Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

1 июля 2021 года - Четверг

Седмица 2-я по Пятидесятнице, глас 8

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Лео́нтия, Ипа́тия и Феоду́ла (70–79).

Прп. Лео́нтия, канонарха Печерского, в Дальних пещерах (XIV).

Сщмчч. Васи́лия Смирнова, Алекса́ндра Крутицкого, Васи́лия Крылова и Се́ргия Кроткова, пресвитеров, прмч. Никано́ра (Морозкина), архимандрита (1938); Обретение мощей свт. Ви́ктора (Островидова), исп., епископа Глазовского (1997).

Икон Божией Матери: Боголюбская (1157); Боголюбская (Зимаровская) (XIII); Боголюбская (Московская) (1157); Боголюбская (Елатемская); Боголюбская (Козловская); Боголюбская (Тарусская); Боголюбская (Тульская); Боголюбская (Усманская); Боголюбская-Угличская; Боголюбская-Юрьевская; «У Источника» Пюхтицкая (1946).

Мученику Леонтию Триполийскому

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Лео́нтий/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Мучи́телей посрами́л еси́ лука́вая кова́рства/ и е́ллинов обличи́л еси́ безбо́жное служе́ние,/ возсия́л еси́ богоразу́мие всем челове́ком уче́ньми благоче́стия,/ Богому́дре му́чениче./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять почита́ем любо́вию,// прему́дре Лео́нтие.

Преподобному Леонтию, канонарху Печерскому

Тропарь, глас 3:

Всечестны́й канона́рше Лео́нтие,/ правилонача́льный бы́вый в це́ркви/ и в пра́виле и́ночестем возсия́вший све́тло,/ моли́ Христа́ Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Канона́ршествуя, честны́й канона́рше Лео́нтие,/ и пе́ние церко́вное пою́щим предводи́тельствуя в це́ркви,/ уподо́бился вои́стинну А́нгелом,/ пою́щим Бо́га на Небеси́,/ и́хже и житию́ подража́я, и, с ни́ми лику́я,// помина́й ны, любо́вию хва́лящих тя.

Священноисповеднику Виктору (Островидову), епископу Глазовскому

Тропарь, глас 4:

Пра́вды Бо́жия побо́рниче и раско́лов обличи́телю, испове́дниче Христо́в святи́телю Ви́кторе, я́ко пресве́тлое свети́ло доброде́тельми просия́вый и изгна́ние претерпе́вый, упа́сл еси́ па́ству твою́ в правосла́вии и благоче́стии. Ра́дуется дне́сь земля́ Вя́тская, в ню́же восхоте́л еси́ возврати́тися цельбоно́сными моща́ми твои́ми, пра́зднующи любо́вию святу́ю па́мять твою́. Моли́ о на́с Бо́га, с ве́рою к предста́тельству твоему́ прибега́ющих.

Кондак, глас 8:

Побе́де тезоимени́тый, святи́телю пресла́вне Ви́кторе, победи́л еси́ гони́телей твои́х немощну́ю я́рость. Ра́зум име́я богопросвеще́нный, хитросплете́ния ло́жная облича́л еси́, ове́ц твои́х в огра́де церко́вной соблюда́я. Те́мже увенча́лся еси́ от Бо́га венце́м драгоце́нным. Не преста́й моля́ся спасти́ся душа́м на́шим.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Боголюбской»

Тропарь, глас 1:

Боголюби́вая Цари́це,/ Неискусому́жная Де́во Богоро́дице Мари́е,/ моли́ за ны Тебе́ Возлюби́вшаго/ и ро́ждшагося от Тебе́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,/ пода́ти нам оставле́ние прегреше́ний,/ ми́рови мир, земли́ плодо́в изоби́лие,/ па́стырем святы́ню/ и всему́ челове́чу ро́ду спасе́ние./ Гра́ды на́ша и страны́ Росси́йския от нахожде́ния иноплеме́нных заступи́/ и от междоусо́бныя бра́ни сохрани́./ О, Ма́ти Боголюби́вая Де́во!/ О, Цари́це Всепе́тая!/ Ри́зою Твое́ю покры́й нас от вся́каго зла,/ от ви́димых и неви́димых враг защити́,// и спаси́ ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 1:

Всепе́тая и Всесла́вная Цари́це Богоро́дице,/ Ма́ти всея́ тва́ри Соде́теля,/ христиа́нская Наде́ждо и Засту́пнице,/ печа́льных утеше́ние, ненаде́ющихся и отча́явшихся ско́рое наде́яние,/ мо́лим Тя: ми́лостива бу́ди нам гре́шным,/ и не оста́ви раб Свои́х,/ и не отри́ни моле́ния ве́рных,/ в ско́рбях и беда́х пред честны́м о́бразом Твои́м избавле́ния тре́бующих./ О Влады́чице, Блага́я Помо́щнице!/ Ри́зою Твое́ю честно́ю нас защити́ и от всех зол изба́ви,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего,// да спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Кондак, глас 3:

Де́ва днесь предстои́т Сы́ну,/ ру́це Свои́ к Нему́ простира́ющи,/ святы́й князь Андре́й ра́дуется,/ и с ним Росси́йская страна́ торжеству́ет,// нас бо ра́ди мо́лит Богоро́дица преве́чного Бо́га.

Молитва:

О, Пречи́стая Госпоже́ Богоро́дице, Ма́ти Боголюби́вая, наде́ждо на́шего спасе́ния! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щия с ве́рою и любо́вию и покланя́ющияся пречи́стому о́бразу Твоему́; приими́ на́ше хвале́бное пе́ние сие́ и проле́й те́плую Твою́ моли́тву о нас гре́шных ко Го́споду, да, презре́в вся на́ша согреше́ния, спасе́т и поми́лует нас! О, Преди́вная Влады́чице! Покажи́ на нас чу́дныя ми́лости Твоя́. Мо́лим Тя умиле́нно, изба́ви нас от вся́кия ско́рби, наста́ви на путь вся́кия доброде́тели и благосты́ни, спаси́ от искуше́ний, бед и боле́зней, изми́ от нас оклевета́ния и ссо́ры; сохрани́ от молниено́снаго гро́ма, от запале́ния о́гненнаго, от гла́да, тру́са, пото́па и смертоно́сныя я́звы; пода́й нам Свою́ ми́лостивую по́мощь на пути́, в мо́ри и на су́ше, да не поги́бнем лю́те. О, Всеми́лостивая Боголюби́вая Ма́ти, с тве́рдым упова́нием возсыла́ем к Тебе́ на́шу смире́нную моли́тву! Не отри́ни на́ших слез и воздыха́ний, не забу́ди нас во вся дни живота́ на́шего, но всегда́ пребыва́й с на́ми, и Твои́м заступле́нием и хода́тайством у Го́спода пода́ждь нам отра́ду, утеше́ние, защи́ту и по́мощь, да вы́ну сла́вим и велича́ем Преблагослове́нное и Всепе́тое и́мя Твое́. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «У источника» Пюхтицкой

Тропарь, глас 1:

Утеше́ние все́х скорбя́щих, Ско́рая Помо́щнице в туге́ серде́чней к Тебе́ прибега́ющим, услы́ши на́с, Влады́чице, и да́ждь на́м на пути́ к жи́зни ве́чней ду́ш и серде́ц от скве́рн очище́ние и я́ко еле́нь на исто́чники водны́я к Ца́рству Небе́сному неустанное стремле́ние.

Кондак, глас 4:

Пресвята́я Богоро́дице, Де́во, утоли́ жа́жду спасе́ния стра́ждущия души́ моея́ у Исто́чника во́д живы́х — Боже́ственнаго Сло́ва, Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, при́зри на лю́бящих и сла́вящих Тя́, Пречи́стая, и покры́й на́с покро́вом милосе́рдия Твоего́ от вся́ких зо́л, тревог и бу́рь мо́ря жите́йскаго.

Молитва:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред светоза́рным о́бразом Твои́м и смире́нно мо́лим: прости́, Всеми́лостивая, вся́ заблужде́ния на́ша и вся́ оскорбле́ния, в ве́дении или́ в неве́дении Сы́ну Твоему́ и Спаси́телю на́шему от ю́ности оби́льно нанесенная неисполнением за́поведей Его́ святы́х, небреже́нием к святы́не, нераде́нием в моли́тве и нетерпе́нием в несе́нии креста́ на́шего. При́зри на жа́жду спасе́ния и несильныя труды́ и пребу́ди с многогре́шным, но оста́вшимся ве́рным Сы́ну Твоему́ ма́лым Его́ стадо́м по нело́жному сло́ву Его́, во Святе́м Ева́нгелии рече́нному: «Не бо́йся, ма́лое ста́до: я́ко благоизво́ли Оте́ц ва́ш да́ти ва́м Ца́рство». О Животворя́щий Исто́чниче на́шего утеше́ния, к Тебе́ возно́сим смире́нное сие́ моле́ние и про́сим Ма́терняго Твоего́ о на́с заступле́ния пред Престо́лом Отца́ на́шего Небе́снаго. Не лиши́ на́с Ца́рства сего́ благода́тнаго за премно́гия грехи́ на́ша, и́бо ве́мы, я́ко ничто́ вне́шнее и самолюбивое, го́рдое и тщесла́вное, ни сла́вныя достиже́ния мирски́я, ни доброде́тели, с та́йным самолюбованием соверша́емыя, ни степе́ни, ни чи́ны, ни са́мое и́ноческое зва́ние не возмо́гут возвести́ на́с в Ца́рствие Небе́сное, то́кмо се́рдце чи́стое и ду́х сокруше́нный и смире́нный, за мно́гия моли́твенныя труды́ Ду́хом Святы́м да́руемыя. Помози́ на́м оставшиеся дни́ жи́зни на́шея в ду́хе и и́стине покланя́тися Сы́ну Твоему́, Милосе́рдная Богоро́дице, и, стяжа́в нелицеме́рную любо́вь к Бо́гу и бли́жнему, испо́лнити сию́ пе́рвейшую за́поведь Госпо́дню, еди́нственно приводя́щую в Ца́рство Небе́сное. Не взира́я на недосто́инство на́ше, сподо́би на́с соде́латися ча́дами Бо́жиими по благода́ти и насле́довати жи́знь ве́чную со все́ми, в покая́нии Бо́гу угоди́вшими, и введи́ на́с, Ма́ти Бо́жия, я́звами Сы́на Твоего́ Иису́са Претихаго в Небе́сный Черто́г Его́, дабы́ ве́чно сла́вити и воспева́ти Пречестно́е и Великоле́пое и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.