Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

23 апреля 2021 года - Пятница

Седмица 6-я Великого поста (седмица ваий), глас 4

Святая Четыредесятница

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Тере́нтия, По́мпия (Пу́блия), Африка́на, Макси́ма, Зино́на, Алекса́ндра, Фео́дора и иных 33-х (ок. 249–251).

Мчч. Иа́кова, пресвитера, Азада́на и Авди́кия, диаконов, Персидских (ок. 380); прмчч. многих священной обители Пантократора, в Дау Пендели (Аттика) пострадавших (ок. 1680); сщмч. Григо́рия V (Ангелопулоса), патриарха Константинопольского (1821).

Сщмч. Флего́нта Понгильского, пресвитера (1938); мч. Дими́трия Вдовина (1942).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Мученикам Терентию, Публию, Африкану и иже с ними

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де дне́сь,/ веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и дружи́ны его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ния,/ си́и бо благода́ть от Бо́га прия́ша Ду́ха Свята́го// исцеля́ти неду́ги ду́ш на́ших.

Священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ укрепи́вый Боже́ственнаго патриа́рха,/ низпосла́вый тому́ свы́ше Свою́ благода́ть,/ и́мже и нас свободи́л еси́ от рабо́ты вра́жия,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

Святи́телю и му́чениче Григо́рие,/ за лю́ди твоя́ ду́шу положи́вый/ и в светоно́сный день Христо́ва Воскресе́ния пострада́вый,/ моли́ся Страда́вшему за ны и Воскре́сшему/ Це́рковь Правосла́вную незы́блему всегда́ храни́ти,/ па́стве же твое́й и Ру́сстей земле́, святы́я мо́щи твоя́ с любо́вию ле́та мно́га храни́вшей,// дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.