Шрифт

Пятница 1-ой седмицы, утро. Избранные службы Триоди Постной - богослужения Великого поста.

В ПЯТОК ПЕРВЫЯ СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ

Троичны. По первом стихословии глаголем седальны Крестныя Осмогласника, и Богородичен.

По 2-м же стихословии седален господина Иосифа, глас 2. Подобен: Благообра́зный Ио́сиф:

Страстьми́ Твои́ми безстра́стие всем дая́й, Человеколю́бче, / стра́сти пло́ти моея́ умертви́в Кресто́м Боже́ственным, / сподо́би ви́дети и свято́е Воскресе́ние Твое́, Го́споди.

Слава, тойже:

И ныне, Крестобогородичен: Честны́м Кресто́м Сы́на Твоего́ сохраня́еми, / Влады́чице Чи́стая Богоро́дице, / вся́кий прило́г борца́, вси удо́бь побежда́ем, / те́мже Тя по до́лгу при́сно ублажа́ем, / я́ко Ма́терь Бо́жию, / и еди́ну наде́жду душ на́ших.

По 3-м же стихословии седален господина Феодора, глас 2. Подобен: Милосе́рдия су́щи:

Чистоты́ сый исто́чник, / посто́м соблюди́ нас, Ми́лостиве, / при́зри на ны Тебе́ припа́дающия, / вонми́ воздея́нию рук на́ших, / простры́й дла́ни Твои́ на Дре́ве / распина́емь о всех земноро́дных, / безпло́тных, еди́не Го́споди.

Слава, тойже.

И ныне, Крестобогородичен. Подобен: Де́ва и Ма́ти Твоя́, Христе́, / на Дре́ве зря́ще Тя ме́ртва просте́рта, / пла́чущи го́рце: Сы́не Мой, – глаго́лаше, / – что стра́шное сие́ та́инство? / Всем да́руяй жизнь ве́чную, / во́лею на Кресте́ ка́ко умира́еши / сме́ртию поно́сною?

Канон в Минеи на 6. И трипеснцы по чину их. Стихословим и пятую песнь обычно, глас 2. Песнь 5.

Ирмос: Просвеще́ние во тьме лежа́щих, / спасе́ние отча́янных, Христе́, Спа́се мой, / к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, / просвети́ мя сия́нием Твои́м, / ино́го бо, ра́зве Тебе́, бо́га не зна́ю.

Во мне зря грех, льстивому́дрый, / спеши́тся и соде́йствует греху́: / ра́дуется бо вои́стинну о мое́й поги́бели, / но Ты ми даждь исправле́ние, Спа́се, / во о́наго убие́ние, молю́ся.

Нача́ла победи́вый тьмы, на Кресте́ Твое́м, / сих изми́ мя злодея́ния, па́дшаго во глубину́ греха́, / и в я́му безме́стных дея́ний, / Твое́ю же ми́лостию спасти́ся упова́юща.

Умертви́выйся на Кресте́ просте́рт, / умерщвле́нную грехо́м оживи́ ду́шу мою́, / и честно́е Твое́ Воскресе́ние дости́гнути, / в ми́ре, Христе́, сподо́би, / де́лающа усе́рдно Твоя́ оправда́ния.

Богородичен: Просвеще́ние моея́ не́мощи, / спасе́ние омраче́нныя души́ моея́, Чи́стая, / спаси́ мя, спаси́ погиба́юща, Отрокови́це, / и в ри́зу нетле́ния мя облецы́, / истле́вшаго лю́тыми прегреше́ньми.

Иный, глас тойже.

Ирмос: Нощи́ преше́дшей:

Ты на ме́сте ло́бнем / пло́тию распя́тися изво́лил еси́, еди́не Безсме́ртне, / челове́ческий род обезсме́ртствуя, и возобража́я, Го́споди.

Стра́сти Твоея́ доса́ду, тварь зря́щи / вся пременя́шеся, Го́споди, / иуде́йскаго рыда́ющи уби́йства, / но претерпе́л еси́ спасти́ вся́ческая.

Слава, Троичен: О Тро́ице Всесвята́я! / Ты на́ше служе́ние, / Ты и прибе́жище и держа́ва, / в Естестве́ еди́ном Тя воспева́ющим, / очище́ние прегреше́ний низпосли́.

И ныне, Богородичен: Многоимени́тая Отрокови́це, ра́дуйся, Богоро́дице, / ковче́же, и ста́мно и трапе́зо, / светоно́сный све́щниче, огнезра́чная купино́, / горо́ Бо́жия присе́нная.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Ми́ру и су́щим в ми́ре ра́доватися прире́кшии, / ны́не я́ко Христу́ сраспина́еми, / претерпи́м доса́ду, руга́ние, / и друга́я, да с Ним просла́вимся.

Ирмос: Нощи́ преше́дшей, прибли́жися день, / и Свет ми́ру возсия́, / сего́ ра́ди хва́лят Тя А́нгельстии чи́ни, / и славосло́вят Тя вся́ческая.

Песнь 8.

Ирмос: В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго, / и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, / по́йте, дела́, я́ко Го́спода, / и превозноси́те во вся ве́ки.

Смири́вый Себе́, возне́слся еси́ за благоутро́бие на Крест, / возвыша́яй па́дшаго сне́дию дре́ва иногда́, / те́мже Тя, еди́не Преблаги́й, / просла́вленнаго пое́м во ве́ки.

Невнима́ния дрема́нием греха́ тя́жкий подъя́х сон, / но Ты усну́вый на Кресте́ мене́ ра́ди, Христе́ мой, / воздви́гни мя па́дшаго, / да мя не прии́мет нощь сме́ртная.

Ослепи́вся сластьми́, обношу́ ду́шу омраче́нную, / и смее́тся зря мя льстивому́дрый враг, / те́мже мя просвети́, и изба́ви сего́ зло́бы, Христе́, во ве́ки.

Богородичен: В ле́ности жизнь ижди́в, / дрема́нием греха́ ду́шу отягчи́х, / неусы́пной же Твое́й моли́тве притека́ю, / не даждь мне в сме́рти, Де́во Пречи́стая, усну́ти.

Иный.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю:

Те́рнием венча́вся, и во оде́жду от порфи́ры обо́лкся, / яви́лся еси́ красне́йший, Христе́, добро́тою / па́че всех сыно́в челове́ческих, сла́вою облистава́я.

Желчь и о́цет пия́, / две струи́ пролива́еши, живота́ и нетле́ния, / из Боже́ственных Твои́х ребр, ве́рою Тя пою́щим, / и славосло́вящим, Христе́, во вся ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Божество́ еди́но Тро́ице, / нераздели́мое Естество́, разде́льная же Ли́цы, / неги́блющая держа́во, О́тче, Сы́не и Ду́ше, / Тя песносло́вим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: Богороди́тельнице Чи́стая, / небе́сная две́ре, спаси́тельная врата́, / всех христиа́н моле́ние приими́, / Тебе́ блажа́щих во вся ве́ки.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Кре́сте ски́птре Христо́в, Це́ркве ро́ге, / царе́й побе́до, храни́телю христиа́н, / ты еси́ просвеще́ние мое́, / ты и похвала́ моя́ во вся ве́ки.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Ирмос: В купине́ Моисе́ю, Де́вы чу́до, / на Сина́йстей горе́ Прообрази́вшаго иногда́, / по́йте, благослови́те / и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Я́же пре́жде Со́лнца Свети́льника Бо́га возсия́вшаго, / пло́тски к нам прише́дшаго, / из боку́ Деви́чу неизрече́нно воплоти́вшая, / Благослове́нная Всечи́стая, / Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Прокаже́нную ду́шу мою́ безме́стными помышле́нии, / окропле́нием кро́ве Твоея́ очи́сти, Бо́жий Сло́ве, / и о́бщника мя сла́вы Твоея́ сотвори́, / мене́ ра́ди безсла́вное претерпе́вый, Христе́, распя́тие.

Весь сляко́хся тягото́ю безме́стных, Христе́, дея́ний, / и се́туя зову́ Ти, Человеколю́бче: / души́ моея́ неисце́льныя я́звы / исцели́ Твое́ю честно́ю кро́вию, / да пою́ Твое́ Божество́.

Снедь зло́бу, и питие́ небреже́ние творя́, / по всему́ пребыва́ю неиспра́влен, / сне́дей оша́янием безвре́менно ра́дуюся, / не сицево́му бо посту́ рече́ Госпо́дь бы́ти.

Богородичен: Лю́таго дре́вняго отрече́ния губи́тельницу, / и прама́тере исправле́ние, / ро́да к Бо́гу вину́ присвое́ния, / к Зижди́телю мост, / Тя Богоро́дице велича́ем.

Иный.

Ирмос: Чи́стую и Пречи́стую:

На Дре́ве распе́ншуся Ти тварь колеба́шеся, / Бог сый пострада́л еси́ пло́тски, / за благоутро́бие щедро́т, да спасе́ши нас.

Креста́ Твоего́, Го́споди, си́ла вели́кая, / и́бо образу́юще сего́ в себе́, / а́бие де́монов кре́пость отража́ем.

Слава, Троичен: Еди́нице Триипоста́сная, Тро́ице еди́нственная, / господонача́лие, Естество́ равносла́вное, / О́тче, Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, / спаси́ всех нас.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся очисти́лище ми́ру, Богоро́дице, / в не́же притека́юще вси гре́шнии, / к Бо́гу примире́ние при́сно обрета́ем.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Креста́ Твоего́, Го́споди, / Боже́ственным могу́тством укрепи́ мя, / непоро́чное и чи́стое вре́мя поста́, Тебе́ приноси́ти.

Ирмос: Чи́стую и Пречи́стую / Ма́терь и Де́ву / пе́сньми пе́сней, вси ве́рнии, / благоче́стно, я́ко Богоро́дицу, велича́ем.

Светилен гласа.

На стиховне самогласен дне, дважды, глас 8:

По́стное завеща́ние ра́достно восприи́мем, / а́ще бо бы сие́ пра́отец сохрани́л, / Еде́мскаго отпаде́ния не прия́ли бы́хом. / Кра́сный бе в виде́ние, и до́брый в снедь, / умори́вый мене́ плод, / да не восхи́тимся ве́ждами, / ни да услади́тся на́ша горта́нь почита́емыми бра́шны, / по прия́тии же безче́ствуемыми. / Бежи́м невоздержа́ния, / и по насыще́нии страсте́м не покори́мся. / Назна́менаимся кро́вию, / о нас веде́наго на смерть во́лею, / и не ко́снется нас губи́тель, / и сне́мы Па́сху Христо́ву свяще́ннейшую, / во спасе́ние душ на́ших.

Мученичен: Что вы нарече́м святи́и? / Херуви́мы ли, я́ко на вас почи́л есть Христо́с. / Серафи́мы ли, я́ко непреста́нно просла́висте Его́. / А́нгелы ли, те́ла бо отврати́стеся. / Си́лы ли, де́йствуете бо чудесы́. / Мно́гая ва́ша имена́, и бо́льшая дарова́ния, / моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Слава, и ныне, Крестобогородичен, глас тойже. Подобен: О пресла́внаго чудесе́!

Я́ко ви́де Тя распина́ема на ло́бнем, Спа́се, / изменя́шеся вся тварь, / и содрога́шеся дви́жущеся не терпя́щи. / Де́ва же Чи́стая и Ма́ти Твоя́, / рыда́ющи Тебе́ вопия́ше: / увы́ мне, о Ча́до Мое́, Спа́се Мой сладча́йший, / что но́вое сие́ и пресла́вное и стра́нное виде́ние?

Бла́го есть: и прочее последование. Час 1-й без стихословия: такожде и в прочия пятки святыя великия 40-цы.

НА 6-М ЧАСЕ

Тропарь, глас 5:

Многогрехо́вное на́ше житие́, / и непокая́нный нрав / щедро́тами предвари́, Го́споди, / ра́зве бо Тебе́ ино́го не ве́мы, / живото́м и сме́ртию влады́чествующа, / спаси́ я́ко Человеколю́бец.

Сла́ва, и ны́не: и повторяем тойжде.

Прокимен, псалом 17, глас 7: Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́, / Госпо́дь утвержде́ние мое́. Стих: Бог мой, помо́щник мой.

Пророчества Исаиина чтение. [Глава 3, ст. 1 – 14.]

Се Влады́ка Госпо́дь Савао́ф оты́мет от Иерусали́ма и от Иуде́и кре́пкаго, и кре́пкую, кре́пость хле́ба, и кре́пость воды́. Исполи́на, и кре́пкаго, и челове́ка ра́тника, и судию́, и проро́ка, и смотрели́ваго, и ста́рца. И пятьдесятонача́льннка, и ди́внаго сове́тника, и прему́драго архите́ктона, и разу́мнаго послу́шателя. И поста́влю ю́ноши кня́зи их, и руга́тели госпо́дствовати бу́дут и́ми. И напада́ти и́мут лю́дие, челове́к на челове́ка, и челове́к на бли́жняго своего́: прирази́тся отроча́ к ста́рцу, и безче́стный к честно́му. Я́ко и́мется челове́к бра́та своего́, или́ дома́шняго отца́ своего́, глаго́ля: ри́зу и́маши, началово́ждь нам бу́ди, и бра́шно мое́ под тобо́ю да бу́дет. И отвеща́в в день о́ный рече́т: не бу́ду твой началово́ждь, несть бо в дому́ мое́м ни хле́ба, ни ри́зы: не бу́ду началово́ждь лю́дем сим. Я́ко оста́влен бысть Иерусали́м и Иуде́я паде́, и язы́к их со беззако́нием, не покаря́ются Го́сподеви. Сего ра́ди ны́не смири́ся сла́ва их, и студ лица́ их проти́ву ста им: грех же свой я́ко Содо́мский возвести́ша, и яви́ша. Го́ре души́ их, зане́ умы́слиша сове́т лука́вый на себе́ сами́х. Ре́кше: свя́жем пра́веднаго, я́ко непотре́бен нам есть: у́бо плоды́ дел свои́х снедя́т. Го́ре беззако́нному, лука́вая бо приключа́тся ему́ по дело́м рук его́. Лю́дие мои́, приста́вницы ва́ши пожина́ют вас, и истяза́ющии облада́ют ва́ми: лю́дие мои́, блажа́щии вас льстят вы, и стези́ ног ва́ших возмуща́ют. Но ны́не устро́ится Госпо́дь на суд, и поста́вит на суд лю́ди Своя́. Сам Госпо́дь на суд прии́дет со старе́йшины люде́й, и с кня́зи их.

Прокимен, псалом 18, глас 6: Го́споди, Помо́щниче мой, / и Изба́вителю мой. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Ведомо да есть, я́ко последование Минеи прилучившагося святаго в субботу и в Неделю поется на Повечерии, или егда хощет екклисиарх.

В ПЯТОК ВЕЧЕРА

Во светильничное, по обычном стихословии, на Го́споди воззва́х, поставим стихов 10, и поем стихиры, самогласен дне, дважды, глас 5:

Прииди́те ве́рнии, / де́лаим во све́те дела́ Бо́жия, / я́ко во дни благообра́зно хо́дим, / вся́кое непра́ведное списа́ние от себе́ бли́жняго оты́мем, / не полага́юще претыка́ния сему́ в собла́зн. / Оста́вим пло́ти сладостра́стие, / возрасти́м ду́ши дарова́ния, / дади́м тре́бующим хлеб, / и присту́пим Христу́ в покая́нии вопию́ще: / Бо́же наш, поми́луй нас.

Таже поем и четыре мученичны Октоиха, прилучившагося гласа.

Таже самогласны 4, святаго Феодора. Глас 2:

Прииди́те, мучениколю́бцы вси, / духо́вно возвесели́мся, и торжеству́им, / днесь бо предлага́ет трапе́зу та́йную му́ченик Фео́дор, / веселя́щую празднолю́бцев нас, е́же вопи́ти к нему́: / ра́дуйся страстоте́рпче непобеди́мый, / преще́ния мучи́телей на земли́ разори́вый. / Ра́дуйся, бре́нное твое́ те́ло за Христа́ Бо́га отда́вый му́кам. / Ра́дуйся, в разли́чных беда́х, иску́сный во́ин яви́выйся небе́снаго во́инства. / Те́мже мо́лим тя му́чеников украше́ние, / моли́ся о душа́х на́ших.

Богодарова́нную благода́ть чуде́с твои́х, му́чениче Фео́доре, / всем простира́еши, ве́рою к тебе́ притека́ющим, / е́юже хва́лим тя, глаго́люще: / плене́нныя избавля́еши, исцеля́еши боля́щия, / ни́щия обогаща́еши, и спаса́еши пла́вающия, / су́етное тече́ние удержава́еши рабо́в, / и тщеты́ явле́ние твори́ши украда́ющим, страда́льче, / и во́ины наказу́еши восхище́ния огреба́тися, / младе́нцем да́руеши ми́лостивно проше́ния, / те́плый обрета́ешися предста́тель творя́щим твою́ свяще́нную па́мять. / С ни́миже и нас, страда́льче свяще́ннейший, / воспева́ющим твое́ мучение, / проси́ у Христа́ ве́лию ми́лость.

Дар Бо́жий превы́шший показа́лся еси́, му́чениче Фео́доре, / зане́ и по кончи́не я́ко жив / притека́ющим дае́ши проше́ния. / Те́мже сы́ну восхище́нну жены́ иногда́, / плене́нну инове́рными во́ины, / предста́вши вдови́ца слеза́ми храм твой моча́ше, / ты же я́ко ми́лостив на коне́ бе́лом наше́д, / сея́ о́трока предста́вил еси́ неви́димо: / и по сем и с сим де́йствуяй чудесы́, не преста́л еси́. / Но моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Боже́ственных даро́в тезоимени́та тя чту, треблаже́нне Фео́доре, / све́та бо Боже́ственнаго незаходи́мое свети́ло явле́йся, / уясни́л еси́ страда́ньми твои́ми всю тварь, / и огня́ си́льнейший яви́вся, пла́мень угаси́л еси́, / и льсти́ваго зми́я главу́ сокруши́л еси́. / Те́мже во страда́ниих твои́х Христо́с приклони́вся, / венча́ боже́ственную главу́ твою́, великому́чениче страда́льче, / я́ко име́яй дерзнове́ние к Бо́гу, / приле́жно моли́ся о душа́х на́ших.

Слава, глас 6: Сосу́да употреби́в враг соотсту́пника мучи́теля, / умышле́нием лю́тым, / посто́м очища́ющияся лю́ди благочести́выя, / от скве́рных жертв, оскверне́нными бра́шны окуша́шеся оскверни́ти, / но ты о́наго ухищре́ние мудре́йшим разруши́л еси́ умышле́нием, / во сне предста́л еси́ тогда́шнему архиере́ю, / и глубо́кое ра́зума открыва́я, / и безме́стное начина́ние явля́я, / и тебе́ у́бо благода́рственная принося́ще, Спа́са напису́ем, / ле́тное воспомина́ние бы́вшаго чудесе́ творя́ще: / и про́чее моля́щеся, / от умышле́ний лука́ваго невреди́мым спасти́ся, / к Бо́гу твои́ми моли́твами, му́чениче Фео́доре.

И ныне, Богородичен гласа. Вход без Евангелия. Све́те ти́хий:

Прокимен, псалом 19, глас 5: Услы́шит тя Госпо́дь / в день печа́ли. Стих: Защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля.

Бытия чтение. [Глава 2, ст. 20 – 25. Глава 3, ст. 1 – 20.]

Нарече́ Ада́м имена́ всем ското́м, и всем пти́цам небе́сным, и всем звере́м земны́м, Ада́му же не обре́теся помо́щник подо́бный ему́. И наложи́ Бог изступле́ние на Ада́ма, и у́спе: и взя еди́но от ребр его́, и испо́лни пло́тию вме́сто его́. И созда́ Госпо́дь Бог ребро́, е́же взя от Ада́ма, в жену́, и приведе́ ю ко Ада́му. И рече́ Ада́м: се ны́не кость от косте́й мои́х, и плоть от пло́ти моея́: сия́ нарече́тся жена́, я́ко от му́жа своего́ взята́ бысть сия́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну. И бе́ста о́ба на́га, Ада́м же и жена́ его́, и не стыдя́стася. Змий же бе мудре́йший всех звере́й су́щих на земли́, и́хже сотвори́ Госпо́дь Бог. И рече́ змий жене́: что я́ко рече́ Бог: да не я́сте от вся́каго дре́ва ра́йскаго? И рече́ жена́ зми́ю: от вся́каго дре́ва ра́йскаго я́сти бу́дем. От плода́ же дре́ва, е́же есть посреде́ рая́, рече́ Бог, да не я́сте от него́, ниже́ прикосне́теся ему́, да не у́мрете. И рече́ змий жене́: не сме́ртию у́мрете. Ве́дяше бо Бог, я́ко во́ньже а́ще день сне́сте от него́, отве́рзутся о́чи ва́ши, и бу́дете я́ко бо́зи, ве́дяще до́брое и лука́вое. И ви́де жена́, я́ко добро́ дре́во в снедь, и я́ко уго́дно очи́ма ви́дети, и красно́ есть, е́же разуме́ти: и взе́мши от плода́ его́, яде́: и даде́ му́жу своему́ с собо́ю, и ядо́ста. И отверзо́шася о́чи обе́ма, и разуме́ша, я́ко на́зи бе́ша, и сши́ста ли́ствие смоко́вное, и сотвори́ста себе́ препоя́сания. И услы́шаста глас Го́спода Бо́га, ходя́ща в раи́ по полу́дни: и скры́стася Ада́м же и жена́ его́ от лица́ Го́спода Бо́га посреде́ дре́ва ра́йскаго. И призва́ Госпо́дь Бог Ада́ма, и рече́ ему́: Ада́ме, где еси́? И рече́ Ему́: глас слы́шах Тебе́ ходя́ща в раи́, и убоя́хся, я́ко наг есмь, и скры́хся. И рече́ ему́ Бог: кто возвести́ тебе́, я́ко наг еси́, а́ще не бы от дре́ва, его́же запове́дах тебе́, сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́? И рече́ Ада́м: жена́, ю́же дал еси́ со мно́ю, та ми даде́ от дре́ва, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог жене́: что сие́ сотвори́ла еси́? И рече́ жена́: змий прельсти́ мя, и ядо́х. И рече́ Госпо́дь Бог зми́ю: я́ко сотвори́л еси́ сие́, про́клят ты от всех ското́в, и от всех звере́й земны́х: на пе́рсех твои́х и чре́ве ходи́ти бу́деши, и зе́млю сне́си вся дни живота́ твоего́. И вражду́ положу́ между́ тобо́ю, и между́ жено́ю, и между́ се́менем твои́м, и между́ се́менем тоя́: той твою́ блюсти́ бу́дет главу́, и ты блюсти́ бу́деши его́ пя́ту. И жене́ рече́: умножа́я умно́жу печа́ли твоя́, и воздыха́ния твоя́, в боле́знех роди́ши ча́да, и к му́жу твоему́ обраще́ние твое́, и той тобо́ю облада́ти бу́дет. И Ада́му рече́: я́ко послу́шал еси́ гла́са жены́ твоея́, и ял еси́ от дре́ва, его́же запове́дах тебе́ сего́ еди́наго не я́сти, от него́ ял еси́: проклята́ земля́ в де́лех твои́х, в печа́лех сне́си ту́ю вся дни живота́ твоего́. Те́рния и волчцы́ возрасти́т тебе́, и сне́си траву́ се́льную. В по́те ли́ца твоего́ сне́си хлеб твой, до́ндеже возврати́шися в зе́млю, от нея́же взят еси́: я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши. И нарече́ Ада́м и́мя жене́ свое́й Жизнь, я́ко та ма́ти всех живу́щих.

Прокимен, псалом 20, глас 6: Вознеси́ся Го́споди, си́лою Твое́ю, / воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. Стих: Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь.

Притчей чтение. [Глава 3, ст. 19 – 34.]

Бог прему́дростию основа́ зе́млю, угото́ва же небеса́ ра́зумом. В чу́встве Его́ бе́здны разверзо́шася, о́блацы же источи́ша ро́су. Сы́не да не премине́ши, соблюди́ же мой сове́т, и мысль. Да жива́ бу́дет душа́ твоя́, и благода́ть бу́дет на твое́й вы́и: [бу́дет же исцеле́ние пло́тем твои́м, и уврачева́ние косте́м твои́м:] Да хо́диши наде́яся в ми́ре во всех путе́х твои́х, нога́ же твоя́ не по́ткнется. А́ще бо ся́деши, безбоя́знен бу́деши, а́ще же поспи́ши сла́достно поспи́ши. И не убои́шися стра́ха наше́дшаго, ниже́ устремле́ния нечести́вых находя́щаго. Госпо́дь бо бу́дет на всех путе́х твои́х, и утверди́т но́гу твою́, да не поползне́шися. Не отрецы́ся благотвори́ти тре́бующему, егда́ и́мать рука́ твоя́ помога́ти. Не рцы: отше́д возврати́ся, и зау́тра дам, си́льну ти су́щу благотвори́ти: не ве́си бо что породи́т находя́щий день. Не соплета́й на дру́га твоего́ зла, прише́льца су́ща и упова́юща на тя. Не вражду́й на челове́ка ту́не, да не что на тя соде́ет зло́е. Не стяжи́ злых муже́й поноше́ния, не возревну́й путе́м их. Нечи́ст бо пред Го́сподем всяк законопресту́пник и с пра́ведными не сочетава́ется. Кля́тва Госпо́дня в доме́х нечести́вых: дворы́ же пра́ведных благословля́ются. Госпо́дь го́рдым проти́вится: смире́нным же дае́т благода́ть.

Таже, Да испра́вится моли́тва моя́:

И прочее последование преждесвященных.

По заамвонной молитве

Поем настоящий молебный канон святаго Феодора. Предложши же коливо, глаголем псалом 142: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́: Таже, Бог Госпо́дь, и яви́ся нам:

И абие тропарь, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: / огне́м бо всесожже́гся, / я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. / Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / спаси́ ду́ши на́ша.

Слава, тойже.

И ныне, Богородичен: Вся па́че смы́сла, / вся пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, / чистоте́ запеча́танной, и де́вству храни́му, / Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна / Бо́га ро́ждши и́стиннаго. / Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

И абие псалом 50.

Таже настоящий канон, глас 8. Творение Иоанна Дамаскина, егоже краестрочие: Бо́жиих тя пою́ даро́в тезоимени́те. Песнь 1.

Ирмос: Во́ду проше́д я́ко су́шу, / и еги́петскаго зла избежа́в, / изра́ильтянин вопия́ше: / Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Бо́жия тя рачи́теля, Фео́доре, ве́дый / и любо́вию неизбе́жною твое́ю запе́нся, / ду́шу же и те́ло, и словеса́ похва́л возлага́ю.

Писа́шеся повеле́ние богоме́рзкое, / же́ртву и́долом, а не Живо́му Бо́гу приноси́ти, / но приведе́н был еси́, не пожря́й страстоте́рпче, / Бо́гу же имы́й приведе́н бы́ти.

Слава: Раче́нием Боже́ственным пригвожде́н, Бо́га Вы́шняго / Сы́ну Единоро́дному, Фео́доре му́чениче вво́инился еси́, / и по́честей не погреши́л еси́.

И ныне, Богородичен: Чи́ни Тя а́нгелов и челове́ков Безневе́стная Ма́ти / восхваля́ют непреста́нно: / Соде́теля бо сих, я́ко Младе́нца / во объя́тиих Твои́х носи́ла еси́.

Песнь 3.

Ирмос: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, / Ты еси́ свет омраче́нных, / и пое́т Тя дух мой.

Пе́ние из усте́н мои́х, / и из боле́зненныя души́ мольбу́ приношу́, / ю́же уще́дри, страстоте́рпче Фео́доре.

Плоть покори́л еси́ Самоде́ржцу, сла́вне му́чениче, уму́, / и обои́ми угожда́еши Созда́вшему.

Слава: Стал еси́ на суди́щи мучи́тельском, / Христа́ Царя́ богосло́вя, / жре́ти бо скве́рным отре́клся еси́, Фео́доре.

И ныне, Богородичен: Тя вси стяжа́хом прибе́жище и сте́ну при́сно христиа́не; / Тя славосло́вим немо́лчно, Безневе́стная.

Песнь 4.

Ирмос: Услы́шах, Го́споди, / смотре́ния Твоего́ та́инство, / разуме́х дела́ Твоя́ / и просла́вих Твое́ Божество́.

Та́ин Боже́ственных вкуси́в, в ра́зуме, му́чениче Фео́доре, / непосты́дную про́поведь Бо́жия рожде́ния испове́дал еси́.

Стра́стное божество́ непщева́ху, страсте́м служа́щии, / и́хже ду́хом изобличи́л еси́, / страда́льче Фео́доре, просвеща́емь.

Слава: Изба́вителя моли́твою, тебе́ воспева́ющим, блаже́нне Фео́доре, / от разли́чных обстоя́ний и страсте́й бы́ти мо́лим.

И ныне, Богородичен: Клас возрасти́вшая животворя́щий, неора́нная ни́во, / подаю́щий ми́рови жизнь, Богоро́дице, / спаси́ пою́щия Тя.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренююще вопие́м Ти, / Го́споди, спаси́ ны, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы.

Люби́те возлюби́вшаго Го́спода, / возглаша́л еси́ страда́льче Фео́доре, / стра́ждущим с тобо́ю му́чеником.

Я́ко ре́вностию страстоте́рпче разжиза́яся се́рдцем, / боги́ню лжеимени́тую с тре́бищем попали́л еси́.

Слава: Си́лою непобеди́мою, Фео́доре страстоте́рпче, / ва́рварскую де́рзость, / и моя́ стра́сти погуби́.

И ныне, Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, Богоро́дице, / Ты бо Бо́га Сло́ва пло́тию ми́рови родила́ еси́.

Песнь 6.

Ирмос: Очи́сти мя, Спа́се, / мно́га бо беззако́ния моя́, / и из глубины́ зол возведи́, молю́ся, / к Тебе́ бо возопи́х, / и услы́ши мя, / Бо́же спасе́ния моего́.

Коль сла́бое, коль немощно́е, бого́в су́етных шата́ние! / На отмще́ние свое́, челове́ком моля́шеся в стоя́нии побежда́емое, / нело́жных му́чеников пропове́дающих и́стину. [Дважды.]

Слава: Укрепи́вся си́лою Бо́жиею, му́чеников сла́во Фео́доре, / му́ки злочести́вых, младе́нец стреля́ния зрел еси́ блаже́нне, / ве́чнующее бу́дущих предзря́.

И ныне, Богородичен: Да изба́вимся от лю́тых прегреше́ний / моли́твами Твои́ми, Богороди́тельнице Чи́стая, / и да улучи́м Всечи́стая Боже́ственнаго осия́ния, / из Тебе́ неизрече́нно воплоти́вшагося Сы́на Бо́жия.

Кондак, глас 8:

Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прии́м в се́рдцы твое́м, / проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, / и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

Песнь 7.

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы / в Вавило́не иногда́ / ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: / отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ура́нен был еси́ те́лом, / за ура́неннаго Сло́ва пло́тию нас ра́ди, / и Сему́ благода́рственно веселя́ся возопи́л еси́, страстоте́рпче Фео́доре: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Я́ко во гро́бе положи́ся, и во́лею запечатле́ся Изба́вителю всех, в темни́це запечатле́нной / всели́лся еси́ вопия́, страстоте́рпче Фео́доре: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Умерщвле́н быв, и стра́сти плотски́я произволе́нием оттря́с, / не сне́дию, страстоте́рпче, но любо́вию Боже́ственною пита́яся пел еси́: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Слава: В темни́це страстоте́рпче, я́коже в пещи́ ю́ноши иногда́, / Еди́н нетле́нныя Тро́ицы тебе́ укрепля́ет, ви́ден быв, вопию́ща: / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

И ныне, Богородичен: На́ше спасе́ние, я́коже восхоте́л еси́, Спа́се, устро́ити, / во утро́бу Де́вы всели́лся еси́, / Ю́же ми́ру предста́тельницу показа́л еси́, / оте́ц на́ших Бо́же благослове́н еси́.

Песнь 8.

Ирмос: Седмери́цею пещь халде́йский мучи́тель / Богочести́вым неи́стовно ражже́, / си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, / Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: / о́троцы, благослови́те, / свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Ослепле́н умо́м, беззако́нных нача́льник, / богочести́ву тебе́ нечести́вно претя́ше: / что всу́е на челове́ка ну́ждею уме́рша, безу́мне, возложи́л еси́ наде́жду? / Но ты возопи́л еси́: / о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Я́ко смы́сленный и прему́дрый строи́тель благода́ти, / да́нною тебе́ от Бо́га благода́тию, / возопи́л еси́, Фео́доре, повелева́ющему нечести́вно: / сей студ мне и пою́щим бу́ди. / О́троцы благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Слава: Ю́ношески подвиза́лся еси́, де́рзостно изобличи́л еси́: / что безу́мствуеши, – мучи́телю взыва́л еси́, / – повелева́я тва́рем служи́ти ло́жно, оста́вльшим Созда́вшаго? / Но аз воспева́ю: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, / лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

И ныне, Богородичен: Плотски́ми изображе́ньми, и разли́чными гана́нии, / и знамена́тельными и образи́тельными изрече́ньми, / Твое́ предвеща́ху богоглаго́ливии Рождество́, / преесте́ственное и чу́дное, Де́во, / те́мже Тя веселя́щеся благоче́стно восхва́ляем, / Христа́ превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь 9.

Ирмос: Тя Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго:

Вещество́ муче́ния твоего́ Бо́жие, Фео́доре, жела́ние. / Те́мже ти и вещество́ бысть веще́ственному те́ло огню́: / и́мже к Боже́ственному ра́дуяся огню́ изше́л еси́, / страстоте́рпче уго́дниче Бо́жий Фео́доре.

Му́чениче всече́стне, попали́в, не попали́лся еси́: / ты бо пре́лесть попали́л еси́, / Бо́гу же предстои́ши живы́й, / и в Нем му́ченически веселя́ся, / страстоте́рпче и уго́дниче Фео́доре.

Слава: Еди́наго Тя зна́ем Христа́, еди́наго от Тро́ицы, / во двою́ соверше́нну естеству́, / лю́ди Твоя́ спаси́ сия́, / я́же стяжа́л еси́ честно́ю Твое́ю кро́вию, / Фео́дора страстоте́рпца моли́твами.

И ныне, Богородичен: Тя неви́димаго Бо́га носи́вшую объя́тии, / на небесе́х воспева́емаго от всея́ си́лы: / и Тобо́ю нам да́руемое вы́ну спасе́ние / во обстоя́нии велича́ем.

Ирмос: Тя Неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, / Тя па́че ума́ ро́ждшую сло́вом вои́стинну Бо́га, / вы́шшую пречи́стых сил, / немо́лчными славословле́нии велича́ем.

И абие, Трисвятое.

И тропарь святаго, глас 2:

Ве́лия ве́ры исправле́ния, / во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния, / святы́й му́ченик Фео́дор ра́довашеся: / огне́м бо всесожже́гся, / я́ко хлеб сла́дкий Тро́ице принесе́ся. / Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, / спаси́ ду́ши на́ша.

Слава, кондак, глас 8: Ве́ру Христо́ву я́ко щит внутрь прии́м в се́рдцы твое́м, / проти́вныя си́лы попра́л еси́, многострада́льче, / и венце́м небе́сным венча́лся еси́ ве́чно, Фео́доре, я́ко непобеди́мый.

И ныне, Богородичен, глас тойже: Я́коже предста́тельство вси, и держа́вное заступле́ние, / прегре́шшии стяжа́хом, Всечи́стая, Твою́ те́плую по́мощь, / Де́во Ма́ти Мари́е, христиа́н спасе́ние. / Тем не преста́й о нас моля́щи Спа́са, дарова́тися проще́нию.

И бывает благословение колива. Таже, Буди и́мя Госпо́дне: и Благословлю́ Го́спода: И дается преломление от иерея. И отпуст.

А идеже не быти преждесвященной, кончаем часы сице. По Осла́би, оста́ви: И по конечнех поклонех глаголем Трисвятое. По О́тче наш: Го́споди поми́луй, 12. Таже молитва, Всесвята́я Тро́ице: И начинаем Вечерню: Прииди́те поклони́мся: трижды. Псалом 103. Кафисма. И поем на Го́споди воззва́х, стихиры на 6. Мученичны 3, во Октоихе гласа, иже на ряду: И святому Феодору, 3, Слава, Феодору: Сосу́да употреби́в: И ныне, Богородичен, гласа рядоваго. Све́те ти́хий: без входа. Чтение. На стиховне Триоди самогласен дне дважды, и мученичен, глас 5: Благослове́но во́инство: Сла́ва, Феодору, глас 2: Боже́ственных даро́в: Писан в стихирах. И ны́не, Богородичен: Все упова́ние: Ны́не отпуща́еши: Трисвятое. По О́тче наш: Тропарь: Ве́лия ве́ры: Сла́ва, и ны́не, Богородичен: Вся па́че смысла: Таже ектения, Поми́луй нас Бо́же: И поклоны, 3. И облачится священник в багряный фелонь, и начинает: Благослове́н Бог наш: И мы глаголем псалом 142: Го́споди услы́ши моли́тву: И прочее якоже указано прежде. Канон на 4. И по совершении канона, Вместо: Досто́йно есть: Поем ирмос 9 песни: Тя Неискусобра́чную: Таже Трисвятое. По О́тче наш: Тропарь: Ве́лия ве́ры: Сла́ва, кондак: Ве́ру Христо́ву: И ны́не, Богородичен: Я́коже предста́тельство: Таже молитву над коливом, благословение колива. Посем, Бу́ди и́мя Госпо́дне: и Благословлю́ Го́спода: И отпуст. И входим в трапезу, и вкушаем вина и елеа, ра́ди святаго. Сие прияхом в лавре преподобнаго отца на́шего Саввы, и киновии преподобнаго Великаго Евфимия, но не творим сего ныне за честность дне. Обаче ядим варение с сливами, без масла и армеа: произволяющии же ядят сухоядение, якоже и в среду.

Подобает ведати, я́ко во всех пятках святыя и великия Четыредесятницы, на Вечернях и Повечериях поклонов не творим, токмо воображенныя в преждеосвященной, е́же есть по Да испра́вится: поклоны 3. По входе Святых Даров, поклоны 3. И на Бу́ди и́мя Госпо́дне, поклоны 3.

Повечерия же поем великая, на нихже поем покойныя каноны настоящаго гласа, в гробнице.

Каноны же в Минеи настоящия субботы и Недели поем, егда изволит екклисиарх: един убо поем в Повечерии пятка, другий же канон поем в Повечерии Недели.

Тако творим во всех пятках, в вечер святыя и великия Четыредесятницы.