Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

26 апреля 2020 года - Воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе (Антипасха), апостола Фомы, глас 1

Христос Воскресе!

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Артемо́на Лаодикийского, пресвитера (303).

Мч. Криске́нта, из Мир Ликийских; мц. Фомаи́ды Александрийской (Египетской) (476).

Прмц. Ма́рфы (Тестовой), инокини (1941).

Икон Божией Матери: Озерянская; «Сладкое Лобзание» («Гликофилуса»).

В Неделю Антипасхи

Тропарь, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жи́знь./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Ти́, Жизнода́вче:/ сла́ва воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 5:

Любопы́тною десни́цею/ жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Фома́ испыта́, Христе́ Бо́же;/ созаключе́нным бо две́рем я́ко вшел еси́,/ с про́чими апо́столы вопия́ше Тебе́:// Госпо́дь еси́ и Бог мой.

Величание:

Велича́ем Тя, живода́вче Христе́, / нас ра́ди во ад сше́дшаго / и с Собо́ю вся воскреси́вшаго.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Озерянской»

Тропарь, глас 3:

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Озеря́нская нам, Влады́чице, показа́ся;/ пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдая, на лю́ди Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́// и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Кондак, глас 5:

Не отри́ни, о, Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни и крест земна́го жития́ носи́ти им помози́;/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Озерянской»:

О, Преблагослове́нная Влады́чице на́ша Богоро́дице! К Тебе́, обре́тшей благода́ть пред Бо́гом, во е́же роди́ти ми́ру Спа́са душ на́ших, с Ним же у Креста́ Его́ моли́твою за мир сраспина́вшаяся, и Ма́терию Све́та Им пронарече́нная, припа́дающе, мо́лимся. При́зри, Всеми́лостивая, на нас, Предве́чным Сове́том Пресвяты́я Тро́ицы, к благода́тному насле́дию жи́зни ве́чныя созда́нных, жа́лом же грехо́вным уя́звленных и сме́рти теле́сней и душе́вней пове́рженных су́щих, и я́коже святу́ю ико́ну Твою́ Озеря́нскую пречу́дне срасти́вши, всем ве́рным исто́чник чуде́с от нея́ источи́ла еси́, си́це же и нас, на Твою́, Богома́ти, ико́ну, благогове́йно взира́ющих, душе́вне и теле́сне исцели́, и немощно́е естество́ на́ше, сече́нием грехо́вным разсека́емое, па́ки с Бо́гом соедини́, и ча́дами Его́ Боже́ственныя любве́, си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха, нас соде́лай. Сердца́ же на́ша, Всеми́лостивая, благода́тию Христо́вою раствори́, и во́лю на́шу ко исполне́нию за́поведей Бо́жиих спе́шну сотвори́, но́ги же на́ши на путь ми́рен — И́стину Христо́ву напра́ви. И си́це, о Всеблага́я, все естество́ на́ше любо́вию к Бо́гу воспламени́. Влады́чице Пресвята́я, я́коже в тя́жком наше́ствии иноплеме́нник в преде́лы на́ша свято́ю ико́ною Твое́ю Озеря́нскою Правосла́вныя лю́ди укрепля́ла еси́, та́ко и ны́не зна́мением Ли́ка сего́ Пресвята́го па́ству Ха́рьковскую и всех ве́рных чад страны́ на́шея в единомы́слии ве́ры утверди́, и от тлетво́рных раско́лов и ересе́й злочести́вых и ины́х бед сохрани́, Оте́честву же на́шему незы́блемаго ми́ра от Бо́га испроси́, и от всех враг, мы́слящих нам зла́я, нас изба́ви. Ве́рных же Твои́х, пред свято́ю ико́ною Твое́ю припа́дающих и в ско́рбех Тебе́ моля́щихся, проше́ния испо́лни, и вся, я́же ко спасе́нию потре́бная, всем нам да́руй. Убо́гия же сле́зы и воздыха́ния на́ша благоприя́тны пред Бо́гом сотвори́ и проще́ние грехо́в на́ших испроси́. И та́ко, Преблагослове́нная Ма́ти, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, и в по́двизе покая́ния нас укрепля́ющи, неосужде́нных прича́стников Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Го́спода на́шего Иису́са Христа́ по кончи́не жития́ на́шего бы́ти нас ми́лостивно сподо́би. В час же исхо́да на́шего моли́тву Ма́тернюю о нас пред Бо́гом сотвори́, и бе́дныя ду́ши на́ша чрез мыта́рства лю́тыя, нача́ла и вла́сти тмы, невозбра́нно в Ца́рствие Небе́сное, иде́же мир и ра́дость безконе́чная, приведи́, — во е́же в Це́ркви Небе́сней, Тобо́ю, Честне́йшею Херуви́м и Сла́внейшею без сравне́ния Серафи́м, укра́шенной, непреста́нно славосло́вити и воспева́ти сме́рти Победи́теля — А́гнца Бо́жия, взе́мшаго грехи́ ми́ра. Ему́же, о Благода́тная, Тебе́ ра́ди, оса́нна и благодаре́ние, сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом — Уте́шителем Святы́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Сладкое Лобзание»

Тропарь, глас 7:

Одержа́щей е́реси,/ о честне́й ико́не Твое́й, Де́во,/ я́ве промышля́еши:/ мореше́ствием Твое́й оби́тели/ я́ко дар досто́ин приноша́еши./ Сию́ же мы Сладколю́бящую пра́ве нарица́юще,// Тя ублажа́ем.

Кондак, глас 8:

И́же в хр́аме и оби́тели Твое́й приходя́щия Ти/ и богоуго́дно спаси́тельная гоня́щия/ и почита́ющия Твой святы́й о́браз,/ сим да́руй, Де́во, Твоя́ ми́лости,/ от вся́ких избавля́ши сих скорбе́й, Тебе́ вопию́щия:// ра́дуйся, Еди́на Богоневе́стная.