Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

26 октября 2023 года - Четверг

Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

И́верской иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.). Сщмчч. Карпа, епископа Фиатирского, Папи́лы, диакона, мч. Агафодо́ра и мц. Агафони́ки (ок. 251).

Прп. Вениами́на Печерского, в Дальних пещерах (XIV); мч. Флоре́нтия Солунянина (I–II); сщмч. Вениами́на, диакона (421–424); прп. Никиты Исповедника, Константинопольского (ок. 838); свт. Меле́тия (Пигаса), патриарха Александрийского (1601); Воспоминание чуда вмц. Зла́ты (Хри́сы) в Скопье (1912).

Сщмчч. Инноке́нтия Кикина и Николая Ермолова, пресвитеров (1937); Обре́тение мощей сщмч. Фадде́я (Успенского), архиепископа Тверского и Кашинского (1993).

Икона Божией Матери: «Одигитрия» Седмиезерная (XVII).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Иверской» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

От святы́я ико́ны Твоея́,/ о Влады́чице Богоро́дице,/ исцеле́ния и цельбы́ подаю́тся оби́льно,/ с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ней./ Та́ко и мою́ не́мощь посети́,/ и ду́шу мою́ поми́луй, Блага́я,// и те́ло исцели́ благода́тию Твое́ю, Пречи́стая.

Тропарь, глас 1:

Де́рзость ненави́дящих о́браз Госпо́день,/ и держа́ва нечести́вых безбо́жно в Нике́ю прии́де,/ и по́сланнии безчелове́чно вдови́цу,/ благоче́стно чту́щую ико́ну Богома́тере, истязу́ют,/ но та́я но́щию с сы́ном ико́ну в мо́ре пусти́, вопию́щи:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая,/ я́ко непроходи́мое мо́ре плещи́ своя́ подаде́, // сла́ва правоше́ствию Твоему́, Еди́на Нетле́нная.

Кондак, глас 8:

А́ще и в мо́ре вве́ржена бысть свята́я ико́на Твоя́, Богоро́дице,/ от вдови́цы, не могу́щия спасти́ сию́ от враго́в,/ но яви́лася есть Храни́тельница Афо́на/ и Врата́рница оби́тели И́верския, враги́ устраша́ющая/ и в Правосла́вней Росси́йстей стране́// чту́щия Тя от всех бед и напа́стей избавля́ющая.

Молитва:

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо, грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти, всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

Мученикам Карпу, Папиле, Агафадору и мученице Агафонике (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего,/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Я́ко сокро́вище многоце́нное, Влады́ка,/ и исто́чник, источа́ющ то́ки исцеле́ний,/ су́щим на земли́ подаде́ мо́щи ва́ша,/ неду́ги у́бо отъе́млющия страсте́й разли́чныя,/ благода́ть же даю́щия душа́м непреста́нно./ Те́мже согла́сно любо́вию// ва́ше, му́ченицы Боже́ственнии, соверша́ем торжество́.

Преподобному Вениамину Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Добр купе́ц бысть, Богому́дре Вениами́не,/ бога́тство бо свое́ тле́нно разда́в,/ купи́л еси́ о́ным нетле́нное в Ца́рствии Небе́снем,/ в не́мже ны́не та́мошних благ наслажда́яся бога́тне,// проси́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 8:

Ку́плю жите́йскую я́ко тще́тную оста́вль/ и шед, купи́л еси́ себе́ многоце́нен би́сер Христа́,/ Ему́же во и́ночестем о́бразе/ труды́ и по́двиги, безме́нством же и послуша́нием, преподо́бне Вениами́не, благоугожда́я,// прия́л от Него́ ве́лию и бога́тую ми́лость.

Великомученице Злате Мегленской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Зла́то,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Зла́то, великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, пресла́вное прозябе́ние ро́да Болгарскаго, солнцезрачная деви́це, багряни́цею крове́й свои́х украше́нная, предо́брая ма́ти на́ша, великому́ченице Зла́то! Услы́ши ча́д твои́х с любо́вию к тебе́ ны́не прибега́ющих и ма́лое сие́ моле́ние на́ше приими́, и Го́споду Бо́гу на́шему благоприя́тно сотвори́. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд на́ших — свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ниже́ сохрани́хом повеле́ний Его́; те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего ко Творцу́ и Спа́су своему́ и твоего́ ма́терняго заступле́ния к Нему́ про́сим. Воздви́гни ру́це твои́, кра́сная девому́ченице, любве́ Христо́вы сосу́де всезлаты́й, и вку́пе с Пречи́стою Богоро́дицею и все́ми святы́ми ро́да на́шего Зижди́теля все́х умоли́, да ниспо́слет ми́лость Свою́ на многострада́льную страну́ на́шу, шата́ние люде́й да умири́т, го́рькия собла́зны церко́вныя да утоли́т, отступи́вшия от Ве́ры Правосла́вныя све́том И́стины Своея́ да просвети́т, ста́рыя да умудри́т, ю́ныя да наста́вит, от растле́ния нра́вов и от сете́й ерети́ческих до́бре и́х сохраня́я, младе́нцы млеко́м благоче́стия да воспита́ет, все́х же на́с ба́нею покая́ния да обнови́т. Умоли́, о, златонравная ма́ти, кра́сный цве́те де́вства и му́чеников удобре́ние, Го́спода и Спа́са на́шего, да пода́ст на́м ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х целому́дрия и послуша́ния, ду́х любве́ нелицеме́рныя, и да упра́вит у́м на́ш, и се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре да укрепи́т, я́ко да И́стиною наставля́еми и любо́вию осиява́еми, ти́хое и ми́рное зде́ поживе́м житие́ во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Моли́ся, о, великому́ченице сла́вная, сладча́йшая ма́ти на́ша Зла́то, Тро́ице Преблагослове́нней, да изба́вит ны́ от вся́каго обстоя́ния, и от вся́каго наве́та вра́жия безбоязненны на́с да сохрани́т, да ни ра́нами, ниже́ преще́нием устраша́еми, до конца́ ве́рни Христу́ Жениху́ на́шему пребу́дем, и та́ко со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, богоприя́тное твое́ заступле́ние призыва́юще и Пребоже́ственную Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, вы́ну хва́ляще и благословя́ще, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Священномученику Фаддею, архиепископу Тверскому и Кашинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Хвала́ Бо́гу и же́ртва жива́я/ житие́ твое́, священному́чениче Фадде́е, яви́ся./ Посто́м, бде́нием и моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ мно́гим до́брый помо́щник и уте́шитель бысть./ Па́стырскою му́дростию и ти́хостию нра́ва укра́шен,/ лука́вства враго́в Христо́вых препобеди́л еcи́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ во страда́ниих кре́пость,/ сла́ва, я́ко му́ченика, Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 4:

Ду́ха небоя́зни, си́лы, любве́ и упова́ния/ даде́ Пастыренача́льник ти, святи́телю Фадде́е,/ во страда́нии бо твое́м благодаре́ние Бо́гу воздава́л еcи́/ и в гоне́ниих стра́ждущия утеша́л еcи́, глаго́ля:// не уныва́йте, Христо́с бо с на́ми есть.

Молитва:

О, вели́кий и пресла́вный уго́дниче Христо́в, священному́чениче Фадде́е! Свети́льниче пресве́тлый, на све́щнице Це́ркви Правосла́вныя возже́нный, сосу́де чистоты́ и избра́нное селе́ние Ду́ха Свята́го! Мо́лим у́бо тя́: сохрани́ под кро́вом моли́твенных кри́л твои́х Правосла́вное Оте́чество на́ше и па́ству, ю́же собра́л еси́, да не закосне́ем в окамене́нии серде́ц и нераде́нии о спасе́нии на́шем. О, па́стырю до́брый и бли́жний дру́же Христо́в! Сподо́би и на́с, путе́м покая́ния ше́ствуя, возлюби́ти Бо́га все́м се́рдцем и помышле́нием на́шим и бли́жняго я́ко себе́, и та́ко по нело́жному сло́ву апо́стола: прибли́житеся Го́споду, и прибли́жится ва́м, — сподо́битися вожделе́нных селе́ний ра́йских, иде́же ты́ с ли́ки святы́х пребыва́еши, прославля́я в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.