Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 20 июня 2022 года

Рим., 83 зач., II, 28 – III, 18. Мф., 19 зач., VI, 31–34; VII, 9–11

Послание к римляном, зачало 83

Бра́тие, не и́же я́ве, иуде́й есть, ни е́же я́ве во пло́ти, обре́зание. Но и́же вта́йне иуде́й, и обре́зание се́рдца ду́хом, а не Писа́нием, ему́же похвала́ не от челове́к, но от Бо́га. Что у́бо ли́шшее иуде́ю? Или́ ка́я по́льза обре́зания? Мно́го по вся́кому образу: пе́рвее у́бо, я́ко вве́рена бы́ша им словеса́ Бо́жия. Что бо, а́ще не ве́роваша не́цыи? Еда́ у́бо неве́рствие их ве́ру Бо́жию упраздни́т? Да не бу́дет: да бу́дет же Бог и́стинен, всяк же челове́к ложь, я́коже есть пи́сано: я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. А́ще ли непра́вда на́ша Бо́жию пра́вду составля́ет, что рече́м? Еда́ ли непра́веден Бог нанося́й гнев? По челове́ку глаго́лю, да не бу́дет, поне́же ка́ко суди́ти и́мать Бог ми́ру? А́ще у́бо и́стина Бо́жия в мое́й лжи избы́точествова в сла́ву Его́, что еще́ и аз я́ко гре́шник осужда́юся, и не я́коже ху́лимся, и я́коже глаго́лют не́цыи нас глаго́лати, я́ко сотвори́м злая, да прии́дут блага́я, и́хже суд пра́веден есть. Что у́бо, преиме́ем ли? Ника́коже, предукори́хом бо иуде́и же и е́ллины вся под грехо́м бы́ти, я́коже есть пи́сано. Я́ко несть пра́веден никто́же, несть разумева́яй, и несть взыска́яй Бо́га, вси уклони́шася, вку́пе непотре́бни бы́ша. Несть творя́й благосты́ню, несть да́же до еди́наго. Гроб отве́рст горта́нь их, язы́ки свои́ми льща́ху. Яд а́спидов под устна́ми их. И́хже уста́ кля́твы и го́рести по́лна суть. Ско́ры но́ги их пролия́ти кровь, сокруше́ние и озлобле́ние на путе́х их, и пути́ ми́рнаго не позна́ша. Несть стра́ха Бо́жия пред очи́ма их.

Евангелие от Матфеа, зачало 19

Рече́ Госпо́дь: не пецы́теся, глаго́люще: что я́мы, или́ что пие́м, или́ чим оде́ждемся? Всех бо сих язы́цы и́щут, весть бо Оте́ц ваш Небе́сный, я́ко тре́буете сих всех. Ищи́те же пре́жде Ца́рствия Бо́жия и пра́вды Его́, и сия́ вся приложа́тся вам. Не пецы́теся у́бо на у́трей, у́трений бо собо́ю пече́тся, довле́ет дне́ви зло́ба его́. Или́ кто есть от вас челове́к, его́же а́ще воспро́сит сын его́ хле́ба, еда́ ка́мень пода́ст ему́? Или́ а́ще ры́бы про́сит, еда́ змию́ пода́ст ему́? А́ще у́бо вы, лука́ви су́ще, уме́ете дая́ния бла́га дая́ти ча́дом ва́шым, ко́льми па́че Оте́ц ваш Небе́сный даст бла́га прося́щым у Него́.