Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 7

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кано́н усо́пшым, его́же краегране́сие: Пра́вило седьмо́е, изъображе́ние то́жде нося́щее. Творе́ние Феофа́ново. Гла́с 7:

Пе́снь 1

Ирмо́с: Ма́нием Твои́м на земны́й о́браз преложи́ся, пре́жде удоборазлива́емое водно́е естество́, Го́споди: те́мже немо́кренно пешеше́ствовав Изра́иль, пое́т Тебе́ пе́снь побе́дную.

Сти́х: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Добро́та украше́нная доброде́тельными о́бразы, и Боже́ственное возложе́ние разли́чными красота́ми, сия́юще благоче́стием, му́ченицы, Христу́ Бо́гу принесо́стеся.

Сти́х: Поко́й, Го́споди, ду́шы усо́пших ра́б Твои́х.

Зарю́ непристу́пнаго и трисо́лнечнаго сия́ния улучи́ти сподо́би преста́вльшыяся рабы́ Твоя́, многоми́лостиве Го́споди, отню́дуже отбеже́ вся́ка боле́знь, и печа́ль, и воздыха́ние.

Слава: Умерщвле́нием осужде́ное естество́, Живо́т ипоста́сный, Жизнода́вче Са́м сы́й Христе́, воздви́гл еси́: те́мже я́ко еди́н ще́др, ве́рою к Тебе́ преста́вльшыяся упоко́й.

И ныне, Богородичен: Испра́вила еси́, Пречи́стая, прама́тернее паде́ние, ро́ждши Го́спода Сло́ва, сию́ воскреси́вшаго, и су́щым во гробе́х вдохну́вша живо́т, вла́стию Боже́ственною.

Пе́снь 3

Ирмо́с: В нача́ле небеса́ всеси́льным Сло́вом Твои́м утвержде́й, Го́споди Спа́се, и вседе́тельным и Бо́жиим Ду́хом всю́ си́лу и́х: на недви́жимем мя́ ка́мени испове́дания Твоего́ утверди́.

Ю́ношеско и кре́пко терпе́ние, му́жественне показа́ша му́ченик ли́цы: ра́н бо устремле́ние подъя́ша, и муче́ний я́звы, нетле́нныя Твоея́ сла́вы, Спа́се, жела́юще, и красоты́.

В ве́чный Тво́й живо́т, я́же в наде́жди усо́пших, Ми́лостиве, приими́ ду́шы: и жела́емых и Боже́ственных, Влады́ко, не́др Боже́ственнаго Авраа́ма вну́трь всели́, и с Ла́зарем блаже́нным сопричти́.

Слава: Соше́дый с Небе́с, во е́же спасти́ ро́д челове́ческий, Благоутро́бный Спа́се, невеще́ственнаго све́та, и Боже́ственныя сла́вы Твоея́ насыща́тися и ра́дости, благоче́стно преста́вленныя, Твои́м милосе́рдием сподо́би.

И ныне, Богородичен: Зако́ни естества́ разреши́шася в Тебе́, Непостижи́мое Сло́во Заче́ншей, Чи́стая: и зако́н на́м Боже́ственный даде́ся, все́м оставле́ние подая́ отчаява́емым прегреше́ньми, благода́тию Боже́ственныя любве́.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: О́тча не́дра не оста́вль, и соше́д на зе́млю, Христе́ Бо́же, та́йну услы́шах смотре́ния Твоего́, и просла́вих Тя́, Еди́не Человеколю́бче.

Страда́льческия боле́зни терпели́вно показа́вше, Христе́, му́ченицы, венцы́ увязо́шася пра́вды Твоея́, и сла́вят Твою́ си́лу.

Пачеесте́ственныя све́тлости Твоея́ преста́вленыя благоче́стно сподо́би, егда́ прии́деши во сла́ве Твое́й со А́нгелы Твои́ми, Всеще́дре и Многоми́лостиве.

Слава: Трисве́тлыя зари́, Бла́же, и еди́нственнаго облиста́ния Божества́ наслади́тися сподо́би пре́жде отше́дшыя, и сла́вящыя Тя́, Человеколю́бче.

И ныне, Богородичен: И́же О́тча не́дра не оста́вль, в Деви́ческих не́дрех Христо́с водвори́ся, и сме́рти изба́вил е́сть Тебе́ блажа́щыя, Богома́ти, Еди́на Всепе́тая.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Го́споди Бо́же мо́й, от но́щи у́треневав тебе́ молю́ся: пода́ждь ми́ оставле́ние прегреше́ний мои́х, и к све́ту Твои́х повеле́ний пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Ме́ртвостию живоно́сною, истка́нною муче́ний ра́ди, всехва́льнии му́ченицы оде́яни све́тло, душа́м пре́жде усо́пшым Боже́ственный испроси́те поко́й.

От неизнури́мых сокро́вищ, пролива́яй благоутро́бие, Спа́се, ду́шы я́же преста́вил еси́, с перворо́дными Твои́ми в жили́щах Небе́сных благоволи́ водвори́тися.

Слава: Тяготу́ отложи́вшыя, и от у́з разреши́вшыяся, и к Вы́шнему животу́ рабы́ Твоя́ преше́дшыя, Христе́, наслажда́тися Твои́х святы́х све́тлостей, Спа́се, благоизво́ли.

И ныне, Богородичен: Влады́чице Богома́ти, мои́х согреше́ний разреше́ние пода́ждь, и да́руй ми́ проще́ние грехо́в мои́х, я́же Жи́знь Ипоста́сную ми́ру ро́ждши, Всенепоро́чная.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пла́вающаго в молве́ жите́йских попече́ний, с корабле́м потопля́ема грехи́, и душетле́нному зве́рю примета́ема, я́ко Ио́на, Христе́, вопию́ Ти: из смертоно́сныя глубины́ возведи́ мя.

Ли́к му́ченический, неудо́бь носи́мыя боле́зни кре́пко претерпе́вший, неболе́зненныя сла́дости насле́дова, пра́вды венцы́ от живоно́сныя десни́цы прие́м. [Два́жды.]

Слава: С пра́ведными, иде́же святы́х ли́цы, и иде́же све́тлость преподо́бных и ве́чныя жи́зни наслажде́ние, пре́жде усо́пшыя Твоя́ рабы́ учини́, Ми́лостиве, я́ко Бо́г Безсме́ртен.

И ныне, Богородичен: И́же во́лею Боже́ственною, и соде́тельною си́лою, вся́ составле́й от небытия́, из утро́бы Твоея́, Чи́стая, произы́де, и су́щыя во тьме́ сме́ртней, Богонача́льными блиста́ньми просвети́ла е́сть.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: Пе́щь о́троцы огнепа́льну дре́вле росоточа́щу показа́ша, Еди́наго Бо́га воспева́юще, и глаго́люще: превозноси́мый отце́в Бо́г и препросла́влен.

Венцы́ нося́ще ли́цы му́ченик, Царя́ Христа́ я́сно обстоя́т мы́сленно, со а́нгельскими ликостоя́ньми, благослове́н еси́, зову́ще, Бо́же оте́ц на́ших.

Ты́ сме́рти и живота́ вла́сть име́яй, Ще́дре, пи́щи Боже́ственныя сподо́би я́же в ве́ре Твое́й, Спа́се, преложе́нныя, благослове́н еси́, зову́щыя, Бо́же оте́ц на́ших.

Слава: Просвеща́я све́том невеще́ственнаго светоли́тия, Христе́, ду́шы, я́же преста́вил еси́, в селе́ниих Небе́сных всели́, славосло́вити Тя́ непреста́нно со уго́дники Твои́ми.

И ныне, Богородичен: И́же пре́жде без ма́тере из Отца́, ны́не же без отца́ из Тебе́, Де́во, Христо́с неизрече́нно роди́ся, на́с ра́ди челове́к в пло́ть обо́лкся: благослове́н, Пречи́стая, Пло́д Твоего́ Чре́ва.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Еди́наго Безнача́льнаго Царя́ сла́вы, Его́же благословя́т Небе́сныя си́лы, и трепе́щут чи́ни а́нгельстии, по́йте свяще́нницы, лю́дие превозноси́те Его́ во ве́ки.

К Небе́сней зря́ще сла́ве му́ченицы, Христо́ва прише́ствия, о земне́й неради́ша сла́ве, пою́ще благоче́стно Того́ я́ко Царя́, во вся́ ве́ки.

И́же земну́ю разруши́вый хра́мину, е́же о наде́жди жи́зни усо́пшым Небе́сную хра́мину пода́ждь, в пра́ведных селе́ниих си́х упоко́й во вся́ ве́ки.

Слава: Ме́ртвым Воскре́сние, я́ко Бо́г подава́яй, и́же исто́чник жи́зни имы́й: Ты́ напо́й пи́щными пото́ки, я́ко Еди́н Бла́г, пре́жде усо́пшыя, во вся́ ве́ки.

И ныне, Богородичен: Све́т Непристу́пный, Богоро́дице Де́во, во чре́ве Твое́м прие́мши неизрече́нно, просвети́ла еси́ су́щыя во тьме́ жития́, сла́вити благоче́стно Христа́, проше́дшаго из Тебе́ несказа́нно.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Ма́ти Бо́жия и Де́ва, ро́ждшая и де́вствующая па́ки, не естества́ де́ло, но Бо́жия снизхожде́ния: те́м я́ко Еди́ну Бо́жиих чуде́с сподо́бльшуюся, Тя́ при́сно велича́ем.

Явле́нно до́блии му́ченицы просвеща́ют ми́р, ве́ры су́ще столпи́, це́рквам непоколеби́мая тверды́ня, и предгра́дия благоче́стия: те́х по достоя́нию ве́рнии ублажа́ем.

Изба́ви огня́ ве́чнаго, Влады́ко, от на́с преста́вльшыяся: ре́бр Твои́х копие́м грехо́вное рукописа́ние растерза́в си́х, я́ко Еди́н Человеколю́бец, и святы́х све́тлости сподо́би.

Слава: Я́ко Бла́г Бо́г, и Человеколю́бец естество́м, я́ко Ми́лостив, и Ще́др, я́ко живота́ безсме́ртнаго Сы́й сокро́вище неистощи́мое, Спа́се, ве́рою пре́жде усо́пшыя нетле́нныя сла́дости Твоея́ сподо́би.

И ныне, Богородичен: Зако́на се́ни, и пре́ждняя гада́ния Твои́м Рождество́м преидо́ша, и́бо исполне́ние зако́на и проро́ков Христо́с бы́сть: Его́же во двою́ существу́ пою́ще, Тебе́ Присноде́ву Чи́стую ублажа́ем.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших