Шрифт

Канон бываемый на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет (и умереть не может)

Начало канона:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 69

Бо́же, в по́мощь мою́ вонми́, Го́споди, помощи́ ми потщи́ся. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущии ду́шу мою, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. Да возвратя́тся а́бие стыдя́щеся глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Бо́же, и да глаго́лют вы́ну, да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое: аз же нищ есмь и убо́г, Бо́же, помози́ ми: Помо́щник мой и Изба́витель мой еси́ Ты, Го́споди, не закосни́.

Псалом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мое́го, и от греха́ мое́го очи́сти мя. Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́, безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся, омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х, и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мое́го, возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо, всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая, тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

КАНОН Глас 6-й

Песнь 1

Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную пе́снь пои́м, вопия́ше.

Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Прииди́те, собери́тися вси, и́же благоче́стно в житии́ пожи́вшии, и воспла́чите о души́ отчужде́нней сла́вы Бо́жия, и рабо́тавшей сту́дным де́моном вся́ким тща́нием.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не у́бо вре́мя все моего́ живо́та, я́ко дым претече́, и предста́ша про́чее а́нгели по́сланнии от Бо́га, окая́нную мою́ ду́шу и́щущи неми́лостивно.

Слава: Се, предста́ша мно́жество лука́вых духо́в, держа́ще мои́х грехо́в написа́ние, и зову́т зело́, и́щуще безсту́дно смире́нныя моея́ души́.

И ныне: Про́чее к кому́ возопию́; кто мой плач от боле́зни прии́мет, и се́рдца воздыха́ние, то́кмо Ты Пренепоро́чная, Чи́стая, Наде́жда христиа́н и всех гре́шных.

Песнь 3

Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

До́брии мои́ дру́зи и зна́емии, почто́ не пла́чете, почто́ не рыда́ете, и́же иногда́ люби́маго дру́га и бра́та, ны́не же стра́нна Бо́га и всех вас.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Возлю́бленная моя́ бра́тия, зря́ще моя́ дея́ния облича́ема ме́рилом пра́ведным, Христа́ всех Бо́га моли́те, ми́лостива бы́ти мне.

Слава: Помяну́вше моея́ возлю́бленнии, е́же к вам дру́жбы, Христа́ моли́те призре́ти на мя злополу́чна, живота́ лиши́вшегося, и му́чима.

И ныне: Приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Бо́га моего́ Ма́ти, от высоты́ сла́вы мно́гия Твоея́, Благая́, услы́ши стена́ние после́днее, и ру́ку пода́ждь ми.

Песнь 4

Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи, от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Увы́ мне блу́дному, увы́ мне окая́нному: я́ко ру́це простира́ю к мои́м друго́м, и сле́зы от о́чию пролива́ю, но никто́же ми́луяй мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

По́двиг наста́ мне души́ всегуби́телен, и очи́ма взира́яй к Бо́жиим све́тлым А́нгелом, вопию́: ма́ло оста́вите мя пожи́ти, но никто́же послу́шаяй мене́.

Слава: О мне пла́чите, о мне рыда́йте а́нгельстие собо́ри, и челове́цы вси христолю́бцы: неми́лостивно бо ду́ша моя́ от те́ла разлуча́ется.

И ныне: Влады́чице, Влады́чице, ны́не поми́луй ду́шу недоумева́ющую, и к Твоему́ покро́ву еди́ному зря́щую, и не пре́зри, Блага́я, де́моном отда́ну бы́ти ми.

Песнь 5

Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, И́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Свет у́мный возсия́й на мя, да ви́жу Тя Христе́, поне́ вма́ле: ктому́ бо не у́зрю Тебе́; о́блак бо де́монов внеза́пу нападе́ на мя, и тьма сту́дных мои́х дел покрыва́ет мя.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Спаси́теся вси возлю́бленнии, благоутро́бнии о мне я́вльшеся злоча́стнем и всеокая́ннем: вси бо а́ще еди́нем гла́сом провеща́ли бы́сте к моему́ Влады́це, тьмы изба́вили мя бы́сте.

Слава: Спаса́йся, вели́кий кня́же Божи́й Миха́йле, А́нгелов нача́льниче: ктому́ бо твое́ святое́ и́мя не призову́, е́же помощи́ мне: молчи́та бо мои́ устне́, и язы́к связа́ся.

И ныне: Спаса́йся и Ты, Нескве́рная Чи́стая Ма́ти Христа́ моего́ и Бо́га: ктому́ бо о́браза Твоего́, от мои́х согреше́ний не узрю́ окая́нный, угасе́ бо свет мой и нощь покры́ мя.

Песнь 6

Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли́ живо́т мой, Многоми́лостиве.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Приклони́те у́хо ва́ше бра́тия моя́ ко мне, и кро́тко услы́шите умиле́нных глаго́л ма́лое веща́ние, и не прослу́шайте, и мзду от Го́спода вси восприи́мете.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, ны́не разлуча́ется с боле́знию душа́ от окая́ннаго моего́ телесе́: не у́бо те́ло мое́ погребе́те в земли́, несть бо досто́йно: но извле́кше вон, псом пове́рзите.

Слава: Ка́я бо мне по́льза, души́ мое́й в стра́шныя му́ки вве́ржене бы́ти, те́лу же пе́ту бы́ти от вас; оста́вите непогребе́но, я́ко да снедя́т пси се́рдце мое́.

И ныне: Не́гли мимоходя́щии, стра́нии, ви́дяще ко́сти от псов влеко́мы, умили́вшеся воззову́т от души́: помози́, Влады́чице, души́ окая́ннаго сего́ те́ла.

Песнь 7

Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел, преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Се, привле́кше отторго́ша от телесе́ лю́те внеза́пу окая́нную ду́шу, и отво́дят к Судии́ гро́зному и стра́шному: помяну́вше у́бо возлю́бленнии, е́же к вам моея́ бесе́ды, па́мять твори́те мне.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Поми́луйте мя А́нгели всесвяти́и Бо́га Вседержи́теля, и изба́вите мыта́рств всех лука́вых: не и́мам бо де́ла бла́га, возме́рити ме́рилу злых мои́х дея́ний.

Слава: Егда́ взы́дете всесвяти́и мои́ А́нгели предста́ти суди́щу Христо́ву, коле́на прекло́ньше плаче́вно возопи́йте Ему́: поми́луй всех Тво́рче, де́ло руку́ Твое́ю, Бла́же, и не отри́ни от Тебе́.

И ныне: Покло́ньшеся Влады́чице и Пречи́стей Ма́тери Бо́га моего́, помоли́теся, я́ко да прекло́нится с ва́ми, и прекло́нит Его́ на ми́лость: ми́лости су́щи и Пита́тельница, услы́шана бу́дет.

Песнь 8

Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́, вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Ны́не совоздохни́те вси земни́и концы́ о мне окая́ннем, и спла́чите: прии́де бо лю́тое свы́ше изрече́ние, рука́ма мои́ма связа́тися, и нога́ма изри́нутися.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Недоуме́в от всех, к тебе́ храни́телю окая́ннаго живота́ моего́, стеня́ зову́ го́рько: виждь мои́х уз ве́чных озлобле́ние, и не оскуде́й о мне моля́ся.

Слава: Поне́же бых де́моном изда́н, и во а́дово дно ну́ждею низво́дят, вем, яко ны́не вси мене́ забы́ша, ты же помяни́ мене́, о А́нгеле Госпо́день.

И ныне: Христа́ моего́ Ма́ти, ка́ко забы́ла еси́ мене́, ка́ко не преклони́ла еси́ на милосе́рдие Источи́вшаго кровь от ребра́, да спасе́т, я́же созда́; увы́ мне, ка́ко заключи́ся милосе́рдие Христа́ моего́.

Песнь 9

Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти. Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно. Его́же велича́юще, с Небе́сными во́и, Тя ублажа́ем.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бо́га не ктому́ аз помяну́, не ктому́ бо во а́де помина́ти Го́спода: но во тьме лю́те покрыва́емь сежу́, ожида́я Воскресе́ния всех челове́к, да суди́вся во огнь вве́ргуся.

Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

Бог не ктому́ мене́ помяне́т, ниже́ мно́жество а́нгелов, арха́нгелов собо́р, проро́ков, апо́столов собра́ние, мно́жества же му́чеников, всех же пра́ведных: еди́н у бо почерплю́ зла́я, я́же собра́х.

Слава: Пла́чите о мне ны́не и рыда́йте, а́дово дно и бе́здна, и червь и та́ртар, му́ки убо вся о мне возстони́те: еди́н бо от христиа́н ведо́хся, вам пре́дан бых, еже му́читися го́рько.

И ныне: Бо́жия Ма́ти, виждь в бе́здну, виждь ду́шу му́кам пре́данную му́читися, и коле́на прекло́ньши прослези́, да прекло́нится Твои́ми мольба́ми, И́же кровь Свою́ да́вый за мене́, воззва́ти мя.

Окончание канона

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Поминовение усопших