклони́вшися ра́достно святы́м, / доброде́тели напу́тное спаси́тельнейшее, / отту́ду прия́ла еси́, и зело́ потекла́ еси́ до́брое ше́ствие, / и струю́ преше́дши Иорда́нскую, / в жили́ще Предте́чево усе́рдно всели́лася еси́, / и страсте́й свире́пство жи́тельством омрачи́ла еси́, / истончава́ющи в дерзнове́нии, приснопа́мятная ма́ти, / плотска́я сво́йства.

В пусты́ню всели́вшися твои́х страсте́й / о́бразы от души́ отъя́ла еси́, / богови́днейшее изображе́ние в души́ написа́вши, / доброде́телей ви́ды, / и толи́ко просия́ла еси́, / я́ко и вода́ми легко́ преходи́ти блаже́нная, / и от земли́ взима́тися в твои́х к Бо́гу моле́ниих, / и ны́не в дерзнове́нии всесла́вная Мари́е, / Христу́ предстоя́щи, / моли́ся о душа́х на́ших.

Слава, глас 4: Очудотвори́, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла, / я́ко и я́же пре́жде блудни́ца, / по́стническим по́двигом подвиза́ся, / отню́дуже и немощно́е отве́ргши, / до́блественно сопротивоста́ на диа́вола. / Те́мже и по́честь побе́ды нося́щи, / мо́лится о душа́х на́ших.

И ныне, Богородичен 1-й гласа.

На стиховне стихиры Осмогласника.

Слава преподобныя, глас 2: Душе́вная ловле́ния, / и стра́сти плотски́я мече́м воздержа́ния посе́кла еси́: / по́мысла прегреше́ния / молча́нием обуче́ния подави́ла еси́, / и струя́ми слез твои́х пусты́ню всю напои́ла еси́, / и прозябла́ еси́ нам покая́ния плоды́. / Те́мже твою́ па́мять / преподо́бная пра́зднуем.

И ныне, Богородичен, в тойже глас: О чудесе́ но́ваго всех дре́вних чуде́с! / Кто бо позна́ ма́терь без му́жа ро́ждшую, / и на руку́ нося́щую, / всю тварь Содержа́щаго? / Бо́жие есть изволе́ние, Ро́ждшееся. / Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, / Твои́ма рука́ма носи́вшая, / и Ма́терне дерзнове́ние к Нему́ иму́щая, / не преста́й моля́щи о чту́щих Тя, / уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Отпустительный воскресен.
И тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

И Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, / и, распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И прочее последование я́ко обычно.

НА УТРЕНИ

По шестопсалмии, Бог Госпо́дь, во глас осмогласника, и глаголем тропарь воскресный, дважды.

Сла́ва, тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

И ныне, Богородичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы, / и, распя́тие претерпе́в, Благи́й, / испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, / не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. / Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве, / приими́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны, / и спаси́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя.

И обычное стихословие. Седальны воскресны. Степенна гласа. Евангелие утреннее. Воскресе́ние Христо́во: псалом 50.

Слава, глас 8: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Каноны 3: воскресный с Богородичным на 6, настоящий Триоди на 4, и преподобныя на 4.

Канон на богатаго и на Лазаря, глас 8.
Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Оста́вил мя еси́ бога́тству сласте́й, / веселя́щемуся на всяк день в сла́дости бога́тому. / Те́мже Тя молю́, Спа́се, / огня́ мя я́коже Ла́заря изба́ви.

Оде́яхся, Спа́се, сластьми́, / я́коже обложи́вый себе́ ви́ссон и зла́то, и злату́ю оде́жду, / но мя во огнь я́коже о́наго, да не по́слеши.

Веселя́шеся бога́тством и сла́достию бога́тый, / дре́вле в житии́ тле́ннем, / те́мже на му́ки осуди́ся, / ни́щий ороша́шеся Ла́зарь.

Богородичен: Чи́ни Тя а́нгел и челове́к, безневе́стная Ма́ти, / хва́лят непреста́нно, / Творца́ бо сих, я́коже Младе́нца, / во объя́тиих Твои́х носи́ла еси́.

Другий канон преподобныя, на 4, глас 6.

Ирмос: Волно́ю морско́ю:

Любо́вию светоно́сную и боже́ственную твою́ па́мять пра́зднующему, / свет низпосли́ ми, / предстоя́щая преподо́бная све́ту непристу́пному Христу́, / искуше́ний вся́ческих мя жития́ избавля́ющи.

К еги́птяном пло́тию отше́дый, Неопи́санный и Преве́чный, / из Еги́пта показу́ет всесве́тлую тя звезду́, / ве́дый Госпо́дь вся пре́жде бытия́.

Боже́ственных за́поведей честна́я не ве́дущи, / боже́ственный о́браз Бо́жий окаля́ла еси́, / Боже́ственным же про́мыслом па́ки очи́стила еси́, всехва́льная, / обожи́вшися дея́ньми боже́ственными, преподо́бная, твои́ми.

Богородичен: О Твоего́, Бо́же мой, мно́гаго благоутро́бия, / и неизрече́ннаго Твоего́ снизхожде́ния! / Ка́ко пе́рвее блудни́цу, Ма́тере Твоея́ мольба́ми, / я́ко чи́стую и непоро́чную, а́нгелом уподо́бил еси́.

Катавасия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Песнь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Ла́заря я́коже спасл еси́ от пла́мене, Христе́, / та́ко мене́ от огня́ изба́ви гее́нскаго, / недосто́йнаго раба́ Твоего́.

Бога́тый страстьми́, и сластьми́ есмь, Го́споди, / Ла́зарь же убо́гий лише́нием доброде́телей, / но спаси́ мя.

В червлени́цу и ви́ссон облача́шеся бога́тый, сластьми́ и греха́ми, / сего́ ра́ди пла́менствуется.

Богородичен: Даждь нам по́мощь моли́твами Твои́ми, Всечи́стая, / прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

Иный.

Ирмос: Тебе́, на вода́х:

Ко врато́м поги́бели прибли́жшуюся дея́ньми безме́стными, / врата́ пре́жде а́дова сокруши́вый си́лою Божества́, / врата́ покая́ния тебе́ отверза́ет всечестна́я, / дверь сый Сам живота́.

Ору́жие греха́ Долготерпели́ве пре́жде бы́вшую, / ору́жию Креста́ Боже́ственнаго поклоне́нием показа́л еси́, / ору́жия бесо́в вся, и ко́зни вся́ко побежда́ющую, Благоутро́бне.

Це́ну за всех, Свою́ пре́жде излия́вый кровь, / ба́нею слез чи́стую тя соде́ловает, / прока́зою лю́тою боле́вшую зле́йшаго дея́ния, / вся́ко е́же бы́ти всем да́вый.

Богородичен: Сло́ва вся́каго есть вы́шшее, е́же на Тебе́, Де́во, / Сло́во бо О́тчее в Тебе́ боголе́пно всели́ся, / разреше́ние согреше́ний всем согреша́ющим, / сло́вом еди́нем подава́яй.

Катавасия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / Живы́й и Незави́стный Исто́чниче, / лик себе́ совоку́пльшия, духо́вно утверди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би.

Седален, глас 8.
Подобен: Прему́дрость и сло́во:

Взыгра́ния вся плотска́я обузда́вши труды́ по́стническими, / му́жественное яви́ла еси́ души́ твоея́ мудрова́ние. / Крест бо Госпо́день ви́дети возжела́вши, / саму́ю себе́ всечестна́я ми́рови распя́ла еси́: / отню́дуже и к жела́нию а́нгельскаго жи́тельства / любе́зно упра́вила еси́ себе́ всеблаже́нная. / Моли́ Христа́ Бо́га, оставле́ние согреше́ний дарова́ти, / чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Слава, и ныне, Богородичен: Небе́сная врата́ и ковче́г, всесвяту́ю го́ру, / светоза́рный о́блак воспои́м, неопали́мую купину́, / слове́сный рай, Е́вино воззва́ние, / вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище: / я́ко спасе́ние в Ней соде́яся ми́рови, / и оставле́ние дре́вних согреше́ний. / Тем и вопие́м Ей: / моли́ся Сы́ну Твоему́ и Бо́гу, / согреше́ний оставле́ние дарова́ти, / благоче́стно покланя́ющимся всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Наслажда́шеся бога́тый бра́шном, и одея́ньми веселя́ся: / Ла́зарь же насы́титися жела́ше сего́ трапе́зы крупи́ц.

Пси у́бо облизова́ху язы́ком ни́щаго Ла́заря стру́пы, / сострада́тельнейшее быва́юще, / бога́таго ра́зума ко убо́гому.

Пред враты́ валя́шеся дре́вле бога́таго, Спа́се, / Ла́зарь му́чимь я́звами убо́жества, / отону́дуже ны́не прославля́ется.

Богородичен: Его́же родила́ еси́, Пречи́стая, / моли́ спасти́ся воспева́ющим Тя, от рабо́ты льсти́ваго, / я́ко еди́на еси́ нам Предста́тельница.

Ин.

Ирмос: На Кресте́ Твое́:

Я́ко Соде́тель челове́ческаго естества́, / я́ко ми́лости исто́чник, и благоутро́бия бога́тство, / уще́дрил еси́, Человеколю́бче, прибе́гницу Твою́, / и исхи́тил еси́ сию́ губи́тельнаго зве́ря.

Крест ви́дети потща́вшися, / кре́стным просвеще́нием, Мари́е, озари́лася еси́, / Кресто́м бесе́довавшаго, / ма́нием Боже́ственным распе́ншися ми́рови досточу́дная.

Злых вина́ пе́рвее, сласть лука́вая, мно́гим бы́вши, / а́ки со́лнце просия́вши, / всем наста́вница преподо́бная яви́ся согреша́ющим.

Богородичен: Ум превозшла́ еси́ и небе́сный, / мы́сленное не́бо всех Царя́, / зако́нов бо естества́ вне, Чи́стая, / Законода́теля и Созда́теля всех родила́ еси́.

Катавасия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Божества́ / во о́блаце ле́гце, / прии́ди Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спасе́ зову́щия: / сла́ва, Христе́, си́ле Твое́й.

Песнь 5.

Ирмос: Вску́ю мя отри́нул еси́ / от лица́ Твоего́, Све́те Незаходи́мый, / и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́нного, / но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х / пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

На Авраа́млих не́дрех, Ла́заря бога́тый егда́ узре́, / во све́те и сла́ве веселя́щася, / о́тче, взыва́ше, Авраа́ме, поми́луй мя / во огни́ осужде́ннаго, и язы́ком лю́те пла́менуема.

Наслади́лся еси́ бога́тством жития́ веселя́ся, / Авраа́м глаго́лаше бога́тому, / отню́дуже му́чишися зде ве́чно во огни сый, / ни́щий же в весе́лии несконча́емом ра́дуется, Ла́зарь.

Жития́ пре́лестию бога́тый бых, / я́коже бога́тый житие́ все сластьми́ ижди́вый, Человеколю́бче, / но молю́ Твои́х щедро́т, / е́же свободи́ти ми ся огня́, я́коже спасе́ся Ла́зарь.

Богородичен: Ма́тернее дерзнове́ние к Сы́ну стяжа́вши, Всечи́стая, / сро́днаго промышле́ния о нас не пре́зри, мо́лимся, / я́ко Тя и еди́ну, христиа́не ко Влады́це, / умилостивле́ние благоприя́тное предлага́ем.

Иный.

Ирмос: Богоявле́ния Твоего́, Христе́:

Моисе́й просла́вися иногда́ на Сина́и, / Бо́жия за́дняя та́инственно ви́дев пресла́вный, / подпису́я стра́нное та́инство: / манноприе́млющия же ста́мны ны́не, / о́бразу пречи́стому те́пле припа́дши, / Мари́я а́нгельское житие́ но́сит.

Храм благоле́пия Твоего́ вожделе́вши псало́мски ви́дети, / у́мное же селе́ние сла́вы Твоея́, Твой храм оскверни́вшая, / у́мными моли́твами, Христе́, Твоего́ хра́ма неискусому́жныя бы́вшия, / храм мя вседе́тельнаго сотвори́ Ду́ха.

У́дою пло́ти, очесы́ мно́гих улови́вшая, сла́стию кра́ткою, / снедь же диа́волу сих сотво́ршая, / уловлена́ бысть всеи́стинно / Боже́ственною благода́тию Креста́ честна́го / сладча́йшая Христо́ви снедь бы́вши.

Богородичен: Науче́н лик проро́ческий та́инству е́же в Тебе́, / та́инственными богоглаго́ланьми, Пречи́стая, / Тебе́ многообра́зно предглаго́ла: / манноприе́млющия же ста́мны ны́не, / о́бразу пречи́стому сия́ припа́дши, / Мари́я спору́чница гре́шных к Бо́гу.

Катавасия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и родила́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая.

Песнь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зол возведи́, молю́ся: / к Тебе́ бо возопи́х и услы́ши мя, / Бо́же спасе́ния моего́.

Бога́тый себе́ пла́меню о́гненному осуди́ сла́стным житие́м, / убо́гий же Ла́зарь нищету́ избра́в в сем житии́, / сподо́бися несконча́емыя ра́дости.

В не́дрех Авраа́млих Ла́зарь сподо́бися, / ве́чнаго живота́ наслажда́яся, / огню́ же бога́тый душе́ю и те́лом осуди́ся му́чася.

Осужде́н есть во огнь бога́тый Ла́заря ра́ди: / не осуди́ мене́ окая́ннаго молю́ся, человеколю́бче Го́споди, / но я́ко Ла́заря, све́та мя Твоего́ сподо́би.

Богородичен: Да изба́вимся лю́тых прегреше́ний / моли́твами Твои́ми Богома́ти Чи́стая, / и да получи́м Боже́ственное просвеще́ние, / из Тебе́ несказа́нно вопло́щшагося Сы́на Бо́жия.

Иный.

Ирмос: Бе́здна после́дняя грехо́в:

Ра́дуются, Мари́е, а́нгельская во́инства, / ра́вное преподо́бная житие́ сим в тебе́ зря́ще, / и сла́ву Го́сподеви зову́т.

Ужаса́ются бесо́в мра́чных состоя́ния, / терпели́ваго твоея́ кре́пости, / я́ко жена́ пресла́вно, и нага́я, / и еди́ная сим возмогла́ еси́.

Просия́ла еси́ а́ки со́лнце Мари́е всехва́льная, / и пусты́ню чудесы́ всю просвети́ла еси́. / Те́мже и мене́ све́том уясни́.

Богородичен: А́нгели, просвети́вшеся сла́вою Рождества́ Твоего́, / на земли́ мир всем нам, / и благоволе́ние челове́ком, Де́во, возопи́ша.

Катавасия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим.

Кондак, глас 3:
Подобен: Де́ва днесь:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

Икос: А́гницу Христо́ву и дщерь пе́сньми восхва́лим ны́не, / Мари́ю приснопа́мятную, я́вльшуюся Еги́петское овча́: / и пре́лести сих всея́ избеже́, / и еди́на принесе́ся Це́ркви соверше́нное возраще́ние, / воздержа́нием и моли́твою подвиза́ющися па́че ме́ры челове́ческаго естества́. / Те́мже и возвы́си ея́ и житие́ и дея́ние, еди́н Вседержи́тель, / Мари́и пресла́вныя.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

И́ов я́коже дре́вле во гно́ищи черве́й и ка́ле лежа́ше, / та́коже и пред враты́ бога́таго Ла́зарь седя́ше, вопия́: / оте́ц Бо́же благослове́н еси́.

Валя́яся пред враты́ немилосе́рдаго бога́таго дре́вле Ла́зарь, / крупи́ц жела́ше его́ трапе́зы, но никто́же дая́ше ему́, / и вме́сто сих обре́те Авраа́мля не́дра.

Немилосе́рдаго бога́таго ча́сти, Христе́ мой изба́ви мя, молю́ся, / и убо́гому Ла́зарю счини́в мя, вопи́ти Тебе́ благода́рно сподо́би: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Богородичен: Из утро́бы де́вственныя Воплоти́выйся, яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше. / Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дуще Богоро́дицу, благода́рно зове́м: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Иный.

Ирмос: О́троцы в Вавило́не:

Превели́кий во отце́х, обхожда́ пусты́ню, Зоси́ма му́дрый, / преподо́бную ви́дети сподо́бися: / благослове́н еси́, зове́т же, Бо́же оте́ц на́ших.

Что о́тче, стра́нное вся́кия доброде́тели де́тельныя, / ви́дети прише́л еси́ жени́ще? / Преподо́бная вопия́ше ста́рцу: / благослове́н еси́, зове́т же, Бо́же оте́ц на́ших.

Умертви́вши, блаже́нная, страсте́й твои́х взыгра́ния, / к безстра́стия ны́не устреми́лася еси́ приста́нищу, зову́щи: / благослове́н еси́ Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Богородичен: Зачала́ еси́ неизрече́нно, Де́ва пребы́вши Пречи́стая, / и родила́ еси́ ми́рови спасе́ние, Христа́ Бо́га на́шего, / те́мже Тя вси пе́сньми ве́рнии велича́ем.

Катавасия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии / па́че Созда́вшаго, / но, о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог, благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь / халде́йский мучи́тель / Богочести́вым неи́стовно разжже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Во оде́жду багря́ную и ви́ссон, и порфи́ру / бога́тый дре́вле облача́шеся све́тло окая́нный; / убо́гий же Ла́зарь во врате́х сего́ лю́те лежа́ше, / крупи́ц па́дающих трапе́зы хотя́ насы́титися, / и никто́же подая́ше ему́, / те́мже в сла́ве Христу́ сца́рствует.

Во врате́х лежа́ше бога́таго Ла́зарь, согни́в те́лом ра́нами, / и хотя́ше насыща́тися сне́ди, и никто́же дая́ше ему́, / но и пси сострада́тельно язы́ком облизова́ху гной и стру́пы его́. / Те́мже в раи́ сла́дости сподо́бися.

В сласте́х обогате́х, я́коже дре́вле бога́тый, / облача́яся на всяк день в багряни́цу, и аз, Многоми́лостиве, / в сла́дости жития́ сего́ себе́ осужда́ю, сластьми́ и пре́лестьми. / Те́мже молю́ся Тебе́, / от огня́ изба́витися, Христе́, ве́чнаго, во вся ве́ки.

Троичен: Трисве́тлое Божество́, еди́нственную сия́ющую зарю́, / от еди́наго триипоста́снаго Естества́, / Роди́теля безнача́льна, / единоесте́ственна же Сло́ва Отцу́, / и сца́рствующа единосу́щна Ду́ха, / де́ти благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Иный.

Ирмос: Ужасни́ся, боя́йся, Не́бо:

Глубины́ се́рдца испыту́яй, / пре́жде бытия́ предве́дый вся на́ша, / ну́жнаго жития́ исхити́л еси́ прибе́гшую к Тебе́, Спа́се, / ну́ждно Твоему́ человеколю́бию вопию́щую немо́лчно: / свяще́нницы благослови́те, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

О измене́ния честна́го, к лу́чшему преложе́ния твоего́ честна́я! / О любве́ Боже́ственныя, возненави́девшия плотски́я сла́сти! / О ве́ры горя́щия и Боже́ственныя, всехва́льная Мари́е! / Ю́же ве́рно хва́лим, и превозно́сим во ве́ки.

Обрела́ еси́ боле́зней возме́здие, / и трудо́в твои́х воздая́ние честна́я Мари́е, / и́миже низложи́ла еси́ уби́йцу врага́, / и ны́не со а́нгелы зове́ши, песнь немо́лчно вопию́щи, / и превознося́щи Христа́ во ве́ки.

Богородичен: Всего́ обнови́ мя бла́гости ра́ди, во утро́бе Твое́й, Чи́стая, / не растли́в обоего́ естества́ свойств, / я́ко всех веко́в Влады́ка, / отню́дуже Тя, я́ко вину́ на́шего спасе́ния, / пе́сньми пое́м во вся ве́ки.

Катавасия: О́троки благочести́выя в пе́щи / Рождество́ Богоро́дичо спасло́ есть; / тогда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Тебе́: / Го́спода по́йте, дела́, / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Тя Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго: / Тя па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, / вы́шшую пречи́стых сил, / немо́лчными славословле́нии велича́ем.

Убо́гаго мя Ла́заря, Христе́, молю́ся, соде́лай, / сласте́й возжеле́ния моя́ потребля́я, я́ко естество́м Бог: / доброде́тельми же мя бога́та сотвори́, / да ве́рою в песнопе́ниих велича́ю Тя.

Бога́тый и немилосе́рдый, ум мой презре́х, / ве́рою Твои́х за́поведей, Человеколю́бче, / пред враты́ пове́ржен лю́те, / но я́ко сострада́телен и любоще́др возста́ви, / я́коже дре́вле четверодне́внаго дру́га Ла́заря.

Вси извыко́хом при́тче Влады́чней, / вси у́бо ве́рнии возненави́дим бога́таго немилосе́рдное, да му́ки избе́гнем, / и в не́дрех Авраа́млих при́сно лику́им.

Богородичен: Тя неви́димаго Бо́га носи́вшую объя́тии, / на небесе́х пева́емаго от вся́кия тва́ри, / и Тобо́ю нам да́рующаго всегда́ спасе́ние, / в ве́ре велича́ем.

Иный.

Ирмос: Не рыда́й Мене́, Ма́ти:

Удо́бь претерпе́ла еси́, ма́ти, пусты́нный труд, / укрепля́ема держа́вною си́лою Христо́вою, / скве́рная бо помышле́ния находя́щая, / струя́ми боже́ственных слез угаси́ла еси́, чи́стая, / по́стников высото́, преподо́бных похвало́.

Пресветле́йшими луча́ми, / просвеща́ет тя еди́на свет ро́ждшая Христа́, Де́ва и Чи́стая, / стра́шную враго́м тя поставля́ет, честна́я, / я́вственную же всем, Мари́е, явля́ет тя, / страда́лец красото́, преподо́бных утвержде́ние.

Оста́вивши му́дренно земна́я вся, / жили́ще честно́е Ду́ха яви́лася еси́, / мирски́х у́бо лю́тых свободи́тися, / моли́ еди́наго Христа́ свободи́теля, / ве́рно соверша́ющим Боже́ственную па́мять твою́.

Богородичен: Зако́нов естества́, Де́во, па́че естества́ утаи́вшися, / но́вое Отроча́ на земли́ родила́ еси́, Чи́стая, / Законода́вца су́ща и Ве́тха де́ньми, / мы́сленное не́бо всех Творца́, / тем ве́рою и любо́вию Тя ублажа́ем.

Катавасия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в естество́, / почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице, Чи́стая Присноде́во.

Светилен воскресный. Таже преподобныя.
Подобен: Не́бо звезда́ми:

О́браз покая́ния тебе́ иму́ще, всепреподо́бная Мари́е, Христа́ моли́, / во вре́мени поста́, сему́ нам дарова́тися, / я́ко да в ве́ре и любви́, тя пе́сньми восхва́лим.

Богородичен: Сла́досте а́нгелов, скорбя́щих ра́досте, христиа́н предста́тельнице, / Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

На хвалитех стихиры воскресны, Осмогласника 4, и анатолиевы 4.

Таже глаголем стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

И поем самогласен, глас 1.

Несть Ца́рство Бо́жие пи́ща и питие́, / но пра́вда и воздержа́ние со свя́тостию. / Те́мже не бога́тии вни́дут в не, / но ели́цы сокро́вища своя́ в ру́ки ни́щих влага́ют. / Сия́ и Дави́д проро́к учи́т глаго́ля: / пра́веден муж ми́луяй весь день, / наслажда́яйся Го́сподеви, / и во све́те ходя́й не по́ткнется. / Сия́ же вся к наказа́нию на́шему писа́шася, / я́ко да постя́щеся благосты́ню твори́м, / и даст нам Госпо́дь вме́сто земны́х небе́сная.

Сла́ва, паки тойже. И ны́не: Преблагослове́нна еси́:

Славословие великое. И отпуст. Сла́ва, и ны́не, стихира евангельская, и час 1-й.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженна гласа.

Тропарь преподобныя, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу, / прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́, / и де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо, / прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней. / Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 3:
Подобен: Де́ва днесь:

Блуда́ми пе́рвее преиспо́лнена вся́ческими, / Христо́ва неве́ста днесь покая́нием яви́ся, / А́нгельское жи́тельство подража́ющи, / де́моны Креста́ ору́жием погубля́ет. / Сего́ ра́ди Ца́рствия неве́ста яви́лася еси́, / Мари́е пресла́вная.

Прокимен Апостола, рядоваго гласа,
и преподобныя, прокимен, глас 4:

Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Апостол ко Евреем, зачало 321 от полу.

Бра́тие, Христо́с прише́д Архиере́й гряду́щих благ, бо́льшею и соверше́ннейшею ски́ниею, нерукотворе́нною, си́речь, не сея́ тва́ри, ни кро́вию ко́злею, ни те́льчею, но Свое́ю Кро́вию, вни́де eди́ною во свята́я, ве́чное искупле́ние обреты́й. А́ще бо кровь ко́злия и те́льчая, и пе́пел ю́нчий кропя́щий осквернéныя, освяща́ет к пло́тней чистоте́, кольми́ па́че Кровь Христо́ва, И́же Ду́хом Святы́м Себе́ принесе́ непоро́чна Бо́гу, очи́стит со́весть на́шу от ме́ртвых дел, во éже служи́ти нам Бо́гу жи́ву и и́стинну.

И преподобныя, к Галатом, зачало 208.

Бра́тие, пре́жде прише́ствия ве́ры, под зако́ном стрего́ми бе́хом, затворе́ни в хотя́щую ве́ру откры́тися. Те́мже зако́н пе́стун нам бысть во Христа́, да от ве́ры оправди́мся. Прише́дши же ве́ре, уже́ не под пе́стуном eсмы́. Вси бо вы сы́нове Бо́жии eсте́ ве́рою о Христе́ Иису́се: eли́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Несть Иуде́й, ни éллин; несть раб, ни свобо́дь; несть му́жеский пол, ни же́нский; вси бо вы eди́но eсте́ о Христе́ Иису́се. А́ще ли вы Христо́вы, у́бо Авраа́мле се́мя eсте́, и по обетова́нию насле́дницы.

Аллилуиа гласа.

Евангелие от Марка, зачало 47.

Во вре́мя о́но, поя́т Иису́с oбана́десять, нача́т им глаго́лати, я́же хотя́ху Eму́ бы́ти, я́ко, се, восхо́дим во Иерусали́м, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет архиере́ом и кни́жником, и осу́дят Eго́ на смерть, и предадя́т Eго́ язы́ком. И поруга́ются Eму́, и уя́звят Eго́, и оплю́ют Eго́, и убию́т Eго́, и в тре́тий день воскре́снет. И пред Ним приидо́ста Иа́ков и Иоа́нн, сы́на Зеведе́eва, глаго́люща: Учи́телю, хо́щева, да éже а́ще про́сива, сотвори́ши на́ма. Oн же рече́ и́ма: что хо́щета, да сотворю́ ва́ма? О́на же ре́ста Eму́: даждь нам, да eди́н одесну́ю Тебé, и eди́н ошу́юю Тебé ся́дева во сла́ве Твое́й. Иису́с же рече́ и́ма: не ве́стася, чесо́ про́сита. Мо́жета ли пи́ти ча́шу, ю́же Аз пию́, и креще́нием, и́мже Аз креща́юся, крести́тися? О́на же ре́ста Eму́: мо́жева. Иису́с же рече́ и́ма: ча́шу у́бо, ю́же Аз пию́, испие́та, и креще́нием, и́мже Аз креща́юся, крести́тася. А éже се́сти одесну́ю Менé и ошу́юю, несть Мне да́ти, но и́мже угото́вано eсть. И слы́шавше де́сять, нача́ша негодова́ти о Иа́кове и Иоа́нне. Иису́с же призва́в их, глаго́ла им: ве́сте, я́ко мня́щиися владе́ти язы́ки, соодолева́ют им, и вели́цыи их облада́ют и́ми. Не та́ко же бу́дет в вас, но и́же а́ще хо́щет в вас вя́щший бы́ти, да бу́дет вам слуга́. И и́же а́ще хо́щет в вас бы́ти ста́рей, да бу́дет всем раб. И́бо Сын Челове́чь не прии́де, да послу́жат Eму́, но да послу́жит, и да́ти ду́шу Свою́ избавле́ние за мно́ги.

И преподобныя, от Луки, зачало 33.

Во вре́мя о́но, моля́ше Иису́са не́кий от фарисéй, да бы ял с ним: и вшед в дом фарисе́ов, возлеже́. И се жена́ во гра́де, я́же бе гре́шница, и уве́девши, я́ко возлежи́т во хра́мине фарисе́ове, прине́сши алава́стр ми́ра. И ста́вши при ногу́ Eго́ созади́, пла́чущися, нача́т умыва́ти но́зе Eго́ слеза́ми, и власы́ главы́ своея́ отира́ше, и облобыза́ше но́зе Eго́, и ма́заше ми́ром. Ви́дев же фарисе́й возва́вый Eго́, рече́ в себе́, глаго́ля: Сей а́ще бы был проро́к, ве́дел бы кто и какова́ жена́ прикаса́ется Eму́, я́ко гре́шница eсть. И отвеща́в Иису́с рече́ к нему́: Си́моне, и́мам ти не́что рещи́. Oн же рече́: Учи́телю, рцы. Иису́с же рече́: два должника́ бе́ста заимода́вцу не́коему, eди́н бе до́лжен пятию́сот дина́рий, други́й же пятию́десят. Не иму́щема же и́ма возда́ти, oбе́ма отда́. Кото́рый у́бо eю́, рцы, па́че возлю́бит eго́? Отвеща́в же Си́мон рече́: мню, я́ко eму́же вя́щше отда́. Oн же рече́ eму́: пра́во суди́л eси́. И обра́щься к жене́, Си́монови рече́: ви́диши ли сию́ жену́? Внидо́х в дом твой, воды́ на но́зе Мои́ не даде́, сия́ же слеза́ми облия́ Ми но́зе, и власы́ главы́ своея́ отре́. Лобза́ния Ми не даде́, сия́ же, отне́лиже внидо́х, не преста́ облобыза́ющи Ми но́зе. Ма́слом главы́ Моея́ не пома́за: сия́ же ми́ром пома́за Ми но́зе. Его́же ра́ди, глаго́лю ти: отпуща́ются греси́ eя́ мно́зи, я́ко возлюби́ мно́го, а eму́же ма́ло оставля́ется, ме́ньше лю́бит. Рече́ же eй: отпуща́ются тебе́ греси́. И нача́ша возлежа́щии с Ним глаго́лати в себе́: кто Сей eсть, и́же и грехи́ отпуща́ет? Рече́ же к жене́: ве́ра твоя́ спасе́ тя, иди́ в ми́ре.

Причастен:

Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в Вы́шних. Другий: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, / от слу́ха зла не убои́тся.

На трапезе учреждаемся, якоже и в прежних Неделях.