Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

30 марта 2021 года - Вторник

Седмица 3-я Великого поста, глас 1

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Алекси́я, человека Божия (411); прп. Мака́рия, игумена Калязинского, чудотворца (1483).

Прп. Парфе́ния Киевского, иеросхимонаха (1855); мч. Мари́на Кесарийского (Палестинского); свт. Патри́кия, просветителя Ирландии, епископа (после 460).

Сщмч. Алекса́ндра Поливанова, пресвитера (1919); сщмч. Ви́ктора Киранова, пресвитера (1942).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Алексию, человеку Божию

Тропарь, глас 4:

Возвы́сився на доброде́тель и ум очи́стив,/ к жела́нному и кра́йнему дости́гл еси́,/ безстра́стием же украси́в житие́ твое́/ и поще́ние изря́дное восприи́м со́вестию чи́стою,/ в моли́твах, я́ко безпло́тен, пребыва́я,/ возсия́л еси́, я́ко со́лнце, в ми́ре,// преблаже́нне Алекси́е.

Тропарь, глас 4:

Я́ко чистоты́ свети́льник пресве́тел показа́ся,/ ди́вный Алекси́е,/ и́бо тле́нный черто́г/ на нетле́нное Бо́жие Ца́рствие премени́в,/ я́ко целому́дрия де́латель преизря́ден./ Сего́ ра́ди предстои́ши Го́сподеви, всех Царю́.// Его́же моли́, дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Дом роди́телей твои́х я́ко чужд име́в,/ водвори́лся еси́ в нем нищеобра́зно/ и, по преставле́нии вене́ц прие́м сла́вы,/ ди́вен на земли́ яви́лся еси́, Алекси́е, челове́че Бо́жий,// А́нгелом и челове́ком ра́дование.

Молитва преподобному Алексию, человеку Божию:

О, вели́кий Христо́в уго́дниче, святы́й челове́че Бо́жий Алекси́е, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Госпо́дню предстоя́й, на земли́ же да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная соверша́яй чудеса́! При́зри ми́лостивно на предстоя́щия святе́й ико́не твое́й лю́ди, умиле́нно моля́щиеся и прося́щие от тебе́ по́мощи и заступле́ния. Простри́ моли́твенно ко Го́споду Бо́гу честни́и ру́це твои́ и испроси́ нам от Него́ оставле́ние согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных, в неду́зех стра́ждущим исцеле́ние, напа́ствуемым заступле́ние, скорбя́щим утеше́ние, бе́дствующим ско́рую по́мощь, всем же чту́щим тя ми́рную и христиа́нскую живота́ кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ве. Ей, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди нам помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость от Го́спода, просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, и твое́ свято́е заступле́ние ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Макарию, игумену Калязинскому

Тропарь, глас 8:

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие,/ воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́,/ ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́,/ я́ко труба́ вопие́т к Бо́гу,/ пове́дающи твоя́ исправле́ния,/ и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти́:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 2:

Я́ко дре́во насажде́но при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твои́х напая́емь,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ се́яв бо со слеза́ми, в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти,/ тем Вели́кий Мздода́вец плоды́ трудо́в твои́х прия́т/ и в жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́,/ но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́/ и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Вы́шних жела́я, воздержа́нием и труды́, и по́ты наслади́вся,/ жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га,/ свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый./ Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,// преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Молитва преподобному Макарию, игумену Калязинскому:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Мака́рие! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́. Не промолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда, но свята́я твоя́ душа́ с а́нгельскими во́инствы, с безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отцо́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.