Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие о даровании молитвы

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 16

Мф 6:1–13

Рече́ Госпо́дь: внемли́те ми́лостыни ва́шея не твори́ти пред челове́ки, да ви́дими бу́дете и́ми, а́ще ли же ни, мзды не и́мате от Отца́ ва́шего, И́же есть на небесе́х. Егда́ у́бо твори́ши ми́лостыню, не воструби́ пред собо́ю, я́коже лицеме́ри творя́т в со́нмищах и в сто́гнах, я́ко да просла́вятся от челове́к. Ами́нь глаго́лю вам, восприе́млют мзду свою́. Тебе́ же творя́щу ми́лостыню, да не уве́сть шу́йца твоя́, что твори́т десни́ца твоя́, я́ко да бу́дет ми́лостыня твоя́ вта́йне, и Оте́ц твой, ви́дяй вта́йне, той возда́ст тебе́ я́ве. И егда́ мо́лишися, не бу́ди я́коже лицеме́ри, я́ко лю́бят в со́нмищах и в сто́гнах пути́й стоя́ще моли́тися, я́ко да явя́тся челове́ком. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко восприе́млют мзду свою́. Ты же, егда́ мо́лишися, вни́ди в клеть твою́, и затвори́в две́ри твоя́, помоли́ся Отцу́ твоему́, И́же вта́йне, и Оте́ц твой, ви́дяй вта́йне, возда́ст тебе́ я́ве. Моля́щеся же не ли́шше глаго́лите, я́коже язы́чницы: мнят бо, я́ко во многоглаго́лании свое́м услы́шани бу́дут. Не подо́битеся у́бо им, весть бо Оте́ц ваш, и́хже тре́буете, пре́жде проше́ния ва́шего. Си́це у́бо моли́теся вы: О́тче наш, и́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́, и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь, и оста́ви нам до́лги на́ша, я́ко и мы оставля́ем должнико́м на́шым. И не введи́ нас в напа́сть, но изба́ви нас от лука́ваго, я́ко Твое́ есть Ца́рствие и си́ла и сла́ва во ве́ки. Ами́нь.

Евангелие от Иоанна, зачало 50

Ин 15:1–7

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть. Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие, и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет, и собира́ют ю́ и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут, ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн