Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

28 апреля 2021 года - Среда

Великая Среда, глас 5

Страстная Седмица

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апп. от 70-ти Ариста́рха, Пу́да и Трофи́ма (ок. 67).

Мцц. Васили́ссы и Анастаси́и (ок. 68); мчч. Месукевийских – Су́хия и дружины его: Андре́я, Анаста́сия, Талале́ (Фалале́я), Феодори́та, Ивхирио́на, Иорда́на, Кондра́та, Лукиа́на, Мимне́носа, Нерангио́са, Полие́вкта, Иа́кова, Фо́ки, Доментиа́на, Ви́ктора, Зоси́мы (начало II века) (Груз.); мч. Са́ввы Готфского (372).

Сщмч. Алекса́ндра Гневушева, пресвитера (1930).

В Великую Среду

Тропарь, глас 8:

Се, Жени́х гряде́т в полу́нощи,/ и блаже́н раб, его́же обря́щет бдя́ща,/ недосто́ин же па́ки, его́же обря́щет уныва́юща./ Блюди́ у́бо, душе́ моя́,/ не сно́м отяготи́ся,/ да не сме́рти предана́ бу́деши/ и Ца́рствия вне затвори́шися,/ но воспряни́ зову́щи:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же,/ Богоро́дицею поми́луй нас.

Кондак, глас 4:

Па́че блудни́цы, Бла́же, беззако́нновав,/ слез ту́чи ника́коже Тебе́ принесо́х;/ но молча́нием моля́ся припа́даю Ти,/ любо́вию облобыза́я пречи́стеи Твои́ но́зе,/ я́ко да оставле́ние мне, я́ко Влады́ка пода́си долго́в,/ зову́щу Ти, Спа́се:// от скве́рных дел мои́х изба́ви мя.

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Апостолам Аристарху, Пуду и Трофиму

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Яви́ся апо́стольский честны́й сей пра́здник,/ просвеща́я нас и грехо́вную мглу прогоня́я, зову́щим:// яви́ся Свет, и прии́де избавле́ние.