Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 8

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Други́й кано́н усо́пших, [его́же краестро́чие: Умира́ющым ве́рным осьмо́е плету́ пе́ние.] Гла́с 8:

Пе́снь 1

Ирмо́с: Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избежа́в, изра́ильтянин вопия́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м.

Сти́х: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Сме́ртию сме́рть Христо́ву, и страстьми́ Стра́сть подража́вше честну́ю, му́ченицы вси́, Боже́ственныя и блаже́нныя жи́зни получи́ша.

Сти́х: Поко́й, Го́споди, ду́шы усо́пших ра́б Твои́х.

Ю́ности прегреше́ния презря́, и грехи́ превосходя́, Христе́ Спа́се, пре́жде усо́пшыя рабы́ Твоя́ со избра́нными Твои́ми сопричти́.

Слава: Ю́же получи́ша сла́ву же и ра́дость, и́же блаже́нное стяжа́вше пребыва́ние, пода́ждь бога́тно Твои́м рабо́м, я́же прия́л еси́, Многоми́лостиве.

И ныне, Богородичен: Зачала́ еси́ Сло́во О́тчее, пло́ти соеди́ншееся по ипоста́си, Е́же из Тебе́, Всенепоро́чная Отрокови́це, а́д Боже́ственною си́лою упраздни́вшее.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ в любви́ Твое́й, жела́ний кра́ю, ве́рных утвержде́ние, Еди́не Человеколю́бче.

Очи́стившеся дре́вняго прароди́тельнаго паде́ния, креще́нием и па́ки порожде́нием, струя́ми же крове́й свои́х окропи́вшеся Христу́, блаже́ннии, сца́рствуете.

И́же ме́ртв во́лею поло́жься во гро́бе, и живу́щыя во гробе́х взыва́яй, Спа́се, благоволи́, я́же от на́с прия́л еси́, в селе́ниих пра́ведных Твои́х си́м водворя́тися.

Слава: Благоутро́бием Боже́ственныя Твоея́, Влады́ко, и соесте́ственне разумева́емыя бла́гости, умоле́н быва́я, грехо́в разреше́ние пода́в рабо́м Твои́м, Спа́се, упоко́й.

И ныне, Богородичен: Вопло́щься из чре́ва Твоего́, и бы́в Челове́к, И́же изря́дне сы́й Еди́н Человеколю́бец, спаса́ет челове́ка от вра́т сме́ртных, Богома́ти Пречи́стая, Еди́на Всепе́тая.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Ты́ моя́ кре́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́г, Ты́ мое́ ра́дование, не оста́вль не́дра О́тча, и на́шу нищету́ посети́в. Те́м с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Да Твоея́, Влады́ко, сла́вы у́зрят, и све́тлость Твою́ светода́тельную на небесе́х получа́т све́тло, вся́к ви́д муче́ний носи́ти претерпе́ша, му́ченицы Боже́ственнии, Тебе́, Христе́, пою́ще: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Мно́ги оби́тели у тебе́, Спа́се, су́ть, по достоя́нию все́м разделя́емы, по ме́ре доброде́телей: ты́я у́бо, Ще́дре, испо́лнити си́х сподо́би, я́же ве́рою преста́вльшыяся, благоче́стно Тебе́ вопию́щыя: си́ле Твое́й сла́ва, Человеколю́бче.

Слава: Ра́вен на́м челове́к яви́лся еси́, Безсме́ртне, все́м ра́вно сме́рть претерпе́л еси́, и жи́зни показа́л еси́ пу́ть: ея́же преста́вльшыяся сподо́би я́ко Человеколю́бец, проще́ние согреше́ний я́ко Влады́ка подава́я, и све́та прича́стие да́руй.

И ныне, Богородичен: Ты́ ве́рных похвала́ еси́, Безневе́стная, Ты́ предста́тельница, и Ты́ прибе́жище христиа́н: стена́ и приста́нище, к Сы́ну Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши от бе́д, и́же ве́рою и любо́вию Богоро́дицу Чи́стую Тя́ ве́дущыя.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Вску́ю мя́ отри́нул еси́ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тьма́ окая́ннаго? но обрати́ мя, и к све́ту за́поведей Твои́х пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Несказа́нныя Твоея́ сла́вы, и е́же па́че сло́ва Твоего́ блаже́нства, в селе́ниих святы́х, иде́же гла́с красе́н пра́зднующих, преста́вленныя к безстра́стней жи́зни уще́дрив, сподо́би, Еди́не Человеколю́бче.

Иде́же чи́ни а́нгельстии, иде́же пра́ведных собо́ри ра́дуются, Авраа́ма в не́дрех всели́, Спа́се, рабы́ Твоя́, и со дерзнове́нием стра́шному и Боже́ственному Престо́лу предста́ти благоволи́, Благоутро́бне.

Слава: Очище́ние на́м яви́лся еси́, пра́вда же и избавле́ние, и я́звою Твое́ю на́шя не́мощи уврачева́л еси́. Ты́ у́бо, Ще́дре, я́ко Бла́г, преста́вльшыяся в сла́дости ра́йстей учини́.

И ныне, Богородичен: Ми́лостивно, Ми́лостиве, челове́чества ме́ру восприя́л еси́, И́же Боже́ственныя сла́вы превы́шшими украша́яй возвыше́ньми, от Деви́ческих ложе́сн пло́ть прие́м одушевле́ну, слове́сну, е́юже сме́рть погуби́л еси́.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́ния моя́, и из глубины́ зо́л возведи́, молю́ся: к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́ния моего́.

Му́ченицы Твои́, Спа́се, мно́гия му́ки претерпе́ша, любо́вию Твое́ю душа́ми уязви́вшеся святи́и, Твоея́ жела́юще присносу́щныя сла́вы, и сла́дкаго Твоего́ прича́стия.

Чре́во врага́ сме́ртию растерза́л еси́, Спа́се, и вся́ я́же в не́м ю́зники воскреси́л еси́, живо́т дарова́вый: его́же преста́вленыя, Благоде́телю, сподо́би.

Слава: Сле́з и воздыха́ния су́щыя во а́де рабы́ Твоя́ свободи́, Спа́се: я́ко Еди́н бо Благоутро́бен, отя́л еси́ вся́ку сле́зу от вся́каго лица́, ве́рно благословя́щих Тя́.

И ныне, Богородичен: И́же естество́м Соде́тель, соде́тельствуется в ложесна́х Твои́х, по́лный я́ко Бо́г, истощава́ется, Всенепоро́чная: еди́н Безсме́ртный, за все́х спасе́ние умира́ет сме́ртию.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́ попра́ша пла́мень дерзнове́нно, и на ро́су о́гнь преложи́ша, вопию́ще: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же во ве́ки.

Все́ жела́ние му́чеников простре́ся ко еди́ному Влады́це, любо́вию Тому́ соединя́емое, и пою́щее: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же во ве́ки.

Подае́ши ве́рою преста́вльшымся све́тлость Боже́ственнаго Ца́рствия, нетле́ния оде́жду да́руяй вопию́щым: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же во ве́ки.

Слава: Испо́лни ра́дости и весе́лия, я́же преста́вил еси́ рабы́ Твоя́, Ще́дре, сподо́бивый и́х взыва́ти Тебе́ и пе́ти: благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

И ныне, Богородичен: Разреша́я Е́вину кля́тву, в Пренепоро́чную всели́лся еси́ Де́ву, благослове́ния исто́чник источа́я вопию́щым: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ чре́ва.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Мусики́йским орга́ном согласу́ющым, и лю́дем безчи́сленным покланя́ющымся о́бразу в Деи́ре, три́ о́троцы не повину́вшеся, Го́спода воспева́ху, и славосло́вляху во вся́ ве́ки.

Землены́я по́двиги проше́дше, небе́сныя прия́ша венцы́ му́ченицы и́стиннии, вопию́ще Ти́ непреста́нно: Го́спода по́йте, и превозноси́те во вся́ ве́ки.

Соше́д в ро́в преиспо́днейший, и́же во гробе́х живу́щыя воскреси́л еси́ живонача́льною дла́нию, и по́дал еси́ рабо́м Твои́м, ве́рою пре́жде усо́пшым поко́й, Ще́дре.

Слава: Я́ко исто́чник жи́зни присносу́щныя, я́ко сла́дости сы́й пото́к, рабы́ Твоя́ благоче́стно к Тебе́ преста́вленыя сподо́би пе́ти, и славосло́вити Тя́ во вся́ ве́ки.

И ныне, Богородичен: Мари́е Де́во Богоро́дице, я́же Бо́га Спа́са челове́ком ро́ждшая теле́сно, спаса́й ве́рою пою́щыя Твое́ Рождество́, и превознося́щыя во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Устраши́ся вся́к слу́х неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния, я́ко Вы́шший во́лею сни́де да́же и до пло́ти, от Деви́ческаго чре́ва бы́в Челове́к. Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу ве́рнии велича́ем.

Иму́ще му́ченицы Христо́вы непобеди́мую кре́пость, и неодоле́емую, уничижи́сте мучи́телей безбо́жное веле́ние, и Ца́рствия Небе́снаго я́ве сподо́бистеся, просвеща́еми Тро́ичными заря́ми достохва́льнии.

Разруши́ся а́д го́рький, разруши́вшу Ти́ его́, Человеколю́бче, и воскреси́вшу я́же от ве́ка та́мо спя́щыя: но и ны́не я́ко бла́г преше́дшыя к Тебе́, Благоутро́бне, невече́рняго све́та Твоего́ сподо́би.

Слава: Ве́сь еси́, Спа́се, сла́дость: ве́сь еси́ жела́ние, и любо́вь вои́стинну ненасы́тная: ве́сь еси́ добро́та несказа́нная: преста́вльшыяся у́бо к Тебе́, Твоея́ красоты́ наслажда́тися благоволи́, и Боже́ственныя добро́ты Твоея́ сподо́би.

И ныне, Богородичен: Спаси́ мя, ма́ти Бо́жия, ро́ждшая Христа́ Спа́са моего́, Бо́га и Челове́ка, сугу́ба естество́м, не ипоста́сию: единоро́дна у́бо от Отца́, из Тебе́ же перворо́дна всея́ тва́ри: Его́же в сугу́бом естестве́ велича́ем.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших