Шрифт

Суббота 2-ой седмицы Великого поста. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

СУББОТА ВТОРАЯ СВЯТЫХ ПОСТОВ

НА УТРЕНИ

Аллилуиа, и тропари, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Слава, мертвен: Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

И ныне, Богородичен: Ма́ти Свята́я Неизрече́ннаго Све́та, / а́нгельскими Тя пе́сньми почита́юще, / благоче́стно велича́ем.

И стихословим едину кафисму: Рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́: Таже седальны мученичны Октоиха три, и мертвен, и Богородичен. И чтение в Шестодневце.

Поются же и Блаже́ни непоро́чнии: на две статии с припевом: Благослове́н еси́ Го́споди: во глaс 5-й. На слaвах Аллилyиа не поeм, но поeм конeц: Я́ко а́ще бы не зако́н Твой: трижды. И по нeм ектения.

Кафисма седмаянадесять. Псалом 118.

1 Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

2 Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его́, всем се́рдцем взы́щут Его́,

3 не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его́ ходи́ша.

4 Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́.

5 Дабы́ испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́.

6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́.

7 Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́.

8 Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́.

9 В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́.

10 Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х.

11 В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́.

12 Благослове́н еси́, Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м.

13 Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х.

14 На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве.

15 В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́.

16 Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х.

17 Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́.

18 Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́.

19 Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́.

20 Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя.

21 Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х.

22 Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х.

23 И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х:

24 И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́.

25 Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́.

26 Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м:

27 Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х.

28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х.

29 Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя.

30 Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х.

31 Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́.

32 Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́.

33 Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну:

34 Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м.

35 Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х.

36 Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство.

37 Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя.

38 Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой.

39 Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги.

40 Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя.

41 И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́, Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́.

42 И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́.

43 И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х.

44 И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка.

45 И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

46 И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся:

47 И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́:

48 И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х.

49 Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́.

50 То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя.

51 Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся.

52 Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся.

53 Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой.

54 Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́.

55 Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой.

56 Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

57 Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой.

58 Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́.

59 Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́.

60 Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́.

61 У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х.

62 Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́.

63 Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́.

64 Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя.

65 Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́.

66 Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах.

67 Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х.

68 Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м.

69 Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́.

70 Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся.

71 Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м.

72 Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

73 Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м.

74 Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х.

75 Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́.

76 Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́.

77 Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

78 Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х.

79 Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́.

80 Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся.

81 Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х.

82 Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя;

83 Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х.

84 Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд;

85 Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди.

86 Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми.

87 Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х.

88 По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х.

89 Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́.

90 В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет.

91 Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́.

92 Я́ко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м.

93 Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

И поeм конeц: Я́ко а́ще бы не зако́н Твой: и Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х: с припевом трижды.

Посем ектения:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Единожды.)

Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих пра́отец, оте́ц, и бра́тий на́ших, и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию, во́льному же и нево́льному.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

 

Священник: Го́споду помо́лимся.

Лик тихо: Го́споди, поми́луй. (40)

Священник глаголет молитву сию: Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т миру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

Тaже поeт прaвый лик 2-ю статию: Твой есмь аз: На нeйже припев: Спа́се, спаси́ мя. На конeц: Жива́ бу́дет душа́ моя́: трижды.

94 Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х.

Припев: Спа́се, / спаси́ мя.

95 Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х.

96 Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́.

97 Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть.

98 Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть.

99 Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть.

100 Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х.

101 От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́.

102 От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́.

103 Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м.

104 От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды.

105 Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м.

106 Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́.

107 Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́.

108 Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя.

109 Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х.

110 Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х.

111 Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть.

112 Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние.

113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х.

114 Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х.

115 Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́.

116 Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́.

117 Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну.

118 Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их.

119 Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́.

120 Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся.

121 Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя.

122 Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии.

123 О́чи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́.

124 Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя.

125 Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́.

126 Вре́мя сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой.

127 Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия.

128 Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех.

129 Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́.

130 Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы.

131 Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

132 При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́.

133 Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние.

134 Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́.

135 Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м.

136 Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́.

137 Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́.

138 Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́, и и́стину зело́.

139 Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́.

140 Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́.

141 Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х.

142 Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина.

143 Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́.

144 Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду.

145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́.

146 Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́.

147 Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х.

148 Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м.

149 Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

150 Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася.

151 Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина.

152 Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́.

153 Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х.

154 Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя.

155 Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша.

156 Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя.

157 Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся.

158 Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша.

159 Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя.

160 Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́.

161 Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́.

162 Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу.

163 Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х.

164 Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́.

165 Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна.

166 Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х.

167 Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́.

168 Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди.

169 Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя.

170 Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя.

171 Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м.

172 Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда.

173 Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих.

174 Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть.

175 Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне.

176 Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Поeм конeц: Жива́ бу́дет душа́ моя́: и Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее: с припевом трижды.

В конец же кафисмы поем тропари мертвых, глас 5.

Припев: Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венцо́в небе́сных.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́ Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й, Бо́же, рабы́ Твоя́, / и учини́ я́ в раи́, / иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Слава: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ныне: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды.

Посем ектения о усопших:

Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся.

Лик: Го́споди, поми́луй. (Единожды.)

Еще́ мо́лимся о упокое́нии душ усо́пших рабо́в Бо́жиих пра́отец, оте́ц, и бра́тий на́ших, и о е́же прости́тися им вся́кому прегреше́нию, во́льному же и нево́льному.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Я́ко да Госпо́дь Бог учини́т ду́ши их, иде́же пра́веднии упокоя́ются.

Лик: Го́споди, поми́луй.

Ми́лости Бо́жия, Ца́рства Небе́снаго и оставле́ния грехо́в их, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́сим.

Лик: Пода́й, Го́споди.

 

Священник: Го́споду помо́лимся.

Лик тихо: Го́споди, поми́луй. (40)

Священник глаголет молитву сию: Бо́же духо́в и вся́кия пло́ти, сме́рть попра́вый и диа́вола упраздни́вый, и живо́т миру Твоему́ дарова́вый: Сам, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, в ме́сте све́тле, в ме́сте зла́чне, в ме́сте поко́йне, отню́дуже отбеже́ боле́знь, печа́ль и воздыха́ние. Вся́кое согреше́ние, соде́янное и́ми сло́вом, или́ де́лом, или́ помышле́нием, я́ко благи́й человеколю́бец Бог, прости́, я́ко несть челове́к, и́же жив бу́дет и не согреши́т. Ты бо Еди́н кроме́ греха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во ве́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возглас: Я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й усо́пших рабо́в Твои́х, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

И абие седален, глас 5:

Поко́й Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано: / презира́я я́ко благ прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава: И вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

И ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый ми́ру Христе́ Бо́же, / и сы́ны све́та То́ю показа́вый, поми́луй нас.

Псалом 50-й. Молитва: Спаси, Бо́же, люди Твоя́: не глаголется.

Канон Минеи со ирмосом на 6, и святаго обители на 4, глаголется бо ирмос и тропарь без стихов, и держим стихи от Тогда потщашася владыки: Не стихословим бо песней от начала до 6-я песни, во всех субботах святыя Четыредесятницы, до Акафиста, от шестыя же песни начинаются трипеснцы, и поется Минеи по дню святаго, и трипеснцы, стихословятся же и песни. Четверопеснец господина Иосифа, егоже краегранесие: Пение сие́ Иосифово, глас 8.

Песнь 6.

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду:

Святи́и мно́жайшими му́ками, / мно́гия враго́в тьмы низложи́ти сподо́бишася Спа́се, / и мно́гих благ Твои́х улучи́ша: / моли́твами их я́ко Благ, / мно́гая моя́ очи́сти прегреше́ния.

Воспои ́м Христо́вы страстоте́рпцы, / и возопии́м к ним единому́дренно: / Влады́чним подо́бницы страсте́м, / душ на́ших стра́сти исцели́те, / пости́тися же от зла́го обы́чая / нас укрепи́те.

Преложи́л еси́ смерть на сон, / боле́зненно во гро́бе поспа́л еси́, / и ме́ртвым живо́т дарова́л еси́: / преста́вльшияся у́бо Спа́се сподо́би стоя́ния избра́нных, / страстоте́рпец святы́х мольба́ми.

Богородичен: Пости́тися ми, и отступи́ти от вся́каго греха́ / укрепи́ Отрокови́це, / си́льнаго и безгре́шнаго Сло́ва, воплоще́нна неизре́ченно ро́ждшая, / и даждь ми чисти́тельную оскверне́ний, / Всенепоро́чная, сле́зу.

Иный господина Феодора, глас 3.

Ирмос: Глубина́ страсте́й:

Му́чеников па́мять соверша́ем боже́ственно / мучениколю́бцы, прииди́те возра́дуемся, / пе́сньми ты́я венча́юще, / подвигополо́жника Христа́ благослови́м.

Ран пе́рвее и́скус прие́мше, / пото́м же ка́мением побие́ни бы́вше, претре́ни бы́вше, / звере́м на снедь да́ни бы́сте, / и закла́ни бы́сте я́ко а́гнцы Христо́вы, / но живе́те при́сно страстоте́рпцы.

Слава, Троичен: Три еди́ным Естество́м совокупля́я, / еди́но же треми́ разсека́я Ли́цы, я́же Божество́ есть, / Саве́ллиа же и А́риа, / равноме́рныя стремни́ны отбега́ю.

И ныне, Богородичен: Де́ва яви́лася еси́ и по рождестве́, / чисто́тствуеши во обою́, и ражда́еши: / странноле́пное виде́ние, глаго́лемое и разумева́емое, / соде́янное в Тебе́ Богома́ти.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Или стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Мученичен: Кровь ва́шего терпе́ния, / Го́споду мо́лится непреста́нно о нас, му́ченицы, / те́мже и ны́не помоли́теся / пости́тися нам от страсте́й безче́стия.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Покоин: Всему́ хотя́й суди́ти ми́ру, / предстоя́щим тьмам а́нгелов, / неосужде́нно тогда́ предста́ти Тебе́ сподо́би усо́пшия, / ве́рно, Всеще́дрый.

Ирмос: Глубина́ страсте́й воста́ на мя, / и бу́ря проти́вных ве́тров, / но предвари́в мя Ты спаси́ Спа́се, / и изба́ви от тли, / я́ко спасл еси́ от зве́ря проро́ка.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши, / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́иа.

Песнь 7.

Ирмос: Отроцы еврейстии в пещи:

Ту́чами крове́й угаси́сте / пресла́внии пла́мень пре́лести: / огня́ у́бо бу́дущаго нас / моли́твами я́же ко Христу́ изба́вите, / Госпо́дни страстоте́рпцы.

Уста́ загради́вше львов, / мук же опале́ния претерпе́вше страстоте́рпцы, / сла́дость лу́чшую насле́довасте, / ея́же улучи́ти моли́теся, / и нам во ве́ки.

Всем све́том просвети́вшеся Ду́ха / до́блии страстоте́рпцы, / преста́вльшимся ве́рным осла́бу проси́те, / и рая́ вход, и жи́зни прича́стие.

Богородичен: Песнь приношу́ Ти, Де́во, / не пре́зри мене́ злы́ми одержи́маго, / но даждь Чи́стая исправле́ние соверше́нное посто́м, / и всем житие́м благонра́вным.

 

Иный. Ирмос: Пла́мень ороси́вый пе́щный:

Огнь, и меч, и зве́ри, страстоте́рпцы, / я́ко сла́дость вмени́вше, внегда́ страда́ти / удиви́сте уби́йцы ва́ша, / воспева́юще Бо́га оте́ц на́ших.

На у́ды разсека́еми, и опаля́еми, / Бо́гу принесо́стеся же́ртва благово́нная, Христо́вы му́ченицы, / но Того́ о нас при́сно моли́те.

Троичен: В Тро́ице еди́наго Бо́га сла́влю, / Отца́, Сы́на и Ду́ха, / Еди́ницу про́стую, Тро́ицу честну́ю, / нача́ло преднача́льное и единосу́щное.

Богородичен: Всесвята́я Влады́чице Богоро́дице, / моли́твы рабо́в Твои́х прие́млющи, / принеси́ всех Бо́гу, / да спасе́т нас от вся́каго искуше́ния.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Мученичен: Му́чеников собо́ри, с небесе́ предста́вше, / вас воспева́ющия благослови́те, освяти́те, / усе́рдно посто́в вре́мя сконча́ти.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Мертвен: Ве́рою к Тебе́ преста́вльшияся, / ве́дый дела́ челове́ков, / во́льная и нево́льная прегреше́ния проща́я, / упоко́й, я́ко Бог.

Ирмос: Пла́мень ороси́вый пе́щный / и о́троки неопали́мы спасы́й, / благослове́н еси́ во ве́ки, / Го́споди Бо́же оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: Победи́тели мучи́теля:

Мук ви́ды не́мощию те́ла претерпе́вше, / вра́чеве боля́щим страстоте́рпцы яви́стеся. / Те́мже зову́: / мою́ неду́гующую ду́шу исцели́те, / во вре́мя поста́ покая́нием.

Увы́ мне, ка́ко преидо́ша вси дни́е мои́ в ле́ности! / и се коне́ц приближа́ется, / вари́т несоверше́нна до́брыми де́лы прия́ти мя, / до́бре сконча́вшии тече́ние му́ченицы, / да ми коне́ц благи́й бу́дет, моли́теся.

Ка́плями крове́й запале́ния безбо́жия угаси́сте, / боже́ственнии страстоте́рпцы, / и отше́дшим от сего́ жития́ испроси́те вои́стинну Боже́ственный поко́й, / и соде́янных разреше́ние во ве́ки.

Богородичен: Иезеки́иль Тя дверь непроходи́мую, Чи́стая, прови́де, / покая́ния врата́ всем отверза́ющую отча́янным. / Те́мже молю́ Тя: стези́ мне отве́рзи, / ко о́ным веду́щия упокое́нием.

 

Иный. Ирмос: Из безнача́льна Отца́:

Многострада́льныя ра́ны разли́чно претерпе́вше, / о́вии у́бо сгоре́вше, друзи́и сожже́ни бы́вше, / ини́и же посека́еми, / веселите́ся страда́льцы воспева́юще Христу́, / по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Кровьми́ ва́шими освяща́ете концы́, / ма́лыми кропле́ньми, струи́ исцеле́ний всем источа́юще, всехва́льнии му́ченицы. / Те́мже вопиете́ при́сно: по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Триипоста́сная Еди́нице, О́тче, Сы́не и Ду́ше Живы́й, / еди́но Божество́, еди́но Ца́рство: / Тебе́ хва́лят незаходи́маго Све́та а́нгельская во́инства, / и мы, су́щии на земли́, пое́м, благослови́м и превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Се вси ро́ди блажи́м Тя, Пречи́стая, / вели́чия Твоя́ зря́ще. / Ты бо ражда́еши преесте́ственно всех Творца́, / Бо́га су́ща и Челове́ка. / Те́мже Тя благослови́м, / и превозно́сим во вся ве́ки.

Стих: Ди́вен Бог во святы́х Свои́х, Бог Изра́илев.

Страстоте́рпцев ли́че, / моли́теся ко Спа́су спасти́ ны, / моли́твы и ны́не творя́ще, / служи́ти чи́сте воздержа́нием Ему́, / по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Стих: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Усо́пшия благоче́стно наде́ждею воскресе́ния, / к ве́чной жи́зни воста́ти, Го́споди, сподо́би, / хвали́ти Тя чи́сте, и сла́вити псало́мски, / по́йте, благослови́те, и превозноси́те во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: Из безнача́льнаго Отца́ рожде́ннаго пре́жде век Бо́га, / и в после́дняя от Богоро́дицы в плоть обле́кшася, / я́ко соверше́нна Челове́ка и Бо́га и́стинна, / по́йте, благослови́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Уста́вы прешла́ еси́:

Яви́стеся боже́ственнии, я́ко у́глие, / вещество́ лука́вое безбо́жие попали́вше, / и мече́м бесо́вския полки́ посе́кше, / до́блии страстоте́рпцы, / светово́дцы серде́ц на́ших.

Тьму муче́ний проидо́сте, / и к све́ту мы́сленному пресели́стеся, / до́блии страстоте́рпцы, / те́мже просвети́те смире́нную ду́шу мою́, / омраче́нную согреше́ньми.

Поболе́ша боле́зни пренося́ще / пресла́внии страстоте́рпцы телесе́, / и ны́не преста́вльшимся ве́рным, / неболе́зненный поко́й про́сят, / и рая́ наслажде́ние.

Богородичен: Яви́ся Чи́стая Влады́чице Боже́ственная помо́щница, / непотре́бным рабо́м Твои́м, / во вре́мя воздержа́ния, моли́твы на́ша принося́щи Го́сподеви, / ве́ки ца́рствующему.

 

Иный. Ирмос: Тебе́ безсме́ртный исто́чник:

Я́коже огнь вложе́ни бы́вше от Бо́га в зе́млю, / попали́сте вся́кую лесть и́дольскую, / вже́гше свети́ло в концы́ благоче́стия / страстоте́рпцы Христо́вы.

Вас ни пла́мень, ни заколе́ние, / ни коле́са, ни стягну́тия, ни опале́ния, / ни ина́я му́ка го́рькая, / разлучи́ от любви́ Христо́вы, страстоте́рпцы.

Троичен: Еди́но и три воспева́ю благоче́стно / Божество́ зра́ком, Ли́цы совокупля́я и разделя́я, / Оте́ц, Сын и Святы́й Дух, / Сия́ еди́но суть.

Богородичен: Тя от ко́рене Иессе́ова, / и Дави́да пра́отца прозя́бшии жезл, / Всепречи́стая Чи́стая велича́ем, / я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Мно́жество му́ченик честно́е, Христа́ моли́те, / в ми́ре исполня́ющим нам тече́ние посто́в, / ви́дети и поклони́тися и страсте́м Его́.

Стих: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди.

Ме́ртвых и живы́х, я́ко Бог, / умертви́вый смерть / и жизнь воста́нием Твои́м всем подая́й, Христе́, / упоко́й и рабы́ Твоя́, я́же преста́вил еси́.

Ирмос: Тебе́ безсме́ртный исто́чник, / и святы́х исцеле́ния челове́чу ро́ду подаю́ща, / при́сно велича́ем, / я́ко спаса́еши ду́ши на́ша.

Ексапостиларий:

Не́бо звезда́ми украси́вый, я́ко Бог, / и Твои́ми святы́ми всю зе́млю просвети́вый, / Соде́телю всех пою́щия Тя спаса́й.

Слава: Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, я́ко Бог, / упоко́й Твоя́ рабы́ в селе́ниих избра́нных, / а́ще бо и согреши́ша, Спа́се, / но не отступи́ша от Тебе́.

И ныне: Сла́дость а́нгелов, скорбя́щих ра́дость, / христиа́н предста́тельнице, Де́во Ма́ти Госпо́дня, / заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

На хвалитех мученичны гласа. Слава, самогласен за упокой. И ныне, Богородичен.

На стиховне мертвены стихиры господина Феофана, прилучившагося гласа. Слава, и ныне, Богородичен.

НА ЛИТУРГИИ

Блаженны гласа, на 6.

По входе тропари, глас 2:

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Мертвен: Помяни́, Го́споди, я́ко Благ, рабы́ Твоя́, / и ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Слава, кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, / ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Тебе́ и Сте́ну и Приста́нище и́мамы, / и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Прокимен, глас 8:

Весели́теся о Го́споде, / и ра́дуйтеся, пра́веднии. Стих: Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́.

И умершим, прокимен, глас 6: Ду́ши их / во благи́х водворя́тся.

Апостол дне ко евреем, зачало 309.

Бра́тие, блюди́те, да не когда́ бу́дет в не́коем от вас се́рдце лука́во, испо́лнено неве́рия, во е́же отступи́ти от Бо́га жи́ва. Но утеша́йте себе́ на всяк день до́ндеже днесь нарица́ется, да не ожесточи́тся не́кто от вас ле́стию грехо́вною. Прича́стницы бо бы́хом Христу́, а́ще у́бо нача́ток соста́ва да́же до конца́ изве́стен удержи́м. Внегда́ глаго́лет: днесь, а́ще глас Его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́коже в прогне́вании. Не́цыи бо слы́шавше прогне́ваша, но не вси изше́дшии из Еги́пта с Моисе́ом.

И мертвен, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Аллилуиа, глас 4: Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Стих: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. И умершим, стих: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род.

Евангелие от Марка, зачало 6.

Во вре́мя о́но, и́де Иису́с в пу́сто ме́сто, и ту моли́тву де́яше. И гна́ша Его́ Си́мон и и́же с ним, и обре́тше Его́, глаго́лаша Ему́, я́ко вси Тебе́ и́щут. И глаго́ла им: и́дем в бли́жния ве́си и гра́ды, да и ту пропове́м, на сие́ бо изыдо́х. И бе пропове́дая на со́нмищах их, во всей Галиле́и, и бе́сы изгоня́. И прии́де к Нему́ прокаже́н, моля́ Его́ и на коле́ну припа́дая пред Ним, и глаго́ля Ему́, я́ко, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя очи́стити. Иису́с же милосе́рдовав, просте́р ру́ку, косну́ его́, и глаго́ла ему́: хощу́, очи́стися. И ре́кшу ему́, а́бие оты́де от него́ прокаже́ние, и чист бысть. И запре́щь ему́, а́бие изгна́ его́, и глаго́ла ему́: блюди́, ни кому́же ничесо́же рцы, но шед покажи́ся иере́еви и принеси́ за очище́ние твое́, я́же повеле́ Моисе́й, во свиде́тельство им.

И Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Причастен дне: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́. Другий за упокой: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́ Го́споди, и па́мять их в род и род. Аллилу́иа, трижды.

Сице убо бывает служба за упокой, в три субботы святаго и Великаго поста, егда ни един есть праздник от триех: Предтечев, святых четыредесяти мучеников, или Благовещения.