Шрифт

Октоих для мирян

Глас 7. В пятницу вечером. Тропари и стихиры на каждый день

Келейные молитвы вместе с Церковью по Октоиху (Осмогласснику) - сборнику молитв восьми гласов на каждый день года

Стихи́ры святы́м му́чеником, и святи́телем, и преподо́бным. Гла́с 7

Сти́х: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто́ постои́т? Я́ко у тебе́ очище́ние е́сть.

Му́ченицы тьму́ безбо́жия прогна́ша, все́м показа́вше челове́ком богоразу́мия све́т.

Сти́х: И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя́, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в Сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

Уче́нии правосла́вными, Боже́ственными заря́ми осия́сте Госпо́дню Це́рковь, па́стырие всему́дрии.

Сти́х: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Бесо́в сокруши́сте се́ти, водворя́еми в пусты́нях непрохо́дных при́сно, отцы́ преподо́бнии.

И́ны стихи́ры му́ченичны:

Сти́х: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние: и То́й изба́вит Изра́иля от все́х беззако́ний его́.

Спа́се, не постыди́ мене́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру всему́, сту́дная дела́ сотво́ршаго.

Сти́х: Хвали́те Го́спода вси́ язы́цы, похвали́те Его́ вси́ лю́дие.

Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, апо́столов похвало́, и му́чеников весе́лие: и́хже про́поведь – Тро́ица Единосу́щная.

Сти́х: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на на́с, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во ве́к.

Святи́и му́ченицы, и́же до́бре страда́вше, и венча́вшеся, моли́теся ко Го́споду, спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Ма́ти у́бо позна́лася еси́, па́че естества́, Богоро́дице, пребыла́ же еси́ Де́ва, па́че сло́ва и ра́зума, и чудесе́ Рождества́ Твоего́ сказа́ти язы́к не мо́жет. Пресла́вну бо су́щу зача́тию, Чи́стая, непости́жен е́сть о́браз рожде́ния: иде́же бо хо́щет Бо́г, побежда́ется естества́ чи́н. Те́мже Тя́ вси́ Ма́терь Бо́жию ве́дуще, мо́лим Ти ся приле́жно: моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

На стихо́вне стихи́ры му́ченичны. Гла́с 7:

Неради́вше о все́х земны́х, святи́и му́ченицы, и на суди́щи Христа́ му́жески пропове́давше, воздая́ние му́к от Него́ прия́сте: но я́ко иму́ще дерзнове́ние, Того́ умоли́те я́ко Бо́га Всеси́льна, ду́ши на́ша спасти́, прибега́ющия к ва́м, мо́лимся.

Сти́х: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди.

Всехва́льнии му́ченицы, овча́та духо́вная, всесожже́ния слове́сная, же́ртва прия́тна благоуго́дна Бо́гу, ва́с ни земля́ потаи́ла е́сть, но Не́бо прия́т вы́, а́нгелом соприча́стницы бы́сте. С ни́миже моли́те, мо́лим вы́, Спа́са и Бо́га на́шего, умири́ти ми́р, и спасти́ ду́ши на́ша.

Сти́х: Ду́шы и́х во благи́х водворя́тся.

По о́бразу Твоему́ и по подо́бию созда́вый, Го́споди, испе́рва челове́ка, и в Раи́ поста́вил еси́ владе́ти Твои́ми творе́нии: за́вистию же диа́волею прельще́н бы́в, я́ди причасти́ся, за́поведей Твои́х престу́пник бы́в. Те́мже па́ки в зе́млю, от нея́же взя́т бы́сть, осуди́ его́ возврати́тися, Го́споди, и испроси́ти поко́й.

Сти́х: Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от все́х и́х изба́вит я́ Госпо́дь.

Упоко́й, Спа́се на́ш, Жизнода́вче, я́же преста́вил еси́ бра́тию на́шу от вре́менных, зову́щия: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богоро́дичен: Моли́твами Ро́ждшия Тя́, Христе́, му́ченик Твои́х, и апо́стол, и проро́к, и святи́телей, преподо́бных, и пра́ведных, и все́х святы́х, усо́пшыя рабы́ Твоя́ упоко́й.