Шрифт

Отдание праздника Пасхи. Избранные службы Цветной Триоди.

ВО ВТОРНИК ШЕСТОЙ НЕДЕЛИ ПО ПАСЦЕ,
ВЕЧЕРА

По 9-м часе творит священник начало с кадилом и со свещею, царским дверем отверзенным, и поет: Христо́с воскре́се: со стихи. И по стисех псалом: Благослови́ душе́ моя́ Го́спода: И ектениа. Таже кафисма обычная.

На Го́споди воззва́х: поем стихиры самогласны
слепаго, на 6. Глас 2:

Слепы́й роди́выйся, в свое́м по́мысле глаго́лаше: / еда́ аз грех ра́ди роди́тельных роди́хся без о́чию, / еда́ аз за неве́рие язы́ков роди́хся во обличе́ние? / Не домышля́юся вопроша́ти, / когда́ нощь, когда́ день? / Не терпи́та ми но́зе ка́меннаго претыка́ния, / не ви́дех бо со́лнца сия́юща, / ниже́ во о́бразе мене́ Созда́вшаго. / Но молю́ Ти ся Христе́ Бо́же, / при́зри на мя и поми́луй мя.

Мимоходя́ Иису́с от святи́лища, / обре́те челове́ка сле́па от рожде́ния, / и умилосе́рдився положи́ бре́ние на о́чию его́, и рече́ к нему́: / иди́ умы́йся в Силоа́ме, / и умы́вся прозре́, сла́ву возсыла́я Бо́гу. / Сосе́ди же его́ глаго́лаху ему́: / кто твои́ зе́ницы отве́рзе, / и́хже никто́же от зря́щих исцели́ти возмо́же? / Он же возопи́в, рече́: / Челове́к Иису́с глаго́лемый, / Он ми рече́, умы́йся в Силоа́ме, и прозре́х. / Той есть вои́стинну, / Его́же рече́ Моисе́й в зако́не, Христа́ Месси́ю: / Той есть Спас душ на́ших.

Глас 4: Все житие́ слепы́й нощь помышля́я, / возопи́ к Тебе́: / Го́споди, отве́рзи ми зе́ницы, / Сы́не Дави́дов Спа́се наш, / да со все́ми и аз воспою́ Твою́ силу.

Глас 5: Го́споди, мимоходя́ путе́м, / обре́л еси́ челове́ка сле́па от рожде́ния, / и удивле́ни бы́вше ученицы́, вопроша́ху Тя глаго́люще: / Учи́телю, кто согреши́: сей ли, / или́ роди́тели его́, да слеп роди́ся? / Ты же Спа́се мой возопи́л еси́ к ним: / ни сей согреши́, ни роди́тели его́, / но да явя́тся дела́ Бо́жия на нем. / Мне подоба́ет де́лати дела́ Посла́вшаго Мя, / я́же никто́же мо́жет де́лати. / И сия́ рек, плю́нув до́лу, и бре́ние сотво́рь, / пома́зал еси́ о́чи его́, рек к нему́: / иди́, умы́йся в Силоа́мстей купе́ли. / Он же умы́вся здрав бысть, и вопия́ше к Тебе́: / ве́рую Го́споди, и поклони́ся Тебе́. / Те́мже вопие́м и мы, поми́луй нас.

Глас 8: Пра́вды со́лнце мы́сленное Христе́ Бо́же, / из утро́бы све́та лише́ннаго, / Твои́м пречи́стым прикоснове́нием просвети́вшее обою́ду, / и на́ша о́чи душе́вныя озари́вшее, / сы́ны дне покажи́, / да ве́рою вопие́м Ти: / мно́гое Твое́ и неизрече́нное, е́же на нас благоутро́бие, / Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

За милосе́рдие ми́лости воплоти́выйся, Христе́ Бо́же, / све́та лише́ннаго от утро́бы, / милосе́рдием неизре́ченных щедро́т, / сия́ния Боже́ственнаго сподо́бил еси́, / сего́ зе́ницам пе́рстию / созда́тельными пе́рсты Твои́ми прикосну́выйся: / Сам и ны́не, Светода́телю, / и на́ша озари́ душе́вная чу́вства, / я́ко еди́н независтнода́тель.

Слава, и ныне, глас 8: Кто возглаго́лет си́лы Твоя́, Христе́; / или́ кто изочте́т чуде́с Твои́х мно́жества? / Сугу́б бо я́ко ви́ден был еси́ на земли́ за бла́гость, / сугу́бы и цельбы́ неду́гующим подава́л еси́: / не то́чию бо теле́сныя о́чи отве́рзл еси́, / и́же от утро́бы слепо́му, / но и душе́вныя. / Те́мже Бо́га Тя испове́даше тая́щагося, / и всем подаю́ща ве́лию ми́лость.

Прокимен дне.

На стиховне стихира, глас 5:

Тебе́ воплоще́ннаго Спа́са Христа́, / и небес не разлучи́вшася, / во гла́сех пе́ний велича́ем, / я́ко крест и смерть прия́л еси́ за род наш, / я́ко человеколю́бец Госпо́дь, / испрове́ргий а́дова врата́, / тридне́вно воскре́сл еси́, / спаса́я ду́ши на́ша.

Таже стихиры Пасхи с припевы их. Глас 5.

Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут.

Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом.

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в. единожды.

Таже, Ныне отпущаеши: Трисвятое. И по О́тче наш:

Таже тропарь воскресен, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Слава, и ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющим к Тебе́. / Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га. / Моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих / и кла́няющихся рождеству́ Твоему́.

И ектениа: Поми́луй нас Бо́же: И обычный отпуст глаголет иерей без креста: Воскресы́й из ме́ртвых: И святаго дне поминает. И многолетны.

На повечерии по Досто́йно: и по трисвятом, кондак слепаго: Сла́ва, и ны́не: Пасхи: А́ще и во гроб:

Полунощницу же поем по обычаю с кафисмою. По 1-м трисвятом, вместо: Се жени́х гряде́т: глаголем тропарь воскресен: Собезнача́льное сло́во: Сла́ва, и ны́не: Богородичен его. По 2-м трисвятом, вместо: Помяни́ Го́споди я́ко благ: глаголем кондак Пасхи: А́ще и во гроб: Посем, Го́споди поми́луй, 12. И отпуст. Молитвы же: Помяни́ Го́споди, в наде́жди: не глаголем.

В СРЕДУ 6-Я СЕДМИЦЫ ПО ПАСЦЕ,
НА УТРЕНИ

Начало творит священник: Сла́ва святе́й, и единосу́щней: по обычаю, с кадилом, и со стихи, яко изобразися вечера. И по стисех глаголет настоятель, или чтец: Сла́ва в вы́шних Бо́гу: И шестопсалмие по обычаю:

На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным воскресе́нием Свои́м. Дважды.

Слава, и ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющим к Тебе́. / Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га. / Моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих / и кла́няющихся рождеству́ Твоему́.

По 1-м стихословии, седален воскресен, глас 5:

Крест Госпо́день похва́лим, / погребе́ние Свято́е пе́сньми почти́м, / и Воскресе́ние Его́ препросла́вим, / я́ко совозста́ви ме́ртвыя от гроб, я́ко Бог, / плени́в сме́рти держа́ву, и кре́пость диа́волю, / и су́щим во а́де свет возсия́.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Го́споди мертв наре́клся еси́, умертви́вый смерть, / во гро́бе положи́лся еси́, истощи́вый гро́бы: / горе́ во́ини гро́ба стрежа́ху, / до́ле от ве́ка ме́ртвыя воскреси́л еси́. / Всеси́льне и Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

Слава, и ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Свята́я Горо́ и Богопрохо́дная, / ра́дуйся, одушевле́нная купино́ и неопали́мая. / Ра́дуйся, Еди́на к Бо́гу мiрови Мо́сте, / преводя́й сме́ртныя к Ве́чному Животу́. / Ра́дуйся, Нетле́нная Отрокови́це, / неискусому́жно ро́ждшая Спасе́ние душ на́ших.

И чтение Иоанна.

По 2-м стихословии седален, глас 5:

Отцу́ и Ду́хови собезнача́льный, / и́же све́том я́ко ри́зою одева́яйся, / человеколю́бно в на́ше естество́ облече́ся, / и неду́ги челове́ческия отгоня́я я́ко Бог, / просвети́ и зе́ницы от ложе́сн ма́терних лише́ннаго све́та. [Дважды.]

Таже глаголем трижды:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Псалом 50-й.

Каноны три: Пасце со ирмосы на 6, и слепаго на 4, и предпразднству Вознесения, на 4.

Канон Пасхи. Глас 1.
Песнь 1.

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ / блиста́ющася, / и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное.

Иный канон Богородичен, подобен.
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, / из гро́ба возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, / и мир просвети́вшаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы Богоблагода́тная Чи́стая: / и е́же ра́дуйся пе́рвее, / я́ко всех ра́дости вина́, восприя́ла еси́, / Богома́ти Всенепоро́чная.

Другий канон слепаго, глас 5.
Песнь 1.

Ирмос: Зе́млю, на ню́же не возсия́:

Распя́тие во́льное восприи́м, Спа́се, пло́тию, / источи́л еси́ благослове́ние, и жизнь ми́рови, Влады́ко, / еди́не Всеблагослове́нне, и всех Соде́телю. / Те́мже благослови́м Тя, пое́м и сла́вим, пою́ще, / воспева́юще побе́дную песнь.

В ро́ве Тя преиспо́днейшем ме́ртва бы́вша, Христе́, / положи́ благообра́зный Ио́сиф, / и привали́ к две́рем гро́ба ка́мень, Долготерпели́ве. / Но воскре́сл еси́ сла́вне, и мiр совозста́вил еси́ пою́щий, / воспева́ющий побе́дную песнь.

Мира что прино́сите со слеза́ми вы, / глаго́лаше честны́м жена́м А́нгел явле́йся? / Христо́с воста́, / те́кше рцы́те богови́дцем ученико́м, рыда́ющим и пла́чущим, / я́ко да взыгра́ют и ликовству́ют све́тло.

Чудеса́ пресла́вная сотворя́я, Изба́витель / исцели́ и сле́па от рожде́ния, / бре́нием пома́зав, и рек: / иди́ умы́йся в Силоа́ме, / я́ко да позна́еши Мя, Бо́га, / по земли́ ше́ствующа, плоть нося́ща, / за милосе́рдие щедро́т.

Канон предпразднству Вознесения,
егоже краестрочие, по алфавиту. Глас 5.
Песнь 1.

Ирмос: Коня́ и вса́дника в мо́ре Чермно́е, / сокруша́яй бра́ни / мы́шцею высо́кою, / Христо́с истрясе́, / Изра́иля же спасе́, / побе́дную песнь пою́ща.

Горе́ ко Отцу́ Христо́с восхо́дит, / и прино́сит плоть, ю́же от нас восприя́т, / Того́ воспои́м в похвале́нии днесь, / побе́дную песнь пою́ще. [Дважды.]

Слава: Кни́ги Писа́ний Боже́ственных, / и про́поведи прему́дрых богоглаго́льник, / коне́ц я́ве прия́ша, / по воста́нии бо Влады́ка, / восхо́дит со сла́вою в Небе́сная.

И ныне: Земля́ та́йно лику́ет, / и небе́сная весе́лия исполня́ются о вознесе́нии Христа́, / дре́вле разстоя́щаяся соедини́вшаго благода́тию, / и Е́вино прегражде́ние разори́вшаго.

Катавасия: Спаси́телю Бо́гу, / в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, / и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, / Тому́ еди́ному пои́м, / я́ко просла́вися.

Песнь 3.

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На нетле́нную жизнь прихожду́ днесь / бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и всем конце́м свет облиста́вшаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, / из ме́ртвых, я́коже рече́, / воста́вша ви́девши, Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й.


Ин, слепаго. Ирмос: Дви́жимое се́рдце мое́:

Коле́блющихся сердца́ утверди́л еси́, / зе́млю всю поколеба́в, Долготерпели́ве, / честны́м распя́тием Твои́м / е́же претерпе́л еси́ пло́тию.

В но́вем гро́бе Тебе́ положи́, Ще́дре, Ио́сиф благообра́зный, / воскре́сл же еси́ из ме́ртвых тридне́вен, новосотвори́вый нас.

Что я́ко ме́ртва и́щете Го́спода? / Воскре́се, я́коже рече́, / А́нгел жена́м веща́ше, / блиста́яся боже́ственным зра́ком.

Сле́па иногда́ от рожде́ния, присту́пльша к Тебе́ / исцели́л еси́ Всеще́дре, / сла́вяща смотре́ние Твое́ и чудеса́.


Ин, предпразднству. Ирмос: Водрузи́вый на ничесо́мже зе́млю повеле́нием Твои́м, / и пове́сивый неодержи́мо тяготе́ющую / на недви́жимем, Христе́, ка́мени за́поведей Твои́х, / Це́рковь Твою́ утверди́, Еди́не Бла́же и Человеколю́бче.

Связа́в Свое́ю сме́ртию Сло́ве смерть, / из ме́ртвых воскре́сл еси́ я́ве тридне́вен, / и к Небе́сным Спа́се возше́л еси́ со сла́вою, / песносло́вящим безпло́тным Твое́ смотре́ние неизрече́нное.

Слава: Прише́л еси́ к земны́м Христе́ кроме́ те́ла, и обле́кся в плоть, / Крест претерпе́л еси́, и воскре́с из ме́ртвых, / возше́л еси́ со сла́вою к началосве́тному Отцу́ Твоему́, / умиротвори́вый вся́ческая.

И ныне: Поиска́в, Христе́, на земли́ заблу́ждшее овча́, / незаблу́дным Сло́ве, сие́ счини́л еси́, / и возне́сся к Небесе́м, / сел еси́ во сла́ве одесну́ю Твоего́ Роди́теля. / Сла́ва мно́гому благоутро́бию Твоему́.

Катавасия: Си́лою Креста́ Твоего́, Христе́, / утверди́ мое́ помышле́ние, / во е́же пе́ти и сла́вити / спаси́тельное Твое́ Вознесе́ние.

Кондак слепаго, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Душе́вныма очи́ма ослепле́н, / к Тебе́, Христе́, прихожду́, / я́коже слепы́й от рожде́ния, / покая́нием зову́ Ти: / Ты су́щих во тьме Свет пресве́тлый.

Икос: Струю́ ми да́руй, Христе́, прему́дрости неизрече́нныя, и ра́зума го́рняго, / све́те су́щих во тьме, и прельща́емых наста́вниче, / да возмогу́ чудеса́ Твоя́ пове́дати, окая́нный, / я́же боже́ственная кни́га научи́ Ева́нгелиа ми́ра, / си́есть, слепа́го чудотворе́ние, / я́ко от рожде́ния слеп сый, / о́чи чу́вственныя прие́млет и душе́вныя, ве́рою взыва́я: / Ты су́щих во тьме свет пресве́тлый.

Таже седален, глас 1.
Подобен: Гроб твой спасе:

Воочи́л еси́ Христе́ от утро́бы рожде́ннаго без оче́с, / показа́вый Иуде́ем, Спа́се мой, сла́ву Твою́ неизрече́нную, / и я́ко свет всех еси́, / но за́вистию Тя ослепле́ннии умо́м наве́тующе, / живота́ Пода́теля умертви́ти поуща́хуся.

Слава, и ныне. Подобен: Роди́лся еси́, я́ко Ты, Спа́се мой, восхоте́вый, / яви́лся же па́ки еси́, я́ко Ты восхоте́л еси́, / и пострада́л еси́ я́ко челове́к, / я́ко Бог же воскре́сл еси́. / На Небеса́ со сла́вою возше́л еси́, / и возве́л еси́ челове́ческое существо́, / и сла́вою удобри́л еси́.

Песнь 4.

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко всеси́лен.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог и́стинен / соверше́н рече́ся.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, / и сме́ртное жили́ще разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми воскресе́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая, зря́щи, / до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, / со апо́столы ра́дующися, Того́ прославля́й.


Ин, слепаго. Ирмос: Услы́шах, Го́споди:

Уме́рша мя дре́вом, пожре́н быв, Спа́се мой, / жизнь сый, оживи́л еси́ за вели́кую ми́лость, / сего́ ра́ди, Сло́ве, сла́влю Тя.

Ученико́м, Го́споди, соводворя́яся пресла́вно, / сим глаго́лал еси́: иди́те, / пропове́дите всю́ду Мое́ Воскресе́ние.

Уверя́я, Го́споди, воста́ние Твое́, е́же из гро́ба, / лю́бящим Тя, Христе́, / во дни мно́ги соводвори́лся еси́, ра́дость творя́ им.

Воочи́л еси́, Го́споди, сле́па из утро́бы рожде́нна, рек: / иди́, умы́йся, и прозри́, Мое́ сла́вя Божество́.


Ин, предпразднству. Ирмос: Боже́ственное Твое́ разуме́в истоща́ние / прозорли́во, Авваку́м, Христе́, со тре́петом вопия́ше Тебе́: / во Спасе́ние люде́й Твои́х / спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

Пре́жде грехо́м осужде́нное естество́ на́ше Всецарю́, / Твои́м прия́тием поми́ловася, / песносло́вящее Твое́ со стра́хом воста́ние, и Боже́ственное Вознесе́ние.

Дивя́тся безпло́тных чи́ни, / смотря́юще Тя Христе́ нося́ща те́ло земно́е, / и возше́дша на о́блак, и к небе́сным восходя́ща.

Слава: Ви́девше очервле́ны ри́зы Твоя́, Христе́ Всецарю́, / Твои́м восхо́дом ужасо́шася а́нгельския си́лы, / и стра́хом, и ра́достию поклони́шася.

И ныне: Воспле́щим рука́ма, Госпо́дь воста́в из ме́ртвых, / на Небеса́ взы́де, повину́вшимся Ему́ а́нгелом, / я́ко Творцу́ и Бо́гу на́шему.

Катавасия: Услы́шах слух си́лы Креста́, / я́ко рай отве́рзеся им, / и возопи́х: / сла́ва си́ле Твое́й Го́споди.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху, Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на Твоего́, / Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется благочести́вых собра́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи, Ма́ти, ра́довашеся.


Ин, слепаго. Ирмос: Окая́нную ду́шу мою́:

Возне́слся еси́ на Дре́во, Ще́дре, / и совозне́сл еси́ вся челове́ки, / и бори́теля зми́я умертви́л еси́, / и оживи́л еси́ созда́ние рук Твои́х, я́ко еди́н Бог всех.

Положи́лся еси́ во гро́бе во́лею, Царю́ Безсме́ртне, / и ца́рствия а́дова вся истощи́л еси́, / ме́ртвыя Воскресе́нием Твои́м воздви́гнув.

Чудеса́ ве́лия соде́ловающаго, Сло́ве, на земли́, / лю́дие уби́ша Тя, беззако́ннии, / но Сам Го́споди, еди́н всеси́лен сый, я́коже предре́кл еси́, / из ме́ртвых воскре́сл еси́, Христе́.

О́чи отве́рзл неви́девшаго свет чу́вственный, / души́ просвети́л еси́ зе́ницы, / и сла́вити сотвори́л еси́ сего́, позна́вша Тя, Творца́, / за благоутро́бие яви́вшася челове́ка.


Ин, предпразднству. Ирмос: Одея́йся Све́том, я́ко ри́зою, / к Тебе́ у́треннюю, и Тебе́ зову́: / ду́шу мою́ просвети́ омраче́нную, Христе́, / я́ко Еди́н Благоутро́бен.

Разреши́в осужде́ние челове́чества, / Христо́с воскре́се и вознесе́ся к Небе́сным, / О́тчим соседе́нием поче́т, и́хже возлюби́. [Дважды.]

Слава: По воскресе́нии радостнотвори́вый Христе́ ученики́ Твоя́, / возше́л еси́ горе́, к Твоему́ Роди́телю, / Его́же не разлучи́лся еси́, а́ще и Челове́ком бесе́довал еси́.

И ныне: Зако́ну предсе́ния, / и пропове́дания богоглаго́ливых испо́лнив, Христе́, / возше́л еси́, о́блаку Тя подъе́мшу, Спа́се, к небе́сным.

Катавасия: У́тренююще вопие́м Ти: / Го́споди, спаси́ ны, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем.

Песнь 6.

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба.


Ин, слепаго. Ирмос: Я́коже проро́ка от зве́ря:

Распны́йся с разбо́йники, Влады́ко, / изба́вил еси́ от разбо́йник лука́вых, душетле́нных страсте́й, Человеколю́бче Го́споди, / вся пою́щия Твое́ распя́тие и воста́ние согла́сно.

Положи́ша без дыха́ния Тебе́ ме́ртва, Христе́, во гро́бе, / всем ме́ртвым вдыха́юща жизнь, / воскре́сл же еси́, Го́споди, вся истощи́вый, Сло́ве, гро́бы, / Боже́ственною Твое́ю си́лою.

По воста́нии, Христе́, друго́м глаго́лал еси́: / седи́те у́бо во Иерусали́ме, / до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше непобеди́мою, и изве́стною по́мощию.

Бре́ние сотво́рь, о́чи слепа́го от рожде́ния пома́зал еси́, / и дарова́л еси́ ему́ прозре́ти, / пою́щу Твою́, Сло́ве, неизрече́нную си́лу, е́юже спасл еси́ мир.


Ин, предпразднству. Ирмос: Неи́стовствующееся бу́рею душетле́нною, / Влады́ко Христе́, страсте́й мо́ре укроти́, / и от тли возведи́ мя, я́ко Благоутро́бен.

Стра́нное виде́ние яви́лся еси́ а́нгелом, / челове́чь зрак нося́, / восхо́дом Твои́м стра́шным Человеколю́бче, / те́мже со стра́хом воспева́ем Тя. [Дважды.]

Слава: Всех Госпо́дь со сла́вою восхо́дит све́тло / к Своему́ Безнача́льному Роди́телю, / вся тварь ны́не пра́зднует лику́ющи.

И ныне: Всяк язы́к днесь да вопие́т: / в воскликнове́нии, Христо́с взы́де, / и в трубы́ Боже́ственном гла́се к небесе́м, и́хже не оста́ви.

Катавасия: Обы́де мя бе́здна, / гроб мне кит бысть, / аз же возопи́х к Тебе́, Человеколю́бцу, / и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Кондак Пасце, глас 8:

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.

Икос: Е́же пре́жде со́лнца Со́лнце заше́дшее иногда́ во гроб, / предвари́ша ко у́тру, и́щущия я́ко дне мvроно́сицы де́вы, / и друга́ ко друзе́й вопия́ху: / о други́ни! Прииди́те, воня́ми пома́жем те́ло живоно́сное и погребе́ное, / плоть воскреси́вшаго па́дшаго Ада́ма, лежа́щую во гро́бе. / И́дем, потщи́мся я́коже волсви́, и поклони́мся, / и принесе́м мира я́ко да́ры, не в пелена́х, но в плащани́це обви́тому, / и пла́чим, и возопии́м: о Влады́ко, воста́ни, / па́дшим подая́й воскресе́ние.

Синаксарь минеи.

Песнь 7.

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, / светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, днесь, / всем сме́ртным пребыва́ющий живо́т / во ве́ки веко́в дарова́, / еди́н благослове́нный / отце́в Бог и препросла́вленный.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Всем ца́рствуяй созда́нием, быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас я́ко всеси́лен.


Ин, слепаго. Ирмос: Огня́ гаси́лище отроко́в моли́тва, ороша́ющая пещь, / пропове́дница чудесе́, не опаля́ющи, ниже́ сожига́ющи, / песносло́вцы Бо́га оте́ц на́ших.

Возди́жену Тебе́ на Дре́во, Спа́се, / погасе́ со́лнце, земля́ волну́яшеся, колеба́шеся тварь вся, / и от гроб ме́ртвии востая́ху.

Воста́вшу Ти из ме́ртвых, Царю́, / ду́ши совозста́ша та́мо спя́щия, / сла́вящия си́лу Твою́. / Е́юже сме́ртныя у́зы разреши́шася.

Ра́но миропома́зати Тя же́нский прии́де лик, / уве́девше же, Го́споди, воста́вша Тя, / ра́довахуся со свяще́нными ученики́, / и́миже пода́ждь нам очище́ние зол.

Бре́нием пома́зал еси́ о́чи слепа́го, / и сему́ повеле́л еси́ к Силоа́му ити́, / омы́вся же, прозре́, / песносло́вя Тя, Христе́, Царю́ всех.


Ин, предпразднству. Ирмос: Превозноси́мый отце́в Госпо́дь / пла́мень угаси́, о́троки ороси́, согла́сно пою́щия: / Бо́же, благослове́н еси́.

Растерза́в средосте́ние вражды́, Го́споди, Кресто́м и стра́стию Твое́ю, / о́блаком носи́мь возше́л еси́ со сла́вою к Безнача́льному Отцу́.

Тре́петни взыва́ху Си́лы: возьми́те врата́, / прии́де Христо́с те́ло земно́е нося́, / и Боже́ственною стра́стию велиа́ра умертви́в.

Слава: Что Твоя́ ри́зы червле́ны, Человеколю́бче? / Си́лам Боже́ственным вопроша́ющим: / точи́ло ны́не изгнето́х, Христо́с восходя́ вопия́ше.

И ныне: Пе́сньми Твое́ распя́тие, Христе́, / и воста́ние согла́сно сла́вим, / све́тло пра́зднующе о вознесе́нии честне́м Твое́м во ве́ки.

Катавасия: В пещи́ о́гненней / песносло́вцы спасы́й о́троки, / благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Песнь 8.

Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́, / я́ко Бо́га, во ве́ки.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь: / се бо приидо́ша к тебе́, / я́ко богосве́тлая свети́ла, / от за́пада, и се́вера, и мо́ря, / и восто́ка ча́да твоя́, / в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Всю низложи́в сме́рти держа́ву Сын Твой, Де́во, / Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки.


Ин, слепаго. Ирмос: Ангелов сонм:

А́нгельстии чи́нове на Кресте́ Тя ви́девше ви́сима, Христе́ Всецарю́, / и тварь всю изменя́юща стра́хом, / ужасо́шася, пою́ще Твое́ человеколю́бие.

Ад до́ле Тебе́ ви́дев, стеня́ше, / и подава́ше ско́ро ме́ртвыя, / от ве́ка та́мо храни́мыя, Христе́, / песносло́вящия Твое́ человеколю́бие.

Сотворя́я чудеса́, Христе́, изря́дная, / во́лею воздви́жен был еси́ на Крест, / и с ме́ртвыми совокупи́лся еси́, умертви́вый а́да, / и вся му́жеством отреши́л еси́ у́зники.

Слепа́го воочи́л еси́ к Тебе́ приступи́вша, Христе́, / сему́ повеле́вый в Силоа́мову купе́ль ити́, / омы́тися и прозре́ти, и Бо́га Тя пропове́дати, / пло́тию яви́вшагося во спасе́ние мiра.


Ин, предпразднству. Ирмос: Тебе́, Вседе́телю, / в пещи́ о́троцы, всеми́рный лик спле́тше, поя́ху: / дела́ вся́кая, Го́спода по́йте / и превозноси́те во вся ве́ки.

Свет Тя от Све́та су́щий, / о́блак све́тел подъя́т от горы́ ма́сличныя, / всем зря́щим Боже́ственным ученико́м Твои́м, / и Тебе́ воспева́ющим во вся ве́ки.

Рука́ми псало́мски воспле́щим, / воскре́се Христо́с Бог наш, / и взы́де, отону́дуже сни́де к нам человеколю́бно, / умиротвори́вый дре́вле разстоя́щаяся.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Поя́ Дави́д вопие́т: / Христо́с взы́де на Херуви́мех Свои́х, / и возлете́ я́ве на крилу́ У́мных Чино́в. / Его́же превозно́сим во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Яви́лся еси́ ученико́м воскре́с от гро́ба, / и сих возве́л еси́ на го́ру ма́сличную, / отону́дуже о́блак све́тел подъе́м, / взят к го́рним, Христе́, Тебе́ со сла́вою.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: Из Отца́ пре́жде век рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, / и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, / свяще́нницы по́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки.

Честне́йшую: не поем, но поем припевы Пасхи.

Песнь 9.

Вели́чит душа́ моя́ / Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба, / Христа́ Жизнодавца.

Вели́чит душа́ моя́ / во́лею страда́вша, и погребе́на, / и Воскре́сшаго тридне́вно от гро́ба.

И ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Христо́с но́вая Па́сха, / Же́ртва жива́я, / А́гнец Бо́жий, / взе́мляй грехи́ ми́ра.

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Возбуди́л еси́ усну́в ме́ртвыя от ве́ка, / ца́рски рыка́вый я́ко от Иу́ды лев.

О, Боже́ственнаго, о любе́знаго, / о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! / С на́ми бо нело́жно / обеща́лся еси́ бы́ти, / до сконча́ния ве́ка Христе́: / Его́же, ве́рнии, / утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся.

Магдали́на Мари́я притече́ ко гро́бу, / и Христа́ ви́девши, / я́ко вертогра́даря вопроша́ше.

А́нгел облиста́яй жена́м вопия́ше: / преста́ните от слез, я́ко Христо́с воскре́се.

Христо́с воскре́се, смерть попра́вый, / и ме́ртвыя воздви́гнувый, / лю́дие весели́теся.

Днесь вся́ка тварь весели́тся и ра́дуется, / я́ко Христо́с воскре́се, и ад плени́ся.

Днесь Влады́ка плени́ а́да, / воздви́гнувый ю́зники, я́же от ве́ка имя́ше лю́те одержи́мыя.

О, Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.

Вели́чит душа́ моя́ / Триипоста́снаго и Неразде́льнаго Божества́ держа́ву.

Согла́сно Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, Гра́де одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых Воскресе́ния.

Ра́дуйся, Де́во, ра́дуйся, / ра́дуйся, Благослове́нная, / ра́дуйся, Препросла́вленная! / Твой бо Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба.

Весели́ся и ра́дуйся боже́ственная Две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице.


Ин, слепаго. Ирмос: Я́ко сотвори́ Тебе́ вели́чия Си́льный, / Де́ву явль Тя чи́сту по рождестве́, / я́ко ро́ждшую без се́мене Своего́ Творца́, / тем Тя, Богоро́дице, велича́ем.

На Дре́ве кре́стнем пригвозди́лся еси́, Христе́ Бо́же, / и вся победи́л еси́ вра́жия сопроти́вная нача́ла, / и пе́рвую кля́тву потреби́л еси́, Спа́се, / те́мже Тя по до́лгу велича́ем.

Я́ко ви́де Тя, Сло́ве, ад до́ле с душе́ю, воздохну́, / и вся ме́ртвыя стра́хом отреши́, / позна́вшия держа́ву вла́сти Твоея́, / те́мже Тя по до́лгу велича́ем.

Зна́мения сотворя́юща и чудеса́ стра́шная, / собо́р евре́йский зря, за́вистию уби́, / плени́вшаго ад Воскресе́нием Свои́м, / и всех, я́ко си́лен, возставля́ющаго.

Воста́л еси́, я́коже рекл еси́, Животода́вче, из ме́ртвых, / и яви́лся еси́ святы́м ученико́м по воста́нии, / зна́мения сотвори́вый, и воочи́вый слепы́я, / с ни́миже Тя во ве́ки велича́ем.


Ин, предпразднству. Ирмос: Иса́ие, лику́й, / Де́ва име́ во чре́ве / и роди́ Сы́на Емману́ила, / Бо́га же и Челове́ка, / Восто́к и́мя Ему́, / Его́ же велича́юще, / Де́ву ублажа́ем.

Свяще́нное торжество́ вся тварь прино́сит я́ве / Вознесе́нию Твоему́, Сло́ве Бо́жий, / и́мже прине́сл еси́ Отцу́ Твоему́, / е́же от нас естество́ восприя́л еси́ па́че сло́ва неизме́нне.

Я́ко Бог стерл еси́ врата́ а́дова, Спа́се, и вереи́, / и воскре́с из ме́ртвых, / к Небе́сным восте́кл еси́ Чино́м А́нгельским, / врата́ возьми́те, вопию́щим со удивле́нием.

Твоему́ Боже́ственному восхо́ду дивя́щимся Боже́ственным ученико́м, / предста́ша я́вственно а́нгели, тем вопию́ще: / Его́же ви́дите восходя́ща на Небеса́, / сей прии́дет со сла́вою суди́ти всем.

Слава: Е́же Христе́ дарова́л еси́ мир ученико́м, к го́рним дре́вле восходя́. / Той и нам бога́тно низпосли́, в любви́ всех содержа́я, / я́ко да согла́сно Тебе́, Спа́са, велича́ем.

И ныне: Светоно́сная колесни́ца Со́лнца Мы́сленнаго, / Ты была́ еси́ вои́стинну, нескве́рная Чи́стая, / и́мже седя́щии во тьме / ви́деша свет позна́ния, по до́лгу Тя сла́вяще.

Катавасия: Тя па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, / в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, / ве́рнии единому́дренно велича́ем.

Ексапостиларий праздника. Самогласен:

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние. Дважды.

И слепаго. Подобен:

У́мныя мои́ о́чи, / ослепле́нныя, Го́споди, от мра́чнаго греха́, Ты просвети́, / вложи́в, Ще́дре, смире́ние, / и покая́ния омы́й слеза́ми.

На хвалитех поставим стихов 8.
И поем стихиры самогласны, слепаго 4, глас 2:

Слепы́й роди́выйся, в свое́м по́мысле глаго́лаше: / еда́ аз грех ра́ди роди́тельных роди́хся без о́чию, / еда́ аз за неве́рие язы́ков роди́хся во обличе́ние? / Не домышля́юся вопроша́ти, / когда́ нощь, когда́ день? / Не терпи́та ми но́зе ка́меннаго претыка́ния, / не ви́дех бо со́лнца сия́юща, / ниже́ во о́бразе мене́ Созда́вшаго. / Но молю́ Ти ся Христе́ Бо́же, / при́зри на мя и поми́луй мя.

Мимоходя́ Иису́с от святи́лища, / обре́те челове́ка сле́па от рожде́ния, / и умилосе́рдився положи́ бре́ние на о́чию его́, и рече́ к нему́: / иди́ умы́йся в Силоа́ме, / и умы́вся прозре́, сла́ву возсыла́я Бо́гу. / Сосе́ди же его́ глаго́лаху ему́: / кто твои́ зе́ницы отве́рзе, / и́хже никто́же от зря́щих исцели́ти возмо́же? / Он же возопи́в, рече́: / Челове́к Иису́с глаго́лемый, / Он ми рече́, умы́йся в Силоа́ме, и прозре́х. / Той есть вои́стинну, / Его́же рече́ Моисе́й в зако́не, Христа́ Месси́ю: / Той есть Спас душ на́ших.

Глас 4: Все житие́ слепы́й нощь помышля́я, / возопи́ к Тебе́: / Го́споди, отве́рзи ми зе́ницы, / Сы́не Дави́дов Спа́се наш, / да со все́ми и аз воспою́ Твою́ силу.

Глас 5: Го́споди, мимоходя́ путе́м, / обре́л еси́ челове́ка сле́па от рожде́ния, / и удивле́ни бы́вше ученицы́, вопроша́ху Тя глаго́люще: / Учи́телю, кто согреши́: сей ли, / или́ роди́тели его́, да слеп роди́ся? / Ты же Спа́се мой возопи́л еси́ к ним: / ни сей согреши́, ни роди́тели его́, / но да явя́тся дела́ Бо́жия на нем. / Мне подоба́ет де́лати дела́ Посла́вшаго Мя, / я́же никто́же мо́жет де́лати. / И сия́ рек, плю́нув до́лу, и бре́ние сотво́рь, / пома́зал еси́ о́чи его́, рек к нему́: / иди́, умы́йся в Силоа́мстей купе́ли. / Он же умы́вся здрав бысть, и вопия́ше к Тебе́: / ве́рую Го́споди, и поклони́ся Тебе́. / Те́мже вопие́м и мы, поми́луй нас.

Таже стихиры Пасхи с припевы их. Глас 5.

Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут.

Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом.

Слава, и ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И славословие великое.

Тропарь воскресен, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Слава, и ныне, Богородичен: Ра́дуйся, Две́ре Госпо́дня непроходи́мая; / ра́дуйся, стено́ и покро́ве притека́ющим к Тебе́. / Ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, / ро́ждшая пло́тию Творца́ Твоего́ и Бо́га. / Моля́щи не оскудева́й о воспева́ющих / и кла́няющихся рождеству́ Твоему́.

Ектениа и отпуст без креста. И святаго на отпусте поминает, егоже будет день.

И час 1, в притворе. На 1-м часе глаголем псалмы обычныя. На Сла́ва: тропарь: Собезнача́льное Сло́во: И ны́не: Богородичен: Что Тя нарече́м: По Трисвятом кондак: Душе́вныма очи́ма: И конечный отпуст по обычаю, и прочия часы пред литургиею глаголем трипсалмнии.

НА ЛИТУРГИИ

Начало литургии, якоже на самую Пасху. На литургии изобразительная, и от канона Пасце песнь 3-я и 6-я.

По входе тропарь, глас 5:

Собезнача́льное Сло́во Отцу́ и Ду́хови, / от Де́вы ро́ждшееся на Спасе́ние на́ше, / воспои́м, ве́рнии, и поклони́мся; / я́ко благоволи́ Пло́тию взы́ти на Крест, / и смерть претерпе́ти, / и воскреси́ти уме́ршия / сла́вным воскресе́нием Свои́м.

Слава: кондак слепаго, глас 4.
Подобен: Яви́лся еси́ днесь:

Душе́вныма очи́ма ослепле́н, / к Тебе́, Христе́, прихожду́, / я́коже слепы́й от рожде́ния, / покая́нием зову́ Ти: / Ты су́щих во тьме Свет пресве́тлый.

И ныне: кондак Пасце, глас 8:

А́ще и во гроб снизше́л еси́, Безсме́ртне, / но а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл еси́, я́ко победитель, Христе́ Бо́же, / жена́м мироно́сицам веща́вый: ра́дуйтеся, / и Твои́м апо́столом мир да́руяй, / па́дшим подая́й воскресе́ние.

И прочая.

Прокимен Пасхи, глас 8: Сей день, его́же сотвори́ Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Аллилуиа Пасхи, глас 4: Ты воскре́с, уще́дриши Сио́на. Стих: Госпо́дь с небесе́ на зе́млю призре́.

Апостол и Евангелие дне. И прочая служба воскресна вся.

Вместо же Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Причастен:

Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. / Аллилу́иа. трижды.

Глаголем же и псалом 33: Благословлю́ Го́спода: Таже иерей творит отпуст Пасхи со крестом, и прочее все поем конец литургии, якоже указася на самую Пасху. И тако отдается праздник святаго и живоноснаго Христова Воскресения.

На трапезе бывает братии утешение великое, сиречь елеем, рыбою и вином.