Шрифт

Последование Новогоднего молебна с каноном Индикту

Текст молебного пения на Новый год с канонм, адаптированный для домашнего чтения мирянами.

Из книги молебных пений и сентябрьской минеи

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, (трижды). Сла́ва, и ны́не:

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 64

2Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́же, в Сио́не, и Тебе́ возда́стся моли́тва во Иерусали́ме. 3Услы́ши моли́тву мою, к Тебе́ вся́ка плоть прии́дет. 4Словеса́ беззако́нник премого́ша нас, и нече́стия на́ша Ты очи́стиши. 5Блаже́н, его́же избра́л еси́ и прия́л, всели́тся во дво́рех Твои́х. Испо́лнимся во благи́х до́му Твоего́, свят храм Твой, 6ди́вен в пра́вде. Услы́ши ны, Бо́же, Спаси́телю наш, упова́ние всех конце́й земли́, и су́щих в мо́ри дале́че, 7уготовля́яй го́ры кре́постию Свое́ю, препоя́сан си́лою, 8смуща́яй глубину́ морску́ю, шу́му волн его кто́ постои́т? Смяту́тся язы́цы, 9и убоя́тся живу́щии в конца́х от зна́мений Твои́х, исхо́ды у́тра и ве́чера украси́ши. 10Посети́л еси́ зе́млю и упои́л еси́ ю́, умно́жил еси́ обогати́ти ю́. Река́ Бо́жия напо́лнися вод. Угото́вал еси́ пи́щу им, я́ко та́ко [есть] угото́вание. 11Бразды́ ея́ упо́й, умно́жи жи́та ея́, в ка́плях ея́ возвесели́тся возсия́ющи. 12Благослови́ши вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, и поля́ Твоя́ испо́лнятся ту́ка, 13разботе́ют кра́сная пусты́ни, и ра́достию хо́лми препоя́шутся. 14Оде́яшася о́вни о́вчии, и удо́лия умно́жат пшени́цу, воззову́т, и́бо воспою́т.

1В коне́ц, песнь псалма воскресения, 65

2 Воскли́кните Го́сподеви, вся земля́, по́йте же и́мени Его, дади́те сла́ву хвале́ Его. 3Рцы́те Богу: коль стра́шна дела́ Твоя́? Во мно́жестве си́лы Твоея́ со́лжут Тебе́ врази́ Твои́. 4Вся земля́ да покло́нится Тебе́ и пое́т Тебе́, да пое́т же и́мени Твоему́, Вы́шний. 5Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, коль стра́шен в сове́тех па́че сыно́в челове́ческих. 6Обраща́яй мо́ре в су́шу, в реце́ про́йдут нога́ми, та́мо возвесели́мся о Нем, 7Влады́чествующем си́лою Свое́ю ве́ком. Очи Его на язы́ки призира́ете, преогорчева́ющии да не возно́сятся в себе́. 8Благослови́те, язы́цы, Бо́га на́шего и услы́шан сотвори́те глас хвалы́ Его, 9поло́жшаго ду́шу мою в живо́т и не да́вшаго во смяте́ние ног мои́х. 10Яко искуси́л ны еси́, Бо́же, разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. 11Ввел ны еси́ в сеть, положи́л еси́ ско́рби на хребте́ на́шем. 12Возве́л еси́ челове́ки на главы́ на́ша, проидо́хом сквозе́ огнь и воду, и изве́л еси́ ны в поко́й. 13Вни́ду в дом Твой со всесожже́нием, возда́м Тебе́ моли́твы моя́, 14я́же изреко́сте устне́ мои́, и глаго́лаша уста́ моя́ в ско́рби мое́й, 15всесожже́ния ту́чна вознесу́ Тебе́ с кади́лом, и овны́, вознесу́ Тебе́ волы́ с козлы́. 16Прииди́те, услы́шите, и пове́м вам, вси боя́щиися Бо́га, ели́ка сотвори́ души́ мое́й. 17К Нему́ усты́ мои́ми воззва́х и вознесо́х под язы́ком мои́м. 18Непра́вду а́ще узре́х в се́рдце мое́м, да не услы́шит мене́ Госпо́дь. 19Сего́ ра́ди услы́ша мя Бог, внят гла́су моле́ния моего́. 20Благослове́н Бог, и́же не отста́ви моли́тву мою́ и ми́лость Свою́ от мене́.

1В коне́ц, в песнех, псалом песни Давиду, 66

2Бо́же, уще́дри ны и благослови́ ны, просвети́ лице́ Твое на ны и поми́луй ны. 3Позна́ти на земли́ путь Твой, во всех язы́цех спасе́ние Твое. 4Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 5Да возвеселя́тся и да возра́дуются язы́цы, я́ко су́диши лю́дем правото́ю и язы́ки на земли́ наста́виши. 6Да испове́дятся Тебе́ лю́дие, Бо́же, да испове́дятся Тебе́ лю́дие вси. 7Земля́ даде́ плод свой, благослови́ ны, Бо́же, Бо́же наш, 8благослови́ ны, Бо́же, и да убоя́тся Его вси концы́ земли́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Го́споди, поми́луй (три́жды)

Тропарь, глас 4-й

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди, о Твои́х вели́ких благодея́ниих, на нас бы́вших, сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие, и ра́бски любо́вию вопие́м Ти: Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Слава, глас 3-й:

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не, я́ко раби́ непотре́бнии сподо́бльшеся, Влады́ко, к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим, и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м: сла́ва Тебе́, Бо́же Всеще́дрый.

И ныне, гла́с 2:

Всея́ тва́ри Соде́телю, времена́ и ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый, благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, Го́споди, сохраня́я в ми́ре гра́д Тво́й, моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Го́споди поми́луй, (12 раз).

К Тимофею послания святаго апостола Павла чтение: (1 Тим 2:1–7)

Ча́до Тимофе́е, молю́ пре́жде всех твори́ти моли́твы, моле́ния, проше́ния, благодаре́ния за вся челове́ки, за царя́ и за вся, и́же во вла́сти суть, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Сие́ бо добро́ и прия́тно пред Спаси́телем на́шим Бо́гом, И́же всем челове́ком хо́щет спасти́ся и в ра́зум и́стины приити́. Еди́н бо есть Бог, и еди́н хода́тай Бо́га и челове́ков, челове́к Христо́с Иису́с, да́вый Себе́ избавле́ние за всех, свиде́тельство времены́ свои́ми, в не́же поста́влен бых аз пропове́дник и Апо́стол, и́стину глаго́лю о Христе́, не лгу, учи́тель язы́ков в ве́ре и и́стине.

От Луки Святаго Евангелия чтение (Лк 4:16–22)

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в Назаре́т, иде́же бе воспита́н. И вни́де, по обы́чаю Своему́, в день суббо́тный в со́нмище, и воста́ чести́. И да́ша Ему́ кни́гу Иса́ии проро́ка, и разгну́в кни́гу, обре́те ме́сто, иде́же бе напи́сано: Дух Госпо́день на Мне, Его́же ра́ди пома́за Мя благовести́ти ни́щым, посла́ Мя исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати плене́нным отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, отпусти́ти сокруше́нныя во отра́ду, пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно. И согну́в кни́гу, отда́в слузе́, се́де, и всем в со́нмищи о́чи бе́ху зря́ще Нань. И нача́т глаго́лати к ним, я́ко днесь сбы́стся писа́ние сие́ во у́шию ва́шею. И вси свиде́тельствоваху Ему́, и дивля́хуся о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Его́.

Слава Тебе, Господи, слава Тебе!

Го́споди, поми́луй (три́жды)

Кано́н Инди́кта, гла́с 1.

Пе́снь 1.

Ирмос: Пои́м, вси́ лю́дие, от го́рькия рабо́ты фарао́ни Изра́иля Изме́ншему и во глубине́ морсте́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Воспои́м вси́ Христу́, Имже соста́вишася вся́ческая и в Не́мже соверши́шася неразлу́чна, я́ко из безнача́льнаго ро́ждшуся Бо́га Отца́ Ипоста́сному Сло́ву, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

Воспои́м вси́ Христу́, Отчим благоволе́нием я́вльшуся из Де́вы и пропове́давшу ле́то Госпо́дне прия́тно, на́м на избавле́ние, пе́снь побе́дную, я́ко просла́вися.

В Назаре́т прише́д Пода́тель Зако́на, в де́нь суббо́тный уча́ше, законополага́я евре́ем прише́ствия Своего́ неизрече́ннаго, и́мже, я́ко Ми́лостив, спаса́ет ро́д на́ш.

Богородичен: Пою́ще, вси́ ве́рнии, преди́вную Отрокови́цу, Христа́ вселе́нней возсия́вшую и ра́дости вся́ческая испо́лнившую присносу́щныя жи́зни, при́сно восхваля́ем, я́ко просла́вися.

Пе́снь 3.

Ирмос: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимом ка́мени за́поведей Твои́х и просвети́ мя све́том лица́ Твоего́: не́сть бо свя́т па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Утверди́, Бла́же, его́же насади́ любо́вию на земли́ десни́ца Твоя́, плодови́т виногра́д, сохраня́я Твою́ Це́рковь, Всеси́льне.

В де́лех духо́вных богокра́сных крася́щияся наста́вшее, Го́споди, ле́то сие́, преведи́, Влады́ко, и́же ве́рою Тя́ песносло́вящия, Бо́же вся́ческих.

Ти́хий ми́, Христе́, ле́тный кру́г дава́й, Ще́дре, и насы́ти мя́ слове́с Боже́ственных Твои́х, я́же яви́лся еси́ глаго́ля иуде́ем в суббо́тах.

Богородичен: Яко еди́ну преесте́ственно па́че челове́ка благода́ть во Твою́ утро́бу прие́мшую и невра́щно ро́ждшую Христа́ Бо́га на́шего, при́сно Тя́ сла́вим.

Та́же седа́лен инди́кта, гла́с 8.

Иже времена́ плодоно́сна и дожди́ с небесе́ подая́ су́щим на земли́, и ны́не, прие́мля мольбы́ рабо́в Твои́х, от вся́кия изба́ви ну́жды гра́д Тво́й, щедро́ты бо Твоя́ и́стинно на все́х де́лех Твои́х. Те́мже вхо́ды благослови́ и исхо́ды, дела́ испра́ви в на́с ру́к на́ших и согреше́ний проще́ние да́руй на́м, Бо́же: Ты́ бо из несу́щих вся́ческая во е́же бы́ти, я́ко Си́лен, приве́л еси́.

Сла́ва, И ны́не, Богородичен:

Наста́ви ны́ на пу́ть покая́ния, уклоня́ющияся при́сно к злы́м безпу́тием и Преблага́го прогне́вающия Го́спода, Неискусобра́чная, Благослове́нная Мари́е, прибе́жище отча́янных челове́ков, Бо́жие обита́лище.

Пе́снь 4.

Ирмос: Разуме́х, Всеси́льне, Твое́ смотре́ние и со стра́хом просла́вих Тя́, Спа́се.

Нача́ло Тебе́ ле́та лю́дие Твои́ прино́сят, Ангельскими пе́сньми славосло́вяще Тя́, Спа́се.

Яко Человеколю́бец сподо́би наче́ншим ле́то и сконча́ти Тебе́ благоуго́дно, Христе́.

Вседержи́телю, Еди́не Го́споди, ле́т обхожде́ния, ути́шив, ми́ру да́руй.

Богородичен: Яко приста́нище ны́не ду́ш на́ших и тве́рду наде́жду, Богоро́дицу вси́ воспои́м.

Пе́снь 5.

Ирмос: От но́щи у́тренююще, пое́м Тя́, Христе́, Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са ду́ш на́ших: ми́р ми́рови пода́ждь, Человеколю́бче.

Исполня́яй вся́ческая бла́гости, Христе́, Ты́ благорастворе́нием и благопло́дием, благослове́ньми венча́емо, многокру́жное ле́то рабо́м Твои́м да́руй.

Ле́тное воздая́ние покажи́ на́м преложе́ние к лу́чшим, ми́рное же устрое́ние ве́дущим Тя́, Сло́ве Бо́жий, уподо́бльшася челове́ком.

На зе́млю прише́л еси́, Собезнача́льне Отцу́, пле́нником отпуще́ние, слепы́м же прозре́ние от Отца́ возвеща́я и вре́мя прия́тно.

Богородичен: На́ши наде́жды, Богоро́дице Чи́стая, и на́ше жела́ние на Тя́ возлага́ем, Ми́лостива на́м да́ждь, Де́во, Его́же родила́ еси́.

Пе́снь 6.

Ирмос: Проро́ка спа́сл еси́ от ки́та, Человеколю́бче, и мене́ из глубины́ прегреше́ний возведи́, молю́ся.

Житие́ нача́ти благоуго́дно Тебе́, Влады́ко, с ле́тным начина́нием на́с сподо́би.

Дне́й духо́вных, в поуче́нии Зако́на Твоего́, покажи́ испо́лнены, ще́дре Спа́се, пою́щия Тя́.

Богородичен: Ро́ждшая Го́спода, Богоро́дице Всенепоро́чная, изба́ви от бе́д ве́рою пою́щия Тя́, Пречи́стая.

Конда́к инди́кта, гла́с 2:

В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́, все́х ви́димых и неви́димых Тво́рче и Зижди́телю, Иже дни́ и но́щи, времена́ и ле́та сотвори́вый, благослови́ ны́не вене́ц ле́та, соблюди́ и сохрани́ в ми́ре гра́д, и лю́ди Твоя́, Многоми́лостиве.

Пе́снь 7.

Ирмос: Отроцы, благоче́стию совоспита́ни, злочести́ваго веле́ния небре́гше, о́гненнаго преще́ния не убоя́шася, но посреди́ пла́мене стоя́ще поя́ху: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Начина́ющии ле́то, и пе́сней нача́ток сотворя́ем ца́рствующему Христу́, Ца́рством безконе́чным, правосла́внии лю́дие, благоче́стно пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Сы́й пре́жде ве́к, на ве́к же и еще́ Госпо́дь, воспева́ющим Тя́, Христе́, Исто́чник бла́гости, благи́х Твои́х даро́в ле́то сие́ испо́лни: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богородичен: Яко раби́ Влады́це, на моли́тву Чи́стую Ма́терь Твою́ Тебе́ предлага́ем, Христе́, от вся́каго обстоя́ния лю́ди Твоя́, Бла́же, изба́вити, пою́щия: отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Пе́снь 8.

Ирмос: Песносло́вцы в пещи́ спа́сшаго де́ти и громопла́менную прело́жшаго на ро́су, Христа́ Бо́га по́йте и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Яко Нача́льнику спасе́ния, Христе́, нача́ток Тебе́ прино́сит ле́тный честна́я Це́рковь, зову́щи: по́йте и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Из не су́щих вся́ческая му́дре обнови́вшаго Созда́теля и производя́щего време́н обраще́ния хоте́нием, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Изводя́щему вся́ческая Бо́гу и времена́ изменя́ющему, на многообра́зное челове́ков управле́ние, пое́м: хвали́те и превозноси́те Христа́ во ве́ки.

Богородичен: Богома́терь Де́ву Чи́стую, ле́т обхожде́ньми же и обраще́ньми, правосла́вно, челове́честии собо́ри, пое́м Тя́, я́ко Богоро́дицу и все́х спасе́ние.

Пе́снь 9.

Ирмос: Образ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная, и ны́не на на́с напа́стей свире́пеющую угаси́ти мо́лимся пе́щь: да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́ем.

Сло́во Бо́жие и Си́ла, и́стинная Му́дрость и Ипоста́сная, содержа́щая и пра́вящая вся́ческая му́дре, и ны́не наста́вшее рабо́м Твои́м вре́мя, во устрое́нии ти́се произведи́.

Вся́ дела́ Твоя́, Го́споди: небеса́, земля́, све́т и мо́ре, во́ды и вси́ исто́чницы, со́лнце же, луна́ и тма́, зве́зды, о́гнь, челове́цы и ско́ти, со Ангелы восхваля́ют Тя́.

Еди́н еси́ Преве́чный, я́ко Творе́ц веко́в, и ца́рствующее триипоста́сное Еди́но Божество́ неразде́льное, мольба́ми Чи́стыя Богома́тере ле́то плодоно́сно насле́дию Твоему́ покажи́.

Богородичен: Спа́се всего́, и Строи́телю, и Зижди́телю, и Вседержи́телю тва́ри, мольба́ми безсе́менно Ро́ждшия Тя́, ми́р ми́ру Твоему́ пода́ждь, соблюда́я Це́рковь всегда́ немяте́жну.

Молитва

Влады́ко Го́споди Бо́же на́ш, Исто́чниче жи́зни и безсме́ртия, всея́ тва́ри ви́димыя и неви́димыя Содетелю, времена́ и лета во Свое́й вла́сти положи́вый, и управля́яй вся́ческая прему́дрым и всеблаги́м Твои́м про́мыслом. Благодари́м о щедро́тах Твои́х, я́же удиви́л еси́ на на́с в мимоше́дшее вре́мя живота́ на́шего, мо́лим Тя́, всеще́дрый Го́споди, благослови́ вене́ц наступа́ющаго лета, Твое́ю бла́гостию! Сохрани́ и умно́жи дни́ живота́ нашего в непоколеби́мом здра́вии, и во всех добродетелех преуспеяние да́руй! Пода́ждь свы́ше блага́я Твоя́ и всем лю́дем Твои́м, здра́вие же, спасе́ние и во все́м благо́е поспеше́ние; Це́рковь Твою́ святу́ю, гра́д се́й и вся́ гра́ды и страны́ от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви, ми́р и безмяте́жие тем да́руй! Тебе безнача́льному Отцу́ со единоро́дным Твои́м Сы́ном, всесвяты́м и животворя́щим Твои́м Ду́хом во еди́ном существе сла́вимому Бо́гу, всегда́ благодаре́ние приноси́ти, и пресвято́е и́мя Твое́ воспева́ти да сподо́биши. Сла́ва Тебе Бо́гу, благода́телю на́шему во веки веко́в. Ами́нь.

Песнь хвалебная святого Амвросия, епископа Медиоланского

Тебе́ Бо́га хва́лим, Тебе́ Го́спода испове́дуем, Тебе́ преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет; Тебе́ вси А́нгели, Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы, Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф, по́лна суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик, Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство; Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь: Отца́ непостижи́маго вели́чества, покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха. Ты Царю́ сла́вы, Христе́, Ты Отца́ присносу́щный Сын еси́; Ты ко избавле́нию прие́мля челове́ка, не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва; Ты одоле́в сме́рти жа́ло, отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное; Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей, Судия́ приити́ ве́ришися. Тебе́ у́бо про́сим: помози́ рабо́м Твои́м, и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́, сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати. Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, и благослови́ достоя́ние Твое́, испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки. Во вся дни благослови́м Тебе́, и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас, я́коже упова́хом на Тя; на Тя, Го́споди, упова́хом, да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.

Стихи́ры инди́кта. Гла́с 3.

Преве́чное Сло́во Отчее, Иже во о́бразе Бо́жии сы́й и соста́вивый тва́рь из не су́щаго во е́же бы́ти, времена́ и ле́та в Свое́й вла́сти положи́вый, благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́, да́руя ми́р це́рквам Твои́м, и побе́ды воинству, благопло́дие же земли́, и на́м ве́лию ми́лость.

Гла́с 4.

Ца́рствие Твое́, Христе́ Бо́же, ца́рство все́х веко́в, и влады́чество Твое́ во вся́ком ро́де и ро́де, вся́ бо му́дростию сотвори́л еси́, времена́ и ле́та на́м предложи́в. Те́мже, благодаря́ще о все́х и за вся́, вопие́м: благослови́ вене́ц ле́та бла́гости Твоея́ и сподо́би на́с неосужде́нно вопи́ти Тебе́: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Ше́ствия Твоя́, Бо́же, ше́ствия ве́лия и чу́дна: те́м строе́ния Твоего́ си́лу велича́ем, я́ко Све́т от Све́та прише́л еси́ во окая́нный ми́р Тво́й и пе́рвую погуби́л еси́ кля́тву ве́тхаго Ада́ма, я́ко благоволи́л еси́, Сло́ве, и на́м му́дростию времена́ и ле́та положи́л еси́, е́же сла́вити вседе́тельную Твою́ бла́гость: Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, И ны́не, инди́кта. Гла́с 8.

Неизрече́нною му́дростию соста́вивый вся́ческая, Сло́ве, Христе́ Бо́же, времена́ и ле́та на́м предложи́вый, дела́ ру́к Твои́х благослови́, си́лою Твое́ю возвесели́, подая́ на ва́рвары кре́пость, я́ко Еди́н Бла́г и Человеколю́бец.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́во ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй, (трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Подаждь Господи мир и здравие рабом Твоим, всем православным христианом, и сохрани их на многая лета!

Многая лета!(три́жды)