Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

12 мая 2021 года - Среда

Седмица 2-я по Пасхе, глас 1

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Девяти мучеников Кизических: Феогни́да, Ру́фа, Антипа́тра, Феости́ха, Арте́мы, Ма́гна, Феодо́та, Фавма́сия и Филимо́на (286–299); прп. Ме́мнона Чудотворца, игумена Египетского; прп. Некта́рия Оптинского (1928).

Прп. Амфило́хия Почаевского (Головатюка) (1970); мчч. Диодо́ра и Родопиа́на, диакона (284–305); свт. Васи́лия Острожского, митрополита (1671) (Серб.); Трехсот мучеников, в горах Дудиквати и Папати (Турция) пострадавших (XVII–XVIII) (Груз.).

Девяти мученикам Кизическим

Тропарь, глас 8:

Святи́и девяточи́сленнии му́ченицы,/ от разли́чных градо́в во еди́н лик совокупи́вшеся ма́нием Боже́ственным,/ му́жественно за Христа́ пострада́сте,/ неви́димаго врага́ победи́сте,/ злове́рныя кня́зи и мучи́тели посрами́сте ва́шим терпе́нием,/ огне́м же любве́ Бо́жия разжиза́еми,/ веще́ственно вас огнь му́чащий в хлад преложи́сте,/ те́мже даде́ся вам от Христа́ Бо́га благода́ть/ тряса́вичную исцеля́ти боле́знь,/ от нея́же и многови́дных страсте́й,// ми́лостивно спаса́йте и нас предста́тельством ва́шим, мо́лимся.

Кондак, глас 2:

Тве́рдый и всесве́тлый лик му́ченик девяти́,/ Трисо́лнечнаго Божества́ испове́дницы,/ на суди́щи Тому́ нача́льно взыва́ху:/ кровь и ду́ши на́ша с телесы́,/ я́ко непоро́чную же́ртву, прино́сим Тебе́, Влады́ко,// в ли́цех Небе́сных Твои́х сопричти́, я́ко Бог Ми́лостивый.

Молитва девяти мученикам Кизическим:

О, всехва́льнии святи́и му́ченицы, до́блественнии раби́ Христо́вы, Феогни́де, Ру́фе, Антипа́тре, Феости́хе, Арте́мо, Ма́гне, Феодо́те, Фавма́сие и Филимо́не, и́же Христа́ ра́ди от разли́чных стра́н собра́стеся и Того́ соверше́нна Бо́га и Челове́ка дерзнове́нно в Ки́зице пропове́дасте; принужда́еми бы́вше куми́ром поклони́тися, и́долы попра́сте и кня́зя посрами́сте, разли́чных томле́ний и о́гненных преще́ний не убоя́стеся, и по разли́чнем страда́нии о́стрием меча́ посе́чени бы́сте, и пролия́сте за Христа́ кро́вь свою́, я́ко во́ду, и то́ю, я́ко багряни́цею, Це́рковь Христо́ву, я́ко неве́сту, украси́сте; те́мже и ны́не, увенча́ннии неувяда́емым венце́м безсме́ртныя сла́вы, при́сно в неизглаго́ланней ра́дости с ли́ки а́нгельскими в небе́сных селе́ниих водворя́етеся, Боже́ственным све́том облиста́еми и зре́нием Его́ добро́ты неизрече́нныя наслажда́ющеся. Сего́ ра́ди и мы́, смире́ннии, к ва́м притека́ем и, уми́льно на святы́й ва́ш о́браз взира́юще, мо́лим: вы́ моли́те за ны́ Христа́ Бо́га, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, да ва́шими святы́ми моли́твами вся́каго неду́га душе́внаго и теле́снаго изба́вимся. Ва́м бо от Бо́га даде́ся враче́бный да́р от вся́ких скорбе́й с ве́рою к ва́м припа́дающия цели́ти, я́коже и о́наго сла́внаго му́жа от тряса́вичныя боле́зни уврачева́сте, да и мы́, ве́рнии, то́жде получи́вше, почита́ем ва́с, святи́и му́ченицы, толи́ка дарова́ния иму́щих от Христа́ Бо́га, Ему́же и сла́ва ку́пно со Отце́м и Ду́хом Святы́м всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Амфилохию Почаевскому

Тропарь, глас 4:

Земли́ Волы́нския пресла́вна подви́жника/ и оби́тели Поча́евския досто́йна насельника/ люде́й правосла́вных изря́дна цели́теля/ яви́ тя́ Це́ркви Свое́й Христо́с Бо́г на́ш,/ преподо́бне о́тче Амфило́хие,/ Ему́ же усе́рдно моли́ся/ от наве́т вра́жиих свободи́тися// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Я́ко ве́ры Правосла́вныя ревни́тель и благоче́стнаго жития́ учи́тель, в боле́знех и ско́рбех изря́дный помо́щник и защи́титель, пред Го́сподом предстои́ши преподо́бне Амфило́хие, сего́ ра́ди вопие́м ти́: сохрани́ оби́тель, в не́й же подвиза́лся еси́, и спаса́й на́с моли́твами твои́ми, о́тче блаже́нне.

Молитва преподобному Амфилохию Почаевскому:

О, всеблаже́нне о́тче на́ш Амфило́хие, земны́й А́нгеле и небе́сный челове́че! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лим ти́ ся́ приле́жно: яви́ на́м смире́нным и гре́шным свято́е свое́ заступле́ние; се́ бо гре́х ра́ди на́ших не и́мамы дерзнове́ния проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго, к Нему́ предлага́ем и про́сим тя́ со усе́рдием мно́гим: испроси́ на́м от бла́гости Его́ благопотре́бная да́ры душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, любо́вь ко все́м нелицеме́рну, в злострада́ниих терпе́ние, тя́жкими боле́зньми одержи́мым – от неду́гов исцеле́ние, под бре́менем скорбе́й и напа́стей неудобоноси́мых па́дающих и жития́ своего́ отча́явшихся твои́ми моли́твами получи́ти ско́рое облегче́ние и избавле́ние. Не забу́ди, блаже́нне о́тче, и оби́тель сию́ святу́ю, в не́й же подвиза́лся еси́, при́сно тя́ чту́щую, но соблюди́ ю́ и все́х живу́щих и подвиза́ющихся в не́й и на поклоне́ние в ню́ приходя́щих невреди́мыми от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла́. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие, и к ве́чности преселе́ние, не лиши́ на́с по́мощи твоея́ небе́сныя, но моли́твами твои́ми все́х на́с приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ на́с бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ вку́пе с преподо́бным И́овом оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Василию Острожскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви отда́л еси́,/ пребыва́я в моли́твах, труде́х и посте́х, о́тче Богоно́сне,/ о́браз был еси́ доброде́тели своему́ ста́ду;/ сего́ ра́ди ви́дя Бог твое́ благо́е произволе́ние,/ поставля́ет тя Свое́й Це́ркви па́стыря и до́бляго архиере́я/ и по преставле́нии твое́м соблюде́ свято́е те́ло твое́ неруши́мо, святи́телю Васи́лие./ Те́мже, я́ко име́я дерзнове́ние,/ моли́ся Христу́ Бо́гу/ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко от младе́нства себе́ порабо́тив Го́сподеви,/ посто́м и бде́нием свое́ те́ло удруча́я, му́дре,/ сосу́д че́стен Ду́ху Пресвято́му яви́лся еси́,/ сего́ ра́ди поставля́ет тя па́стырем Своея́ Церкви́,/ юже до́бре пасл еси́./ Те́мже ко Го́споду отхо́диши, Его́же возлюби́л еси́./ Мо́лимся ти, помяни́ и нас, ве́рою чту́щих святу́ю па́мять твою́, да вси зове́м ти:/ ра́дуйся, всече́стне о́тче Васи́лие.

Молитва святителю Василию Острожскому:

Святый Василие, великий угодниче Божий, всим помогающий, помоги и мене грешному. Великий защитниче веры Православныя, защити и нас, твою веру святую исповедающих, и с надеждой к тебе приступающих. Великий архиерею Божий, умоли Бога Вседержителя о всех людех твоих, а после всех и о мне - последнем и недостойном. Твердошский витязю духовный и подвижниче Острожский, спасай нас от всех бед видимых и невидимых. Возжег ты землю Сербскую, яко вечную свечу пред Престолом Бога Живаго, сего ради и нам грешным ныне пути наша освети и тьму скорби прогони. Молитвами и слезами пещеру Острожскую согреша, согрей ныне Духом Божиим и сердца наша, да спасемся и прославим Бога Всевышняго и тебя, святителю Божий. Со всех краев света притекают к кивоту твоему больныя и немощня, и ты им помог еси: демонов отогнаша, путы диавольския растерзаша, здоровие душевное и телесное людем дароваша. Тако и ныне крещенным и нкрещенным помози; иже во веки всим помогаеши, помози и мене грешному! Примиритель был еси братиям враждующим, и ныне вся враждующия и с братиями разделенныя примири, скорбящия возвесели, самовольныя укроти, болящия исцели,. Святый Василие, чудотворче и отче наш духовный, услыши чад твоих во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь.