Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

18 Декабря 2022 года - Воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Са́ввы Освященного (532).

Свт. Гу́рия, архиепископа Казанского (1563); мч. Анаста́сия Аквилейского; прпп. Карио́на монаха и сына его Заха́рии, египтян (IV).

Сщмч. Илии́ Четверухина, пресвитера (1932); прмч. Генна́дия (Летюка), иеромонаха (1941); исп. Се́ргия Правдолюбова, пресвитера (1950).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Преподобному Савве Освященному (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Са́вво о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства Бо́гу же́ртва непоро́чная/ прине́слся еси́ доброде́телию, Са́вво блаже́нне,/ садоде́латель быв благоче́стия./ Те́мже был еси́ преподо́бных удобре́ние,/ граждани́н же пусты́нный достохва́лен./ Те́мже зове́м ти:// ра́дуйся, Са́вво пребога́те.

Молитва:

О, преди́вный и всехва́льный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Са́вво! Днесь (во святе́м хра́ме твое́м) благогове́йно предстоя́ще пред свято́ю ико́ною твое́ю и ра́достно соверша́юще пресве́тлую па́мять твою́, ублажа́ем тя засту́пника на́шего. Почита́юще же твое́ ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподом, смире́нно мо́лим тя, преблаже́нне приими́ ми́лостивно от нас хвале́бное пе́ние сие́, от любве́ и усе́рдия тебе́ приноси́мое. И, я́ко име́яй ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, потщи́ся Богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, я́ко да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на нас гре́шных, да пода́ст нам дух пра́выя ве́ры, дух ве́дения и любве́, дух ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да изба́вит от бед и напа́стей, да низпослет вся поле́зная ко спасе́нию душ на́ших. Всем же правосла́вным да низпослет мир, тишину́, безмяте́жие, усе́рдие ко исполне́нию за́поведей Его́, изоби́лие плодо́в земны́х; да изба́вит всю Росси́йскую страну́ от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла. Ей, уго́дниче Бо́жий! Не пре́зри моле́ний на́ших, но услы́ши нас моля́щихся тебе́, и под кро́вом заступле́ния твоего́ сохрани́ нас (и оби́тель сию́) ненаве́тны от враго́в ви́димых и неви́димых, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и восприи́мем ве́чная блага́я во ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, иде́же восхва́лим с тобо́ю и все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноисповеднику Сергию Касимовскому (Правдолюбову) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Па́стырскаго служе́ния пра́вило,/ неуста́нный пропове́дниче сло́ва Бо́жия,/ послуша́ния священнонача́лию наста́вниче,/ еди́нства церко́внаго ревни́телю,/ Се́ргие испове́дниче Христо́в,/ Его́же моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Во свяще́нницех благоче́стно пожи́в/ и мно́гажды темни́чное злострада́ние и поноше́ние претерпе́в/ вы́шнюю ра́дость и сла́ву насле́довал еси́/ сего́ ра́ди почита́ем тя́ усе́рдно вопию́ще// от бе́д изба́ви на́с твои́ми моли́твами, Се́ргие, испове́дниче Христо́в.

Молитва:

О, Святы́й уго́дниче Бо́жий и испове́дниче Се́ргие! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, восприя́л еси́ на небесе́х вене́ц пра́вды, его́ же угото́вал Госпо́дь все́м лю́бящим его́. Сего́ ра́ди и мы́, духо́вная ча́да твоя́, ра́дуемся о пресла́вном сконча́нии жи́тельства твоего́ и чти́м святу́ю па́мять твою́. Ты́ же, предстоя́ престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти на́м вся́кое прегреше́ние и помощи́ на́м ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бе́д и напа́стей и вся́каго зла́, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.