Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

12 апреля 2021 года - Понедельник

Седмица 5-я Великого поста, глас 3

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Иоа́нна Лествичника, игумена Синайского (649); свт. Софро́ния, епископа Иркутского (1771).

Прор. Иоа́да, человека Божия (X в. до Р. Х.); апп. от 70-ти Сосфе́на, Аполло́са (Апе́ллия), Ки́фы, Ке́саря и Епафроди́та (I); св. Евву́лы Никомидийской, матери вмч. Пантелеи́мона (ок. 303); прп. Иоа́нна Безмолвника (Молчальника), епископа Колонийского (VI); прп. Зоси́мы, епископа Сиракузского (ок. 662).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Иоанну Лествичнику, игумену Синайскому

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ А́нгел/ и чудотво́рец яви́лся еси́, богоно́се о́тче наш Иоа́нне,/ посто́м, бде́нием, моли́твою Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти./ Сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 1:

Плоды́ присноцвету́щия/ от твоея́ кни́ги принося́ уче́ния, прему́дре,/ услажда́еши сердца́, сим с трезве́нием вне́млющих, блаже́нне:/ ле́ствица бо есть, ду́ши возводя́щая от земли́ к Небе́сней и пребыва́ющей сла́ве,// ве́рою чту́щих тя.

Святителю Софронию, архиепископу Иркутскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности Христа́ возлюби́л еси́, блаже́нне Софро́ние,/ до́бре упра́вил еси́ и́ноческия оби́тели/ и, архиере́йства са́ном почте́н быв,/ упа́сл еси́ Ирку́тскую па́ству,/ те́мже и по преставле́нии дарова́ния чуде́с от Бо́га прия́л еси́,/ и мо́лиши Христа́ Бо́га// изба́вити нас от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 1:

Ско́рый в беда́х и ско́рбех засту́пниче,/ о́тче иера́рше страны́ Сиби́рския,/ святи́телю Софро́ние,/ на Небеси́ предстоя́й с первоиера́рхом Ирку́тския Це́ркве и все́ми святы́ми,/ вы́ну и́маши благоволе́ние Го́спода сла́вы,/ при́зри на лю́ди, притека́ющия к честны́м оста́нкам святы́х моще́й твои́х,/ с ве́рою и любо́вию сле́зно прося́щия твоея́ по́мощи и заступле́ния,/ моли́, Его́же пропове́дал еси́ лю́дем Сиби́ри,/ изба́вити я́ от находя́щих зол и наве́тов вра́жиих,/ просвети́ти люде́й олядене́вшая дре́вле неве́рием сердца́,/ дарова́ти утвержде́ние ве́ры Христо́вы// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Соиме́ннаго му́дрости иера́рха,/ изря́дное Це́ркве Ирку́тския украше́ние,/ отца́ на́шего святи́теля Софро́ния любо́вию восхва́лим вси ве́рнии,/ той бо есть храни́тель гра́да и страны́ сея́// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Кондак, глас 3:

Па́стырей Нача́льнику, Христу́,/ труди́лся еси́, святи́телю Софро́ние,/ на па́жити духо́вней се́верныя страны́ на́шея,/ язы́цы монго́льстии от пре́лести и скве́рны и́дольския избавля́я,/ приве́л еси́ я́ к све́ту ве́ры Христо́вой,/ и ны́не, со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́,/ моли́ непреста́нно о всех нас,// изба́вити ны от бед и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва святителю Софронию, архиепископу Иркутскому:

О, Свя́тче Бо́жий, святи́телю Христо́в, до́брый па́стырю слове́снаго ста́да, челове́че Бо́жий, но́вый чудотво́рче и неусы́пный к Бо́гу моли́твенниче за страну́ сию́, о́тче Софро́ние, при́зри с высоты́ Небе́сныя на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся о́бразу твоему́ и честны́м оста́нкам святы́х моще́й, в на́ше утеше́ние избы́вшим от всепояда́ющаго огня́. При́зри, свя́тче Бо́жий, и виждь на́ше нестрое́ние и раздо́ры, на́шу ту́гу, скорбь и серде́чную боле́знь, от лише́ния бра́тския любве́ пребыва́ющия. Испроси́ у Христа́ Бо́га коему́ждо нам благода́ти смире́ния, позна́ние своея́ грехо́вности и самоукоре́ния, да, внима́юще ки́йждо свое́й со́вести, преста́нем осужда́ти бли́жняго, клевета́ти и поноша́ти, но, соедини́вшеся ко друг дру́гу любо́вию, сподо́бимся ми́рно во смире́нии про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́ти и улучи́ти христиа́нскую кончи́ну. Да, совоку́пльшеся в бу́дущей жи́зни со все́ми святы́ми и с тобо́ю, па́стырю наш, просла́вим Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведной Еввуле Никомидийской

Тропарь, глас 1:

Всера́достное дарова́ние от Бо́га/ святы́м жена́м – святы́я де́ти;/ всера́достное дая́ние и тебе́, свята́я Евву́ло, –/ святы́й великому́ченик Пантелеи́мон,/ ми́лости тезоимени́тый,/ неду́гующих цели́тель и наш засту́пник./ Сла́ва у́бо о вас Всеми́лостивому Влады́це,/ сла́ва Подаю́щему ва́ми цельбы́,// сла́ва предста́тели на́ши вас Показа́вшему.

Кондак, глас 3:

Па́мять твоя́, Евву́ло,/ весели́т чту́щих тя,/ ма́терь сла́внаго Пантелеи́мона,/ с ни́мже Бо́жию Престо́лу предстоя́щи,// моли́ся прегреше́ний оставле́ние да́ти нам.