Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

26 Декабря 2021 года - Воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице. Cвятых Праотец, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Евстра́тия, Авксе́нтия, Евге́ния, Марда́рия и Оре́ста (284–305); мц. Луки́и Сиракузской (304).

Прп. Арка́дия Вяземского и Новоторжского (XI); прп. Марда́рия, затворника Печерского, в Дальних пещерах (XIII); прп. Арсе́ния Латрийского, игумена (VIII–XI); свт. Досифе́я (Барилэ), митрополита Молдавского (1693) (Румын.).

Сщмч. Алекса́ндра Юзефовича, пресвитера и мч. Иоа́нна Менькова (1920); сщмчч. Влади́мира Лозины-Лозинского, Алекса́ндра Поспелова, Иа́кова Гусева, Алекси́я Рождественского, Григо́рия Фаддеева, пресвитеров (1937); сщмч. Николая Амассийского, пресвитера (1938); сщмчч. Емилиа́на Киреева, Васи́лия Покровского, пресвитеров (1941).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Недели Праотец

Тропарь, глас 2:

Ве́рою пра́отцы оправда́л еси́,/ от язы́к те́ми предобручи́вый Це́рковь,/ хва́лятся в сла́ве святи́и,/ я́ко от се́мене их есть плод благосла́вен,/ без се́мене Ро́ждшая Тя.// Тех моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй нас.

Кондак, глас 6:

Рукопи́саннаго о́браза не поче́тше,/ но Неопи́санным Существо́м защити́вшеся, треблаже́ннии,/ в по́двизе огня́ просла́вистеся,/ среде́ же пла́мене нестерпи́маго стоя́ще, Бо́га призва́сте:/ ускори́, о Ще́дрый, и потщи́ся, я́ко Ми́лостив, в по́мощь на́шу,// я́ко мо́жеши хотя́й.

Мученикам Евстратию, Авксентию, Евгению, Мардарию и Оресту Севастийским

Тропарь, глас 4:

Му́ченик всечестны́х све́тлость,/ пяточи́сленных страстоте́рпцев воспое́м,/ сла́ву земны́х презре́вших,/ со́лнца све́тлаго Евстра́тия,/ прему́драго вити́ю со страда́льцы,/ на огнь и му́ки дерзну́вших за всех Царя́ Христа́/ и от престо́ла Того́ сла́вы по́честьми венце́в обдаре́нных./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Вити́йствуя пред беззако́ннующими Боже́ственная,/ бие́ния претерпе́л еси́ му́жественнейшим се́рдцем,/ облиста́л еси́ богозна́меньми, пречу́дне,/ угаси́л еси́ возвы́шенный пре́лести пла́мень,// сего́ ра́ди тя че́ствуем, всеблаже́нне му́чениче Христо́в Евстра́тие.

Преподобному Аркадию Новоторжскому, Вяземскому

Тропарь, глас 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/ послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревну́яй,/ от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не, вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику,/ преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва:

Небе́снаго вертогра́да Христо́ва ю́ная лозо́, Це́ркви Правосла́вныя похвало́ превознесе́нная, гра́да и оби́тели на́шея кре́пкое забра́ло и утвержде́ние, все́х с ве́рою и любо́вию притека́ющих к тебе́ ти́хая отра́да и утеше́ние, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Арка́дие. Во дни́ тя́жких зо́л, обыше́дших страну́ на́шу, к тебе́, я́ко к моли́твеннику благода́тному и ско́рому помо́щнику, усе́рдно прибега́ем и усе́рдно про́сим тя́: проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Всеми́лостивому Спа́су, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим, да утверди́т ми́ром и любо́вию страну́ на́шу, гра́д се́й, оби́тель сию́ и вся́ гра́ды и ве́си на́ши от вся́каго зла́го обстоя́ния, от гла́да и па́губы и междоусо́бныя сва́ры до́бре да сохрани́т; Це́рковь же Свою́ святу́ю да изба́вит от лю́таго гоне́ния, от смертоно́сныя и душегуби́тельныя я́звы неве́рия, да укрепи́т и возрасти́т ю́; все́х же на́с от оби́дящих и ненави́дящих на́с да свободи́т и вся́ поле́зная к вре́менному житию́ и спасе́нию ве́чному да́рует твои́м предста́тельством и заступле́нием, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Святы́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Мардарию, затворнику Печерскому

Тропарь, глас 4:

Бы́вый, блаже́нне Марда́рие,/ нестяжа́тель Христа́ ра́ди,/ и Того́ за мно́гая твоя́ благодея́ния/ в се́рдце твое́ всели́вый,// моли́ся о нас, пою́щих тя.

Кондак, глас 2:

Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́,/ и колесни́цу о́гненну к Небеси́, нестяжа́ние, себе́ поста́вль,/ со а́нгелы жи́ти сподо́бился еси́,/ Марда́рие сла́вне,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́// непреста́нно о всех нас.

Преподобному Арсению Латрийскому

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я, учил еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со а́нгелы сра́дуется, преподо́бне Арсе́ние, дух твой.

Кондак, глас 8:

И́же на земли́ вся оста́вль и Христо́вым стопа́м после́довал еси́ те́пле,/ Того́, сла́вне, на ра́мо свое́ честны́й крест взем,/ умертви́л еси́ труды́ по́стническими теле́сная жела́ния, всеблаже́нне.// Тем зове́м ти: ра́дуйся, о́тче Арсе́ние.