Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

27 августа 2022 года - Суббота

Седмица 11-я по Пятидесятнице, глас 1

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы. Пророка Михе́я (из 12-ти пророков) (VIII в. до Р. Х.); Перенесение мощей прп. Феодо́сия, игумена Киево-Печерского (1091).

Прп. Арка́дия Вяземского и Новоторжского (XI); сщмч. Марке́лла, епископа Апамейского (ок. 389).

Сщмч. Васи́лия (Богоявленского), архиепископа Черниговского, и с ним прмч. Матфе́я (Померанцева), архимандрита, и мч. Алекси́я Зверева (1918); сщмч. Влади́мира Цедринского, пресвитера (1918); сщмчч. Влади́мира Смирнова и Николая Толгского, пресвитеров, прмч. Елевфе́рия (Печенникова), схиархимандрита, прмцц. Е́вы (Павловой), игумении, Евдоки́и (Перевозниковой), монахини, и мч. Фео́дора Захарова (1937); исп. Алекса́ндра (Уродова), архимандрита (1961).

Икон Божией Матери: «Беседная» (1383); Нарвская (1558).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Феодосию, игумену Киево-Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев богодухнове́нное удобре́ние,/ Феодо́сие прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Насле́дник отце́в был еси́, преподо́бне,/ тех после́дуя житию́ и уче́нию,/ обы́чаю и воздержа́нию,/ моли́тве же и предстоя́нию./ С ни́миже, име́я дерзнове́ние ко Го́споду,/ проще́ние согреше́ний и спасе́ние испроси́ вопию́щим ти:// ра́дуйся, о́тче Феодо́сие.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, А́нгеле земны́й и челове́че Небе́сный, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Феодо́сие, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы, во и́мя Ея́ свято́е оби́тель пречу́дну на гора́х Пече́рских сооруди́вый, и в ней чуде́с мно́жеством просия́вый! Мо́лим тя со усе́рдием мно́гим, моли́ся за нас ко Го́споду Бо́гу, и испроси́ от Него́ вели́кия и бога́тыя ми́лости: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, душ и теле́с здра́вие, жите́йских потре́б дово́льство, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но в сла́ву и́мени Его́ свята́го, и во спасе́ние на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жий, предста́тельством твои́м святы́м страну́ на́шу, Це́рковь Православноросси́йскую, град твой, и Ла́вру твою́ невреди́мыми от вся́каго зла, и вся лю́ди притека́ющия на поклоне́ние к честно́му твоему́ гро́бу и пребыва́ющия во святе́й оби́тели твое́й, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием и от вся́ких зол и бед ми́лостивно изба́ви. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея покажи́ нам многомо́щное твое́ покрови́тельство: да изба́вимся моли́твами твои́ми ко Го́споду вла́сти лю́таго мироде́ржца и сподо́бимся насле́дити Ца́рство Небе́сное. Яви́ нам, о́тче, благосе́рдие твое́ и не оста́ви нас си́рых и безпо́мощных, да вы́ну славосло́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Аркадию Новоторжскому, Вяземскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

От духо́внаго наста́вника, отца́ преподо́бнаго Ефре́ма, наставля́емь,/ послуша́ния до́брый рачи́телю, о́тче Арка́дие,/ от мирска́го мяте́жа удали́лся еси́/ и, и́нок быв изря́дный,/ до́брым по́двигом ревну́яй,/ от Христа́ Бо́га прия́л еси́ вене́ц сла́вы Небе́сныя;/ и ны́не, вку́пе с преподо́бным отце́м Ефре́мом у Престо́ла Вы́шняго предстоя́,/ о нас моли́ся, изба́витися нам от всех бед и скорбе́й// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

К глубина́м Боже́ственнаго ра́зума впери́в ум свой,/ в Небе́сныя оби́тели восте́кл еси́,/ и равноа́нгельно житие́, о́тче Арка́дие, на земли́ пожи́л еси́,/ и во всем повину́лся еси́ духо́вному своему́ настоя́телю и наста́внику,/ преподо́бному отцу́ Ефре́му,/ и ны́не, вку́пе предстоя́ще у Престо́ла Влады́ки Христа́,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва:

Небе́снаго вертогра́да Христо́ва ю́ная лозо́, Це́ркви Правосла́вныя похвало́ превознесе́нная, гра́да и оби́тели на́шея кре́пкое забра́ло и утвержде́ние, все́х с ве́рою и любо́вию притека́ющих к тебе́ ти́хая отра́да и утеше́ние, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Арка́дие. Во дни́ тя́жких зо́л, обыше́дших страну́ на́шу, к тебе́, я́ко к моли́твеннику благода́тному и ско́рому помо́щнику, усе́рдно прибега́ем и усе́рдно про́сим тя́: проле́й те́плое твое́ хода́тайство ко Всеми́лостивому Спа́су, да ми́лостив бу́дет к непра́вдам на́шим, да утверди́т ми́ром и любо́вию страну́ на́шу, гра́д се́й, оби́тель сию́ и вся́ гра́ды и ве́си на́ши от вся́каго зла́го обстоя́ния, от гла́да и па́губы и междоусо́бныя сва́ры до́бре да сохрани́т; Це́рковь же Свою́ святу́ю да изба́вит от лю́таго гоне́ния, от смертоно́сныя и душегуби́тельныя я́звы неве́рия, да укрепи́т и возрасти́т ю́; все́х же на́с от оби́дящих и ненави́дящих на́с да свободи́т и вся́ поле́зная к вре́менному житию́ и спасе́нию ве́чному да́рует твои́м предста́тельством и заступле́нием, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Святы́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобноисповеднику Александру (Уродову) (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

В страда́ниях ве́ры ра́ди Христо́вы му́жески подвиза́лся,/ изгна́ние, заточе́ние и лише́ния претерпе́л еси́,/ сего́ ра́ди свети́льник Прему́дрости Бо́жия яви́лся еси́./ Мы́ же я́ко испове́дника тя́ почита́ем,/ Алекса́ндре преподо́бне,/ и уми́льно взыва́ем ти́:/ Го́сподеви моли́ся// о спасе́нии ду́ш на́ших.

Кондак, глас 4:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вския ополче́ния, Алекса́ндре о́тче на́ш, моли́ непреста́нно о все́х на́с.