Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

10 апреля 2021 года - Суббота

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная, глас 2

Святая Четыредесятница. Поминовение усопших.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Иларио́на Нового, игумена Пеликитского (ок. 754); прп. Стефа́на чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815).

Прмч. Евстра́тия Печерского, в Ближних пещерах (1097); прп. Иларио́на Псковоезерского, Гдовского (1476); мчч. Ио́ны и Варахи́сия и других с ними (ок. 330); мч. Боя́на (Енраво́та), кн. Болгарского (ок. 830).

Исп. Никола́я Постникова, пресвитера (1931); сщмч. Васи́лия Малинина, пресвитера (1938); мч. Иоа́нна Чернова (1939).

Поминовение усопших

Тропари, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Молитва:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пших раб Твои́х, (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, возставля́я я во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабо́м Твои́м (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Преподобномученику Евстратию Печерскому

Тропарь, глас 7:

По́стником и му́чеником яви́лся еси́ похвала́, преподо́бне Евстра́тие,/ пре́жде бо воздержа́нием пло́ть умертви́в,/ после́довал еси́ Христу́, нося́ кре́ст сво́й./ Последи́ же и са́м на кре́ст вознесе́н бы́в/ и копие́м в ре́бра прободе́н,/ в ру́це Бо́жии ду́шу преда́л еси́./ Колесни́цею о́гненною возноси́м на Небеса́,/ сугу́бо венча́лся еси́ от Христа́ Бо́га// и Спа́са ду́ш на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́ко ревни́тель стра́сти Влады́чней/ и по́стников усе́рдный после́дователь сы́й,/ пле́нники уче́нием твои́м наста́вль, Христо́ви приве́л еси́, Евстра́тие,/ и на́с, плене́нных страстьми́, мольба́ми свои́ми свободи́/ и подража́тели честно́му твоему́ житию́ покажи́, зову́щих:// ра́дуйся, испи́вый сла́достне ча́шу Христо́вых страда́ний.

Преподобному Илариону Псковоезерскому

Тропарь, глас 4:

В моли́твах бо́дрствуя,/ пресве́тлый храм Ду́ха Свята́го был еси́,/ те́мже и чудотво́рец преди́вный яви́лся еси́,/ преподо́бне о́тче наш Иларио́не./ О нас моли́ Христа́ Бо́га/ све́том Боже́ственнаго позна́ния просвети́ти ны// и спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, и неприста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Иларио́не, о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва преподобному Илариону Псковоезерскому:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Иларио́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вная, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима е́сть всегда́, свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стинну и по сме́рти жи́ва су́ща, к тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с всеси́льному Бо́гу о по́льзе ду́ш на́ших, и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́; Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.