Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

16 Декабря 2022 года - Пятница

Седмица 27-я по Пятидесятнице, глас 1

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прор. Софо́нии (635–605 г. до Р. Х.); прп. Са́ввы, игумена Сторожевского, Звенигородского чудотворца (1407).

Прп. Феоду́ла Цареградского (ок. 440); прп. Иоа́нна Безмолвника (Молчальника), епископа Колонийского (558); сщмч. Фео́дора, архиепископа Александрийского (606); прп. Гео́ргия Черникского (Румын.).

Сщмч. Андре́я Косовского, пресвитера (1920); сщмч. Николая Ершова, пресвитера (1937); исп. Гео́ргия Седова (1960).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Пророку Софонии (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Софо́нии па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Яви́лся еси́ светоза́рен Боже́ственным Ду́хом, проро́че Софо́ние,/ Бо́жие явле́ние возгласи́в:/ ра́дуйся зело́, дщи Сио́ня Иерусали́мова, пропове́ждь:// се Царь твой гряде́т, спаса́яй.

Преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние, преподо́бне:/ от ю́ности бо изво́лил еси́ чи́стое житие́,/ духо́вному твоему́ учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум к Небе́сным впери́в,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ тем и Христо́с, я́ко пресве́тла тя свети́льника, чудесы́ обогати́,// Са́вво, о́тче наш, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Безмо́лвия ра́ди и пло́ти распина́ния/ всели́выйся на горе́ Сторо́жи,/ яви́лся еси́, преподо́бне Са́вво, сто́лп ве́ры непоколеби́мый,/ от Пресвята́го Ду́ха осия́нный,/ оби́тель пречестна́я Тро́ицы,/ и непреста́нными моли́твами, сле́зными воздыха́нии и по́двигами благода́ти Боже́ственныя соприча́стник;/ те́мже и Христо́с в нетле́нии моще́й твои́х просла́ви тя,/ и да́ром чуде́с украси́ тя./ Мы же ра́достно ти вопие́м:// ра́дуйся, Са́вво, вели́кий чудотво́рче.

Молитва:

О, пречестна́я и свяще́нная главо́! Небе́снаго Иерусали́ма граждани́не, Пресвяты́я Тро́ицы обита́лище, преподо́бне о́тче Са́вво! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся о ста́де огра́ды твоея́ и о всех по ду́ху ча́дех твои́х. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Испроси́ предста́тельством твои́м у Царя́ ца́рствующих мир Це́ркви, под зна́мением креста́ вои́нствующей, архиере́ом святи́тельства благоле́пие, мона́шествующим до́брое в по́двизех тече́ние; святе́й оби́тели сей, гра́ду сему́ и всем градом и стра́нам охране́ние; ми́ру безмяте́жие и мир, гла́да и па́губы избавле́ние; ста́рым и немощны́м утеше́ние и подкрепле́ние, ю́ным и младе́нцам благо́е в ве́ре возраста́ние, в Ева́нгельском уче́нии тве́рдое обуче́ние, и в чистоте́ и целому́дрии пребыва́ние; вдови́цам и сиротам ми́лость и заступле́ние, плене́нным отра́ду и возвраще́ние, боля́щим исцеле́ние, малоду́шным успокое́ние, заблу́ждшим исправле́ние, согреша́ющим дух сокруше́ния, бе́дствующим благовре́менну по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, споспешеству́й, я́ко чадолюби́вый оте́ц ча́дам, и нам понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии, и всех упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т свой непосты́дно и пресели́тися со упова́нием во оби́тели Небе́сныя. Иде́же ты, по труде́х и по́двизех, ны́не водворя́ешися со А́нгелы и Святы́ми, зря и прославля́я Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподобному Феодулу Цареградскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́/ и, де́я, учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне Феоду́ле, дух твой.

Кондак, глас 2:

Царя́ тле́ннаго и скороги́бнущия сла́вы,/ му́дре о́тче, измени́л еси́ ве́чно пребыва́ющими,/ от сто́лпнаго же и приско́рбнаго жития́ в Го́рнее и всера́достное взы́де,/ превели́чества сла́вы Небе́сному Царю́ сца́рствуя, Феоду́ле,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Святому Георгию Романово-Борисоглебскому, исповеднику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Основа́вый житие́ свое́ на ка́мени ве́ры, испове́дниче свя́те Гео́ргие, устоя́л еси́ во дни лю́таго искуше́ния, положи́л еси́ ду́шу за Це́рковь, за дру́ги своя́, послужи́л еси́ многострада́льному святи́телю Афана́сию, с ни́мже предстои́ши ны́не Престо́лу Бо́жию, Христа́ Спа́са моля́ о спасе́нии душ на́ших.

Кондак, глас 4:

Днесь ра́дуется сла́вная земля́ Яросла́вская, обре́тши святы́я мо́щи твоя́, испове́дниче свя́те Гео́ргие. Лжепа́стырем пре́данный вла́сти богобо́рней, у́зами и лише́ньми искуше́н быв, простото́ю и тве́рдостию мудрова́ния лука́вая отве́ргл еси́. Послужи́вый Це́ркви стра́ждущей, гони́мым ча́дам ея́, кти́торским служе́нием свои́м хра́мы Бо́жия укра́сил еси́. Яви́лся еси́ сла́ва Це́ркве, о не́йже непреста́нно моли́, да непоколеби́му утверди́т ю́ Христо́с.