Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на всякое прошение

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 20 от полу

Мф 7:7–11

Рече́ Госпо́дь: проси́те и да́стся вам, ищи́те и обря́щете, толцы́те и отве́рзется вам. Всяк бо прося́й прие́млет, и ищя́й обрета́ет, и толку́щему отве́рзется. Или́ кто есть от вас челове́к, его́же а́ще воспро́сит сын его́ хле́ба, еда́ ка́мень пода́ст ему́? Или́ а́ще ры́бы про́сит, еда́ змию́ пода́ст ему́? А́ще у́бо вы, лука́ви су́ще, уме́ете дая́ния бла́га дая́ти ча́дом ва́шым, ко́льми па́че Оте́ц ваш Небе́сный даст бла́га прося́щым у Него́.

Евангелие от Марка, зачало 51

Мк 11:23–26

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: име́йте ве́ру Бо́жию. Ами́нь бо глаго́лю вам, я́ко, и́же а́ще рече́т го́ре сей: дви́гнися и ве́рзися в мо́ре, и не размы́слит в се́рдце свое́м, но ве́ру и́мет, я́ко е́же глаго́лет, быва́ет, бу́дет ему́, е́же а́ще рече́т. Сего́ ра́ди глаго́лю вам: вся ели́ка а́ще моля́щеся про́сите, ве́руйте, я́ко прие́млете, и бу́дет вам. И егда́ стоите́ моля́щеся, отпуща́йте, а́ще что и́мате на кого́, да и Оте́ц ваш, И́же есть на небесе́х, отпу́стит вам согреше́ния ва́ша. А́ще ли же вы не отпуща́ете, ни Оте́ц ваш, И́же есть на небесе́х, отпу́стит вам согреше́ний ва́ших.

Евангелие от Луки, зачало 88

Лк 18:2–8

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: судия́ бе не́кий в не́коем гра́де, Бо́га не боя́ся и челове́к не срамля́яся. Вдова́ же не́кая бе во гра́де том, и прихожда́ше к нему́, глаго́лющи: отмсти́ мене́ от сопе́рника моего́. И не хотя́ше на до́лзе вре́мени. Последи́ же рече́ в себе́: а́ще и Бо́га не бою́ся, и челове́к не срамля́юся, но зане́ твори́т ми труды́ вдови́ца сия́, да отмщу́ ея́, да не до конца́ приходя́щи застои́т мене́. Рече́ же Госпо́дь: слы́шите, что судия́ непра́вды глаго́лет? Бог же не и́мать ли сотвори́ти отмще́ние избра́нных Свои́х, вопию́щих к Нему́ день и нощь, и долготерпя́ о них? Глаго́лю вам, я́ко сотвори́т отмще́ние их вско́ре.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн