Шрифт

Из книги молебных пений

Последование молебного пения во время губительного поветрия и смертоносные заразы

Адаптирован для домашнего чтения

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Таже, Го́споди, поми́луй, (12), Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 37:

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя сила́ моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Или псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Сла́ва, и ны́не:

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва, и ны́не:

Тропарь, Глас 2:

Во гневе Твоем, Боже, помяни щедроты Твоя, прах бо и пепел есмы, и не яростию Твоею обличи нас, да не погибнем до конца, но пощади души наша, яко един Милосерд.

Слава, и ныне.

Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех, обремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Апостол ко Евреем, зач. 331 от полу (12, 6–13).

Братие, егоже любит Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже приемлет. Аще наказание терпите, якоже сыновом обретается вам Бог. Который бо есть сын, егоже не наказует отец? Аще же без наказания есте, емуже причастницы быша вси, убо прелюбодейчищи есте, а не сынове. К сим, плоти нашей отца имехом наказателя, и срамляхомся: не много ли паче повинемся Отцу духовом, и живи будем? Они бо в мало дней, якоже годе им бе, наказоваху нас, а Сей на пользу, да причастимся святыни Его. Всякое бо наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль: последи же плод мирен наученым тем воздает правды. Темже ослабленныя руки, и ослабленная колена исправите. И стези правы сотворите ногами вашими: да не хромое совратится, но паче да исцелеет.

Евангелие от Луки, зач. 16 (4, 37–44).

Во время оно, вниде Иисус в дом Симонов, теща же Симонова бе одержима огнем велиим, и молиша Его о ней. И став над нею, запрети огню, и остави ю: абие же воставши служаше им. Заходящу же солнцу, вси елицы имеяху болящия недуги различными, привождаху их к Нему: Он же на едином коегождо их руце возложь, исцеляше их. Исхождаху же и беси от многих, вопиюще и глаголюще: яко Ты еси Христос Сын Божий. И запрещая не даяше им глаголати, яко ведяху Христа Самаго суща. Бывшу же дни изшед иде в пусто место: и народи искаху Его и приидоша до Него, и держахуся Его, да не бы отшел от них. Он же рече ним: яко и другим градовом благовестити Ми подобает Царствие Божие, яко на се послан есмь. И бе проповедая на сонмищах галилейских.

Го́споди, поми́луй, 12

Канон, глас 8,
ко Пресвятей и Единосущней и Животворящей и Неразделимей Троице

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́, чудотворя́й иногда́ Моисе́йский же́зл, крестообра́зно порази́в, и раздели́в мо́ре: Изра́иля же беглеца́ пешехо́дца спасе́, пе́снь Бо́гови воспева́юща.

Припе́в: Милостиве Господи, помилуй рабов Твоих.

Вседетельная и Единосущная, и Сопрестольная, и Единосильная, и Трисветлая Славо, Отче Непостижиме, Сыне и Душе Святый, от лютыя болезни рабов Твоих свободи, яко да благодарственно Тя славим.

Грехов буря изрину нас в глубину немощи, и частыя болезни, якоже треволнение нас обуревают окаянных: Единосильная Державо, Троице Святая, умилосердися, и спаси нас, люте погибающих.

Слава: О Троице нераздельная, избави нас Твоих рабов от грехов наших, росою милости Твоея угашающи зной лютых наших болезней, и здравие подающи, яко да православно воспеваем Тя.

И ныне. Богородичен: Избавителя и Вседетеля и Господа во чреве носившая, наша недуги понесшаго, Того убо Всечистая моли, от лютыя немощи Твоих рабов избавити, едина человеков Помоще.

Песнь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Небесныя лики, ангельския чины, Престоли, и Начала, и Силы, и Господьства, молят Тя, Благаго и Спаса: от губительнаго недуга свободи рабов Твоих.

Да Твоего многаго человеколюбия покажеши бездну, Владыко Всесильне, от недуга свободи смертоноснаго, и болезней лютых рабов Твоих, едине Долготерпеливе.

Слава: Яко Божии предстоятели, служебнии дуси, Ангелы и Архангелы, Сего молите, утолити недуг, разорити печаль, и от смертоносныя опасности избавити.

И ныне. Богородичен: Исцелений источника Тя благих показа, бездна из Тебе прошедшая, Христос Господь, Отроковице Пренепорочная: темже рабов Твоих бурею болезней потопляемых избави от опасностей.

Избави от бед и болезней рабов Твоих, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибегаем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Троице славимому Богу.

Седален, глас 2:

Не отрини до конца согрешивших людей Твоих, Владыко, и не отстави милости и щедроты Твоя от нас: но яко Бездна сый щедрот, и милосердия Пучина, приими мольбы наша, и избави нас от угрожающия нам беды и нужды, един бо еси Благоуветливый.

Песнь 4

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Ныне воистину сень смертная обыде нас, и ко адовым вратам приближихомся, но Ты, Спасе, яко силен нас возставляя удиви милости Твоя, спасаяй в вере несумненной вопиющих: силе Твоей слава, Человеколюбче.

Христовы таинницы, самовидцы и проповедницы, приимшии дар исцеления и врачеве суще душевнии, апостоли, избавите нас oт угрожающего недуга, Иисуса моляще Владыку, и Избавителя, и Господа.

Слава: Грехов буря ныне нас постиже, немощи волны обуревают, болезни погружают частыя, скорби бо и болезни нас окаянных обретоша, апостоли Господни, вашими мольбами помощи руку подайте.

И ныне. Богородичен: Болезньми лютыми и частыми ударяеми, Дево, вси Тебе припадаем: державным покровом Твоим, Чистая, спаси нас всех. Ущедри, Богоневестная, избави от мора и лютой немощи, и болезни исцели, Владычице.

Песнь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́ Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́ окая́ннаго: но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Моря лести медоточными вашими моленьми, священнии пророцы, потопивше, ныне преложите горесть всю губительныя нынешния немощи, на божественную благомощия сладость.

Пронзени быхом стрелами немощи повелением Твоим, Господи, и утвердися на нас рука Твоя, Всесильне. Яко Бог Щедрый, ущедри всех Твоею милостию, молитвами святых мучеников Твоих.

Слава: Якоже древле сына вдовицы умерша возставил еси Твоим повелением, Слове, тако и ныне лютыя немощи рабов Твоих, яко един Благ и Милостив избавив, оживотвори, едине Человеколюбче.

И ныне. Богородичен: В нощи житейской буря постиже всякаго озлобления, и покрыла нас, Дево, немощи глубокая тьма: но возсияй нам, Пречистая, прохлаждения свет, и к свету заповедей Христовых пути наша направи.

Песнь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся: к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

В пучине немощей погружаемся и волны губительной напасти обуревают нас, Управителю Господи, помощи руку простер ныне, спаси.

Якоже древле разслабленнаго возставил еси, Божественным манием от недуга болезненнаго, и нас от одра озлобления и от недуга тягчайшаго, ущедрив, возстави и здравие подаждь, Многомилостиве.

Слава: Пророческий лик, апостолов собрание, полк страдальцев ныне молят Тя, едине Многомилостиве, о людех Твоих, Блаже, сих ущедри.

И ныне. Богородичен: Марие, чистое девства Сокровище, Ты очисти нас, и недугов и скорбей, и содержащия ныне немощи избави, да верою Тя прославим.

Избави от бед и болезней рабов Твоих, Многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибегаем, к Милостивому Избавителю всех Владыце в Троице славимому Богу.

Кондак, глас 6:

Болезни адовы обыдоша нас, и покры нас сень смертная, и яко воск от огня, дние наши тают от лица гнева Твоего, Господи: но яко Щедр, во гневе милости помяни и пощади людей Твоих, да живи суще в покаянии славим Тя, единаго Человеколюбца.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния о́гнь устыде́ся в Вавило́не иногда́, сего́ ра́ди о́троцы в пещи́ ра́дованною ного́ю, я́ко во цве́тнице лику́юще поя́ху: благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших.

Опаляет пещь безмерных болезней, и сжигает мя непрестанно огневиц губительных пламень безстуднейший: но росою милости Твоея, Спасе, прохлади поюща: благословен, Бог отец наших.

Пророцы, апостоли, мучеников собори, божественнии учителие, болезни недугующих нас мольбами вашими укротите, и здравие даруйте поющим: благословен, Бог отец наших.

Слава: Словом Лазаря воскресивый, ныне яко из гроба от лютой немощи возставив нас оживи, Господи, да вопием песнь благодарственную: благословен, Бог отец наших.

И ныне. Богородичен: Щедра сущая и Мати Всещедраго, ущедривши избави Твоих людей, призывающих милости Твоя, Дево, и поющих: благословен, Бог отец наших.

Песнь 8

Ирмо́с: Седмери́цею пе́щь халде́йский мучи́тель богочести́вым неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сия́ ви́дев, Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

Болезненно стенем от одра болезни нашея, и от губительныя немощи вопием к Тебе, Человеколюбцу, сердечныя очи ныне простирающе, здравия просим. Посети нас, Спасе, и возстави пети: отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

В нашу немощь милостивне облекшийся, и уподобитися человекам изволивый, молитвами преподобных Твоих, погибающих спаси нас, воздвигни из гроба отчаяния пети: отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

Слава: Содетелю естества, Подателю исцеления, яко имеяй бездну щедрот и милосердия пучину, Долготерпеливе, посещением посети от губительныя немощи людей Твоих и оживи вопити: отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

И ныне. Богородичен: Крепкая Помоще, и надежное Заступление, отчаявшихся Надежде, Пренепорочная, посети страждущих болезненно рабов Твоих: облегчи тяжесть горькой немощи: отжени недуг губительной болезни, и спаси рабов Твоих, Дево Богородице.

Песнь 9

Ирмо́с: Ужасе́ся о се́м не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́г яви́ся челове́ком пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннейшее небе́с. Те́м Тя́, Богоро́дицу, а́нгелов и челове́к чинонача́лия велича́ют.

Чудеса велия имже несть числа сотворивый, Безсмертне, на рабах Твоих, милости Твои, Боже, яко Милостив покажи, и от содержащая нас ныне болезни свободи, моленьми рождшия Тя, и лика страстотерпцев Твоих.

Ангелов, Архангелов и пророков, апостолов, мучеников, преподобных же, иерархов, священномучеников Твоих молитвами, плач рабов Твоих обрати, Всесильне, в радость: исцели болезнь, облегчи недуги, и здравие нам даруй.

Слава: Душ же и телес Врача, в милости богатаго Господа, Тебе молим: исцели страсти наши многия, от болезней и скорбей избави нас яко Благ и един Благодетель, и спасай верою чистою Тя величающих.

И ныне. Богородичен: Щедраго рождшая и Милостиваго, и Владыку, и Создателя и Господа, ныне на нас покажи Твоя обычно щедроты, и лютаго недуга нас изнуряющего избави нас, Дево Богородице, и подаждь нам здравие, яко да непрестанно величаем Тя.

Посем: Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари сия:

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; / вся́каго бо отве́та недоуме́юще, / сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це, гре́шнии прино́сим: / поми́луй нас.

Слава: Го́споди, поми́луй нас, / на Тя бо упова́хом; / не прогне́вайся на ны зело́, / ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, / но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; / Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, / вси дела́ руку́ Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ныне: Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, / благослове́нная Богоро́дице, / наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, / но да изба́вимся Тобо́ю от бед: / Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Господи, помилуй (трижды).

Молитва

Господи Боже наш, призри с высоты святыя Твоея на молитву нас грешных и недостойных рабов Твоих, беззаконьми нашими Твою благость прогневавших, и милосердие Твое раздраживших, и не вниди в суд с рабами Твоими, но отврати страшный гнев Твой праведно на нас движимый, утоли губительное прещение, устави грозный Твой меч, невидимо безвременно секущий нас, и пощади нищих и убогих рабов Твоих, и не затвори в смерти души наша, в покаянии сокрушенным сердцем и со слезами к Тебе, Милосердому, Благоуветливому, и Благопременительному Богу нашему припадающих. Твое бо есть еже миловати и спасати нас, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва иная

Бо́же Вели́кий и Вы́шний, Благоутро́бный и Человеколюби́вый Влады́ко, услы́ши нас недосто́йных рабо́в Твои́х, во мно́жестве ми́лости Твоея́ и низпосли́ нам по́мощь Твою́ во вре́мя наше́ствия боле́зни губи́тельныя на род челове́ческий, Твое́ю Кро́вию иску́пленный.

Ве́мы Го́споди, яко согреши́хом пред Лице́м Твои́м и грехо́м на́шим несть числа́. Но умилосе́рдися и отврати́ от нас гнев Твой пра́ведный на ны дви́жимый. Не прогне́вайся на ны зело́, Ты бо рекл еси́, яко ра́дость быва́ет на небеси́ о еди́ном гре́шнице ка́ющемся. Приими́ ны́не и на́ше покая́ние, сле́зы и смире́нныя моли́твы возноси́мыя из глубины́ серде́ц на́ших пред святы́м олтаре́м Твои́м.

О́тче щедро́т, Бо́же вся́кого утеше́ния, укрепи́ ны моли́твами Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щего Креста́, свята́го великому́ченика и цели́теля Пантелеи́мона, святителя Луки, исповедника Кры́мскаго, святы́х враче́й и цели́телей на́ших: Агапи́та, Дамиа́на, Ипа́тия Пече́рских и Все́х святы́х земли́ на́шея и прекрати́ боле́зненное пове́трие и отжени́ от нас вся́кую боле́знь и не́мощь, да изба́вльшеся от вся́кия напа́сти Руко́ю Твое́ю кре́пкою, порабо́таем Ти со вся́ким благодаре́нием. Да я́ко и ны́не причаща́ющеся Твоего́ неизглаго́ланнаго Человеколю́бия, пое́м и сла́вим Тя, Творя́щаго вели́кая и чу́дная, сла́вная же и изря́дная.

Я́ко Ты еси́ Исто́чник исцеле́ний, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь

Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй, трижды.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и спаси нас, яко Благ и Человеколюбец. Аминь