Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Благовещение Пресвятой Богородицы

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 3

Лк., I, 24–38

Во днех о́нех зача́т Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. В ме́сяц же шесты́й по́слан бысть А́нгел Гаврии́л от Бо́га во град Галиле́йский, eму́же и́мя Назаре́т, к Де́ве обруче́нней му́жеви, eму́же и́мя Ио́сиф, от до́му Дави́дова, и и́мя Де́ве, Мариа́м. И вшед к Ней А́нгел, рече́: ра́дуйся Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю, благослове́на Ты в жена́х. Oна́ же ви́девши смути́ся о словеси́ eго́, и помышля́ше, каково́ бу́дет целова́ние сие́. И рече́ А́нгел Eй: не бо́йся Мариа́м, обре́те бо благода́ть от Бо́га. И се зачне́ши во чре́ве, и роди́ши Сы́на, и нарече́ши и́мя Eму́ Иису́с. Сей бу́дет ве́лий, и Сын Вы́шняго нарече́тся, и даст Eму́ Госпо́дь Бог престо́л Дави́да oтца́ Eго́, и воцари́тся в дому́ Иа́ковли во ве́ки, и Ца́рствию Eго́ не бу́дет конца́. Рече́ же Мариа́м ко А́нгелу: ка́ко бу́дет сие́, иде́же му́жа не зна́ю? И отвеща́в А́нгел, рече́ Eй: Дух Святы́й на́йдет на Тя, и си́ла Вы́шняго осени́т Тя, те́мже и ражда́емое Свя́то, нарече́тся Сын Бо́жий. И се Eлисаве́т, ю́жика Твоя́, и та зача́т сы́на в ста́рости свое́й, и сей ме́сяц шесты́й eсть eй, нарица́емей непло́ды. Я́ко не изнемо́жет от Бо́га всяк глаго́л. Рече́ же Мариа́м: се раба́ Госпо́дня, бу́ди Мне по глаго́лу твоему́. И оты́де от Нея́ А́нгел.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн