Шрифт

Канон умилительный ко Пресвятей Богородице, чтомый женою, погубившею чадо во утробе своей

Начало канона общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропарь Богородице, глас 4:

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м, / гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м, / в покая́нии зову́ще из глубины́ души́: / Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши, / потщи́ся, погибáем от мно́жества прегреше́ний, / не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи, / Тя бо и еди́ну наде́жду и́мамы.

Слава, И ныне: Не умолчи́м никогда́, Богоро́дице, / си́лы Твоя́ глаго́лати, недосто́йнии: / áще бо Ты не бы предстоя́ла моля́щи, / кто бы нас избáвил от толи́ких бед; / кто же бы сохрани́л до ны́не свобо́дны; / не отсту́пим, Влады́чице, от Тебе́, / Твоя́ бо рабы́ спасáеши при́сно от вся́ких лю́тых.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

Слава, и ныне: Аллилуиа, трижды.

Канон умилительный ко Пресвятей Богородице, чтомый женою, погубившею чадо во утробе своей, глас 8.

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко сушу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Запев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ мя.

Я́ко по су́ху прешла́ еси́ жития́ мирска́го пучи́ну, Чи́стая и Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Моего́ и жи́зни Пода́теля. Аз же, волна́ми страсте́й мои́х потопля́ема и я́ко ка́мень на вы́и иму́щи детоуби́йства грех, молю́ Твою́ Боже́ственную бла́гость: при́зри на ду́шу мою́, во мрак отча́яния погруже́нную, и умоли́ о проще́нии ми согреше́ний тя́жких.

Упова́ния о́браз быша христиа́ном роди́тели Твоя, Де́во, я́ко о свое́м безча́дии го́рько сле́зы пролива́юще, неотсту́пно моля́ху Бо́га, да пода́ст им дитя́ благослове́нное. Аз же, дни своя́ иждива́ющи и сласте́м потво́рствующи, о да́ре матери́нства николи́же раде́х.

Сла́ва: Получи́вше от Бо́га увере́ние о дарова́нии Дще́ре Богоизбра́нныя, святии Иоаки́м и А́нна в храм идяху и благодаре́ние возда́ша. Аз же, в омраче́нии ума́ о ча́де, во чре́ве мое́м зача́том, помышля́ющи, малоду́шию, осужде́нию и зло́бе предава́хся.

И ныне: Искупи́в Христо́с лю́ди Своя́, спасе́ их от вла́сти диа́воли. Аз же, ча́до нерожде́нное погуби́вши, самово́льне диа́волу преда́хся. Но заступи́ и умоли́ Сы́на Твоего́, Пречи́стая, и мя взыска́ти, я́ко овча́ заблу́ждшее.

Песнь 3

Ирмос: Небе́снаго кру́га, Верхотво́рче Го́споди,/ и Це́ркве Зижди́телю,/ Ты мене́ утверди́ в любви́ Твое́й,/ жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние,/ Еди́не Человеколю́бче.

А́ще не ми́лости Твоя́, о Богома́ти, безчи́сленныя, ро́ду челове́ческому явле́нныя, уны́ла бы душа́ моя́ и во отча́яния пучи́ну пове́рглася бы. Но, на предста́тельство Твое́ упова́ющи, и́мам наде́жду спасе́ние улучи́ти.

И́ноцы оби́тели не́кия нече́стием досади́ша Сы́ну Твоему́, и изрече́ Он суд Свой пра́ведный, во е́же погуби́ти я; те́мже уста́ Ма́тере Своея́ загради́, да не изы́дет глас проше́ния. Но а́бие Пречи́стая ру́ку Христо́ву от уст Свои́х отведе́ дерзнове́нно, и преложи́ Госпо́дь суд Свой на ми́лость. Сие́ воспомина́ющи, упова́ю и аз на Тя, Преблагослове́нная Ма́ти.

Сла́ва: Яко Неупиваемая Чаша милосе́рдия на ико́не предстае́ши и Сы́на Твоего́ во спасе́ние дае́ши нам, Ма́ти Милосе́рдая. Сего́ ра́ди и аз, зло́ю тоско́ю и уны́нием му́чима, припа́даю ко кра́ю ри́зы Твоея́, моля́щи наде́жду спасе́ния ми пода́ти.

И ныне: Рождество́м Сы́на Твоего́, Пресвята́я, род челове́ческий обнови́ся, я́ко но́ваго Ада́ма восприя́т. И мене́ покая́нием па́ки обнови́ти умоли́, на све́тлость Его́ взира́ти не дерза́ющую.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́,/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Я́ко упова́ние кре́пкое на Бо́га иму́щая, весть чу́дную о безсеменнем зача́тии, ра́зум челове́чь превосходя́щую, смире́нно прия́ла еси́, Благослове́нная. Наста́ви и мя, ка́ко по ве́ре жи́ти и на ми́лость Сы́на Твоего́ упова́ти, И́же воплоти́ся во е́же гре́шники спасти́ от сме́рти ве́чныя.

Не усумни́лася еси́, Богома́ти, о промышле́нии Боже́ственнем, егда́ Ио́сиф уве́де, я́ко и́маши во чре́ве ча́до и отпусти́ти Тя помы́сли, но па́че моли́твою ду́шу укрепля́ла еси́. Научи́ и мя со упова́нием моли́тися, Блага́я, на сме́ртный гре́х детоуби́йства по скудоу́мию и жестокосе́рдию дерзну́вшую.

Сла́ва: Христа́, Спа́са и Го́спода в верте́пе бе́днем родила́ еси́, Пречи́стая, смире́нно пелена́ми повила́ еси́ и в я́слех положи́ла еси́. Ка́ко воззрю́ на Него́, окая́нная, я́ко ми́ра сего́ суему́дрию после́довавши, в малоду́шии и гне́ве погуби́х ча́до свое́?

И ныне: Взира́ющи на Сы́на Возлю́бленнаго, ко Кресту́ пригвожда́емаго и му́це предае́маго, рыда́ла еси́, Богома́ти, го́рце. Ны́не же, во сла́ве Небе́сней одесну́ю Его́ седя́щи, не оста́ви о заступле́нии Твое́м гре́шники неотсту́пно взыва́ющия.

Песнь 5

Ирмос: Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди,/ и мы́шцею Твое́ю высо́кою/ Твой мир пода́ждь нам,/ Человеколю́бче.

Сы́на Твоего́ от сме́рти изба́ви А́нгела повеле́ние, е́же во сне Ио́сиф получи́: воста́в поими́ Отроча́ и Ма́терь Его́, и бежи́ во Еги́пет. Аз же, сном грехо́вным отягче́на, ча́до нерожде́нное погуби́х, ра́зумом помраче́нна пребыва́ющи.

Егда́ разбо́йник лю́тый на пути́ плени́ Тебе́ со Ио́сифом, све́том сия́ше лице́ Сы́на Твоего́, Богома́ти. Те́мже злоде́и умили́шася и без вре́да отпусти́ша вы. Аз же ча́до свое́ николи́же поми́ловах и душегу́бцем сопричи́слихся.

Сла́ва: Воскресе́ния свет да́же до а́да дости́же, отону́дуже Сы́н Твой праведники изведе́. И ду́шу мою́, во тьме́ отча́яния и страсте́й одержи́мую, умоли́ Его́ озари́ти, да покая́нием очи́щуся.

И ныне: Звездо́ю Рождества́ ведо́ми, волсви́ из Перси́ды ко Христу́ приидо́ша; та́ко и аз, сия́нию ми́лости Твоея́ неотсту́пно сле́дующи, покая́нием тщу́ся дости́гнути спаси́тельнаго проще́ния.

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя.

Стеня́ху ма́тери иуде́йския о младе́нцех свои́х, неви́нно И́родом убие́нных. Те́мже и аз прошу́ Тя, Пречи́стая: да́ждь ми сле́зы опла́кати ча́да, я́же по неве́рию и зло́бе загу́блена бы́ша, и Сы́на Твоего́ умоли́ всели́ти я на ме́сте поко́йне.

Во чре́ве ки́товем Ио́на пребыва́ше, до́ндеже Бог его́ поми́лова; аз же жестокосе́рдием свои́м во чре́ве погуби́х ча́до, Бо́гом ми дарова́нное. Те́мже ны́не молю́ Тя, Пресвята́я: из пучи́ны отча́яния мя изведи́.

Сла́ва: Ча́до обре́тши во чре́ве, ко пра́ведней Елисаве́те во сре́тение, Богома́ти, востекла́ еси́, и взыгра́ся Предте́ча во чре́ве тоя́, Сы́на Бо́жия рожде́ние предвозвеща́я. Аз же, во утро́бе иму́щи ча́до, сове́тники недо́брыя вопроша́х, и́же нището́ю мя устраша́юще, ко уби́йству го́рькому понужда́ху.

И ныне: Чре́во Твое́, Де́во Богоизбра́нная, рая́ бысть вмести́лище и Христа́ обита́лище. Аз же саму́ю себе́ ме́сто поги́бели соде́лах и страсте́й игра́лище. О, моего́ окая́нства го́рькаго, от него́же молю́ изба́вити мя!

Конда́к, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние рабы́ Твоея́:/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам, ниже́ где прибе́гну, окая́нная,/ всегда́ побежда́ема,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

Песнь 7

Ирмос: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

В плене́нии вавило́нстем о́троцы дерзнове́нно пла́мень пе́щи угаси́ша; та́кожде росо́ю милости Твоея́, Богома́ти, ороси́ изсо́хшую юдоль души́ моея́, да потеку́т по ней покая́ния ре́ки сле́зныя.

Егда́ растяше о́трок Иису́с и мужа́ше, се́рдце Твое́, Ма́ти Пресвята́я, разлу́ку ско́рую уве́де и ско́рбию отягчи́ся. Аз же ка́ко дерзну́ ма́терь нарещи́ся, ча́до бо свое́ не роди́х, ни взрасти́х, ниже́ поми́ловах, но из утро́бы изри́нух зле; а́ще же опла́кати его́ восхощу́, не и́мам ме́ста, иде́же упоко́ися.

Сла́ва: Пла́мене огня́ неугаса́ющаго досто́йна е́смь аз со блудники́ и уби́йцы, я́же Ца́рства Бо́жия не насле́дуют. Но ми́лости Твое́й, Ма́ти Бо́жия, вверя́ю ча́до, е́же погуби́х, моля́щи всели́ти его́ в ме́сто упокое́ния.

И ныне: Ско́рбию се́рдце Твое́ ору́жие про́йде, Де́во, позна́ла бо еси́, я́ко Сын Тво́й Же́ртву за лю́ди Себе прино́сит. Аз же, ча́до мое́ погуби́вши, николи́же скорбе́х, и я́ко человекоуби́йца есмь аз, не помышля́х.

Песнь 8

Ирмос: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и а́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Егда́ на бра́це в Ка́не Галиле́йстей вино́ истощи́ся, проше́ние Твое, Дево Пречистая, чу́до сотвори́, Иису́с бо по сло́ву Твоему́ во́ду в вино́ претвори́. Те́мже аз Тя смире́нно молю́ молвити к Сыну Твоему слово о ча́де мое́м убие́ннем.

Ты еси́ Ма́ти Бо́жия, я́ко Сама́го Христа́ Го́спода носи́ла еси́, ди́вно родила́ еси́ и возрасти́ла еси́. Аз же не досто́йна матерь чад свои́х нарещи́ся, те́мже честно́му покро́ву Твоему́ вверя́ю их.

Сла́ва: Не рыда́й Мене́, Ма́ти, зря́щи во гро́бе, Сын Твой Тя утеша́ше, егда́ со Креста́ сне́мши, слезами Его́ омыва́ла еси́. Аз же Христо́ва николи́каго сло́ва до́браго ча́ю услы́шати, то́кмо по дело́м мои́м глас осужде́ния пра́веднаго. Те́мже молю́ Тя: заступи́ и спаси́ мя.

И ныне: Вси ро́ди челове́честии чтут Тя, Пресвята́я, и Сы́на Твоего́ прославля́ют, И́же на Кресте́ ви́ся, Ма́тернему попече́нию Твоему́ вся наро́ды земны́я предаде́. Его́же, Христа́ на́шего и Го́спода, о спасе́нии гре́шниц, чад́а своя́ во утро́бе погуби́вших, моли́ти не преста́й.

Песнь 9

Ирмос: Вои́стину Богоро́дицу/ Тя испове́дуем,/ спасе́нии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Не то́кмо ма́терей всех Досто́йнейшая и Сла́внейшая, но и Честне́йшая А́нгел и Херуви́м Превы́шшая еси́. Бу́ди и мне, заблу́ждшей, ми́лостивая Ма́ти, на́стави, вразуми́, поми́луй и спаси́ мя.

Моля́ше Ты, Дево Чистая, Го́спода о проще́нии враго́в Его́, те́мже Савл гони́тель, пока́явся, апо́стол первоверхо́вный Па́вел соде́лася. О, си́ла ди́вная покая́ния! О, дерзнове́ние ве́лие пред Сы́ном и Бо́гом Ма́тере Пречи́стыя, и́мже гре́шницам окая́нным врата́ Небе́сная отверза́ются.

Сла́ва: Со разбо́йником благоразу́мным и аз вопию́ к Сы́ну Твоему́: помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. Ты же, Чи́стая Де́во, красу́йся и лику́й, я́ко Сын Тво́й из ме́ртвых воста́ и нам дарова́ Воскресе́ние и жи́знь ве́чную.

И ныне: Егда́ вре́мя исхо́да Твоего́ наста́, Сын Тво́й и Бог с Небесе́ соше́д, в ру́це ду́шу Твою́ прия́т, ве́лию по́честь Вы́сшей А́нгелов творя́й. Аз же не преста́ну моли́ти Тя, Пречи́стая, да помяне́ши мя во Ца́рствии Сы́на Твоего́, па́че же ча́да неви́нная, ма́терьми убие́нная.

Моли́тва

О, Преблагослове́нная Ма́ти и Сла́внейшая всех дще́рей земны́х! К стопа́м Твои́м припа́даю и сле́зно молю́ от пото́ков благода́ти Твоея́ ка́плю ми́лости ми пода́ти и ороси́ти се́рдце мое́, изсо́хшее страстьми́ и печа́льми. Просвети́ луча́ми Твоея́ бла́гости помраче́нный сме́ртными грехми́ ум мой, да прии́ду в позна́ние и́стинныя ве́ры и уразуме́ю грехопаде́ние мое́, ча́до бо свое́ во утро́бе погуби́вши, не сме́ю взира́ти на Не́бо, но то́кмо о дарова́нии покая́ния дерза́ю проси́ти.

Неисче́тны ми́лости Твоя́, Богома́ти, ко гре́шному ро́ду челове́ческому, сего́ ра́ди молю́ Тя: я́коже дре́вле челове́ку не́коему, на де́ло зло́ иду́щу, да́руй и мне неча́янную ра́дость обраще́ния и вразумле́ния Боже́ственнаго; я́коже одержимыя различными недуги, утоли́ и моя́ стра́сти неупива́емою ча́шею Твоего́ милосе́рдия; я́ко поги́бших Взыска́ние, взыщи́ и мя, заблу́ждшую во гресе́х; я́коже от и́ноков неради́вых, отведи́ от мене́ суд пра́ведный и да́руй ми отра́ду и спаси́тельное утеше́ние, у Сы́на Твоего́ ми́лости испроси́вши; утоли́ моя́ печа́ли, сле́зным покая́нием боле́знующей души́ мое́й утеше́ние да́рующи; на смире́ниеТвое́ Госпо́дь призре́ и Ма́терь Сы́на Своего́ соде́ла Тя, те́мже и мя наста́ви, ка́ко со смире́нием крест сво́й носи́ти и ми́лость Бо́жию тем обрести́. Ра́зве Тебе́ не и́мам ни по́мощи, ниже наде́жды ины́я, Преблагослове́нная Де́во Ма́ти, Неве́сто Неневе́стная, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши покро́вом несконча́емыя Твоея́ бла́гости во ве́ки веков. Ами́нь.

Окончание канонов

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй нас грешных. Аминь

Поминовение усопших