Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Рождество Христово

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 3

Мф. 2:1–12

Иису́су ро́ждшуся в Вифлее́ме Иуде́йстем во дни И́рода царя́, се волсви́ от восто́к приидо́ша во Иерусали́м, глаго́люще: где есть рожде́йся Царь Иуде́йский? Ви́дехом бо звезду́ Его́ на восто́це и приидо́хом поклони́тися Ему́. Слы́шав же, И́род царь смути́ся, и весь Иерусали́м с ним. И собра́в вся первосвяще́нники и кни́жники людски́я, вопроша́ше от них: где Христо́с ражда́ется? Они́ же реко́ша ему́: в Вифлее́ме Иуде́йстем. Та́ко бо пи́сано есть проро́ком: и ты, Вифлее́ме, земле́ Иу́дова, ничи́мже ме́ньши еси́ во влады́ках Иу́довых, из тебе́ бо изы́дет Во́ждь, и́же упасе́т лю́ди Моя́ Изра́иля. Тогда́ И́род тай призва́ волхвы́ и испытова́ше от них вре́мя я́вльшияся звезды́. И посла́в их в Вифлее́м, рече́: ше́дше, испыта́йте изве́стно о Отроча́ти; егда́ же обря́щете, возвести́те ми, я́ко да и аз, шед, поклоню́ся Ему́. Они́ же, послу́шавше царя́, идо́ша. И се звезда́, ю́же ви́деша на восто́це, идя́ше пред ни́ми, до́ндеже, прише́дше, ста верху́, иде́же бе Отроча́. Ви́девше же звезду́, возра́довашася ра́достию ве́лиею зело́. И прише́дше в хра́мину, ви́деша Отроча́ с Мари́ею, Ма́терию Его́, и па́дше, поклони́шася Ему́, и отве́рзше сокро́вища своя́, принесо́ша Ему́ да́ры: зла́то, и лива́н, и сми́рну. И весть прие́мше во сне, не возврати́тися ко И́роду, ины́м путе́м отыдо́ша во страну́ свою́.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн