Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

4 июля 2020 года - Суббота

Седмица 4-я по Пятидесятнице, глас 2

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Иулиа́на Тарсийского (ок. 305); Обре́тение мощей прп. Максима Грека (1996).

Сщмч. Те́ртия (Тере́нтия), епископа Иконийского (I); прпп. Иу́лия, пресвитера, и Иулиа́на, диакона (V); мчч. Арчи́ла II, царя Иверского (VIII), и Луарса́ба II, царя Карталинского (1622) (Груз.).

Сщмч. Иоа́нна Будрина, пресвитера (1918); прп. Гео́ргия (Лаврова) исп., архимандрита Даниловского (1932); сщмчч. Алекси́я Скворцова, Павла Успенского и Николая Розанова, пресвитеров, прмч. Ио́ны (Санкова), иеромонаха (1938); мч. Ники́ты Сухарева (1942).

Мученику Иулиану Тарсийскому

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Иулиа́н,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Благоче́стия непобеди́маго во́ина/ и и́стины согла́сника и ору́жника,/ вси досто́йно восхва́лим Иулиа́на днесь/ и к нему́ возопии́м:// моли́ Христа́ Бо́га о всех нас.

Преподобному Максиму Греку

Тропарь, глас 8:

Заре́ю Ду́ха облиста́емь,/ вити́йствующих богому́дренно сподо́бился еси́ разуме́ния,/ неве́дением омраче́нная сердца́ челове́ков све́том благоче́стия просвеща́я,/ пресве́тел яви́лся еси́ правосла́вия свети́льник, Макси́ме преподо́бне,/ отону́дуже ре́вности ра́ди Всеви́дящаго,/ оте́чества чужд и стра́нен, Росси́йския страны́ был еси́ пресе́льник,/ страда́ния темни́ц и заточе́ния от самодержа́внаго претерпе́в,/ десни́цею Вы́шняго венча́ешися и чудоде́йствуеши пресла́вная./ И о нас хода́тай бу́ди непрело́жен,// чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Богодухнове́нным Писа́нием и богосло́вия пропове́данием/ неве́рствующих суему́дрие обличи́л еси́, всебога́те,/ па́че же в Правосла́вии исправля́я, на стезю́ и́стиннаго позна́ния наста́вил еси́,/ я́коже свире́ль богогла́сная, услажда́я слы́шащих ра́зумы,/ непреста́нно весели́ши, Макси́ме досточу́дне./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: моли́ Христа́ Бо́га/ грехо́в оставле́ние низпосла́ти// ве́рою пою́щим всесвято́е твое́ успе́ние, Макси́ме, о́тче наш.

Молитва:

Преподо́бне о́тче Макси́ме! Воззри́ на на́с ми́лостивно и к земли́ приве́рженных возведи́ к высоте́ небе́сней. Ты́ горе́ на небеси́, мы́ на земли́ ни́зу, удалены́ от тебе́, не толи́ко ме́стом, ели́ко грехми́ свои́ми и беззако́нии, но к тебе́ прибега́ем и взыва́ем: наста́ви на́с ходи́ти путе́м твои́м, вразуми́ и руково́дствуй. Вся́ твоя́ свята́я жи́знь бы́сть зерца́лом вся́кия доброде́тели. Не преста́ни, уго́дниче Бо́жий, о на́с вопия́ ко Го́споду. Испроси́ предста́тельством свои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́р Це́ркви Его́, под зна́мением креста́ во́инствующей, согла́сие в ве́ре и единому́дрие, суему́дрия же и раско́лов истребле́ние, утвержде́ние во благи́х де́лех, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, оби́женным заступле́ние, бе́дствующим по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих. Вси́ правосла́внии христиа́не, твои́ми чудесы́ испо́лненнии и ми́лостьми облагоде́тельствованнии, испове́дуют тя́ бы́ти своего́ покрови́теля и засту́пника. Яви́ дре́вния ми́лости твоя́, и и́хже отце́м всепомоществова́л еси́, не отри́ни и на́с, ча́д и́х, стопа́ми и́х к тебе́ ше́ствующих. Предстоя́ще всечестне́й ико́не твое́й, я́ко тебе́ жи́ву су́щу, припа́даем и мо́лимся: приими́ моле́ния на́ша и вознеси́ и́х на же́ртвенник благоутро́бия Бо́жия, да прии́мем тобо́ю благода́ть и благовре́менную в ну́ждех на́ших по́мощь. Укрепи́ на́ше малоду́шие и утверди́ на́с в ве́ре, да несомне́нно упова́ем получи́ти вся́ блага́я от благосе́рдия Влады́ки моли́твами твои́ми. О, превели́кий уго́дниче Бо́жий! Все́м на́м, с ве́рою притека́ющим к тебе́, помози́ предста́тельством твои́м ко Го́споду, и все́х на́с упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т на́ш и пресели́тися со упова́нием в блаже́нныя не́дра Авраа́мова, иде́же ты́ ра́достно во труде́х и по́двизех ны́не почива́еши, прославля́я со все́ми святы́ми Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Апостолам Ерасту, Олимпу, Родиону, Сосипатру, Куарту (Кварту) и Тертию

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Боже́ственным све́том ум озари́вше,/ вити́йская плете́ния му́дре разори́сте,/ и язы́ки вся улови́вше, апо́столи сла́внии,/ Влады́це приведо́сте,// Тро́ицу Боже́ственную сла́вити науча́юще.

Преподобноисповеднику Георгию Даниловскому

Тропарь, глас 2:

Изде́тска мона́шескую жи́знь возжела́л еси́,/ преподо́бне о́тче Гео́ргие,/ в не́йже любо́вь Христо́ву стяжа́в,/ па́стырь до́брый мно́гим лю́дем бы́л еси́,/ последи́ же и изгна́ние претерпе́в,/ венце́м испове́дничества украси́лся еси́./ И ны́не, предстоя́ престо́лу Святы́я Тро́ицы, непреста́нно моли́// спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Ева́нгельским сло́вом вооружи́вся,/ вся́ку ско́рбь жития́ сего́ тле́ннаго и непостоя́ннаго претерпе́л еси́,/ утеша́я ча́д твои́х любо́вию, я́же во Христе́ Иису́се,/ преподо́бне Гео́ргие, Дани́ловская похвало́,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ на́с, чту́щих тя́.

Молитва:

О, пресла́вный уго́дниче Бо́жий, преподо́бне о́тче Гео́ргие, Дани́ловы оби́тели похвало́ и украше́ние! Ты́ от ю́ности своея́ мона́шеское житие́ возжела́л еси́, в не́м же подвиза́вся, любо́вь Христо́ву стяжа́л еси́, и бы́л еси́ па́стырь до́брый притека́ющих к тебе́; последи́ же изгна́ния и мно́ги ско́рби претерпе́в, Небе́сное Ца́рство насле́довал еси́. И ны́не при́зри на на́с, ча́д твои́х, моля́щихся тебе́, и упра́ви ду́ши на́ша ко спасе́нию; оби́тель же на́шу святу́ю ми́ром и благоче́стием утверди́ и в ве́ре правосла́вней на́с укрепи́, да чи́стым житие́м благоугоди́м Бо́гу, Ему́ же вся́кая сла́ва подоба́ет, че́сть и поклоне́ние, во ве́ки. Ами́нь.