Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

4 августа 2023 года - Пятница

Седмица 9-я по Пятидесятнице, глас 7

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мироносицы равноап. Мари́и Магдалины (I); Перенесение мощей сщмч. Фо́ки, епископа Синопского (403–404).

Прп. Корни́лия Переяславского (1693).

Сщмч. Михаила Накарякова, пресвитера (1918); сщмч. Алекси́я Ильинского, пресвитера (1931).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Равноапостольной Марии Магдалине, мироносице (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Христу́, нас ра́ди от Де́вы ро́ждшемуся,/ честна́я Магдали́но Мари́е, после́довала еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи./ Те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,/ грехо́в разреше́ние// моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 3:

Предстоя́щи, пресла́вная, у Креста́ Спа́сова со ины́ми мно́гими,/ и Ма́тери Госпо́дни состра́ждущи, и сле́зы точа́щи,/ сие́ в похвалу́ приноша́ше глаго́лющи:/ что сие́ есть стра́нное чу́до?/ Содержа́й всю тварь, пострада́ти изво́ли.// Сла́ва держа́ве Твое́й.

Молитва:

О, свята́я мироно́сице, равноапо́стольная Магдали́но Мари́е! Ты те́плою любо́вию свое́ю ко Христу́ Бо́гу попра́ла еси́ злы́я ко́зни вра́жия и обрела́ еси́ бесце́нный би́сер Христа́, и дости́гла еси́ Ца́рства Небе́снаго. Сего́ ра́ди к тебе́ припа́даю и умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем вопию́ ти, аз недосто́йный: при́зри с высоты́ Небе́сныя на мя, бори́маго грехо́вными искуше́нии, виждь, коль мно́гими грехи́ и бе́дами на всяк день враг запина́ет мя, ища́ мое́й поги́бели. Сла́вная и всехва́льная учени́це Христо́ва Мари́е! Умоли́ возлю́бленного тобо́ю и возлюби́вшаго тебя́ Христа́ Бо́га, да пода́ст ми оставле́ние мно́гих мои́х прегреше́ний, укрепи́т мя благода́тию Свое́ю тре́звенно и бо́дренно ше́ствовати путе́м святы́х за́поведей Его́ и да соде́лает мя благоуха́нный храм Ду́ха Свята́го, да та́ко в ми́ре непосты́дно сконча́ю многотру́дное житие́ мое́ на земли́ и вселю́ся в све́тлыя и блаже́нныя оби́тели рая́ Небе́снаго, иде́же ты со все́ми святы́ми вы́ну ра́достно славосло́виши Единосу́щную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го. Ами́нь.

Священномученику Фоке Синопскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ния обре́л еси́, Богодохнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Фо́ко,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Я́ко святи́тель принося́, о́тче, же́ртвы,/ на коне́ц себе́ прине́сл еси́ же́ртву жи́ву,/ свиде́тельствовав зако́нно о Христе́ Бо́зе,/ от А́нгел укрепля́емый,/ и смерть изволя́я,/ сый с вопию́щими тебе́:// прииди́, Фо́ко, с на́ми, и никто́же на ны.

Преподобному Корнилию Переяславскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Новоявле́ннаго уго́дника Бо́жия почти́м,/ Корни́лия преподо́бнаго,/ крест на ра́мо взе́мшаго,/ и́го Христо́во усе́рдно поне́сшаго,/ и́же на неви́димыя враги́ му́жественно подвиза́вся/ и ко́зни их попра́в, я́ко добр во́ин,// Влады́це Христу́ предста́ и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Вы́шняя получи́ти жела́я,/ в Вы́шних Живу́щему неле́ностно порабо́тал еси́, блаже́нне,/ да насле́диши Го́рняя, презре́л еси́ до́льняя,/ не то́кмо о́чи отврати́в, не ви́дети суеты́,/ но и устна́ма твои́ма молча́ние наложи́в, не глаго́лати су́етная,/ оба́че немо́лчным се́рдцем воспе́л еси́ Бо́гу./ Не умолчи́ у́бо и ны́не, о нас моля́ся,// Корни́лие преподо́бне.

Молитва:

О, вели́кий по́стниче, безмо́лвниче, помо́щниче в ско́рбех и засту́пниче в беда́х, преподо́бне о́тче наш Корни́лие! Услы́ши нас, в час сей моля́щихся тебе́, и не умолчи́ у́бо о нас ко Го́споду с ли́ки святы́х преподо́бных, не забу́ди нас, чад свои́х, посеща́я, и не уме́дли в моли́твах свои́х о ско́рбных и в беда́х стра́ждущих и всех, притека́ющих к тебе́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Михаилу Накарякову (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Новоявле́ннаго уго́дника Бо́жия почти́м,/ Корни́лия преподо́бнаго,/ крест на ра́мо взе́мшаго,/ и́го Христо́во усе́рдно поне́сшаго,/ и́же на неви́димыя враги́ му́жественно подвиза́вся/ и ко́зни их попра́в, я́ко добр во́ин,// Влады́це Христу́ предста́ и мо́лится о душа́х на́ших.

Кондак, глас 6:

Благослове́ние, прему́дре, стяжа́вый/ и вене́ц муче́ний прии́мый,/ Тро́ицы всесвяты́я пропове́дниче,/ иере́ев о́бразе достохва́льне,/ новому́чеников пресла́вное удобре́ние,/ блаже́ннее Михаи́ле богому́дре,/ моли́ся Влады́це Вседержи́телю// во е́же спасти́ся на́м.

Молитва:

О, пресла́вне священному́чениче Михаи́ле, ду́шу за Христа́ преда́вый и кро́вию твое́ю па́жить Его́ удобри́вый! Услы́ши на́с, гре́шных, и непотре́бных ча́д твои́х в ча́с се́й усе́рдно прибега́ющих к хода́тайству твоему́. Моли́ о на́с Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст на́м ду́х покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших, да всади́т в сердца́ на́ши ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х добротолю́бия и незло́бия, ду́х терпе́ния и целому́дрия, ду́х ре́вности к сла́ве Бо́жией и спасе́нию бли́жних. Испроси́, всехва́льне священному́чениче, о́тче на́ш Михаи́ле, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, серде́чное попече́ние о спасе́нии пасо́мых, благоче́стие и кре́пость во искуше́ниих. Упраздни́ моли́твами твои́ми злы́я обы́чаи ми́ра сего́ заражающия христиа́нский ро́д нераде́нием к Боже́ственней Правосла́вной ве́ре, к за́поведем Госпо́дним, непочте́нием к роди́телем и власте́м предержа́щим, и низверга́ющий люде́й в бе́здну нече́стия, развраще́ния и поги́бели. Укрепи́ твои́ми моли́твами ру́сских Правосла́вных люде́й, благопоспеществуй на́м во все́х благи́х дея́ниях и начина́ниях к водворению ми́ра и пра́вды в держа́ве на́шей, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.