Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

24 июня 2020 года - Среда

Седмица 3-я по Пятидесятнице, глас 1

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апостолов Варфоломе́я (Нафана́ила) и Варна́вы (Иоси́и) (I).

Прп. Варна́вы Ветлужского (1445); Перенесение мощей прп. Ефре́ма Новоторжского, архимандрита (1572).

Икон Божией Матери: Абульская; «Достойно есть» (Милующая) (X).

Апостолам Варфоломею (Нафанаилу) и Варнаве (Иосии)

Тропарь, глас 3:

Язы́к огнедохнове́н в си́ле Ду́ха прие́мше,/ во пло́ти прише́дшее Сло́во пропове́дасте всю́ду,/ Его́же ра́ди ов во главу́ усече́н,/ ов же ка́мением побие́н,/ и есте́ апо́стольскому ли́ку украше́ние,/ Варфоломе́е и Варна́во,/ те́мже па́мять ва́шу почита́ем и про́сим:// моли́те Христа́ Бо́га пода́ти нам грехо́в оставле́ние.

Кондак Варфоломею, глас 4:

Яви́лся еси́ вели́кое со́лнце вселе́нней/ уче́ний сия́ньми и чуде́с стра́шных, световодя́ почита́ющия тя,// Варфоломе́е, Госпо́день апо́столе.

Кондак Варнаве, глас 3:

Госпо́день был еси́ всеи́стинный служи́тель,/ апо́столов же яви́лся еси́ седми́десятих пе́рвый,/ озари́л еси́ и с Па́влом про́поведь твою́,/ всем возвеща́яй Христа́ Спа́са,// сего́ ра́ди песнопе́нии Боже́ственную па́мять твою́, Варна́во, соверша́ем.

Молитва апостолу Варфоломею:

О, пресла́вный апо́столе Христо́в Варфоломе́е, ду́шу за Христа́ преда́вший и кро́вию твое́ю па́жить Его́ удобривший! Услы́ши ча́д твои́х моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се́ бо беззако́ньми омрачи́хомся, и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами, обложи́хомся, еле́я же до́браго жития́ обнища́хом зело́, и не возмо́жем проти́витися волко́м хи́щным, и́же расхища́ти насле́дие Бо́жие де́рзостно тща́тся. О, си́льный! Понеси́ не́мощи на́ша, не отлуча́йся ду́хом от на́с, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием твои́м на́с защити́, да поми́лует Госпо́дь все́х на́с моли́тв твои́х ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших, и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же че́сть и сла́ва, и благодаре́ние и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Варнаве Ветлужскому

Тропарь, глас 1:

Жела́нием духо́вным распали́вся/ и мяте́жи мирски́я отри́нув,/ к Бо́гу любо́вию приле́жно присовокупи́ся./ И Того́ вседу́шне взыску́я, во вну́треннюю пусты́ню отше́л еси́,/ при вода́х всели́ся,/ иде́же во слеза́х и труде́х пребыва́я многоле́тное вре́мя,/ в терпе́ниих мно́зех житие́ а́нгельское проходи́л еси́/ в наставле́нии Боже́ственнаго ра́зума/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́, му́дре,/ и́хже, посеща́я не оста́ви,/ Варна́во преподо́бне, о́тче наш,/ Пресвяте́й Тро́ице моля́ся,// от зол вся́ческих изба́вити и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, плоть твою́ в посте́х и моли́твах истончи́л еси́/ и, крест твой взем, усе́рдно после́довал еси́ Христу́,/ те́мже и к Вы́шним тече́ние ра́достно соверши́л еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми предстои́ши./ И ны́не ста́до твое́ посеща́й, помина́я чту́щих всесвяту́ю па́мять твою́,/ да вси благода́рственно вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Варна́во, наста́вниче пусты́нный.

Молитва:

О, всеблаже́нне о́тче преподо́бне Варна́во, те́плый засту́пниче и помо́щниче с ве́рою призыва́ющим тя! Изба́ви нас моли́твами твои́ми ко Го́споду от вся́каго обстоя́ния бесо́вскаго. Изми́ нас, окая́нных рабо́в твои́х, о чудотво́рче Варна́во, от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти нас и свести́ во ад живы́х. Прости́ нас, о́тче, ели́ко согреши́хом ти, исто́ргни нас от греха́ и вся́кия напа́сти, приходя́щия грехо́в ра́ди на́ших. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ние, всади́ в сердца́ на́ша страх суда́ Бо́жия, изба́ви нас от враго́в на́ших ви́димых и неви́димых, тебе́ бо и́мамы те́пла моли́твенника и засту́пника, е́же в беда́х су́щия и в грехи́ впа́дшия. Ты бо яви́ся столп благоче́стия, воздержа́ния пра́вило, смиренному́дрия о́браз, целому́дрия наста́вник, убо́гим и сирота́м засту́пник и храни́тель прибега́ющим к тебе́. Кто у́бо по досто́инству мо́жет похвали́ти равноа́нгельное твое́ житие́ и кто мо́жет изчести́ твои́х трудо́в по́двиги и сле́зы ко Го́споду? Вои́стину я́ко со́лнца светле́йши возсия́ твоя́ исправле́ния, ревни́тель бо бысть всем святы́м, преподо́бных и пра́ведных учи́тель духо́вный и всем, призыва́ющим тя, моли́твенник ко Пресвяте́й Тро́ице. Ты, я́ко ми́ра оста́вил еси́ и я́же в ми́ре, и нас приведи́ ко Го́споду моли́твами твои́ми, о́тче честне́йший, да и мы сподо́бимся ве́чных благи́х, и́хже наслажда́ешися: Небе́сныя сла́вы, жела́емаго Иису́са Христа́ и сладча́йшаго Влады́ки и Го́спода всех. Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Ефрему Новоторжскому

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною свы́ше благода́тию просвети́вся, Богому́дре,/ и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ те́мже источа́еши ми́рови благоуха́ние,/ и́же с ве́рою притека́ющим к ра́це моще́й твои́х, Ефре́ме преподо́бне./ Тем вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти чудесе́м благода́ть,/ сла́ва Просла́вльшему тя в чудесе́х,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Светоза́рную лучу́ похва́лим, преподо́бне,/ твою́ честну́ю ра́ку,/ многосве́тлою свеще́ю просвеща́ет бо Госпо́дь це́рковь твою́ от цельбоно́снаго гро́ба твоего́/ и озаря́ет омраче́нная на́ша сердца́./ Я́коже со́лнце незаходи́мое, о́тче,/ подо́бие о́браза твоего́ возсия́ нам,/ и град Торже́к тобо́ю благода́ть прие́млет,/ обогаща́ющу ти всех нас добро́тою чуде́с,// содея́нием благода́ти пою́щих ти: аллилу́ия.

Молитва:

О, пресла́вный Госпо́день уго́дниче и Бо́гом со́браннаго зде о тебе́ ста́да Христо́ва предо́брый па́стырю и наста́вниче, преподо́бне и Богоно́се о́тче наш Ефре́ме! Приими́ убо́гое сие́ на́ше и ма́лое от любви́ душе́вныя приноси́мое тебе́ моле́ние и не пре́зри нас, гре́шных, тре́бующих твоея́ по́мощи и заступле́ния. Се бо мы, предста́теля тя в ну́ждах непосты́днаго стяжа́вше, ве́рою несумне́нною тебе́ в хода́тайство призыва́ем, ты же, я́ко ве́лие име́яй дерзнове́ние ко Го́споду и Пречи́стей Его́ Ма́тери, бу́ди моли́твенник, по́мощник и хода́тай о всех, со тща́нием в Боже́ственный твой храм приходя́щих, честны́х же и многоцеле́бных моще́й твои́х со стра́хом и благогове́нием прикаса́ющихся, услы́ши ны, свя́тче Бо́жий, и при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия цельбоно́сному твоему́ гро́бу лю́ди. Ве́мы бо вои́стину, я́ко а́ще по отше́ствии твое́м пло́тию и разлучи́лся еси́ от нас, но ду́хом неотсту́пно пребыва́еши с на́ми, тем и вся нам, я́же ко спасе́нию поле́зная, усе́рдне прося́щим, моли́твами твои́ми пода́ти мо́жеши. Простри́ у́бо преподо́бныя дла́ни твоя́, о до́брый и вели́кий наш засту́пниче, и не преста́й моли́тися о стране́ на́шей и о лю́дях, на вся́ком ме́сте благоче́стно тебе́ на по́мощь призыва́ющих. Сохрани́ же вся гра́ды и страны́ Росси́йския от наше́ствия иноплеме́нник, междоусо́бныя бра́ни, тлетво́рных ветр и от вся́каго губи́тельнаго зла. Всех нас изба́ви от вся́ких бед и скорбе́й. Я́ко да тобо́ю управля́еми, многомяте́жное маловре́меннаго жития́ сего́ мо́ре безбе́дне преплы́вше, дости́гнем в жела́емое о́ное Небе́сное приста́нище и просла́вим Всесвяту́ю, Равноче́стную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Достойно есть» (Милующей)

Тропарь, глас 4:

Отце́в все Афо́нское мно́жество,/ собери́теся, ве́рно пра́зднующе,/ днесь ра́дующеся и све́тло восклица́юще вси в весе́лии,/ Бо́жия бо Ма́ти ны́не от А́нгела пресла́вно воспева́ется.// Те́мже, я́ко Бого́родицу, при́сно Сию́ сла́вим.

Тропарь, глас 4:

Притеце́м, ве́рнии, со дерзнове́нием/ к Ми́лующей Цари́це Богоро́дице/ и умиле́нно воззове́м к Ней:/ низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя:/ град сей изба́ви от вся́каго обстоя́ния,/ мир да́руй ми́рови// и спасе́ние душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Пра́зднует днесь весь Афо́н,/ я́ко песнь прия́т от А́нгела чу́дно/ Тебе́, Чи́стей Богома́тери,// Ю́же вся тварь чтит, сла́вящи.

Кондак, глас 8:

Арха́нгельский глас вопие́м Ти, Всецари́це:/ досто́йно есть, я́ко вои́стинну,/ блажи́ти Тя, Богоро́дицу,/ Присноблаже́нную и Пренепоро́чную,// и Ма́терь Бо́га на́шего.

Молитва:

О, Пресвята́я и Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице! Припа́дая к святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша и, я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам безпо́мощным, умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего: да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но яви́т нам человеколю́бно свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́ теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостиво на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшего Тя пред пречи́стою ико́ною Твое́ю и посла́ла еси́ к нему́ А́нгела научи́ти его́ пе́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя А́нгели; та́ко и ны́не приими́ на́ше усе́рдное молитвосло́вие, Тебе́ приноси́мое. О Цари́це Всепе́тая! Простри́ ко Го́споду богоно́сныя Твоя́ ру́це, и́миже Богомладе́нца Иису́са Христа́ носи́ла еси́, и умоли́ Его́ изба́вити нас от вся́каго зла. Яви́, Влады́чице, Твою́ ми́лость к нам: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие насле́дити ма́терним хода́тайством Твои́м к Ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.