Шрифт

КАФИСМА СЕДМНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Аллилуиа, 118

1Блаже́ни непоро́чнии в путь, ходя́щии в зако́не Госпо́дни. 2Блаже́ни испыта́ющии свиде́ния Его, всем се́рдцем взы́щут Его, 3не де́лающии бо беззако́ния, в путе́х Его ходи́ша. 4Ты запове́дал еси́ за́поведи Твоя́ сохрани́ти зело́. 5Да́бы испра́вилися путие́ мои́, сохрани́ти оправда́ния Твоя́. 6 Тогда́ не постыжу́ся, внегда́ призре́ти ми на вся за́поведи Твоя́. 7Испове́мся Тебе́ в пра́вости се́рдца, внегда́ научи́ти ми ся судьба́м пра́вды Твоея́. 8Оправда́ния Твоя́ сохраню́, не оста́ви мене́ до зела́. 9В чесо́м испра́вит юне́йший путь свой; внегда́ сохрани́ти словеса́ Твоя́. 10Всем се́рдцем мои́м взыска́х Тебе́, не отри́ни мене́ от за́поведей Твои́х. 11В се́рдце мое́м скрых словеса́ Твоя́, я́ко да не согрешу́ Тебе́. 12Благослове́н еси́ Го́споди: научи́ мя оправда́нием Твои́м. 13Устна́ма мои́ма возвести́х вся судьбы́ уст Твои́х. 14На пути́ свиде́ний Твои́х наслади́хся, я́ко о вся́ком бога́тстве. 15В за́поведех Твои́х поглумлю́ся, и уразуме́ю пути́ Твоя́. 16Во оправда́ниих Твои́х поучу́ся, не забу́ду слове́с Твои́х. 17Возда́ждь рабу́ Твоему́: живи́ мя, и сохраню́ словеса́ Твоя́. 18Откры́й о́чи мои́, и уразуме́ю чудеса́ от зако́на Твоего́. 19Пришле́ц аз есмь на земли́: не скрый от мене́ за́поведи Твоя́. 20Возлюби́ душа́ моя́ возжела́ти судьбы́ Твоя́ на вся́кое вре́мя. 21Запрети́л еси́ го́рдым: про́кляти уклоня́ющиися от за́поведей Твои́х. 22Отьими́ от мене́ поно́с и уничиже́ние, я́ко свиде́ний Твои́х взыска́х. 23И́бо седо́ша кня́зи, и на мя клевета́ху, раб же Твой глумля́шеся во оправда́ниих Твои́х: 24И́бо свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть, и сове́ти мои́ оправда́ния Твоя́. 25Прильпе́ земли́ душа́ моя́: живи́ мя по словеси́ Твоему́. 26Пути́ моя́ возвести́х, и услы́шал мя еси́: научи́ мя оправда́нием Твои́м: 27Путь оправда́ний Твои́х вразуми́ ми, и поглумлю́ся в чудесе́х Твои́х. 28 Воздрема́ душа́ моя́ от уны́ния: утверди́ мя в словесе́х Твои́х. 29Путь непра́вды отста́ви от мене́, и зако́ном Твои́м поми́луй мя. 30Путь и́стины изво́лих, и судьбы́ Твоя́ не забы́х. 31Прилепи́хся свиде́нием Твои́м, Го́споди, не посрами́ мене́. 32Путь за́поведей Твои́х теко́х, егда́ расшири́л еси́ се́рдце мое́. 33Законоположи́ мне, Го́споди, путь оправда́ний Твои́х, и взыщу́ и́ вы́ну: 34Вразуми́ мя, и испыта́ю зако́н Твой, и сохраню́ и́ всем се́рдцем мои́м. 35Наста́ви мя на стезю́ за́поведей Твои́х, я́ко ту́ю восхоте́х. 36Приклони́ се́рдце мое́ во свиде́ния Твоя́, а не в лихои́мство. 37Отврати́ о́чи мои́, е́же не ви́дети суеты́, в пути́ Твое́м живи́ мя. 38Поста́ви рабу́ Твоему́ сло́во Твое́ в страх Твой. 39Отьими́ поноше́ние мое́, е́же непщева́х: я́ко судьбы́ Твоя́ бла́ги. 40Се возжела́х за́поведи Твоя́, в пра́вде Твое́й живи́ мя. 41И да прии́дет на мя ми́лость Твоя́ Го́споди, спасе́ние Твое́ по словеси́ Твоему́. 42И отвеща́ю поноша́ющым ми сло́во: я́ко упова́х на словеса́ Твоя́. 43И не отьими́ от уст мои́х словесе́ и́стинна до зела́, я́ко на судьбы́ Твоя́ упова́х. 44И сохраню́ зако́н Твой вы́ну, в век и в век ве́ка. 45И хожда́х в широте́, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 46И глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся: 47И поуча́хся в за́поведех Твои́х, я́же возлюби́х зело́: 48И воздвиго́х ру́це мои́ к за́поведем Твои́м, я́же возлюби́х, и глумля́хся во оправда́ниих Твои́х. 49Помяни́ словеса́ Твоя́ рабу́ Твоему́, и́хже упова́ние дал ми еси́. 50То мя уте́ши во смире́нии мое́м, я́ко сло́во Твое́ живи́ мя. 51Го́рдии законопреступова́ху до зела́: от зако́на же Твоего́ не уклони́хся. 52Помяну́х судьбы́ Твоя́ от ве́ка, Го́споди, и уте́шихся. 53Печа́ль прия́т мя от гре́шник, оставля́ющих зако́н Твой. 54Пе́та бя́ху мне оправда́ния Твоя́, на ме́сте прише́льствия моего́. 55Помяну́х в нощи́ И́мя Твое́, Го́споди, и сохрани́х зако́н Твой. 56Сей бысть мне, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 57Часть моя́ еси́, Го́споди, рех сохрани́ти зако́н Твой. 58Помоли́хся лицу́ Твоему́ всем се́рдцем мои́м: поми́луй мя по словеси́ Твоему́. 59Помы́слих пути́ Твоя́, и возврати́х но́зе мои́ во свиде́ния Твоя́. 60Угото́вихся и не смути́хся сохрани́ти за́поведи Твоя́. 61У́жя гре́шник обяза́шася мне, и зако́на Твоего́ не забы́х. 62Полу́нощи воста́х испове́датися Тебе́ о судьба́х пра́вды Твоея́. 63Прича́стник аз есмь всем боя́щымся Тебе́, и храня́щым за́поведи Твоя́. 64Ми́лости Твоея́, Го́споди, испо́лнь земля́: оправда́нием Твои́м научи́ мя. 65Бла́гость сотвори́л еси́ с рабо́м Твои́м, Го́споди, по словеси́ Твоему́. 66Бла́гости, и наказа́нию и ра́зуму научи́ мя, я́ко за́поведем Твои́м ве́ровах. 67Пре́жде да́же не смири́ти ми ся, аз прегреши́х: сего́ ра́ди сло́во Твое́ сохрани́х. 68Благ еси́ Ты, Го́споди, и бла́гостию Твое́ю научи́ мя оправда́нием Твои́м. 69Умно́жися на мя непра́вда го́рдых, аз же всем се́рдцем мои́м испыта́ю за́поведи Твоя́. 70Усыри́ся я́ко млеко́ се́рдце их, аз же зако́ну Твоему́ поучи́хся. 71Бла́го мне, я́ко смири́л мя еси́, я́ко да научу́ся оправда́нием Твои́м. 72Благ мне зако́н уст Твои́х, па́че ты́сящ зла́та и сребра́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

73Ру́це Твои́ сотвори́сте мя, и созда́сте мя: вразуми́ мя, и научу́ся за́поведем Твои́м. 74Боя́щиися Тебе́ у́зрят мя и возвеселя́тся, я́ко на словеса́ Твоя́ упова́х. 75Разуме́х Го́споди, я́ко пра́вда судьбы́ Твоя́, и вои́стинну смири́л мя еси́. 76Бу́ди же ми́лость Твоя́, да уте́шит мя по словеси́ Твоему́ рабу́ Твоему́. 77Да прии́дут мне щедро́ты Твоя́, и жив бу́ду, я́ко зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 78Да постыдя́тся го́рдии, я́ко непра́ведно беззако́нноваша на мя, аз же поглумлю́ся в за́поведех Твои́х. 79Да обратя́т мя боя́щиися Тебе́, и ве́дящии свиде́ния Твоя́. 80Бу́ди се́рдце мое́ непоро́чно во оправда́ниих Твои́х, я́ко да не постыжу́ся. 81Исчеза́ет во спасе́ние Твое́ душа́ моя́, на словеса́ Твоя́ упова́х. 82Исчезо́ша о́чи мои́ в сло́во Твое́, глаго́люще: когда́ уте́шиши мя; 83Зане́ бых я́ко мех на сла́не: оправда́ний Твои́х не забы́х. 84Коли́ко есть дней раба́ Твоего́; когда́ сотвори́ши ми от гоня́щих мя суд; 85Пове́даша мне законопресту́пницы глумле́ния, но не я́ко зако́н Твой, Го́споди. 86Вся за́поведи Твоя́ и́стина: непра́ведно погна́ша мя, помози́ ми. 87Вма́ле не сконча́ша мене́ на земли́: аз же не оста́вих за́поведей Твои́х. 88По ми́лости Твое́й живи́ мя, и сохраню́ свиде́ния уст Твои́х. 89Во век, Го́споди, сло́во Твое́ пребыва́ет на Небеси́. 90В род и род и́стина Твоя́. Основа́л еси́ землю, и пребыва́ет. 91Учине́нием Твои́м пребыва́ет день, я́ко вся́ческая рабо́тна Тебе́. 92Яко а́ще бы не зако́н Твой поуче́ние мое́ был, тогда́ у́бо поги́бл бых во смире́нии мое́м. 93Во век не забу́ду оправда́ний Твои́х, я́ко в них оживи́л мя еси́.

[Среда́:]

94Твой есмь аз, спаси́ мя, я́ко оправда́ний Твои́х взыска́х. 95Мене́ жда́ша гре́шницы погуби́ти мя, свиде́ния Твоя́ разуме́х. 96Вся́кия кончи́ны ви́дех коне́ц, широка́ за́поведь Твоя́ зело́. 97Коль возлюби́х зако́н Твой, Го́споди, весь день поуче́ние мое́ есть. 98Па́че враг мои́х умудри́л мя еси́ за́поведию Твое́ю, я́ко в век моя́ есть. 99Па́че всех уча́щих мя разуме́х, я́ко свиде́ния Твоя́ поуче́ние мое́ есть. 100Па́че ста́рец разуме́х, я́ко за́поведи Твоя́ взыска́х. 101От вся́каго пути́ лука́ва возбрани́х нога́м мои́м, я́ко да сохраню́ словеса́ Твоя́. 102От суде́б Твои́х не уклони́хся, я́ко Ты законоположи́л ми еси́. 103Коль сладка́ горта́ни моему́ словеса́ Твоя́, па́че ме́да усто́м мои́м. 104От за́поведей Твои́х разуме́х, сего́ ра́ди возненави́дех всяк путь непра́вды. 105Свети́льник нога́ма мои́ма зако́н Твой, и свет стезя́м мои́м. 106Кля́хся и поста́вих сохрани́ти судьбы́ пра́вды Твоея́. 107Смири́хся до зела́, Го́споди, живи́ мя по словеси́ Твоему́. 108Во́льная уст мои́х благоволи́ же, Го́споди, и судьба́м Твои́м научи́ мя. 109Душа́ моя́ в руку́ Твое́ю вы́ну, и зако́на Твоего́ не забы́х. 110Положи́ша гре́шницы сеть мне, и от за́поведей Твои́х не заблуди́х. 111Насле́довах свиде́ния Твоя́ во век, я́ко ра́дование се́рдца моего́ суть. 112Приклони́х се́рдце мое́ сотвори́ти оправда́ния Твоя́ в век за воздая́ние. 113 Законопресту́пныя возненави́дех, зако́н же Твой возлюби́х. 114Помо́щник мой и Засту́пник мой еси́ Ты, на словеса́ Твоя́ упова́х. 115Уклони́теся от мене́ лука́внующии, и испыта́ю за́поведи Бо́га моего́. 116Заступи́ мя по словеси́ Твоему́, и жив бу́ду, и не посрами́ мене́ от ча́яния моего́. 117Помози́ ми, и спасу́ся, и поучу́ся во оправда́ниих Твои́х вы́ну. 118Уничижи́л еси́ вся отступа́ющия от оправда́ний Твои́х, я́ко непра́ведно помышле́ние их. 119Преступа́ющия непщева́х вся гре́шныя земли́, сего́ ра́ди возлюби́х свиде́ния Твоя́. 120Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти моя́, от суде́б бо Твои́х убоя́хся. 121Сотвори́х суд и пра́вду, не преда́ждь мене́ оби́дящым мя. 122Восприими́ раба́ Твоего́ во бла́го, да не оклевета́ют мене́ го́рдии. 123Очи мои́ исчезо́сте во спасе́ние Твое́, и в сло́во пра́вды Твоея́. 124Сотвори́ с рабо́м Твои́м по ми́лости Твое́й, и оправда́нием Твои́м научи́ мя. 125Раб Твой есмь аз: вразуми́ мя, и уве́м свиде́ния Твоя́. 126Время сотвори́ти Го́сподеви: разори́ша зако́н Твой. 127Сего́ ра́ди возлюби́х за́поведи Твоя́ па́че зла́та и топа́зия. 128Сего́ ра́ди ко всем за́поведем Твои́м направля́хся, всяк путь непра́вды возненави́дех. 129Ди́вна свиде́ния Твоя́, сего́ ра́ди испыта́ я́ душа́ моя́. 130Явле́ние слове́с Твои́х просвеща́ет и вразумля́ет младе́нцы. 131Уста́ моя́ отверзо́х, и привлеко́х дух, я́ко за́поведей Твои́х жела́х.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

132При́зри на мя и поми́луй мя, по суду́ лю́бящих и́мя Твое́. 133Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́, и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. 134Изба́ви мя от клеветы́ челове́ческия, и сохраню́ за́поведи Твоя́. 135Лице́ Твое́ просвети́ на раба́ Твоего́, и научи́ мя оправда́нием Твои́м. 136Исхо́дища водна́я изведо́сте о́чи мои́, поне́же не сохрани́х зако́на Твоего́. 137Пра́веден еси́, Го́споди, и пра́ви суди́ Твои́. 138Запове́дал еси́ пра́вду свиде́ния Твоя́ и и́стину зело́. 139Иста́яла мя есть ре́вность Твоя́, я́ко забы́ша словеса́ Твоя́ врази́ мои́. 140Разжже́но сло́во Твое́ зело́, и раб Твой возлюби́ е́. 141Юне́йший аз есмь и уничиже́н, оправда́ний Твои́х не забы́х. 142Пра́вда Твоя́ пра́вда во век, и зако́н Твой и́стина. 143Ско́рби и ну́жды обрето́ша мя, за́поведи Твоя́ поуче́ние мое́. 144Пра́вда свиде́ния Твоя́ в век, вразуми́ мя, и жив бу́ду. 145 Воззва́х всем се́рдцем мои́м, услы́ши мя, Го́споди, оправда́ния Твоя́ взыщу́. 146Воззва́х Ти, спаси́ мя, и сохраню́ свиде́ния Твоя́. 147Предвари́х в безго́дии и воззва́х, на словеса́ Твоя́ упова́х. 148Предвари́сте о́чи мои́ ко у́тру, поучи́тися словесе́м Твои́м. 149Глас мой услы́ши, Го́споди, по ми́лости Твое́й: по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 150Прибли́жишася гоня́щии мя беззако́нием, от зако́на же Твоего́ удали́шася. 151Близ еси́ Ты, Го́споди, и вси путие́ Твои́ и́стина. 152Испе́рва позна́х от свиде́ний Твои́х, я́ко в век основа́л я́ еси́. 153Виждь смире́ние мое́ и изми́ мя, я́ко зако́на Твоего́ не забы́х. 154Суди́ суд мой и изба́ви мя, словесе́ ра́ди Твоего́ живи́ мя. 155Дале́че от гре́шник спасе́ние, я́ко оправда́ний Твои́х не взыска́ша. 156Щедро́ты Твоя́ мно́ги, Го́споди, по судьбе́ Твое́й живи́ мя. 157Мно́зи изгоня́щии мя и стужа́ющии ми, от свиде́ний Твои́х не уклони́хся. 158Ви́дех неразумева́ющия и иста́ях, я́ко слове́с Твои́х не сохрани́ша. 159Виждь, я́ко за́поведи Твоя́ возлюби́х, Го́споди, по ми́лости Твое́й живи́ мя. 160Нача́ло слове́с Твои́х и́стина, и во век вся судьбы́ пра́вды Твоея́. 161Кня́зи погна́ша мя ту́не, и от слове́с Твои́х убоя́ся се́рдце мое́. 162Возра́дуюся аз о словесе́х Твои́х, я́ко обрета́яй коры́сть мно́гу. 163Непра́вду возненави́дех и омерзи́х, зако́н же Твой возлюби́х. 164Седмери́цею днем хвали́х Тя о судьба́х пра́вды Твоея́. 165Мир мног лю́бящым зако́н Твой, и несть им собла́зна. 166Ча́ях спасе́ния Твоего́, Го́споди, и за́поведи Твоя́ возлюби́х. 167Сохрани́ душа́ моя́ свиде́ния Твоя́ и возлюби́ я́ зело́. 168Сохрани́х за́поведи Твоя́ и свиде́ния Твоя́, я́ко вси путие́ мои́ пред Тобо́ю, Го́споди. 169Да прибли́жится моле́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ вразуми́ мя. 170Да вни́дет проше́ние мое́ пред Тя, Го́споди, по словеси́ Твоему́ изба́ви мя. 171Отры́гнут устне́ мои́ пе́ние, егда́ научи́ши мя оправда́нием Твои́м. 172Провеща́ет язы́к мой словеса́ Твоя́, я́ко вся за́поведи Твоя́ пра́вда. 173Да бу́дет рука́ Твоя́ е́же спасти́ мя, я́ко за́поведи Твоя́ изво́лих. 174Возжела́х спасе́ние Твое́, Го́споди, и зако́н Твой поуче́ние мое́ есть. 175Жива́ бу́дет душа́ моя́ и восхва́лит Тя, и судьбы́ Твоя́ помо́гут мне. 176Заблуди́х, я́ко овча́ поги́бшее, взыщи́ раба́ Твоего́, я́ко за́поведей Твои́х не забы́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 2:

Согреши́х к Тебе́, Спа́се, я́ко блу́дный сын: приими́ мя, Отче, ка́ющагося, и поми́луй мя, Бо́же.

Слава: Зову́ к Тебе́, Христе́ Спа́се, мытаре́вым гла́сом: очи́сти мя я́коже о́наго и поми́луй мя, Бо́же.

И ныне: Богоро́дице, не пре́зри мя тре́бующа заступле́ния Твоего́: на Тя бо упова́ душа́ моя́, и поми́луй мя.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Вседержи́телю и Тво́рче всех, щедро́т Отец, и ми́лости Бог, от земли́ Созда́вый челове́ка, и показа́вый его́ по о́бразу Твоему́ и по подо́бию, да и тем просла́вится великоле́пое имя Твое́ на земли́, и исто́ргнена у́бо преступле́нием Твои́х за́поведей, па́ки на лу́чшее возсозда́вый его́ во Христе́ Твое́м, и возведы́й на Небеса́: благодарю́ Тя, я́ко умно́жил еси́ на мне вели́чие Твое́, и не пре́дал мя еси́ враго́м мои́м в коне́ц, исто́ргнути мя и́щущым в про́пасть а́дову, ниже́ оста́вил мя еси́ поги́бнути со беззако́нии мои́ми. Ны́не у́бо, Многоми́лостиве и Любобла́же Го́споди, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но обраще́ния ожида́яй, и прие́мляй: и́же низве́рженныя исправля́яй, сокруше́нныя исцеля́яй, обрати́ и мене́ к покая́нию, и низве́рженнаго испра́ви, и сокруше́ннаго исцели́: помяни́ Твоя́ щедро́ты, и я́же от ве́ка Твою́ непостижи́мую бла́гость и моя́ безме́рная забу́ди беззако́ния, я́же де́лом и сло́вом, и мы́слию соверши́х: разреши́ ослепле́ние се́рдца моего́, и даждь ми сле́зы умиле́ния на очище́ние скве́рны мы́сли моея́. Услы́ши, Го́споди, вонми́, Человеколю́бче, очи́сти, Благоутро́бне, и от мучи́тельства во мне ца́рствувщих страсте́й окая́нную мою́ ду́шу свободи́. И не ктому́ да содержи́т мя грех, ниже́ да возмо́жет на мя бори́тель де́мон, ниже́ к своему́ хоте́нию да веде́т мя, но держа́вною Твое́ю руко́ю, его́ влады́чества исхи́тивый мя, Ты ца́рствуй во мне, Благи́й и Человеколюби́вый Го́споди, и всего́ Твоего́ бы́ти, и жи́ти мне про́чее по Твое́й благоволи́ во́ли. И пода́ждь ми неизрече́нною бла́гостию се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, мир помысло́в, тишину́ душе́вных мои́х сил, ра́дость духо́вную, любо́вь и́стинную, долготерпе́ние, бла́гость, кро́тость, ве́ру нелицеме́рну, воздержа́ние обдержа́тельное, и всех мя благи́х плодо́в испо́лни, дарова́нием Свято́го Твоего́ Ду́ха. И не возведи́ мене́ в преполове́ние, дний мои́х, ниже́ неиспра́влену и негото́ву ду́шу мою́ восхи́тиши, но соверши́ мя Твои́м соверше́нством, и та́ко мя настоя́щаго жити́я изведи́, я́ко да невозбра́нно проше́д нача́ла и вла́сти тьмы́, Твое́ю благода́тию узрю́ и аз непристу́пныя Твоея́ сла́вы добро́ту неизрече́нную, со все́ми святы́ми Твои́ми, в ни́хже освяти́ся, и просла́вися всечестно́е и великоле́пое и́мя Твое́, Отца и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Поминовение усопших