Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

5 апреля 2021 года - Понедельник

Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная, глас 2

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прмч. Ни́кона Сицилийского, епископа и 199-ти учеников его (251).

Прп. Ни́кона, игумена Киево-Печерского (1088); мчч. Фили́та, Ли́дии, жены его, Македо́на, Феопре́пия (Боголе́па), Крони́да и Амфило́хия (117–138); мч. Васи́лия Мангазейского (1600).

Сщмч. Мака́рия Квиткина, пресвитера (1931); сщмч. Стефа́на Преображенского, пресвитера (после 1937); сщмч. Васи́лия Коклина, пресвитера, прмч. Илии́ (Вятлина), иеромонаха, прмцц. Анастаси́и Бобковой и Варва́ры Конкиной, послушниц, мч. Алекси́я Скоробогатова (1938); исп. Се́ргия (Сребрянского), архимандрита (1948).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобной Марии Египетской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Мари́е, дух твой.

Кондак, глас 4:

Греха́ мглы избежа́вши,/ покая́ния све́том озари́вши твое́ се́рдце, сла́вная,/ пришла́ еси́ ко Христу́,/ Сего́ Всенепоро́чную и святу́ю Ма́терь/ Моли́твенницу ми́лостивную принесла́ еси́./ Отону́дуже и прегреше́ний обрела́ еси́ оставле́ние,// и со А́нгелы при́сно сра́дуешися.

Молитва преподобной Марии Египетской:

О, вели́кая Христо́ва уго́днице преподо́бная Мари́е! На Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́щи, на земли́ же ду́хом любве́ с на́ми пребыва́ющи, име́ющи дерзнове́ние ко Го́споду, моли́ спасти́ рабы́ Его́, к тебе́ с любо́вию притека́ющыя. Испроси́ нам у Великоми́лостиваго Влады́ки и Го́спода ве́ры непоро́чное соблюде́ние, градо́в и ве́сей на́ших утвержде́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, скорбя́щым утеше́ние, неду́гующым — исцеле́ние, па́дшим — возста́ние, заблу́ждшим — укрепле́ние, в дела́х благи́х преспе́яние и благослове́ние, сирота́м и вдови́цам — заступле́ние и отше́дшим от сего́ жития́ — ве́чное упокое́ние, всем же нам в день Стра́шного Суда́ одесну́ю страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный глас Судии́ Моего́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра, и та́мо пребыва́ния во ве́ки получи́ти. Ами́нь.

Преподобному Никону, игумену Киево-Печерскому

Тропарь, глас 5:

Христо́ва виногра́да лоза́ яви́лся еси́, Богоблаже́нне Ни́коне,/ гро́здие принося́ Ему́ — доброде́тели твоя́,/ и про́чиих, к те́мже наставля́я,/ приводи́л еси́ Христу́ Бо́гу,// Ему́же, мо́лим тя, моли́ся за ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 1:

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ преподо́бне Ни́коне приснопа́мятне,/ це́рковь бо пречу́дну Пресвяты́я Богоро́дицы/ прекра́сно укра́сил еси́./ Те́мже и мы, ча́да твоя́, любо́вию вопие́м ти:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Тре́тье свети́ло пеще́рное,/ прогоня́ющее тьму бесо́вскую,/ восхваля́ем тя, му́дре,/ и по до́лгу чтим труды́ и по́двиги твоя́,/ я́же подъя́т о ста́де свое́м/ и о украше́нии церко́внем,/ воззыва́юще ти усе́рдне си́це:// ра́дуйся, о́тче Ни́коне, красото́ церко́вная.

Кондак, глас 4:

Духо́вному твоему́ наста́внику, о́тче Ни́коне, вся́чески прилепи́вся/ и от него́ наставля́емь,/ во всем Христо́ви порабо́тився,/ мона́хов был еси чинонача́льник и преподо́бных сожи́тель,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Мученику Василию Мангазейскому

Тропарь, глас 8:

Бога́тство ви́дев чи́стыя души́ твоея́, Васи́лие,/ укра́сти тща́шеся пра́ведных враг,/ подусти́ господи́на твоего́,/ и́же покра́деннаго ра́ди бога́тства своего́ пред́ав тя судии́,/ и от того́ непови́нне мно́гия претерпе́л еси́ му́ки,/ непобеди́м пребы́в до сме́рти./ Тем, я́ко прие́мый вене́ц страда́ния от всех Влады́ки,/ моли́ всем от напа́стей свобо́дным бы́ти,// чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Тропарь, глас 8:

Я́ко пресве́тлое со́лнце/ возсия́л еси́ чудесы́ свои́ми в Сиби́рстей стране́,/ в Мангазе́йских преде́лех,/ но́вый му́чениче, непови́нный страда́льче, свя́те Васи́лие!/ За чистоту́ душе́вную и теле́сную пострада́л еси́ от лю́таго врага́/ распале́нием и немилосе́рдием господи́на своего́/ и от нача́льствующаго бо ту градска́го непра́веднаго судии́,/ и му́ки непови́нно претерпе́л еси́,/ и кровь свою святу́ю пролия́л еси́,/ жела́я ве́чнаго Ца́рствия Небе́снаго./ Сего́ ра́ди Христо́с Бог венча́ тя му́ченическими венцы́ на Небеси́,/ и на земли́ просла́ви,/ и Свои́м Бо́жиим про́мыслом повеле́ земли́ само́й от недр свои́х/ гроб, и те́ло твое́, и сра́чицу, обагре́нную кро́вию твоею́, израсти́ нетле́нно./ И ны́не притека́ющим к тебе́ с ве́рою и везде́ призыва́ющим свято́е и́мя твое́/ поле́зная вся, и грехо́в оставле́ние, и телесе́м здра́вие подава́й,/ чту́щим ве́рою святу́ю па́мять твою́,// и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Страда́ние соверши́в, свя́те,/ погребе́ния же честна́го не сподо́бився,/ в ти́нное ме́сто вве́ржен/ и попира́емь был еси́ от мимоходя́щих,/ но Бог просла́ви мо́щи твоя́ чуде́сным явле́нием, Васи́лие,/ прославля́яйся во святы́х Свои́х,// дая́й страда́льцем вене́ц нетле́нный.

Кондак, глас 4:

Просвети́ся Боже́ственною благода́тию, Боголю́бче,/ целому́дрием и терпе́нием тече́ние свое́ му́ченически сконча́л еси́,/ те́мже и по сме́рти яви́ тя све́тлость жития́ твоего́,/ источа́еши бо чудесы́,/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́ и вопию́щим:/ ра́дуйся, святы́й Васи́лие,// Мангазе́йский и всея́ Сиби́ри чудотво́рче.

Молитва мученику Василию Мангазейскому:

Святы́й му́чениче Христо́в Васи́лие, ра́дости святы́х единовсе́льниче, на́ших скорбе́й и печа́лей премени́телю и вся́кого зла де́монскаго губи́телю, припа́дая, молю́ ти ся: прииди́ в заступле́ние мое́, я́ко да очи́стится ум мой от дея́ния грехо́внаго, поне́же лиша́ются за сие́ благода́ти Бо́жия; не име́ю тве́рда основа́ния к покая́нию, даждь ми умиле́ние душе́вное и сле́зы грехоомыва́тельныя, воздежи́ ру́це твоя́ святы́я за убо́гую мою́ ду́шу ко Го́споду Иису́су Христу́, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ра́ди моего́ невоздержа́ния, укрепи́ мя, бе́дствующаго душе́вными по́мыслы и вне́шними обурева́нии, и́миже сам себе́ вина́ быва́ю, или́ от ненави́дящих мя впра́вду, но вся по грехо́м мои́м пра́ведно бы́ти испове́даю. Бу́ди ми, малоду́шному, покрови́тель и побо́рник благ и ми́лостив, присеща́й мя, гре́шнаго, в ско́рбех и печа́лех и сохраня́й от вся́кого смуще́ния проти́внаго, да не когда́ прогне́ваю Бо́га моего́ и тебе́, смоле́бника моего́ блага́го, но утверди́ мя моли́твами твои́ми в стра́се Бо́жии и досто́йна покажи́ своея́ всегда́ ми́лости. Ами́нь.

Преподобноисповеднику Сергию (Сребрянскому)

Тропарь, глас 8:

До́блий во́инов Росси́йских па́стырю,/ благоче́стия и ве́ры кре́пкий адама́нте,/ преподобному́ченицы Елисаве́ты бо́дренный сподви́жниче,/ му́дрый наста́вниче сесте́р оби́тели Милосе́рдия,/ незло́биво у́зы претерпе́вый за Христа́/ и ве́лиих даро́в Свята́го Ду́ха сподо́бльшийся,/ испове́дниче и равноа́нгельне подви́жниче Се́ргие,/ моли́ Христа́, Ему́же до́бре послужи́л еси́// смире́ние спаси́тельное на́м дарова́ти.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Се́ргие о́тче на́ш, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Молитва преподобноисповеднику Сергию:

О, свяще́нное главо́, преблаже́нне о́тче Се́ргие, па́стырю святы́й, моли́твенниче неусы́пный, серафи́мскою любо́вию ко Го́споду горя́щий; ты́ бо я́ко еди́н от дре́влих яви́лся еси́, вы́ну Христу́ предстоя́й; не отри́ни на́с, немощны́х, не дерза́ющих возвести́ очеса́ на не́бо; услы́ши, о́тче свяще́ннейший, неотсту́пная проше́ния на́ша и вознеси́ я́ от на́с, до́лу пони́кших, ко Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, да сохрани́т милосе́рдый Госпо́дь Це́рковь Свою́ святу́ю от раско́лов и ересе́й, да изба́вит Держа́ву на́шу Росси́йскую от вра́г ви́димых и неви́димых, и пода́ст все́м, ра́це честны́х твои́х моще́й предстоя́щим и моля́щимся тебе́, по коего́ждо потре́бе: па́стырем благоче́стие и апо́стольскую ре́вность, и́ноком покая́ние и в моли́тве пребыва́ние, во́ином му́жество и любы́ ко Оте́честву, боля́щим благодаре́ние и ско́рое вспоможе́ние, и все́м на́м непоро́чное во стра́се Бо́жием жи́тельство; да и мы́ недосто́йнии, сподо́бимся предста́тельством твои́м Ду́ха Свята́го испо́лнитися, по отше́ствии свое́м лю́тых мыта́рств изба́витися и блаже́нный о́ный гла́с Влады́ки Христа́ услы́шати: «прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное ва́м Ца́рствие от сложе́ния ми́ра». Ами́нь.