Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 10 октября 2022 года

Еф., 227 зач., IV, 25–32. Лк., 16 зач., IV, 37–44.

Послание ко ефесеем, зачало 227

Бра́тие, отло́жше лжу, глаго́лите и́стину ки́йждо ко и́скреннему своему́. Зане́ есмы́ друг дру́гу у́дове. Гне́вайтеся и не согреша́йте, со́лнце да не за́йдет в гне́ве ва́шем, ниже́ дади́те ме́ста диа́волу. Крады́й ктому́ да не кра́дет, но па́че да тружда́ется, де́лая свои́ма рука́ма благо́е, да и́мать подая́ти тре́бующему. Вся́ко сло́во гни́ло да не исхо́дит из уст ва́ших, но то́чию е́же есть бла́го к созда́нию ве́ры, да даст благода́ть слы́шащим. И не оскорбля́йте Ду́ха Свята́го Бо́жия, о Не́мже зна́менастеся в день избавле́ния. Вся́ка го́ресть, и гнев, и я́рость, и кличь, и хула́ да во́змется от вас, со вся́кою зло́бою. Быва́йте же друг ко дру́гу бла́зи, милосе́рди, проща́юще друг дру́гу, я́коже и Бог во Христе́ прости́л есть вам.

Евангелие от Луки, зачало 16

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в дом Си́монов, и исхожда́ше глас о Нем во вся́ко ме́сто страны́. Те́ща же Си́монова бе одержи́ма огне́м ве́лиим, и моли́ша Его́ о ней. И став над не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́. А́бие же воста́вши служа́ше им. Заходя́щу же со́лнцу, вси, ели́цы име́яху боля́щия неду́ги разли́чными, привожда́ху их к Нему́, Он же на еди́ном коего́ждо их ру́це возло́жь, исцеля́ше их. Исхожда́ху же и бе́си от мно́гих, вопию́ще и глаго́люще, я́ко Ты еси́ Христо́с Сын Бо́жий. И запреща́я не дая́ше им глаго́лати, я́ко ве́дяху Христа́ Самаго́ су́ща. Бы́вшу же дню, изше́д и́де в пу́сто ме́сто, и наро́ди иска́ху Его́, и приидо́ша до Него́, и держа́хуся Его́, да не бы отше́л от них. Он же рече́ к ним, я́ко и други́м градово́м благовести́ти Ми подоба́ет Ца́рствие Бо́жие, я́ко на се по́слан есмь. И бе пропове́дая на со́нмищах галиле́йских.