Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

8 сентября 2022 года - Четверг

Седмица 13-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы (празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия Тамерлана в 1395 году). Мч. Адриа́на и мц. Ната́лии (305–311); блж. Марии Дивеевской (Фединой) (1931).

Прмч. Адриа́на Ондрусовского (1549).

Сщмч. Петра Иевлева, пресвитера (1918); исп. Гео́ргия Коссова, пресвитера (1928); сщмч. Ви́ктора Элланского, пресвитера, мчч. Дими́трия Морозова, Петра Бордана и исп. Романа Медведя, пресвитера (1937); Обре́тение мощей исп. Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского (2000).

Икон Божией Матери: Владимирская; Владимирская-Елецкая; «Умиление» Псково-Печерская (1524).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученикам Адриану и Наталии Никомидийским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Му́ченик возсия́ Боже́ственная па́мять/ и земны́я озари́ вся концы́ све́тло, с весе́лием зову́щих:// Ты еси́ му́чеников, Христе́, ра́дование.

Молитва:

О, свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́ви, Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми, и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших. Ей, святи́и му́ченицы, приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да вы́ну, ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́емии, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Дивеевским блаженным Пелагии, Параскеве и Марии (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Гла́с апо́стола Па́вла услы́шавша глаго́лющ: мы́ юро́ди Христа́ ра́ди, рабы́ Твои́, Христе́ Бо́же, Пелаги́я, Параске́ва и Мари́я, юро́ди бы́ша на земли́ Тебе́ ра́ди; те́мже, па́мять и́х почита́юще, Тебе́ мо́лим: Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Вы́шния красоты́ возжеле́вша, ни́жния сла́сти теле́сныя то́щно оста́вили есте́, нестяжа́нием су́етнаго ми́ра, а́нгельское житие́ проходя́ща, сконча́вшася, Пелаги́е, Параске́во и Мари́е блаже́нныя: Христа́ Бо́га моли́те непреста́нно о все́х на́с.

Преподобномученику Адриану Ондрусовскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною любо́вию уязви́вся,/ вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дел еси́;/ в пусты́ню же всели́вся,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне подвиза́лся еси́;/ разбо́йника к покая́нию сподви́гл еси́/ равноа́нгельное житие́ страда́льчески сконча́в,/ страстоте́рпцев и пра́ведных воздая́ние прия́л еси́,/ Адриа́не, преподо́бне о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Сви́рским тайнови́дцем Святы́я Тро́ицы наставля́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вил еси́, преподо́бне,/ и, на бре́зе бу́рныя Ла́доги до́бре подвиза́вся,/ и́ноком му́дрый наста́вник яви́лся еси́,/ неви́нно же от разбо́йник лю́тую смерть прие́м,/ в Небе́сный Черто́г, ра́дуяся, преше́л еси́./ Те́мже с ве́рою и любо́вию тебе́ вопие́м:// ра́дуйся, богоно́сне Адриа́не, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче Адриа́не, уго́дниче Бо́жий, пусты́нный жи́телю, послу́шниче Христо́в! Ты́ убие́ние от нечести́вых челове́к по науще́нию вра́жию претерпе́л еси́, но Госпо́дь Бо́г десна́го стоя́ния Своего́ со святы́ми тя́ сподо́би. Сего́ ра́ди к ра́це честны́х моще́й твои́х припа́даем и мо́лим тя́ усе́рдно: бу́ди моли́твенник ко Го́споду Бо́гу о на́с гре́шных, святы́ми твои́ми моли́твами сохрани́ на́с от вся́каго зла́, огня́, гла́да, пото́па и вся́кия боле́зни и внеза́пныя сме́рти, и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти на́м оставле́ние грехо́в, десна́го же стоя́ния и на́с сподо́бити, да непреста́нно прославля́ем Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноисповеднику Георгию Коссову (житие / история праздника)

Тропарь, глас 6:

Па́стырю до́брый Бо́га в се́рдце смире́нием стяжа́вый/ Орло́вския земли́ преди́вное украше́ние./ Послуша́нием, терпе́нием страхова́ния преодоле́вый,/ на ме́сте пу́сте хра́м и школу созда́вый./ Любо́вию Христо́вой все́х согрева́я,/ си́лою благода́ти бе́сы изгоня́я,/ явле́нием моще́й твои́х на́с ободря́я,/ свято́й пра́ведный о́тче Гео́ргие,// моли́ся Пресвято́й Тро́ице спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Чудесы́ и по́двиги укра́шенный/ свято́е житие́ оста́вил еси́ на́м в па́мять./ Мы́ же с любо́вию ве́рно чту́ще Тя́/ мо́лим, покрыва́й на́с от все́х бе́д и напа́стей/ свято́ю свое́ю любо́вию,// священноиспове́дниче Гео́ргие.

Молитва:

О, преблаже́нне о́тче на́ш Гео́ргие! При́зри ны́не от го́рния сла́вы на на́с смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехи́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния уми́льно прося́щих. Те́мже мо́лим тя́, о́тче святы́й, испроси́ и на́м у Бо́га благоприя́тное и спаси́тельное вре́мя на покая́ние. Да отпу́стит Всеми́лостивый Госпо́дь наро́ду на́шему грехи́ за преда́ние и убие́ние Царя́, Пома́занника Бо́жия, за оскверне́ние и разоре́ние хра́мов Правосла́вных, за поруга́ние вся́кия святы́ни земли́ Ру́сския. Ве́мы я́ко осуети́хомся умо́м и се́рдцем преда́хомся непотре́бным и лю́тым страсте́м, благоче́стие презре́хом, па́че же бесо́вское нече́стие возлюби́хом. Простри́ у́бо ны́не моли́твенно ру́це твои́ ко Влады́це все́х и Го́споду, и испроси́ щедродательную Его́ ми́лость да изба́вит на́с от беззако́ний на́ших, от вся́ких бе́д и скорбе́й за е́же на ны́ прише́дших, от раско́лов и ересе́й и от гоне́ний иноплеме́нников на Це́рковь Правосла́вную. Ве́руем, о́тче всеблаже́нне, я́ко а́ще Христо́вою любо́вию возлюби́л еси́ бли́жния твоя́ еще́ на земли́ тебе́ бы́вшу, кольми́ па́че лю́биши вся́ ны́ и на небесе́х ны́не водворя́яся. Умоли́, священноиспове́дниче на́ш Гео́ргие, ку́пно со все́ми Му́ченики и Испове́дники, Го́спода Бо́га Царя́ Си́л, да пода́ст и на́м грехо́в проще́ние, да процвете́т в Росси́и ве́ра Правосла́вная и водвори́тся па́ки ликова́ние пра́ведных, и да возстанет из забве́ния престо́л правосла́вных царе́й. Не пре́зри у́бо моле́ний на́ших, излива́емых ны́не пред тобо́ю, и вознеси́ я́ ко всеще́дрому Бо́гу, я́ко кади́ло благово́нное, да твои́ми хода́тайствы почи́ет благода́ть Его́ во гра́де на́шем, иде́же почита́ются пресла́вное и́мя и многоцеле́бныя мо́щи твои́. Те́мже сохраня́еми твои́м предста́тельством, ми́рно и благоче́стно да поживе́м в ве́це се́м, да никто́же во упова́нии свое́м на тя́ посра́млен бу́дет, и да обря́щем благода́ть и ми́лость Го́спода на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священноисповеднику Николаю (Могилевскому), митрополиту Алма-Атинскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Я́ко светоза́рное свети́ло,/ луча́ми Боже́ственных дарова́ний сия́ющее,/ яви́ тя́ Со́лнце Пра́вды Христо́с Бо́г на́ш,/ тьму́ безбо́жия и злонра́вия дале́че отгоня́юща,/ и заря́ми богопозна́ния осия́юща вопию́щих ве́рно:/ Ра́дуйся, свя́те Нико́лае,// Христо́в испове́дниче и Казахстанский чудотво́рче.

Кондак, глас 6:

Избра́нный от Предве́чнаго Архиере́я и Це́ркви Зижди́теля,/ да́нный Казахстану хода́таю изря́дный и засту́пниче пречу́дный, святи́телю Нико́лае,/ ублажа́я по́двиги и труды́ твоя́,/ любве́ ра́ди Го́спода тобо́ю подъя́тыя,/ восхваля́ем ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего,/ да́вшаго тебе́ благода́ть вели́чия Своего́/ и научи́вшаго на́с любо́вию пе́ти тебе́:/ Ра́дуйся, свя́те Нико́лае,// Христо́в испове́дниче и Казахстанский чудотво́рче.

Молитва:

О, преди́вный Человеколю́бца Го́спода и Спа́са на́шего Сладча́йшаго Христа́ Иису́са подража́телю и ста́да слове́сных ове́ц, от Него́ попече́нию твоему́ вруче́ннаго, до́брый па́стырю! Ты́ в житии́ твое́м многоразли́чныя ко́зни лука́вых челове́к и духо́в тьмы́ испыта́л еси́ и благода́тию Бо́жиею, от ма́терних пеле́н тобо́ю усе́рдно в чистоте́ хранимою, я́вно те́х победи́л еси́. И на́с, в доброде́тели убо́гих, сете́й бесо́вских изба́ви, да всегда́ во все́м житии́ на́шем де́лом, сло́вом, умо́м и по́мыслы серде́ц на́ших, ве́рно и непоро́чно послу́жим Еди́ному Своему́ Влады́це и Бо́гу, я́ко и обещалися есмы́ при купе́ли своего́ креще́ния Тому́ благоугожда́ти. Ты́ па́че все́х земны́х бла́г Сладча́йшаго Го́спода возлюби́л еси́ и Тому́ чрез все́ житие́ до́бре после́довал еси́, уго́дником Его́ всеусе́рдно подража́я, Боже́ственными уче́нии и благода́тию не свою́ то́кмо ду́шу пита́ющи, но и мно́жество люде́й от тьмы́ неве́рия и лжеиме́ннаго ра́зума к Несозда́нному све́ту Единосу́щныя Тро́ицы приве́л еси́. Сия́ до́бре ве́дуще, мо́лим тя́, испроси́ у Христа́ Бо́га благода́ть просвеща́ющую и освещающую на́с, да е́ю осеня́еми, в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех любве́ и самоотверже́ния поживе́м и неле́ностно потщи́мся служи́ти бли́жним в и́х ну́ждах и обстоя́ниях, да предста́тельством твои́м сподо́бимся непреткнове́нно кратковременное стра́нствие жития́ на́шего соверши́ти и в ми́ре и покая́нии гра́да ве́чныя ра́дости Иерусали́ма Небе́снаго дости́гнути и та́мо, с тобо́ю и все́ми святы́ми, непреста́нно воспева́ти Тро́ицу Неразде́льную, Еди́но Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 8:

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва:

О, Всеми́лостивейшая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниях, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от тебе́ бы́вших, пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ град сей (или: весь сию́, или: святу́ю оби́тель сию́) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Вели́кого Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́ и Господи́на на́шего (имярек), Преосвяще́ннейшего епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул), и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Даждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, согре́й сердца́ их ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка прейти́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко Правосла́вной Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Владимирской-Елецкой» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется дре́вний град Еле́ц,/ помина́юще сла́вное чу́до Пресвяты́я Богоро́дицы:/ егда́ бо на сто́гнах Первопресто́льныя Москвы́/ ико́ну Ея́ чу́дную лю́дие моско́встии срета́ху,/ тогда́ Сама́, Влады́чице, на горе́ Аргама́чстей во гра́де Ельце́,/ на сре́тение нечести́вому Тамерла́ну изше́дше,/ гро́зное его́ наше́ствие вспять обрати́./ Сего́ ди́внаго явле́ния изображе́ние на новопи́санней ико́не зря́ще/ и Засту́пницу на́шу за вся благодея́ния Ея́ благодаря́ще,/ уми́льно Ей взыва́ем:// и в пре́дняя не оста́ви нас, о Ма́ти Милосе́рдая.

Кондак, глас 8:

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва:

О, Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Вы́шши еси́ все́х А́нгел и Арха́нгел и всея́ тва́ри честне́йши, помо́щница еси́ оби́димых, ненаде́ющихся наде́яние, убо́гих засту́пница, печа́льных утеше́ние, а́лчущих корми́тельница, наги́х одея́ние, больны́х исцеле́ние, гре́шных спасе́ние, христиа́н все́х поможе́ние и заступле́ние. О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ми́лостию Твое́ю спаси́ и поми́луй страну́ на́шу, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы, и ве́сь свяще́ннический и и́ноческий чи́н, военача́льники, градонача́льники и христолюби́вое во́инство, и доброхо́ты, и вся́ правосла́вныя христиа́ны ри́зою Твое́ю честно́ю защити́, и умоли́, Госпоже́, из Тебе́ без се́мене воплоти́вшагося Христа́ Бо́га на́шего, да препоя́шет на́с си́лою Свое́ю свы́ше на неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша. О, Всеми́лостивая Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Воздви́гни на́с из глубины́ грехо́вныя, и изба́ви на́с от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от внеза́пныя сме́рти, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ве́тр, и от смертоно́сныя я́звы, и от вся́каго зла́. Пода́ждь, Госпоже́, ми́р и здра́вие рабо́м Твои́м, все́м правосла́вным христиа́ном, и просвети́ и́м у́м и о́чи серде́чныя е́же ко спасе́нию, и сподо́би ны́, гре́шныя рабы́ Твоя́, Ца́рствия Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, я́ко Держа́ва Его́ благослове́на и препросла́влена, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Псково-Печерской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва:

О, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ма́ти всех стра́ждущих и боле́знующих се́рдцем! Страны́ на́шея и гра́да Защи́тнице! Оби́тели Пско́во-Пече́рския красото́ и сла́во! При́зри на нас смире́нных, обремене́нных грехи́ мно́гими, отягче́нных скорбьми́ и печа́лями, и с сокруше́нием и слеза́ми взира́ющих на пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный. Сохрани́ от вся́каго зла святу́ю оби́тель сию́, ю́же преподо́бный Корни́лий со ста́рцы Ма́рком и Ио́ною Тебе́ вручи́ и всех в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в ней. Спаси́ и град сей, и вся лю́ди, правове́рно живу́щия и к Тебе́ прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от вся́каго стра́ха и тру́са, от мо́ра и гла́да, от злых челове́к и вся́ческой ско́рби. Прини́кни к нам милосе́рдием Твои́м, я́ко ли́ком Твои́м Боже́ственным любе́зно прини́кла еси́ к лани́те Богомладе́нца. Согре́й нас дыха́нием Твоея́ любве́ и никогда́ же отступа́й от нас, ни в сей жи́зни, ни в бу́дущей, да ча́юще Твою́ всеси́льную Матери́нскую по́мощь, сподо́бимся безбе́дно дойти́ ве́чныя жи́зни и прославля́ть Небе́снаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.