Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие над болящими

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 26

Мф 8:14–23

Во вре́мя о́но, прише́д Иису́с в дом Петро́в, ви́де те́щу его́ лежа́щу и огне́м жего́му, и прикосну́ся руце́ ея́, и оста́ви ю́ огнь, и воста́ и служа́ше ему́. По́зде же бы́вшу, приведо́ша к Нему́ бе́сны мно́ги, и изгна́ ду́хи сло́вом и вся боля́щия исцели́. Да сбу́дется рече́нное Иса́ием проро́ком, глаго́лющим: Той неду́ги на́ша прия́т и боле́зни понесе́. Ви́дев же Иису́с мно́ги наро́ды о́крест Себе́, повеле́ ити́ на он пол. И присту́пль еди́н кни́жник, рече́ Ему́: Учи́телю, иду́ по Тебе́, а́може а́ще и́деши. Глаго́ла ему́ Иису́с: ли́си я́звины и́мут, и пти́цы небе́сныя гне́зда, Сын же Челове́ческий не и́мать где главы́ подклони́ти. Други́й же от учени́к Его́ рече́ Ему́: Го́споди, повели́ ми пре́жде ити́ и погребсти́ отца́ моего́. Иису́с же рече́ ему́: гряди́ по Мне и оста́ви ме́ртвых погребсти́ своя́ мертвецы́. И вле́зшу Ему́ в кора́бль, по Нем идо́ша ученицы́ Его́.

Евангелие от Марка, зачало 21

Мк 5:24–34

Во вре́мя о́но, по Иису́се идя́ху наро́ди мно́зи и угнета́ху Его́. И жена́ не́кая су́щи в точе́нии кро́ве лет двана́десяте, и мно́го пострада́вши от мног враче́в, и изда́вши своя́ вся, и ни еди́ныя по́льзы обре́тши, но па́че в го́ршее прише́дши, слы́шавши о Иису́се прише́дши в наро́де созади́, прикосну́ся ри́зе Его́. Глаго́лаше бо, я́ко, а́ще прикосну́ся ри́зам Его́, спасе́на бу́ду. И а́бие изся́кну исто́чник кро́ве ея́, и разуме́ те́лом, я́ко изцеле́ от ра́ны. И а́бие Иису́с разуме́ в Себе́ си́лу изше́дшую от Него́, и обра́щься в наро́де, глаго́лаше: кто прикосну́ся ри́зам Мои́м? И глаго́лаху Ему́ ученицы́ Его́: ви́диши наро́д угнета́ющ Тя, и глаго́леши, кто ся прикосну́ Мне? И обгля́даше ви́дети сотво́ршую сие́. Жена́ же убоя́вшися и трепе́щущи, ве́дящи, е́же бысть ей, прии́де и припаде́ к Нему́ и рече́ Ему́ всю и́стину. Он же рече́ ей: дщи, ве́ра твоя́ спасе́ тя. Иди́ в ми́ре и бу́ди цела́ от ра́ны твоея́.

Евангелие от Иоанна, зачало 13

Ин 4:46Б-54

Во вре́мя о́но, бе не́кий царе́в муж, его́же сын боля́ше в Капернау́ме. Сей слы́шав, я́ко Иису́с прии́де от Иуде́и в Галиле́ю, и́де к Нему́ и моля́ше Его́, да сни́дет и исцели́т сы́на Его́, хотя́ше бо умре́ти. Рече́ у́бо Иису́с к нему́: а́ще зна́мений и чуде́с не ви́дите, не и́мате ве́ровати. Глаго́ла к Нему́ царе́в муж: Го́споди, сни́ди, пре́жде да́же не у́мрет отроча́ мое́. Глаго́ла ему́ Иису́с: иди́, сын твой жив есть. И ве́рова челове́к словеси́, е́же рече́ ему́ Иису́с, и идя́ше. А́бие же входя́щу ему́, се раби́ его́ срето́ша его́ и возвести́ша ему́, глаго́люще, я́ко сын твой жив есть. Вопроша́ше у́бо от них час, в кото́рый легча́е ему́ бысть, и ре́ша ему́, я́ко вчера́ в час седмы́й оста́ви его́ огнь. Разуме́ же оте́ц, я́ко той бе час, во́ньже рече́ ему́ Иису́с, я́ко сын твой жив есть, и ве́рова сам и весь дом его́. Сие́ па́ки второ́е зна́мение сотвори́ Иису́с, прише́д от Иуде́и в Галиле́ю.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн