Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 5

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кано́н усо́пшым, его́же краегране́сие: Феофа́нов пя́тый над ме́ртвыми кано́н. Гла́с 5.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Спаси́телю Бо́гу, в мо́ри лю́ди немо́крыми нога́ми наста́вльшему, и фарао́на со всево́инством пото́пльшему, Тому́ Еди́ному пои́м, я́ко просла́вися.

Припе́в: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Боже́ственною любо́вию страстоте́рпцы Христо́вы мучи́телей горды́ню попра́ша: преста́вленным же ве́рою ми́лостивное про́сят оставле́ние и поко́й.

Припе́в: Поко́й, Го́споди, ду́шы усопших ра́б Твои́х.

Во святы́х селе́ниих, во дво́рех Твои́х, Христе́, преста́вленныя всели́! И́же до́лг за ни́х пролия́вый кро́вь Твою́, Влады́ко, пречестне́йшую.

Слава: Прему́дрость Бо́жия, И́же изве́стно начерта́ние все́ нося́й Роди́телево: и́хже прия́т, Ще́дре, Са́м упоко́й, подава́я и́м присносу́щное блаже́нство.

И ныне, Богородичен: Светоно́сная се́нь, златови́дный ковче́г, Боже́ственное Сло́во обдержа́щи воплоще́нное на́с ра́ди, и разори́вшее сме́ртную си́лу, яви́лася еси́, Всенепоро́чная.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Утверди́ ны́, Бо́же Спа́се, Твое́ю си́лою, и воздви́гни ро́г Твоея́ Це́ркве, правове́рно хва́лящих Тя́.

Му́жески подви́гшеся страда́льцы, мучи́тельским стремле́нием проти́ву ста́ша, и мо́лятся о усо́пших Христу́.

Зако́ны Твои́ми воспита́вшихся, преста́вльшихся, Преблаги́й, в све́тлых Твои́х селе́ниих прие́мь, упоко́й.

Слава: Ми́лостивый Еди́не Бо́же, я́же избра́л еси́, сподо́би святы́х све́тлостей, презира́я те́х согреше́ния.

И ныне, Богородичен: Пое́м Твое́ Рождество́, Чи́стая, И́мже пе́рваго осужде́ния и кля́твы изба́вихомся, и от сме́рти свободи́хомся.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди, из гро́ба Твое́ воста́ние, и просла́вих Твою́ непобеди́мую си́лу.

Соприсносу́щна Тя́ Отцу́ испове́давше благоче́стно му́ченицы, Христе́, убие́ни бы́ша, и вопию́т Ти́: изба́ви и́хже прия́л еси́ рабы́ Твоя́.

И́же в мертвеце́х бы́вый еди́н свобо́дь мертве́ц, Христе́, и мертвеце́м жи́знь ве́чную да́руя, поко́й да́ждь ны́не преста́вленым рабо́м Твои́м.

Слава: Прише́дый во е́же спасти́ заблу́ждшыя, Христе́, ра́йскаго сподо́би вселе́ния, я́же преста́вил еси́ в ве́ре, оправда́вый благода́тию.

И ныне, Богородичен: Осени́ Тя Вы́шняго, Отрокови́це, си́ла, в Тебе́ ра́й соде́ла живо́тный, дре́во иму́щий посреде́, Хода́тая и Го́спода.

Пе́снь 5

Ирмо́с: У́тренююще вопие́м Ти́, Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́г на́ш, ра́зве бо Тебе́ ино́го не зна́ем.

Му́ченик прие́м, Го́споди, моле́ния, ду́шы, я́же преста́вил еси́, со избра́нными Ти́ причти́.

Предре́кл еси́, не узре́ти сме́рти ве́рующым в Тя́: те́мже, Влады́ко, усо́пшыя упоко́й.

Слава: Красоты́ до́му Твоего́, Го́споди, Твоя́ рабы́ улучи́ти сподо́би, и сла́дкаго прича́стия.

И ныне, Богородичен: Сло́во, Е́же Отцу́ соприсносу́щное, от Де́вы вопло́щься, умертви́ сме́ртию сме́рть.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Обы́де мя́ бе́здна, гро́б мне́ ки́т бы́сть: а́з же возопи́х к Тебе́ Человеколю́бцу, и спасе́ мя десни́ца Твоя́, Го́споди.

Во́инство му́ченик Твои́х, вы́шним си́лам подо́бящеся, Христе́, мо́лят Тя́, пода́ждь Человеколю́бче, преста́вленым е́же от Тебе́ наслажде́ние.

В ме́стех прохлажде́ния, в ме́стех святы́х све́тлости, в ме́стех ослабле́ния, Христе́, я́ко человеколю́бец, и́хже прия́л еси́, учини́ рабы́ Твоя́.

Слава: Очи́сти рабы́ Твоя́, и те́м согреше́ний проще́ние пода́ждь, Человеколю́бче, и жи́зни сподо́би нетле́нней, и блаже́нному насле́дию.

И ныне, Богородичен: Зача́тия безсе́меннаго Твоего́, кто́ сло́вом изрещи́ мо́жет чудесе́, Всенепоро́чная: Бо́га во родила́ еси́, за милосе́рдие к на́м прише́дша.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В пещи́ о́гненней песносло́вцы спасы́й о́троки, благослове́н Бо́г оте́ц на́ших.

Ны́не непристу́пнаго све́та насы́титися, пода́ждь, Спа́се, преста́вленым, мольба́ми страстоте́рпец Твои́х.

В Це́ркви пе́рвенец, Христе́, в ве́ре сконча́вшихся, Ще́дре, сопричти́.

Слава: Укра́шены оде́ждами нетле́ния Твоя́ Рабы́, преста́вленыя к Тебе́, Спа́се, упоко́й.

И ныне, Богородичен: То́к сме́ртнаго существа́ отсекла́ еси́, Пречи́стая, жи́знь без се́мене заче́нши, Всенепоро́чная.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Из Отца́ пре́жде ве́к рожде́ннаго Сы́на и Бо́га, и в после́дняя ле́та воплоще́ннаго от Де́вы Ма́тере, свяще́нницы по́йте, лю́дие превозноси́те во вся́ ве́ки.

И́же святы́х му́ченик по́двиги прие́мый, и те́х ра́ди упокоя́яй в ве́ре Твое́й усо́пшыя, Тебе́, Спа́се, пое́м, и превозно́сим во вся́ ве́ки.

Преми́рныя Твоея́ сла́вы сия́нием озаря́тися, я́же от на́с преста́вленыя сподо́би, я́ко благоутро́бен, Тебе́, Спа́се, пою́щыя, и превознося́щыя во вся́ ве́ки.

Слава: С ли́ки святы́х, и́хже преста́вил еси́, учини́, и Авраа́му, в не́дрех с Ла́зарем причти́ Тебе́, Спа́се, пою́щих, и превознося́щих во вся́ ве́ки.

И ныне, Богородичен: Укра́шена добро́тою чистоты́, Де́во Ма́ти, добротво́рнаго благоле́пия жили́ще бы́вши: те́мже Тя́ пое́м, и превозно́сим Чи́стую во вся́ ве́ки.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Тя́ па́че ума́ и словесе́ Ма́терь Бо́жию, в ле́то Безле́тнаго неизрече́нно ро́ждшую, ве́рнии единому́дренно велича́ем.

Страда́ний свяще́нных му́ченицы, воздая́ния прие́мше, дарова́ти Тя́ ны́не мо́лят, ве́рою преста́вленым, Спа́се, ослабле́ние.

Умерщвле́ние претерпе́л еси́, Еди́не Спа́се Безсме́ртне, и́же воскре́сение ме́ртвым подая́ я́ко благоутро́бен, и безсме́ртия све́тлость.

Слава: Испра́вил еси́ на́с па́дших в сме́рть, и на живо́т ве́чный наде́ятися научи́л еси́, его́же улучи́ти Твои́м рабо́м, Спа́се, да́руй.

И ныне, Богородичен: Зако́на се́ни преидо́ша рождество́м Твои́м, и́стина возсия́, благода́ть дарова́ся Богоро́дице: те́мже Тя́ велича́ем.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших