Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Обрезание Господне

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 6

Лк., II, 20–21, 40–52

Во вре́мя о́но, возврати́шася па́стырие, сла́вяще и хва́ляще Бо́га о всех, я́же слы́шаша и ви́деша, я́коже глаго́лано бысть к ним. И егда́ испо́лнишася осмь дний, да обре́жут Его́, и нареко́ша и́мя Ему́ Иису́с, нарече́нное А́нгелом пре́жде да́же не зача́тся во чре́ве. Отроча́ же растя́ше, и крепля́шеся ду́хом, исполня́яся прему́дрости, и благода́ть Бо́жия бе на Нем. И хожда́ста роди́теля Его́ на вся́ко ле́то во Иерусали́м в пра́здник па́схи. И егда́ бысть двоюна́десяте ле́ту, восходя́щым им во Иерусали́м по обы́чаю пра́здника. И сконча́вшем дни, и возвраща́ющимся им, оста́ о́трок Иису́с во Иерусали́ме. И не разуме́ Ио́сиф и Ма́ти Его́. Мне́вша же Его́ во дружи́не су́ща, преидо́ста дне путь, и иска́ста Его́ во сро́дницех, и в зна́емых. И не обре́тша Его́, возврати́стася во Иерусали́м, взыска́юща Его́. И бысть, по трие́х днех, обрето́ста Его́ в це́ркви, седя́ща посреде́ учи́телей, и послу́шающа их, и вопроша́юща их. Ужаса́хуся же вси послу́шающии Его́ о ра́зуме и о отве́тех Его́. И ви́девша Его́, диви́стася, и к Нему́ Ма́ти Его́ рече́: Ча́до, что сотвори́ на́ма та́ко? Се, оте́ц Твой и Аз боля́ща иска́хома Тебе́. И рече́ к ни́ма: что я́ко иска́ста Мене́? Не ве́ста ли, я́ко в тех, я́же Отца́ Моего́, досто́ит бы́ти Ми? И та не разуме́ста глаго́ла, и́же глаго́ла и́ма. И сни́де с ни́ма, и прии́де в Назаре́т, и бе повину́яся и́ма. И Ма́ти Его́ соблюда́ше вся глаго́лы сия́ в се́рдцы Свое́м. И Иису́с преспева́ше прему́дростию и во́зрастом, и благода́тию у Бо́га и челове́к.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн