Шрифт

Неделя пятая по Пасхе, о самаряныне. Избранные службы Цветной Триоди.

В СУББОТУ ВЕЧЕРА, НА МАЛЕЙ ВЕЧЕРНИ

На Го́споди воззва́х: стихиры воскрены 4, глас 4:

Животворя́щему Твоему́ Кресту́, / непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же, / тридне́вное Воскресе́ние Твое́ сла́вим: / тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне, / и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам, / я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Дре́ва преслуша́ния запреще́ние / разреши́л еси́, Спа́се, / на дре́ве кре́стнем во́лею пригвозди́вся, / и во ад соше́д, Си́льне, / сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́. / Те́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию, / ра́достию вопию́ще: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди, / и Твое́ю сме́ртию сме́ртное ца́рство разруши́л еси́: / род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́, / живо́т и нетле́ние мiру дарова́в, / и ве́лию ми́лость.

Прииди́те, воспои́м лю́дие, / Спа́сово тридне́вное воста́ние, / и́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз; / и нетле́ние и жизнь вси восприя́хом зову́ще: / Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче.

Слава, глас 6: При студенце́ Иа́ковли / обре́т Иису́с самаряны́ню, / про́сит во́ду от нея́, / облака́ми покрыва́яй зе́млю. / О чудесе́! И́же херуви́мы носи́мый, / блудни́це жене́ бесе́доваше, / воды́ прося́, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый. / Воды́ иски́й, И́же исто́чники и езе́ра вод излива́яй, / хотя́ привлещи́ сию́ вои́стинну, / уловля́ему от сопоста́та врага́, / и напои́ти ю́ водо́ю живо́ю, / пали́мую в безме́стиих лю́те, / я́ко еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

И ныне: Богородичен, догматик. Глас 4: Безсе́менно зачала́ еси́, / и родила́ еси́ неизрече́нно, / низложи́вшаго си́льныя от престо́л, / и возне́сшаго смире́нныя, / и воздви́гшаго рог пома́занных Свои́х, / сла́вящих Христо́в Крест и погребе́ние, / и сла́вное Воскресе́ние. / Те́мже Тя, Богоро́дице, / хода́таицу толи́ких благ, / немо́лчными пе́сньми ублажа́ем, / я́ко моля́щуюся при́сно / спасти́ся душа́м на́шим.

На стиховне стихира воскресна, глас 4:

Го́споди, восше́д на Крест, / пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси́, / и соше́д во ад, / ве́чныя у́зники свободи́л еси́, / нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду, / сего́ ра́ди пою́ще сла́вим / Животворя́щее и Спаси́тельное Твое́ Воста́ние.

Таже настоящия стихиры подобны,
Пресвятыя Богородицы, глас 4.
Подобен: Зва́нный свы́ше:

Стих: Помяну́ и́мя Твое́ / во вся́ком ро́де и ро́де.

Из безнача́льна Отца́ Сын безле́тно, / низхожде́ния ра́ди и спасе́ния челове́ков, / Бог Челове́к бысть, / да пода́ст первозда́нному ны́не рай, / тогда́ и все естество́ изба́вится от пре́лести зми́евы, / и о́браз па́дший спасе́т, я́ко Благопремени́тель. / Отону́дуже Ма́терь соде́ла Невесторо́дицу Чи́стую я́ко нескве́рну, / Ю́же я́ко ангки́ру вси и приста́нище ублажа́ем.

Стих: Слы́ши Дщи и виждь, / и приклони́ у́хо Твое́.

Воплоще́нна Созда́теля всех, / име́ла еси́ во утро́бе Твое́й, Богоблаже́нная, / вообрази́вшаго челове́ка, / пре́жде па́дшаго преступле́нием змии́ным, / Бо́га бо родила́ еси́ Сего́ несказа́нно нам, / и тле́ния свободи́ла еси́ / естество́ все обветша́вшее, Рождество́м Твои́м. / Те́мже пое́м и сла́вим Твою́ благода́ть, Де́во Безневе́стная, / моли́тися не преста́й, спасти́ся душа́м на́шим.

Стих: Лицу́ Твоему́ помо́лятся / бога́тии лю́дстии.

Да Твоея́ всем мно́жество ми́лости и бла́гости / откры́еши нам неопредели́мую пучи́ну, / грехи́ рабо́в Твои́х вся загла́ди. / И́маши бо, Всенепоро́чная, я́ко Ма́ти су́щи Бо́жия, власть созда́ния, / и во́диши вся, я́ко хо́щеши, си́лою Твое́ю. / И́бо благода́ть Ду́ха Свята́го, я́ве все́льшаяся в Тя, / соде́йствует Ти во всем при́сно, Всеблаже́ннейшая.

Слава, глас 8: Егда́ яви́лся еси́ во пло́ти, Христе́ Бо́же, / за неизрече́нное смотре́ние, / слы́шавши самаряны́ня сло́во Тебе́, Человеколю́бца, / оста́ви почерпа́ло у студенца́, / и тече́ глаго́лющи су́щим во гра́де: / прииди́те ви́дите Сердцеве́дца, / еда́ Сей есть ча́емый Христо́с, / име́яй ве́лию ми́лость?

И ныне, глас тойже: Преполови́вшуся пра́зднику, / уча́щу Ти, Спа́се, глаго́лаху иуде́е: / отку́ду Сей весть пи́сьмена не учи́вся? / Не разуме́юще, я́ко Ты еси́ прему́дрость, / устро́ившая мир, сла́ва Тебе́.

Отпустительный тропарь, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

Слава и ныне, глас 8: Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

И отпуст.

НА ВЕЛИЦЕЙ ВЕЧЕРНИ

Поставим стихов 10. И поем стихиры воскресны 3, и восточну 1. И преполовению подобны 3. И самаряныни самогласны 3.

Стихиры воскресны, глас 4:

Животворя́щему Твоему́ Кресту́, / непреста́нно кла́няющеся, Христе́ Бо́же, / тридне́вное Воскресе́ние Твое́ сла́вим: / тем бо обнови́л еси́ истле́вшее челове́ческое естество́, Всеси́льне, / и и́же на Небеса́ восхо́д обнови́л еси́ нам, / я́ко Еди́н Благ и Человеколю́бец.

Дре́ва преслуша́ния запреще́ние / разреши́л еси́, Спа́се, / на дре́ве кре́стнем во́лею пригвозди́вся, / и во ад соше́д, Си́льне, / сме́ртныя у́зы, я́ко Бог, растерзал еси́. / Те́мже кла́няемся е́же из ме́ртвых Твоему́ Воскресе́нию, / ра́достию вопию́ще: / Всеси́льне Го́споди, сла́ва Тебе́.

Врата́ а́дова сокруши́л еси́, Го́споди, / и Твое́ю сме́ртию сме́ртное ца́рство разруши́л еси́: / род же челове́ческий от истле́ния свободи́л еси́, / живо́т и нетле́ние мiру дарова́в, / и ве́лию ми́лость.

Иная стихира восточна {анатолиева}:

Прииди́те, воспои́м лю́дие, / Спа́сово тридне́вное воста́ние, / и́мже изба́вихомся а́довых нереши́мых уз; / и нетле́ние и жизнь вси восприя́хом зову́ще: / Распны́йся, и Погребы́йся, и Воскресы́й, / спаси́ ны Воскресе́нием Твои́м, / Еди́не Человеколю́бче.

И стихиры Преполовению, 3, глас тойже.
Подобен: Го́споди, возше́д на Крест:

Наста́ преполове́ние дней, / от спаси́тельнаго начина́емых воста́ния, / Пятдеся́тницею же Боже́ственною печа́таемое, / и све́тится све́тлости обою́ду иму́щее, и соединя́ющее обоя́, / и приити́ сла́ве предъявля́ющее, / Влады́чняго Вознесе́ния предпочита́ет.

Слы́ша и возвесели́ся Сио́н, / благовести́вшуся Христо́ву Воскресе́нию: / ве́рнии же его́ сы́нове возра́довашася Сего́ ви́девше, / и омыва́юща Ду́хом скве́рну христоуби́йства: / гото́вится торжеству́ющи, / обои́х весе́лое преполове́ние.

Прибли́жися Боже́ственнаго изоби́льное изли́тие на всех, / я́коже написа́ся, Ду́ха: предузаконе́ние пропове́дует преполови́вшееся, / по Христо́ве сме́рти и погребе́нии и Воскресе́нии, / от Него́ да́нну су́щу ученико́м, нело́жному обеща́нию, / Уте́шителево показу́ющу явле́ние.

И самаряныни самогласны 3, глас 1.

На исто́чник прише́л еси́, / исто́чниче чуде́с, в шесты́й час, / Е́вин улови́ти плод, / Е́ва бо в той изы́де из рая́, пре́лестию зми́евою. / Прибли́жи бо ся самаряны́ня почерпсти́ во́ду, / ю́же ви́дев рече́ Спас: / даждь Ми во́ду пи́ти, / и Аз воды́ теку́щия насыщу́ тя. / И во град те́кши целому́дренная, / наро́дом возвести́ а́бие: / прииди́те, ви́дите Христа́ Го́спода, / Спа́са душ на́ших.

Глас 2:

На студене́ц, я́ко прии́де Госпо́дь, / самаряны́ня моля́ше Благоутро́бнаго: / пода́ждь ми во́ду ве́ры, / и прииму́ купе́льныя во́ды, / ра́дование и избавле́ние. / Животода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́.

Собезнача́льный и соприсносу́щный Сын и Сло́во О́тчее, / на исто́чник прии́де, исто́чник исцеле́ний, / и жена́ от Самари́и прии́де почерпсти́ во́ду. / Ю́же ви́дев рече́ Спас: / даждь Ми во́ду пи́ти, / и ше́дши пригласи́ твоего́ му́жа. / Она́ же, я́ко Челове́ку глаго́лющи, а не Бо́гу, / утаи́ти тща́шеся, / глаго́лаше: не и́мам му́жа. / И Учи́тель к ней: / и́стину рекла́ еси́, не и́мам му́жа, / пять бо име́ла еси́, и ны́не его́же и́маши, несть твой муж. / Она́ же о глаго́ле удиви́вшися, / и во град те́кши, наро́дом вопия́ше, глаго́лющи: / прииди́те, ви́дите Христа́, / И́же да́рует ми́рови ве́лию ми́лость.

Слава, глас 6: При студенце́ Иа́ковли / обре́т Иису́с самаряны́ню, / про́сит во́ду от нея́, / облака́ми покрыва́яй зе́млю. / О чудесе́! И́же херуви́мы носи́мый, / блудни́це жене́ бесе́доваше, / во́ду прося́, И́же на вода́х зе́млю пове́сивый. / Воды́ иски́й, И́же исто́чники и езе́ра вод излива́яй, / хотя́ привлещи́ сию́ вои́стинну, / уловля́ему от сопоста́та врага́, / и напои́ти ю́ водо́ю живо́ю, / пали́мую в безме́стиих лю́те, / я́ко еди́н Благоутро́бный и Человеколю́бец.

И ныне, Богородичен, глас 4: И́же Тебе́ ра́ди, богооте́ц проро́к Дави́д, / пе́сненно о Тебе́ провозгласи́, / вели́чия Тебе́ сотво́ршему: / предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́. / Тя бо Ма́терь, хода́таицу живота́ показа́, / без Отца́ из Тебе́ вочелове́читися благоволи́вый Бог, / да Свой па́ки обнови́т о́браз, истле́вший страстьми́, / и заблу́ждшее горохи́щное обре́т овча́, / на ра́мо восприи́м, ко Отцу́ принесе́т, / и Своему́ хоте́нию, с небе́сными совокупи́т си́лами, / и спасе́т Богоро́дице мир, / Христо́с име́яй ве́лию и бога́тую ми́лость.

Вход. Прокимен дне.

На литии стихира храма.
Слава, и ныне, глас 3:

Да ра́дуется днесь све́тло не́бо и земля́, / зане́ Христо́с яви́ся воплоща́емь, я́ко Челове́к, / да Ада́ма и́змет от кля́твы всеро́дныя, / и удивля́ется чудесы́ Самари́ю прише́д, / жене́ же предста́ во́ды прося́, / о́блаки вода́ми одева́яй. / Те́мже вси ве́рнии покланя́емся / нас ра́ди во́лею обнища́вшему, / благоутро́бным сове́том.

На стиховне стихира воскресна, глас 4:

Го́споди, восше́д на Крест, / пра́деднюю на́шу кля́тву потреби́л еси́, / и соше́д во ад, / ве́чныя у́зники свободи́л еси́, / нетле́ние да́руя челове́ческому ро́ду, / сего́ ра́ди пою́ще сла́вим / Животворя́щее и Спаси́тельное Твое́ Воста́ние.

Таже стихиры Пасхи с припевы их. Глас 5.

Стих: Да воскре́снет Бог, / и расточа́тся врази́ Его́.

Па́сха / свяще́нная нам днесь показа́ся; / Па́сха но́ва свята́я; / Па́сха та́инственная; / Па́сха всечестна́я. / Па́сха Христо́с Изба́витель; / Па́сха непоро́чная; / Па́сха вели́кая; / Па́сха ве́рных. / Па́сха две́ри ра́йския нам отверза́ющая. / Па́сха всех освяща́ющая ве́рных.

Стих: Я́ко исчеза́ет дым, / да исче́знут.

Прииди́те / от виде́ния жены́ благове́стницы, / и Сио́ну рцы́те: / приими́ / от нас ра́дости благове́щения, Воскресе́ния Христо́ва: / красу́йся, лику́й / и ра́дуйся, Иерусали́ме, / Царя́ Христа́ узре́в из гро́ба, / я́ко жениха́ происходя́ща.

Стих: Та́ко да поги́бнут гре́шницы от Лица́ Бо́жия, / а пра́ведницы да возвеселя́тся.

Мироно́сицы жены́, / у́тру глубоку́, / предста́вша гро́бу Живода́вца, / обрето́ша А́нгела / на ка́мени седя́ща, / и той провеща́в им, / си́це глаго́лаше: / что и́щете Жива́го с ме́ртвыми; / что пла́чете Нетле́ннаго во тли? / Ше́дше, пропове́дите ученико́м Его́.

Стих: Сей день, его́же сотвори Госпо́дь, / возра́дуемся и возвесели́мся в онь.

Па́сха кра́сная, / Па́сха, Госпо́дня Па́сха! / Па́сха всечестна́я / нам возсия́. Па́сха, / ра́достию друг дру́га обы́мем. / О Па́сха! / Избавле́ние ско́рби, / и́бо из гро́ба днесь, / я́ко от черто́га / возсия́в Христо́с, / жены́ ра́дости испо́лни, глаго́ля: / пропове́дите апо́столом.

Слава, глас 8: Егда́ яви́лся еси́ во пло́ти, Христе́ Бо́же, / за неизрече́нное смотре́ние, / слы́шавши самаряны́ня сло́во Тебе́, Человеколю́бца, / оста́ви почерпа́ло у студенца́, / и тече́ глаго́лющи су́щим во гра́де: / прииди́те ви́дите Сердцеве́дца, / еда́ Сей есть ча́емый Христо́с, / име́яй ве́лию ми́лость?

И ныне, глас 5: Воскресе́ния день, / и просвети́мся торжество́м, / и друг дру́га обы́мем. / Рцем бра́тие, / и ненави́дящим нас, / прости́м вся Воскресе́нием, / и та́ко возопии́м: / Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

И прочая вся, яко предписася в прочиих Неделях.

Отпустительный тропарь, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

Слава и ныне: праздника, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Аще несть бдения, на Полунощнице канон Святей и Живоначальней Троице, во Октоихе, гласа 4-го. Таже: Досто́йно есть: и прочая.

НА УТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропарь воскресен, дважды, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

И праздника, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́. Единощи.

Таже обычное стихословие.

По 1-м стихословии седален, глас 4:

Воззре́вше на гро́бный вход, / и пла́мене а́нгельскаго не терпя́ще мироно́сицы, / с тре́петом дивля́хуся, глаго́люще: / еда́ укра́деся, отве́рзый разбо́йнику рай? / Еда́ ли воста́, И́же и пре́жде стра́сти пропове́давый воста́ние? / Вои́стинну воскре́се Христо́с, / су́щим во а́де подая́ живо́т и воскресе́ние.

Стих: Воскресни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Подобен: Ско́ро предвари́:

Воскре́сл еси́ я́ко безсме́ртный, от гро́ба, Спа́се, / совоздви́гл еси́ мир Твой си́лою Твое́ю, Христе́ Бо́же наш, / сокруши́л еси́ в кре́пости сме́рти держа́ву, / показа́л, Ми́лостиве, Воскресе́ние всем. / Те́мже Тя и сла́вим, еди́не Человеколю́бче.

Слава и ныне, Богородичен: Е́же от ве́ка утае́ное, / и а́нгелом несве́домое та́инство, / Тобо́ю, Богоро́дице, су́щим на земли́ яви́ся Бог, / в несли́тном соедине́нии воплоща́емь, / и Крест во́лею нас ра́ди восприи́м, / и́мже воскреси́в первозда́ннаго, / спасе́ от сме́рти ду́ши на́ша.

По 2-м стихословии седален, глас 4.
Подобен: Удиви́ся Ио́сиф:

С го́рних высо́т сшед Гаврии́л, / и к ка́меню присту́пль, иде́же Ка́мень жи́зни, / белонося́й взыва́ше к пла́чущим: / преста́ните вы от рыда́ния во́пля, / име́ющия и ны́не ми́лостивное, / Его́же бо и́щете пла́чуще, / дерза́йте, я́ко вои́стинну воста́л есть. / Те́мже возопи́йте апо́столом, / я́ко воскре́се Госпо́дь.

Стих: Испове́мся Тебе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Во́льным Твои́м сове́том Крест претерпе́л еси́, Спа́се, / и во гро́бе но́ве положи́ша Тя челове́цы сме́ртнии, / сло́вом концы́ соста́вльшаго. / Те́мже свя́зан бысть чу́ждий, смерть лю́то пленя́шеся, / и су́щии во а́де вси взыва́ху живоно́сному воста́нию Твоему́: / Христо́с воскре́се, Жизнода́вец пребыва́яй во ве́ки.

Слава, и ныне, Богородичен, самогласен: Удиви́ся Иосиф, е́же па́че естества́ зря, / и внима́ше мы́слию и́же на руно́ дождь, / в безсе́менном зача́тии Твое́м, Богоро́дице, / купину́ огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший, / и свиде́тельствуя обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником взыва́ше: / Де́ва ражда́ет и по рождестве́ па́ки Де́вою пребыва́ет.

Таже чтение в толковании Евангелиа Иоанна: слово 31, 32, 33 и 34. По Блажени непорочнии: глаголем тропари воскресны: Благослове́н еси́ Го́споди: во глас 5. А́нгельский собо́р: и прочее.

И абие ипакои, глас 4:

Я́же Твоего́ пресла́внаго воста́ния, предте́кша мироно́сицы, / апо́столом пропове́даху Христе́, / я́ко воскре́сл еси́ я́ко Бог, / подая́ ми́рови ве́лию ми́лость.

И абие степенны, глас 4.
Антифон 1:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́, / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м / бу́дете изсо́хше.

Слава: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся, / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ныне, тойже.

Антифон 2:

Воззва́х Тебе́ Го́споди те́пле, / из глубины́ души́ моея́, / и мне да бу́дут на послуша́ние / Боже́ственная Твоя́ ушеса́.

На Го́спода наде́жду всяк кто стяжа́в, / вы́шший есть всех скорбя́щих.

Слава: Святы́м Ду́хом / то́чатся благода́тныя струи́, / напая́юща вся́ку тварь / ко оживле́нию.

И ныне, тойже.

Антифон 3:

Се́рдце мое́ / к Тебе́, Сло́ве, да возвы́сится, / и да ничто́же услади́т мя / от мирски́х красо́т на сла́бость.

К ма́тери свое́й / я́коже и́мать кто любо́вь, / ко Го́споду те́пльше / любле́нием до́лжни есмы́.

Слава: Святы́м Ду́хом / богове́дения бога́тство, / зре́ния, и прему́дрости: / вся бо в сем оте́ческая веле́ния сло́во открыва́ет.

И ныне, тойже.

Прокимен, глас 4:

Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди. Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Таже другий прокимен: Вся́кое дыха́ние / да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́.

Евангелие от Иоанна, утреннее 7,
зачало 63. [Ин. 20, 1 – 10.]

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, Мари́я Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тьме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́, и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к, и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе: и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́, и прии́де пре́жде ко гро́бу. И прини́к ви́де ри́зы лежа́ща, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр в след его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́ща. И суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де, и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

Таже глаголем трижды:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим. / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию, / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Псалом 50. И целование Евангелиа.

Слава: Моли́твами апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

И ныне: Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

Посем стихира: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость.

Таже, Спаси́ Бо́же лю́ди Твоя́:

Таже каноны: Пасце со ирмосы и с Богородичны, на 6: Преполовению, на 4: и самаряныни, на 4. Катавасия: Воскресе́ния день:

Канон Пасце, глас 1.
Песнь 1.

Ирмос: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Очи́стим чу́вствия, и у́зрим / непристу́пным све́том / Воскресе́ния, Христа́ / блиста́ющася, / и ра́дуйтеся, реку́ща, / я́сно да услы́шим, / побе́дную пою́ще.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, / земля́ же да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / ви́димый же весь и неви́димый: / Христо́с бо воста́, / весе́лие ве́чное.

Иный канон Богородичен, подобен.
Егоже краестрочие на первых тропарех: Феофа́нус. Глас тойже.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Умерщвле́ния преде́л сломи́ла еси́, / ве́чную жизнь ро́ждшая Христа́, / из гро́ба возсия́вшаго днесь, / Де́во Всенепоро́чная, / и мир просвети́вшаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Воскре́сшаго ви́девши Сы́на Твоего́ и Бо́га, / ра́дуйся со апо́столы Богоблагода́тная Чи́стая: / и е́же ра́дуйся пе́рвее, / я́ко всех ра́дости вина́, восприя́ла еси́, / Богома́ти Всенепоро́чная.

Другий канон Преполовению. Глас 8.
Творение Андреа Критскаго.
Песнь 1.

Ирмос: Мо́ре огусти́л еси́:

Язы́цы восплещи́те, евре́и воспла́чите, / животода́вец бо Христо́с, у́зы а́довы расто́рже, / и ме́ртвыя воскреси́, и неду́ги исцели́ сло́вом. / Сей есть Бог наш, да́вый жизнь ве́рующим во и́мя Его́.

Чу́до показа́л еси́, во́ду в вино́ преше́дшую, / во Еги́пте ре́ки преложи́вый, Влады́ко, в кровь, / и ме́ртвыя воскреси́л еси́, зна́мение сие́ второ́е сконча́в. / Сла́ва, Спа́се, несказа́нному Твоему́ сове́ту, / сла́ва истоща́нию Твоему́, и́мже обнови́л еси́ нас.

Струя́ приснотеку́щая сый, Го́споди, жи́зни и́стинныя, / Ты еси́ воскресе́ние на́ше, / хотя́ труди́лся еси́, Спа́се мой, / и во́лею вжа́ждался еси́, зако́ном естества́ повину́яся, / и в Сиха́рь шед пло́тию, воды́ проси́л еси́ у самаряны́ни пи́ти.

Богородичен: Еди́на вмести́ла еси́ Зижди́теля Твоего́, Богороди́тельнице, во чре́ве, / и пло́тию родила́ еси́ неизрече́нно, / и Де́ва пребыла́ еси́, ничто́же де́вству оскверни́вшуся. / Сего́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́ и Бо́га, непреста́нно моли́ о ста́де Твое́м при́сно.

Ин, канон самаряныни. Творение Иосифово.
Глас 4. Песнь 1.

Ирмос: Порази́вый Еги́пта, / и фарао́на мучи́теля погрузи́вый в мо́ри, / лю́ди спасл еси́ из рабо́ты, Моисе́йски пою́щия / песнь побе́дную, я́ко просла́вися.

Погребе́нный воста́, Собо́ю воздви́же род челове́ческий, / да ра́дуется тварь вся, / и мы́сленнии днесь о́блацы да кропя́т пра́вду я́ве.

Крест во́льный пло́тию прии́м, / тридне́вен воскре́сл от ме́ртвых, / а́дова сокро́вища, Живонача́льниче Го́споди истощи́в, / и изве́д окова́нныя ду́ши.

Зра́ком блиста́ющася, мироно́сицы ви́девше А́нгела, стра́хом бежа́ша от гро́ба, / Христо́во же воста́ние уве́девше, / и возвести́ти тща́тся ученико́м.

Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя, Го́споди, вода́ жи́зни сый, / самаряны́ни, прося́щей Твоея́ честны́я воды́, / по́дал еси́ разуме́вшей благоутро́бие Твое́.

Слава, Троичен: О Тро́ице, ве́рою Тя чи́стою сла́вящих, / О́тче, Сы́не и Ду́ше, / я́ко Творе́ц всех спаса́й, / и очище́ние да́руй нам грехо́в, я́ко Преблаги́й.

И ныне, Богородичен: Ра́дуйся, престо́ле о́гненный. / Ра́дуйся, све́щниче всезлаты́й. / Ра́дуйся, Све́та о́блаче. / Ра́дуйся, пала́то Сло́ва, и у́мная трапе́зо, / хлеб жи́зни досто́йно Христа́ носи́вшая.

Катавасия: Воскресе́ния день, / просвети́мся, лю́дие. / Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́зни, / и от земли́ к небеси́, / Христо́с Бог нас преведе́, / побе́дную пою́щия.

Песнь 3.

Ирмос: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Ны́не вся испо́лнишася све́та, / не́бо же и земля́, и преиспо́дняя: / да пра́зднует у́бо вся тварь / воста́ние Христо́во, / в не́мже утвержда́ется.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Вчера́ спогребо́хся Тебе́ Христе́, / совостаю́ днесь / воскре́сшу Тебе́, / сраспина́хся Тебе́ вчера́, / Сам мя спросла́ви Спа́се во Ца́рствии Твое́м.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

На нетле́нную жизнь прихожду́ днесь / бла́гостию ро́ждшагося из Тебе́, Чи́стая, / и всем конце́м свет облиста́вшаго.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тию, / из ме́ртвых, я́коже рече́, / воста́вша ви́девши, Чи́стая, лику́й, / и Сего́ я́ко Бо́га Пречи́стая возвелича́й.


Преполовению. Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́:

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е, уча́ глаго́лаше Влады́ка, / егда́ прии́де во святи́лище, я́коже пи́сано есть, / преполови́вшуся зако́нному пра́зднику.

Не и́же на лице́ суд суди́те, иуде́е, / Христо́с бо прии́де, / Его́же нарица́ху проро́цы от Сио́на гряду́ща и мир взыва́юща.

А́ще и словесе́м не ве́руете, иуде́е, дело́м ве́руйте Влады́ки, / что прельща́етеся, отмета́ющеся Свята́го, / Его́же написа́ в зако́не Моисе́й?

Богородичен: Еди́н от Тро́ицы сый быв, плоть ви́делся еси́, / не прело́жь, Го́споди, существа́, / ниже́ опали́в Ро́ждшия нетле́нное чре́во, / Бог сый весь и огнь.


Самаряныни. Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, / даю́щем моли́тву моля́щемуся, / я́ко лук си́льных изнемо́же, / и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Во́лею на Дре́во возне́слся еси́, Сло́ве, / и зря́щее распада́хуся ка́мение, / и тварь преклоня́шеся вся, / и ме́ртвии из гробо́в, я́коже от сна воста́ху.

С душе́ю Тя прише́дша ко а́ду, Сло́ве, / ви́девше вся ду́ши пра́ведных, / от ве́чных уз отреша́хуся, / песносло́вяще я́же па́че ума́ си́лу Твою́.

Что чудите́ся; что во гро́бе вы и́щете с миром, жены́, Влады́ку? / Воста́, и мир совоздви́же, / А́нгел блиста́яйся мироно́сицам веща́ше.

Жизнь сый, Го́споди, и исто́чник безсме́ртия, / сел еси́ при исто́чнице, Ще́дре, / и Твои́х прему́дрых вод испо́лнил еси́ самаряны́ню прося́щую и пою́щую Тя.

Слава, Троичен: Еди́н над все́ми в Тро́ице Бог пое́тся, / Оте́ц и Сын и Боже́ственный Дух, / Его́же стра́хом сла́вят небе́снии чи́нове, я́сно вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́ Го́споди.

И ныне, Богородичен: Несказа́нно заче́нши во утро́бе Твое́й всех Бо́га, Де́во Ма́ти, / па́че мы́сли и сло́ва родила́ еси́, / пребы́вши Де́ва я́ко пре́жде рождества́, Богоневе́сто.

Катавасия: Прииди́те, пи́во пие́м но́вое, / не от ка́мене непло́дна чудоде́емое, / но нетле́ния исто́чник / из гро́ба одожди́вша Христа́, / в Не́мже утвержда́емся.

Кондак Преполовению, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Икос: Олядене́вшую мою́ ду́шу прегреше́ний беззако́ньми, / тече́ньми Твои́х крове́й напо́й, / и покажи́ плодоно́сну доброде́тельми: / Ты бо рекл еси́ всем, е́же приходи́ти к Тебе́, Сло́ве Бо́жий Всесвяты́й, / и во́ду нетле́ния почерпа́ти, живу́ю же и очища́ющую грехи́, / пою́щих сла́вное и Боже́ственное Твое́ воста́ние, / подая́, Благи́й, с высоты́ сше́дшую вои́стинну ученико́м Твои́м Ду́ха кре́пость, / Тебе́ Бо́га ве́дущим: / Ты бо еси́ исто́чник жи́зни на́шея.

Седален самаряныни, глас 4.
Подобен: Вознесы́йся:

Да ра́дуется не́бо, да ликовству́ют земна́я, / я́ко Христо́с от Де́вы яви́вся, я́ко Челове́к, / изба́ви из истле́ния все челове́чество Свое́ю сме́ртию, / чудесы́ же возсия́вый жене́ самаряны́не воды́ прося́щей, / подае́т исто́чник исцеле́ний, я́ко еди́н безсме́ртен.

Слава, и ныне, глас 4. Подобен:

Прему́дрости пода́телю и Влады́ко, / пра́зднику зако́нному предста́л еси́, / во святи́лищи сед учи́л еси́, глаго́ляй си́це всем: / гряди́те, жа́ждущии, пи́йте во́ду, ю́же Аз ны́не подаю́, / е́юже жи́зни от Бо́га и пи́щи наслади́теся вси челове́цы.

Песнь 4.

Ирмос: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко всеси́лен.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Му́жеский у́бо пол, / я́ко разве́рзый де́вственную утро́бу, / яви́ся Христо́с, / я́ко челове́к же, / А́гнец нарече́ся, / непоро́чен же, / я́ко невку́сен скве́рны, / на́ша Па́сха, / и я́ко Бог и́стинен / соверше́н рече́ся.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Я́ко единоле́тный а́гнец, / благослове́нный нам вене́ц Христо́с, / во́лею за всех закла́н бысть, / Па́сха чисти́тельная, / и па́ки из гро́ба кра́сное / пра́вды нам возсия́ Со́лнце.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Богооте́ц у́бо Дави́д / пред се́нным ковче́гом скака́ше игра́я, / лю́дие же Бо́жии святи́и, / образо́в сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко Всеси́лен.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Созда́вый Ада́ма, Твоего́ пра́отца, Чи́стая, / зи́ждется от Тебе́, / и сме́ртное жили́ще разори́ Свое́ю сме́ртию днесь, / и озари́ вся / боже́ственными блиста́ньми воскресе́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Его́же родила́ еси́ Христа́, / прекра́сно из ме́ртвых возсия́вша, Чи́стая, зря́щи, / до́брая и непоро́чная в жена́х и кра́сная, / днесь во спасе́ние всех, / со апо́столы ра́дующися, Того́ прославля́й.


Преполовению. Ирмос: Проро́к Авваку́м:

А́ще месси́и подоба́ет приити́, / Месси́а же Христо́с есть, беззако́ннии, что не ве́руете Ему́? / Се прии́де и свиде́тельствует, я́же Той твори́т: / во́ду вино́ сотвори́, разсла́бленнаго сло́вом стягну́.

Не разуме́юще писа́ний, прельща́етеся вси вы, евре́и беззако́ннии, / вои́стинну бо прии́де Христо́с, и всех просвети́, / и в вас показа́ мно́гая зна́мения и чудеса́, / и всу́е отрица́етеся и́стиннаго живота́.

Еди́но де́ло показа́х вам и вси уже́ дивите́ся, взыва́ше иуде́ем Христо́с, вы обре́зуете и в суббо́ту челове́ка, рече́, / Мене́ же что оклевета́ете про́чее, / воздви́гшаго сло́вом разсла́бленнаго?

Дела́ сотвори́х мно́гая, и ко́его ра́ди де́ла ка́мением биете́ Мя? / Иуде́ем Христо́с, облича́я, взыва́ше: / еда́ зане́ челове́ка здра́ва всего́ сло́вом сотвори́х? / Не суди́те на лице́ челове́цы.


Самаряныни. Ирмос: Услы́шах, Бо́же, слух Твой, и убоя́хся, / разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся, Го́споди, / я́ко Твоего́ хвале́ния испо́лнь земля́.

Небеса́ да веселя́тся, да пра́зднует тварь вся, / воста́ Госпо́дь и яви́ся всем прему́дрым апо́столом Свои́м.

Поже́рта бысть, сме́рте, твоя́ си́ла, Христу́ уме́ршу, / ме́ртвии я́ко от черто́гов, воста́нием Сего́ от гробо́в изыдо́ша.

Что рыда́ете, о жены́; что с миры и́щете Безсме́ртнаго? / Воста́, я́коже рече́, мироно́сицам глаго́ла А́нгел.

Самаряны́ни, Го́споди, проси́вшей пода́л еси́ во́ду, ве́дение держа́вы Твоея́, / те́мже во ве́ки не вжа́ждет воспева́ющи Тя.

Слава, Троичен: О Тро́ице пресу́щная, / О́тче, и Сло́ве, и Боже́ственный Ду́ше, / единоси́льне, собезнача́льне! / Спаси́ нас всех, ве́рою воспева́ющих Тя.

И ныне, Богородичен: Неопали́мую купину́ Тя законоположи́тель зря́ше дре́вле, / Дании́л же го́ру святу́ю смотря́ше, / еди́на Де́во Ма́ти Влады́чице.

Катавасия: На Боже́ственней стра́жи / богоглаго́ливый Авваку́м / да ста́нет с на́ми и пока́жет / светоно́сна А́нгела / я́сно глаго́люща: / днесь спасе́ние ми́ру, / я́ко воскре́се Христо́с, / я́ко всеси́лен.

Песнь 5.

Ирмос: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Безме́рное Твое́ благоутро́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́ще, / к све́ту идя́ху, Христе́, / весе́лыми нога́ми, / Па́сху хва́ляще ве́чную.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Присту́пим свещено́снии, / исходя́щу Христу́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем любопра́зднственными чи́нми / Па́сху Бо́жию спаси́тельную.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Просвеща́ется боже́ственными луча́ми и живоно́сными / воскресе́ния Сы́на Твоего́, / Богома́ти Пречи́стая, / и ра́дости исполня́ется благочести́вых собра́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Не разве́рзл еси́ врата́ де́вства в воплоще́нии, / гро́ба не разруши́л еси́ печа́тей, Царю́ созда́ния, / отону́дуже воскре́сшаго Тя зря́щи, Ма́ти, ра́довашеся.


Преполовению. Ирмос: Го́споди Бо́же наш:

Чудесы́ украси́л еси́ апо́столы Твоя́, / дивесы́ возвели́чил еси́ ученики́, / во всем ми́ре просла́вил, Спа́се наш, и дав им Ца́рствие Твое́.

Вся просвети́ша земли́ концы́ ученицы́, чудесы́ и уче́ньми, / и разли́чными о́бразы сло́во пропове́давше, Христе́ Спа́се, Ца́рствия Твоего́.

Хвалу́ возсыла́ем Ца́рствию Твоему́, пе́ние же Тебе́ прино́сим, / нас ра́ди на земли́ яви́вшемуся, и мир просвети́вшему, и Ада́ма воззва́вшему.

Богородичен: Бысть чре́во Твое́ свята́я трапе́за, иму́щая небе́сный хлеб, / от него́же всяк яды́й не умира́ет, / я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.


Самаряныни. Ирмос: Возсия́й ми, Го́споди, свет повеле́ний Твои́х, / я́ко к Тебе́ дух мой у́тренюет, и пое́т Тя, / Ты бо еси́ Бог наш, / и к Тебе́ прибега́ю, Царю́ ми́ра.

Гроб Твой святы́й дости́гши ура́ньше мироно́сицы, / блиста́ющася ви́деша ю́ношу и ужасо́шася, / Твоему́ научи́вшеся воста́нию, Христе́.

Смерть умертви́ся, ад плени́ся, / су́щии во у́зах свободи́шася Христо́вым Воскресе́нием, / возра́дуимся и рука́ми воспле́щим, пра́зднующе све́тло.

Апо́столи взыгра́йте и а́нгели лику́йте, / земноро́днии вси возра́дуйтеся: / Госпо́дь воскре́се, / тля испрове́ржеся, и печа́ль преста́, и ликовству́ет Ада́м.

Исто́чник сый, Го́споди, жи́зни, / во́ду оставле́ния и разуме́ния дарова́л еси́, / жене́, проси́вшей дре́вле, самаряны́не. / Те́мже воспева́ем неизрече́нныя щедро́ты Твоя́.

Слава, Троичен: Еди́ницу триипоста́сную, Тро́ицу единосу́щную, / Отца́, Сло́ва, и Ду́ха Свята́го, / неразде́льна Естество́м Бо́га еди́наго почита́ем, / Творца́ и Го́спода и Влады́ку всех.

И ныне, Богородичен: Тя, дверь непроходи́мую, и село́ невозде́ланное, / и ковче́г, ма́нну нося́щий, и ру́чку, и све́щник, / и кади́льницу невеще́ственнаго у́гля имену́ем, Чи́стая.

Катавасия: У́тренюем у́треннюю глубоку́, / и вме́сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це, / и Христа́ у́зрим / пра́вды Со́лнце, / всем жизнь возсия́юща.

Песнь 6.

Ирмос: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Сохрани́в це́ла зна́мения Христе́, / воскре́сл еси́ от гро́ба, / ключи́ Де́вы не вреди́вый в рождестве́ Твое́м, / и отве́рзл еси́ нам ра́йския две́ри.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Спа́се мой, / живо́е же и неже́ртвенное заколе́ние, / я́ко Бог Сам Себе́ / во́лею приве́л Отцу́, / совоскреси́л еси́ всеро́днаго Ада́ма, / воскре́с от гро́ба.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Возведе́ся дре́вле держи́мое сме́ртию и тле́нием, / воплоти́вшимся от Твоего́ пречи́стаго чре́ва, / к нетле́нней и присносу́щней жи́зни, / Богоро́дице Де́во.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Сни́де в преиспо́дняя земли́, / в ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, / и всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума́, / и воздви́же с Собо́ю Ада́ма, / воскре́с от гро́ба.


Преполовению. Ирмос: Я́ко во́ды морски́я:

Вся содержа́й концы́, возше́л еси́, Иису́се, / и учи́л еси́ во святи́лищи наро́ды сло́ву и́стины, / пра́зднику преполовля́ющуся, я́коже Иоа́нн вопие́т.

Де́ло О́тчее соверши́л еси́, / де́лы уве́рил еси́ словеса́ Твоя́, / исцеле́ния соверша́я, Спа́се, и зна́мения, / разсла́бленнаго исправля́я, прокаже́нныя очища́я, и ме́ртвыя воскреша́я.

Безнача́льный Сын нача́ло бысть прие́м, / е́же по нам вочелове́чися, / и посреде́ пра́здника уча́ше, глаго́ля: / притецы́те ко исто́чнику приснотеку́щему, жизнь почерпи́те.

Богородичен: Де́ву по рождестве́ пое́м Тя, / Де́ву и Ма́терь сла́вим Тебе́ еди́ну, / Чи́стая Богоневе́сто Отрокови́це, / из Тебе́ бо вои́стинну Бог воплоти́ся, обнови́в нас.


Самаряныни. Ирмос: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я, / ниже́ пожре́т мене́ глубина́, / отве́ржен бо есмь во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х. / Тем зову́ я́ко Ио́на: / да взы́дет от тли зол живо́т мой к Тебе́, Бо́же.

На Кресте́ Тя беззако́ннии пригвозди́ша, / и копие́м прободо́ша, Христе́, / и Ио́сиф благообра́зный Тя погребе́ в но́вом гро́бе, / из него́же со сла́вою воскре́с, / совоскреси́л еси́, Спа́се, всю тварь пою́щую держа́ву Твою́.

Вереи́ и врата́, Влады́ко, си́льно сокруши́л еси́ а́довы, / и воскре́сл еси́, я́ко Бог, и срет, ра́дуйтеся, рекл еси́ жена́м, / и сих рещи́ посла́л еси́ ученико́м: / воста́ Живо́т, и ви́ден бысть, просвеща́яй концы́.

Что пла́чете? Что но́сите, я́ко сме́ртному, жены́, мира? / Воста́ Христо́с, / вопия́ше дре́вле блиста́яйся вельми́, явле́йся ю́ноша, / тщи плащани́цы оста́вив: / ше́дше возвести́те друго́м Его́ воста́ние.

Струя́ сый, Го́споди, жи́зни незави́стная, / и бе́здна ми́лости, Бла́же, / путеше́ствовав седи́ши близ кла́дязя кля́твеннаго, / и самаряны́ни вопия́л еси́: / даждь Ми во́ду пи́ти, я́ко да прии́меши оставле́ния во́ды.

Слава, Троичен: Пою́ Отца́ безнача́льна, и Сы́на сопресто́льна, и Ду́ха единосу́щна ве́рно, / еди́но Существо́, и Естество́, и сла́ву, / и еди́но Ца́рство Бо́га всех и Творца́, / Содержи́теля всего́, со безпло́тными си́лами.

И ныне, Богородичен: Де́ву, еди́ну ро́ждшую, и утро́бу нетле́нну соблю́дшу пое́м Тя, Чи́стая, / престо́л Госпо́день, и дверь, и го́ру, и мы́сленный све́щник, / черто́г всесве́тлый Бо́жий, и сень сла́вы я́ве, / ковче́г же и ру́чку, и трапе́зу.

Катавасия: Снизше́л еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши́л еси́ вереи́ ве́чныя, / содержа́щия свя́занныя, Христе́, / и тридне́вен, я́ко от ки́та Ио́на, / воскре́сл еси́ от гро́ба.

Кондак, глас 8.
Подобен: Я́ко нача́тки:

Ве́рою прише́дшая на кла́дязь самаряны́ня, / ви́де Тя, прему́дрости во́ду, / е́юже напои́вшися оби́льно, / Ца́рствие вы́шнее насле́дова ве́чно, я́ко присносла́вная.

Икос: Чи́стая та́инства услы́шим, Иоа́нну нас уча́щу, в Самари́и бы́вшая, / ка́ко жене́ бесе́доваше Госпо́дь, во́ду проси́в, / И́же во́ду в со́нмища их собра́вый, / И́же Отцу́ и Ду́ху сопресто́льный, / прии́де бо ища́й о́браз Свой, / ве́чно, я́ко присносла́вный.

Синаксарь Минеи. Таже Триоди.

Песнь 7.

Ирмос: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Жены́ с ми́ры богому́дрыя в след Тебе́ теча́ху, / Его́же, я́ко ме́ртва, со слеза́ми иска́ху, / поклони́шася ра́дующияся Живо́му Бо́гу, / и Па́сху та́йную / Твои́м, Христе́, ученико́м благовести́ша.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Сме́рти пра́зднуем умерщвле́ние, / а́дово разруше́ние, / ино́го жития́ ве́чнаго нача́ло, / и игра́юще пое́м Вино́внаго, / Еди́наго благослове́ннаго / отце́в Бо́га, и препросла́вленнаго.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Я́ко вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия́ спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, / светоно́снаго дне, / воста́ния су́щи провозве́стница, / в не́йже безле́тный Свет из гро́ба пло́тски всем возсия́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Умертви́в Сын Твой смерть, Всенепоро́чная, днесь, / всем сме́ртным пребыва́ющий живо́т / во ве́ки веко́в дарова́, / еди́н благослове́нный / отце́в Бог и препросла́вленный.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Всем ца́рствуяй созда́нием, быв челове́к, / всели́ся в Твою́, Богоблагода́тная, утро́бу, / и распя́тие претерпе́в и смерть, / воскре́се боголе́пно, / совозста́вив нас я́ко всеси́лен.


Преполовению. Ирмос: Халде́йская пещь:

Пло́тски потруди́лся еси́, упокое́ние всех, / во́лею вжада́лся еси́, исто́чниче чуде́с, / воды́ проси́л еси́, во́ду жи́зни, Иису́се, возвеща́яй.

Самаряны́ни, Го́споди, жене́ бесе́довал еси́, / облича́я безу́мие беззако́нных евре́ев, / она́ у́бо ве́рова Сы́на бы́ти Бо́жия, си́и же отверго́шася.

Хлеб яду́ще Пло́ти Госпо́дни, / и Кровь прие́млюще ребра́ Влады́чня, / обновле́нием Ду́ха да жи́тельствуим, живу́ще благода́тию.

Богородичен: Во чре́ве Твое́м вмести́ла еси́ невмести́мое Сло́во, / от Твои́х сосе́ц дои́ла еси́ ми́ру Пита́теля, / на объя́тии носи́ла еси́ Содержи́теля на́шего, Богороди́тельнице Чи́стая.


Самаряныни. Ирмос: Не преда́ждь нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, / и не разори́ заве́та Твоего́, / и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, / Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / препе́тый во ве́ки.

Со беззако́нными, Христе́ Ще́дре, во́лею вмени́лся еси́, во вре́мя боже́ственныя стра́сти, / и сия́ ви́дящи, колеба́шеся земля́, / и ка́мение вседе́тельным манове́нием распада́шеся непостижи́ме, / и воста́ша ме́ртвии и́же от ве́ка.

С душе́ю сшед во страны́ преиспо́дния а́да, / возве́л еси́ му́жеством свя́занныя вся, я́же от ве́ка / смерть прия́т, го́рький мучи́тель, / вопию́щия Тебе́: Иису́се Бо́же, / сла́ва Твоему́ стра́шному смотре́нию.

С ме́ртвыми что вы и́щете Живу́щаго во ве́ки? / Воста́, я́коже рече́, / се, я́коже ви́дите, пра́здны плащани́цы, истоще́н гроб, / явле́йся глаго́лаше мироно́сицам ю́ноша, / ско́ро ше́дше рцы́те апо́столом.

Вода́ еси́ жи́зни, вопия́ше Христу́ самаряны́ня, / напо́й мя у́бо, Сло́ве, / жа́ждущую всегда́ Твоея́ Боже́ственныя благода́ти, / я́ко да не ктому́, Иису́се Го́споди, неве́дения содержу́ся зно́ем, / но пропове́дую Твоя́ вели́чия.

Слава, Троичен: Отца́, и Сы́на, и Боже́ственнаго воспева́ем Ду́ха, / неразде́льную Тро́ицу Естество́м су́щую, / разделе́нну Ли́цы, еди́но существо́, / сра́сленное, безнача́льное, Творца́ всех, Бо́га, / Его́же вси небе́снии пою́т чи́нове.

И ныне, Богородичен: По рождестве́ стра́шнем, Де́ва чиста́ сохрани́лася еси́, свята́я Богоро́дице, / те́мже Тя вси а́нгельстии ли́цы и челове́честии ро́ди вси, / немо́лчными воспева́ют гла́сы, вмести́лище чи́стое Невмести́маго.

Катавасия: О́троки от пе́щи изба́вивый, / быв Челове́к, / стра́ждет я́ко сме́ртен, / и стра́стию сме́ртное, / в нетле́ния облачи́т благоле́пие, / Еди́н благослове́н / отце́в Бог, и препросла́влен.

Песнь 8.

Ирмос: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Прииди́те, но́ваго виногра́да рожде́ния, / Боже́ственнаго весе́лия, / в наро́читом дни Воскресе́ния, / Ца́рствия Христо́ва приобщи́мся, / пою́ще Его́, / я́ко Бо́га, во ве́ки.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

Возведи́ о́крест о́чи твои́, Сио́не, и виждь: / се бо приидо́ша к тебе́, / я́ко богосве́тлая свети́ла, / от за́пада, и се́вера, и мо́ря, / и восто́ка ча́да твоя́, / в тебе́ благословя́щая Христа́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Троичен: О́тче Вседержи́телю, и Сло́ве, и Ду́ше, / треми́ соединя́емое во Ипоста́сех Естество́, / Пресу́щественне и Пребоже́ственне, / в Тя крести́хомся, / и Тя благослови́м во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Прии́де Тобо́ю в мир Госпо́дь, Де́во Богоро́дице, / и чре́во а́дово расто́рг, / сме́ртным нам воскресе́ние дарова́, / те́мже благослови́м Его́ во ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Всю низложи́в сме́рти держа́ву Сын Твой, Де́во, / Свои́м воскресе́нием, / я́ко Бог кре́пкий совознесе́ нас и обожи́, / те́мже воспева́ем Его́ во ве́ки.


Преполовению. Ирмос: А́нгели и небеса́:

Прииди́те ви́дите, лю́дие, на престо́ле сла́вы воспева́емаго, / от люде́й беззако́нных ху́лимаго, / и ви́дяще по́йте в проро́цех Месси́ю предрече́ннаго.

Ты еси́ вои́стинну Христо́с, в мир сей прише́дый, / из Него́же спасе́ние и оставле́ние оте́ческих согреше́ний, / Ты еси́ вои́стинну живо́т, в Тя ве́ровавшим.

Прему́дрость Бо́жия, преполови́вшуся пра́зднику, я́коже пи́сано есть, / во святи́лищи предста́ и уча́ше, / я́ко вои́стинну Сей бя́ше Месси́а Христо́с, И́мже спасе́ние.

Богородичен: Ка́ко родила́ еси́, рцы, от Отца́ безле́тно просия́вшаго, / и со Святы́м Ду́хом воспева́емаго? / Или́ я́ко весть еди́н благоволи́вый из Тебе́ роди́тися, Богоро́дице.


Самаряныни. Ирмос: Вся́ческая Влады́ко прему́дростию соста́вил еси́ / земли́ же па́ки утверди́л еси́, я́коже ве́си, дно, / основа́нием водрузи́вый на вода́х безме́рных, / тем вси вопие́м воспева́юще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно Го́спода.

Смерть претерпе́л еси́, еди́не Безсме́ртне во́лею, / а́да плени́л еси́, врата́ ме́дная стерл еси́, Царю́ Небе́сный, / и отъя́л еси́ у́зники от ве́ка та́мо су́щия, / воспева́ющия держа́ву непреста́нно Твоея́ бла́гости.

Возне́слся еси́, Долготерпели́ве, во́лею на Дре́во, / и ка́мение распаде́ся, и со́лнце угасе́, / и заве́са церко́вная раздра́ся, и земля́ поколеба́ся, / и потрепета́ всепосмея́нный ад, / и вся у́зники разреши́.

Яви́лся еси́, Го́споди, во тьме седя́щим, / Свет сый незаходи́мый, и Живо́т всех. / Те́мже Тя, я́ко ви́де пра́ведных сонм, взыгра́ся, Сло́ве, и возопи́: / прише́л еси́ вся от уз разреши́ти, пою́щия держа́ву Твою́.

Близ сел еси́ исто́чника, в час, Спа́се, шесты́й, / и самаряны́ни во́ду живу́ю по́дал еси́, / и ра́зума воды́ за мно́гое благоутро́бие. / С не́юже вси вопие́м, воспева́юще: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно, Го́спода.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Троичен: Отца́ безнача́льна, Сы́на собезнача́льна пое́м, и Ду́ха Свята́го, / Бо́га еди́наго тро́е, неслия́нна, непресеко́ма, Соде́теля всех, / единоси́льную держа́ву, самовла́стную, и вопие́м: / благослови́те, дела́ Госпо́дня, непреста́нно, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен: У́глем очища́ется Иса́иа, / предпропове́дуя мы́сленнаго у́гля, / воплоща́ема, Де́во, из Тебе́ па́че мы́сли, / опаля́юща челове́ков вся ве́щныя грехи́, / и обожа́юща за милосе́рдие естество́ на́ше, Всенепоро́чная.

Таже: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Катавасия: Сей нарече́нный и святы́й день, / Еди́н суббо́т Царь и Госпо́дь, / пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже́ств, / во́ньже благослови́м Христа́ во ве́ки.

Честне́йшую: не стихословится.

Песнь 9.

Ирмос: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

О Боже́ственнаго, о любе́знаго, / о сладча́йшаго Твоего́ гла́са! / С на́ми бо нело́жно / обеща́лся еси́ бы́ти, / до сконча́ния ве́ка, Христе́, / Его́же, ве́рнии, / утвержде́ние наде́жди иму́ще, ра́дуемся.

Припев: Христо́с воскре́се из ме́ртвых.

О Па́сха ве́лия и свяще́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, и Сло́ве Бо́жий, и си́ло! / Подава́й нам и́стее Тебе́ причаща́тися, / в невече́рнем дни Ца́рствия Твоего́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Согла́сно, Де́во, Тебе́ блажи́м ве́рнии: / ра́дуйся, две́ре Госпо́дня, / ра́дуйся, гра́де одушевле́нный, / ра́дуйся, Ея́же ра́ди нам ны́не возсия́ свет, / из Тебе́ Рожде́ннаго из ме́ртвых Воскресе́ния.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

Весели́ся и ра́дуйся, боже́ственная две́ре Све́та, / заше́дый бо Иису́с во гроб возсия́, / просия́в со́лнца светле́е, / и ве́рныя вся озари́в, / Богора́дованная Влады́чице.


Преполовению. Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство:

Пра́зднику преполовля́ющуся иуде́йскому, / возше́л еси́, Спа́се мой, во святи́лище Твое́, и науча́л еси́ всех. / Чудя́хуся же иуде́е, и отку́ду Сей весть пи́сьмена не научи́вся, глаго́лаху.

Исцеле́ния дарова́ний Изба́витель мой источа́я, / сотворя́ше чудеса́ и зна́мения, / прогоня́ неду́ги, целя́ немощству́ющия, / но иуде́и неи́стовствовахуся мно́жеством чуде́с Его́.

Пло́тский иуде́й по пло́ти разумева́яй, / помышля́яй пи́санная, Писа́нием претыка́ется, / проти́ву па́дает же па́ки Ду́хом и́стины, / мы же сие́ отри́нувше, му́дрствуим духо́вная.

Богородичен: Вмести́ла еси́ во чре́ве Твое́м, Де́во Ма́ти, / еди́наго от Тро́ицы Христа́ Жизнода́вца, / Его́же пое́т вся тварь, и трепе́щут го́рнии престо́ли, / Того́ моли́, Всеблаже́нная, спасти́ ду́ши на́ша.


Самаряныни. Ирмос: Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / низложи́ бо си́льныя со престо́л, / и вознесе́ смире́нныя Бог Изра́илев, / в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, / и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Се ви́ден бысть живо́т всех, Христо́с, / пове́шен во́лею на Дре́ве, / и сия́ ви́дящи земля́ потрясе́ся, / и мно́га святы́х воста́ша я́ве телеса́ усо́пших, / и узохрани́льница а́дова поколеба́ся.

Красе́н из гро́ба, я́ко Жени́х от черто́га изше́л еси́, / сме́рти разори́вый мучи́тельство, Христе́, / и а́довы вереи́ сокруши́вый си́лою Боже́ственною, / и воста́ния Твоего́, све́том у́мным просвети́вый мир.

Поста́вим вси ны́не ли́ки духо́вныя, и да зове́м: Госпо́дь воскре́се. / Да ра́дуется земля́, да весели́тся не́бо, о́блацы да кропя́т нам пра́вды ту́чи, / пра́зднующим све́тло и Христа́ пою́щим.

Жизнь живу́щих, исто́чник благи́х Госпо́дь, / бога́тно источа́яй во́ду уче́ний, вопие́т жене́: / пода́ждь Ми во́ду пи́ти, я́ко да пода́м ти во́ду, / грехо́в твои́х исто́чники изсуша́ющую.

Слава, Троичен: Свет еди́н неразде́льно, трисо́лнечная Еди́ница, / безнача́льный Оте́ц, Сын, и Дух, Божество́ еди́но, / Жизнь и всех Творе́ц. / Того́ воспои́м ве́рнии со безпло́тными, / трисвяты́ми пе́сньми священносло́вяще.

И ныне, Богородичен: Све́ту бы́вши жили́ще, Чи́стая, / озари́ зе́ницы души́ моея́, / омраче́нныя мно́гими козньми́ врага́, / и ви́дети сподо́би я́сно от Тебе́ возсия́вший Свет / па́че мы́сли, чи́стым се́рдцем.

Катавасия: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Таже, Свят Госпо́дь Бог наш. Трижды, на глас 4.

Ексапостиларий воскресный. Самогласен:

Пло́тию усну́в, / я́ко мертв, / Царю́ и Го́споди, / тридне́вен воскре́сл еси́, / Ада́ма воздви́г от тли, / и упраздни́в смерть, / Па́сха нетле́ния, / ми́ра спасе́ние.

Слава, самаряныни. Подобен: Жены́:

В Самари́ю прише́л еси́, Спа́се мой Всеси́льне, / и жене́ бесе́довав проси́л еси́ воды́ пи́ти, / евре́ем во́ды источи́вый из ка́мене несеко́маго, / ю́же к ве́ре совосприя́л еси́, / и ны́не жи́зни наслажда́ется на небесе́х ве́чно.

И ныне, Преполовению. Подобен:

Преполови́вшуся прише́л еси́ пра́зднику, Человеколю́бче, во святи́лище, и глаго́лал еси́: / жа́жды испо́лненнии, ко Мне прииди́те, / и почерпи́те во́ду живу́ю и пита́ющую. / Е́юже пи́щи, и благода́ти, жи́зни же безсме́ртныя наслади́теся вси.

На хвалитех, Вся́кое дыха́ние:
поставим стихов 8: и поем настоящия стихиры
воскресны, глас 4:

Крест претерпе́вый и смерть, / и воскресы́й из ме́ртвых, Всеси́льне Го́споди, / сла́вим Твое́ Воскресе́ние.

Кресто́м Твои́м, Христе́, / от дре́вния кля́твы свободи́л еси́ нас, / и сме́ртию Твое́ю / естество́ на́ше му́чащаго диа́вола упраздни́л еси́, / воста́нием же Твои́м ра́дости вся испо́лнил еси́. / Те́мже вопие́м Ти: / воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Твои́м Кресто́м, Христе́ Спа́се, / наста́ви нас на и́стину Твою́, / и изба́ви нас от се́тей вра́жиих, / воскресы́й из ме́ртвых, / возста́ви ны па́дшыяся грехо́м, / просте́р ру́ку Твою́, Человеколю́бче Го́споди, / моли́твами святы́х Твои́х.

Оте́ческих Твои́х недр не разлучи́вся, / Единоро́дный Сло́ве Бо́жий, / прише́л еси́ на зе́млю за человеколю́бие, / Челове́к быв непрело́жен, / и крест и смерть претерпе́л еси́ пло́тию, / безстра́стный Божество́м: / воскре́с же из ме́ртвых, / безсме́ртие по́дал еси́ ро́ду челове́ческому, / я́ко Еди́н Всеси́лен.

Ины стихиры Анатолиевы, глас тойже:

Смерть прия́л еси́ пло́тию, / нам безсме́ртие хода́тайствуя, Спа́се, / и во гроб всели́лся еси́, / да нас от а́да свободи́ши, воскреси́в с Собо́ю: / пострада́ у́бо я́ко челове́к, / но воскре́с, я́ко Бог. / Сего́ ра́ди вопие́м: / сла́ва Тебе́, Жизнода́вче Го́споди, / Еди́не Человеколю́бче.

Ка́мение распада́шеся, Спа́се, / егда́ на ло́бнем Крест Твой водрузи́ся, / устраши́шася а́довы вра́тницы, / егда́ во гро́бе я́ко мертв положе́н был еси́: / и́бо сме́ртную упраздни́вый кре́пость, / уме́ршым всем нетле́ние по́дал еси́ воскресе́нием Твои́м, Спа́се, / Жизнода́вче Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ины самогласны самаряныни. Глас 3.

Стих: Наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды.

Да ра́дуется днесь све́тло не́бо и земля́, / я́ко Христо́с яви́ся воплоща́емь, я́ко Челове́к, / да Ада́ма изме́т от кля́твы всеро́дна, / и удивля́ется чудесы́ в Самари́ю прише́д, / жене́ же бесе́доваше воды́ прося́, / И́же о́блаки вода́ми одева́яй. / Те́мже вси ве́рнии поклони́мся, / нас ра́ди во́лею Обнища́вшему, / благоутро́бным сове́том.

Глас 6. Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь самаряны́ни: / а́ще бы еси́ ве́дала дар Бо́жий, / и Кто есть глаго́ляй тебе́, даждь Ми воды́ пи́ти, / ты бы проси́ла у Него́, и дал бы ти пи́ти, / да не вжа́ждешися во ве́ки, глаго́лет Госпо́дь.

Слава, глас тойже: Исто́чник живонача́лия Иису́с Спас наш, / ко исто́чнику прише́д патриа́рха Иа́кова, / пи́ти проша́ше воды́ от жены́ самаряны́ни. / Сей же неприобщи́тельное иуде́ом прире́кшей, / му́дрый Зижди́тель приво́дит ю́, сла́дкими глаго́лы, / па́че к проше́нию присносу́щныя воды́, / ю́же и прии́мши всем пропове́да реку́щи: / прииди́те, ви́дите сокрове́нных ви́дца и Бо́га, / прише́дшаго пло́тию, за е́же спасти́ челове́ка.

И ныне: Преблагослове́нна еси́: Славословие великое. И отпуст.

Слава, и ныне,
стихира евангельская, глас 7:

Се тьма, и ра́но, и что у гро́ба, Мари́е, стои́ши, / мно́гую тьму име́ющи в ра́зуме, / в не́йже, где положе́н бысть вопроша́еши, Иису́с? / Но виждь сри́щущася ученики́, / ка́ко плащани́цами и сударе́м воскресе́ние обрето́ша, / и помяну́ша я́же о сих Писа́ния. / С ни́миже и и́миже и мы ве́ровавше, / воспева́ем Тя, жизнода́вца Христа́.

И поучение Студитово, и час 1. И конечный отпуст.

НА ЛИТУРГИИ

Изобразительна, блаженна гласа, глас 4:

Дре́вом Ада́м рая́ бысть изселе́н, / дре́вом же кре́стным разбо́йник в рай всели́ся. / Ов у́бо вкуш, за́поведь отве́рже Сотво́ршаго, / ов же сраспина́емь, Бо́га испове́да Тая́щагося, / помяни́ мя, вопия́, во Ца́рствии Твое́м.

Распны́йся и воскресы́й я́ко Си́лен из гро́ба тридне́вен, / и первозда́ннаго Ада́ма воскреси́вый, Еди́не Безсме́ртне, / и мене́ на покая́ние обрати́тися, Го́споди, сподо́би от всего́ се́рдца моего́, / и те́плою ве́рою при́сно взыва́ти Ти: / помяни́ мя, Спа́се, во Ца́рствии Твое́м.

Вои́стинну воскре́се Христо́с, / и свиде́тельствует гроб к вам, законопресту́пницы, / и́бо гро́бная Своя́ оставль, воскре́се тридне́вно. / Ка́мень запеча́тася, и пред гро́бом стра́жие предстоя́ху, / ад плени́ся, смерть умертви́ся, / не укра́ден бысть Христо́с, / ве́руйте с на́ми Воскресе́нию.

Воскре́сшаго из ме́ртвых, и а́дову держа́ву плени́вшаго, / и ви́дима жена́ми мvроно́сицами, ра́дуйтеся, глаго́лющаго, / ве́рнии умо́лим, от истле́ния изба́вити ду́ши на́ша, / зову́ще всегда́ разбо́йника благоразу́мнаго гла́сом к Нему́: / помяни́ и нас во Ца́рствии Твое́м.

И от канона самаряныни, песнь 3-я, и праздника, песнь 6-я.

По входе тропарь воскресен, глас 4:

Све́тлую Воскресе́ния про́поведь / от А́нгела уве́девша Госпо́дни учени́цы / и пра́деднее осужде́ние отве́ргша, / апо́столом хва́лящася глаго́лаху: / испрове́ржеся смерть, / воскре́се Христо́с Бог, / да́руяй мiрови ве́лию ми́лость.

И праздника Преполовения, глас 8:

Преполови́вшуся пра́зднику, / жа́ждущую ду́шу мою́ благоче́стия напо́й вода́ми, / я́ко всем, Спа́се, возопи́л еси́: / жа́ждай да гряде́т ко Мне и да пие́т. / Исто́чниче жи́зни на́шея, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебе́.

Слава, кондак самаряныни, глас 8:

Ве́рою прише́дшая на кла́дязь самаряны́ня, / ви́де Тя, прему́дрости во́ду, / е́юже напои́вшися оби́льно, / Ца́рствие вы́шнее насле́дова ве́чно, я́ко присносла́вная.

И ныне: Преполовения, глас 4:

Пра́зднику зако́нному преполовля́ющуся, / всех Тво́рче и Влады́ко, / к предстоя́щим глаго́лал еси́, Христе́ Бо́же: / прииди́те и почерпи́те во́ду безсме́ртия. / Те́мже Тебе́ припа́даем и ве́рно вопие́м: / щедро́ты Твоя́ да́руй нам, / Ты бо еси́ Исто́чник жи́зни на́шея.

Прокимен, глас 3:

По́йте Бо́гу на́шему, по́йте, / по́йте Царе́ви на́шему, по́йте. Стих: Вси язы́цы восплещи́те рука́ми, воскли́кните Бо́гу гла́сом ра́дования.

Апостол в Деяниих, зачало 28. [Деян. 11, 19 – 26, 29 – 30.]

Во дни о́ны, разсе́явшиися апо́столи от ско́рби, бы́вшия при Стефа́не, проидо́ша да́же до Финики́и, и Ки́пра, и Антиохи́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́ва, то́кмо иуде́ем. Бя́ху же не́цыи от них му́жие ки́прстии и кирине́йстии, и́же вше́дше во Антиохи́ю, глаго́лаху к е́ллином, благовеству́юще Го́спода Иису́са. И бе рука́ Госпо́дня с ни́ми: мно́гое же число́ ве́ровавше обрати́шася ко Го́споду. Слы́шано же бысть сло́во о них во у́шию це́ркве су́щия во Иерусали́ме, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антиохи́и. И́же прише́д и ви́дев благода́ть Бо́жию, возра́довася и утеша́ше вся изволе́нием се́рдца терпе́ти о Го́споде. Я́ко бе муж благ, и испо́лнь Ду́ха Свя́та и ве́ры. И приложи́ся наро́д мног Го́сподеви. Изы́де же Варна́ва в Тарс взыска́ти Са́вла, и обре́т его́, приведе́ его́ во Антиохи́ю. Бысть же им ле́то це́ло собира́тися в це́ркви, и учи́ти наро́д мног, нарещи́ же пре́жде во Антиохи́и ученики́, Христиа́ны. От учени́к же, по ели́ку кто име́яше что, изво́лиша ки́йждо их на слу́жбу посла́ти живу́щим во Иуде́и бра́тиям, е́же и сотвори́ша, посла́вше к ста́рцем руко́ю Варна́влею и Са́влею.

Аллилуиа, глас 4: Наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди, и кро́тости, и пра́вды. Стих: Возлюби́л еси́ пра́вду, и возненави́дел еси́ беззако́ние.

Евангелие от Иоанна, зачало 12.
[Ин. 4, 5 – 42.]

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во град Самари́йский, глаго́лемый Сиха́рь, близ ве́си, я́же даде́ Иа́ков Ио́сифу сы́ну своему́. Бе же ту исто́чник Иа́ковль. Иису́с же тру́ждься от пути́, седя́ше та́ко на исто́чнице: бе же я́ко час шесты́й. Прии́де жена́ от Самари́и почерпа́ти во́ду. Глаго́ла ей Иису́с: даждь Ми пи́ти. Ученицы́ бо Его́ отшли́ бя́ху во град, да бра́шно ку́пят. Глаго́ла Ему́ жена́ самаряны́ня: ка́ко Ты жидови́н сый от мене́ пи́ти про́сиши, жены́ самаряны́ни су́щей, не прикаса́ют бо ся жи́дове самаря́нех. Отвеща́ Иису́с и рече́ ей: а́ще бы ве́дала дар Бо́жий, и Кто есть глаго́ляй ти: даждь Ми пи́ти: ты бы проси́ла у Него́, и дал бы ти во́ду жи́ву. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ни почерпа́ла и́маши, и студене́ц есть глубо́к: отку́ду у́бо и́маши во́ду жи́ву? Еда́ Ты бо́лий еси́ отца́ на́шего Иа́кова, и́же даде́ нам студене́ц сей, и той из него́ пит, и сы́нове его́, и ско́ти его́? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ей: всяк пия́й от воды́ сея́ вжа́ждется па́ки, а и́же пие́т от воды́, ю́же Аз дам ему́, не вжа́ждется во ве́ки, но вода́, ю́же Аз дам ему́, бу́дет в нем исто́чник воды́ теку́щь в живо́т ве́чный. Глаго́ла к Нему́ жена́: Го́споди, даждь ми сию́ во́ду, да ни жа́жду, ни прихожду́ се́мо почерпа́ти. Глаго́ла ей Иису́с: иди́, пригласи́ му́жа твоего́ и прииди́ се́мо. Отвеща́ жена́ и рече́ Ему́: не и́мам му́жа. Глаго́ла ей Иису́с: до́бре рече́, я́ко му́жа не и́мам. Пять бо муже́й име́ла еси́, и ны́не, его́же и́маши, несть ти муж: се вои́стинну рекла́ еси́. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ви́жу, я́ко проро́к еси́ Ты. Отцы́ на́ши в горе́ сей поклони́шася: и вы глаго́лете, я́ко во Иерусали́мех есть ме́сто, иде́же кла́нятися подоба́ет. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, ве́ру Ми ими́, я́ко гряде́т час, егда́ ни в горе́ сей, ни во Иерусали́мех покло́нитеся Отцу́. Вы кла́няетеся, его́же не ве́сте: мы кла́няемся, его́же ве́мы, я́ко спасе́ние от иуде́й есть. Но гряде́т час, и ны́не есть, егда́ и́стиннии покло́нницы покло́нятся Отцу́ ду́хом и и́стиною: и́бо Оте́ц таковы́х и́щет покланя́ющихся Ему́. Дух есть Бог, и и́же кла́няется Ему́, ду́хом и и́стиною досто́ит кла́нятися. Глаго́ла Ему́ жена́: вем, я́ко Месси́а прии́дет, глаго́лемый Христо́с: егда́ Той прии́дет, возвести́т нам вся. Глаго́ла ей Иису́с: Аз есмь, глаго́ляй с тобо́ю. И тогда́ приидо́ша ученицы́ Его́, и чужда́хуся, я́ко с жено́ю глаго́лаше. Никто́же бо рече́: чесо́ и́щеши; или́ что глаго́леши с не́ю? Оста́ви же водоно́с свой жена́, и и́де во град, и глаго́ла челове́ком. Прииди́те, и ви́дите Челове́ка, И́же рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х: еда́ Той есть Христо́с? Изыдо́ша же из гра́да, и грядя́ху к Нему́. Между́ же сим моля́ху Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, яждь. Он же рече́ им: Аз бра́шно и́мам я́сти, его́же вы не ве́сте. Глаго́лаху у́бо ученицы́ к себе́: еда́ кто принесе́ Ему́ я́сти? Глаго́ла им Иису́с: Мое́ бра́шно есть, да сотворю́ во́лю Посла́вшаго Мя, и совершу́ де́ло Его́. Не вы ли глаго́лете, я́ко еще́ четы́ри ме́сяцы суть, и жа́тва прии́дет? Се глаго́лю вам: возведи́те о́чи ва́ши, и ви́дите ни́вы, я́ко пла́вы суть к жа́тве уже́. И жняй мзду прие́млет, и собира́ет плод в живо́т ве́чный, да се́яй вку́пе ра́дуется, и жняй. О сем бо сло́во есть и́стинное, я́ко ин есть се́яй, и ин есть жняй. Аз посла́х вы жа́ти, иде́же вы не труди́стеся: ини́и труди́шася, и вы в труд их внидо́сте. От гра́да же того́ мно́зи ве́роваша в онь от самаря́н, за сло́во жены́ свиде́тельствующия, я́ко рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х. Егда́ же приидо́ша к Нему́ самаря́не, моля́ху Его́, да бы пребы́л у них: и пребы́сть ту два дни. И мно́го па́че ве́роваша за сло́во Его́. Жене́ же глаго́лаху, я́ко не ктому́ за твою́ бесе́ду ве́руем: са́ми бо слы́шахом, и ве́мы, я́ко Сей есть вои́стинну Спас ми́ру, Христо́с.

Вместо же Достойно: поем:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи́стая Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку́: ра́дуйся! / Твой Сын воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́гнувый: / лю́дие, весели́теся.

Таже ирмос, глас 1: Свети́ся, свети́ся, / но́вый Иерусали́ме, / сла́ва бо Госпо́дня / на тебе́ возсия́. / Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́не. / Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, / о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Причастен:

Те́ло Христо́во приими́те, / исто́чника безсме́ртнаго вкуси́те. Другий: Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Аллилу́иа. трижды.

Служба святаго Минеи поется на Повечерии.

Подобает ведати, яко служба самаряныни поется 4 дни: в Неделю, в четверток, в пяток, и в субботу. В понедельник убо, и во вторник, поется служба Преполовению и в среду отдается: поем якоже и на самый праздник, кроме входа и чтений.