Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

18 мая 2021 года - Вторник

Седмица 3-я по Пасхе, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Вмц. Ирины Македонской (I–II).

Обре́тение мощей прп. Иа́кова Железноборовского; прп. Варлаа́ма Серпуховского (1377); прмч. Ефре́ма Нового, Неа-Макринского чудотворца (1426).

Икона Божией Матери: «Неупиваемая Чаша» (1878).

Великомученице Ирине Македонской

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Ири́на,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и, Тебе́ и́щущи, страда́льчествую,/ и сраспина́юся, и спогреба́юся Креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную, приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Де́вства добро́тами преиспещре́нна, де́во,/ страда́льчеством была́ еси́ красне́йшая, Ири́но,/ кровьми́ твои́ми исте́кшими обагре́на,/ пре́лесть же низложи́вшая безбо́жия.// Сего́ ра́ди и прия́ла еси́ по́чести побе́ды руко́ю Созда́теля твоего́.

Молитва великомученице Ирине Македонской:

О, многострада́льная и пресла́вная Ири́но, неве́сто Христо́ва всехва́льная, уго́днице Бо́жия! Ты предстои́ши у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ешися неизрече́ннаго блаже́нства. При́зри у́бо ми́лостивно на нас, принося́щих ти хвале́бное пе́ние сие́, испроси́ нам ми́лость, отпуще́ние грехо́в у Преблага́го Го́спода, ве́мы бо, вои́стинну ве́мы, я́ко вся, ели́ко восхо́щеши, испроси́ти у Него́ мо́жеши. Те́мже у́бо смире́нно припа́даем к тебе́ и про́сим: уми́лостиви Влады́ку Не́ба и земли́, да пода́ст нам дух твоея́ ре́вности ко хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко да возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ проводи́ти, ра́йских селе́ний унасле́довати и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Иакову Железноборовскому

Тропарь, глас 4:

Небе́снаго жела́я,/ земна́я возненави́дел еси́/ и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́/ и от Него́ прие́м дарова́ния чуде́с,/ исцеля́ти неду́жныя;/ но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ испроси́ правосла́вным христиа́ном здра́вие и спасе́ние,/ на враги́ же побе́ду/ и не забу́ди, посеща́я чад свои́х,/ припа́дающих к цельбоно́сному гро́бу твоему́,// Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в/ и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я,/ неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне,/ боле́знем же лю́тым дае́ши исцеле́ние прося́щим с ве́рою у тебе́,/ те́мже мо́лим тя, досточу́дне,/ исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти:// ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре, о́тче наш.

Молитва преподобному Иакову Железноборовскому:

О, преподо́бне и Богому́дре о́тче наш Иа́кове! Ве́мы, я́ко с ли́ки А́нгельскими и все́ми святы́ми предстои́ши при́сно Престо́лу Го́спода Вседержи́теля и ве́лие и́маши к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о всех, с ве́рою и умиле́нными слеза́ми в по́мощь тя призыва́ющих. Не премолчи́ у́бо, вопия́ за ны, недосто́йныя, ко Го́споду Бо́гу, да отврати́т гнев Свой, пра́ведно за беззако́ния на́ша на ны дви́жимый, и да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, бед же и напа́стей и злых обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних непоро́чно. О, преблаже́нне и боголюбе́зне о́тче наш Иа́кове! Умоли́ Го́спода, да не оскуде́ют в стране́ на́шей и́стинные ревни́тели и́ноческаго жития́ и подража́тели свято́му и богоуго́дному житию́ твоему́; сохрани́ предста́тельством твои́м к Бо́гу страну́ на́шу от огня́, гла́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и от вся́каго зла и всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, исправле́ние грехо́внаго жития́ и ве́чное спасе́ние, да с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Варлааму Серпуховскому

Тропарь, глас 3:

От святи́теля Алекси́я богоугожде́нию науче́н,/ доброде́тельми украси́л еси́ ду́шу свою́,/ сего́ ра́ди Ма́тери Бо́жией избра́нник яви́лся еси́,/ и оби́тель Тоя́ Введе́нию воздви́гл еси́/ на спасе́ние мно́гим душа́м челове́ческим./ Мона́шествующим до́брый наста́вниче,/ те́плый о на́с к Бо́гу моли́твенниче,/ преподо́бне Варлаа́ме, о́тче на́ш,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

А́ще и под спу́дом сокры́ты е́сть честны́я твоя́ мо́щи,/ преподо́бне о́тче на́ш Варлаа́ме,/ оба́че же лучи́ чуде́с и исцеле́ний испуща́ют све́тло,/ все́м, притека́ющим ве́рою и моля́щим ти́ ся́ усе́рдно,/ вои́стину яви́лся бо еси́ уго́дник Бо́жий,// и хода́тай при́сный о чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Молитва преподобному Варлааму Серпуховскому:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче на́ш Варлаа́ме, оби́тели Пресвяты́я Влады́чице Богоро́дицы устрои́телю, земли́ Серпуховския украше́ние, ми́лостивый и те́плый о на́с к Бо́гу хода́таю и чудотво́рче пресла́вный! Приклони́ у́хо твое́ на моле́ния на́ша, бу́ди на́м благи́х пода́тель и в житии́ се́м многоско́рбнем уте́шитель и наста́вник. Научи́ ны́, су́етными попече́ниями обурева́емыя, пе́рвее Ца́рствия Небе́снаго иска́ти, и в послуша́нии и смире́нии серде́чнем во́лю Бо́жию исполня́ти. Я́ко ру́це, на по́мощь на́м немощны́м простира́емыя, да бу́дут твоя́ святы́я к Бо́гу за ны́ моли́твы. Пода́ждь же исцеле́ния душа́м и телесе́м на́шим, да в ра́дости духо́вней благода́рственныя и хвале́бныя пе́ния не преста́нем возсыла́ти, и та́ко твои́м заступле́нием храни́ми, дости́гнем в ти́хое и безмяте́жное приста́нище, иде́же ты́ со А́нгелы и все́ми святы́ми при́сно сла́виши Пречестно́е и Великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ами́нь.

Преподобномученику Ефрему Новому, Неа-Макринскому

Тропарь, глас 1:

На горе́ Непоро́чных я́ко со́лнце возсия́л еси́,/ и му́ченически, богоно́сне, к Бо́гу изше́л еси́,/ ва́рварское наше́ствие претерпе́л еси́,/ Ефре́ме великому́чениче Христо́в,/ си́м при́сно источа́еши благода́ть все́м благоче́стно вопию́щим ти́./ Сла́ва да́вшему ти́ кре́пость,/ сла́ва просла́вльшему тя́,// сла́ва подаю́щему тобо́ю все́м исцеле́ния!

Кондак, глас 3:

На горе́ Непоро́чных подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и на се́й проше́л еси́ му́ченичества пу́ть,/ сего́ ра́ди сугу́бым венце́м Живодавец досто́йно тя́ венча́л е́сть,/ священному́чениче Ефре́ме,// приле́жно прося́ща поми́ловати славосло́вящих тя́.

Молитва преподобномученику Ефрему Новому, Неа-Макринскому:

О, пресла́вный священному́чениче Ефре́ме! и ско́рый помо́щниче Христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода да́р боля́щия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, а́з немощны́й прибега́ю и, тво́й досточти́мый о́браз с благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне́ боля́щему исцеле́ние от удруча́ющия мя́ боле́зни, а́ще бо и недосто́ин е́смь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты́, бы́в подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя́ досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злы́х де́л к благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми́ здра́вие и спасе́ние и во все́м благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»

Тропарь, глас 4:

Днесь пpитеце́м ве́pнии/ к Боже́ственному и пpечу́дному о́бpазу Пpесвяты́я Богома́теpи,/ напоя́ющей ве́pных сеpдца́/ небе́сною Неупива́емою Ча́шею Своего́ милосе́pдия/ и лю́дем ве́pным чудеса́ показу́ющей./ Я́же мы ви́дяще и слы́шаще духо́вно пpа́зднуем и те́пле вопие́м:/ Влады́чице пpеми́лостивая,/ исцели́ на́ша неду́ги и стpа́сти/ моля́щи Cы́на Твоего́ Хpиста́ Бо́га на́шего// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Бысть чре́во Твое́ свята́я Трапе́за, иму́щая Небе́снаго Хле́ба, Христа́ Бо́га на́шего, от Него́же всяк яды́й не умира́ет, я́коже рече́ всех, Богороди́тельнице, Пита́тель.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Неупиваемая Чаша»:

О, Премилосе́рдая Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостивно услы́ши нас: жен, дете́й, матере́й и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере своея́ — Це́ркви Христо́вой и спасе́ния отпа́дающих, бра́тьев и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. О, Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́ся серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы матере́й, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о муже́х свои́х рыда́ющих, чад, си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ пройти́ непреткнове́нно возду́шныя мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покро́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емые ве́ки веко́в. Ами́нь.