Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 21 июня 2022 года

Рим., 86 зач., IV, 4–12. Мф., 22 зач., VII, 15–21. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Мф., 36 зач., X, 16–22.

Послание к римляном, зачало 86

Бра́тие, де́лающему мзда не вменя́ется по благода́ти, но по до́лгу. А не де́лающему, ве́рующему же во Оправда́ющаго нечести́ва, вменя́ется ве́ра его́ в пра́вду. Я́коже и Дави́д глаго́лет блаже́нство челове́ка, ему́же вменя́ет Бог пра́вду, без дел зако́на: блаже́ни, и́хже отпусти́шася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́. Блаже́н муж, ему́же не вмени́т Госпо́дь греха́. Блаже́нство у́бо сие́ на обре́зание ли, или́ на необре́зание? Глаго́лем бо, я́ко вмени́ся Авраа́му ве́ра в пра́вду. Ка́ко у́бо вмени́ся ему́, во обре́зании ли су́щу, или́ в необре́зании, не во обре́зании, но в необре́зании. И зна́мение прия́т обре́зания, печа́ть пра́вды ве́ры, я́же в необре́зании. Я́ко бы́ти ему́ отцу́ всех ве́рующих в необре́зании, во е́же вмени́тися и тем в пра́вду. И отцу́ обре́зания, не су́щым то́чию от обре́зания, но и ходя́щым в стопа́х ве́ры, я́же в необре́зании отца́ на́шего Авраа́ма.

Евангелие от Матфеа, зачало 22

Рече́ Госпо́дь: внемли́те от лжи́вых проро́к, и́же прихо́дят к вам во оде́ждах о́вчих, внутрь же суть во́лцы хи́щницы. От плод их позна́ете их. Еда́ объе́млют от те́рния гро́зды, или́ от ре́пия смо́квы? Та́ко вся́ко дре́во до́брое плоды́ добры́ твори́т, а зло́е дре́во плоды́ злы твори́т. Не мо́жет дре́во добро́ плоды́ злы твори́ти, ни дре́во зло плоды́ добры́ твори́ти. Вся́ко у́бо дре́во, е́же не твори́т плода́ добра́, посека́ют е́ и во огнь вмета́ют. Те́мже у́бо от плод их позна́ете их. Не всяк глаго́ляй Ми: Го́споди, Го́споди, вни́дет в Ца́рствие Небе́сное, но творя́й во́лю Отца́ Моего́, И́же есть на небесе́х.

Послание к Тимофею второе, зачало 292

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се со сла́вою ве́чною.

Евангелие от Матфеа, зачало 36

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: се Аз посыла́ю вас я́ко о́вцы посреде́ волко́в, бу́дите у́бо му́дри я́ко змия́, и це́ли я́ко го́лубие. Внемли́те же от челове́к, предадя́т бо вы на со́нмы, и на собо́рищах их бию́т вас. И пред влады́ки же и цари́ веде́ни бу́дете Мене́ ра́ди, во свиде́тельство им и язы́ком. Егда́ же предаю́т вы, не пецы́теся, ка́ко или́ что возглаго́лете: даст бо ся вам в той час, что возглаго́лете. Не вы бо бу́дете глаго́лющии, но Дух Отца́ ва́шего глаго́ляй в вас. Преда́ст же брат бра́та на смерть и оте́ц ча́до, и воста́нут ча́да на роди́тели и убию́т их. И бу́дете ненави́дими все́ми и́мени Моего́ ра́ди. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́н бу́дет.