Шрифт

Каноны о усопших восьми гласов

Глас 4

Начало заупокойных канонов общее:

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 90:

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, изму́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и явлю́ eму́ спасе́ние Мое́.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава Тебе, Боже (трижды).

Господи, помилуй (трижды)

Тропарь, глас 8-й

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй, / и поле́зное всем подава́яй, / еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди, ду́ши раб Твои́х: / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Богородичен: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кано́н усо́пшым, его́же краегране́сие: Пра́вило четве́ртое, кончи́ну воспомина́я. Гла́с 4.

Пе́снь 1

Ирмо́с: Мо́ря чермну́ю пучи́ну, невла́жными стопа́ми, дре́вний пешеше́ствовав Изра́иль, крестообра́зныма Моисе́овыма рука́ма, Амали́кову си́лу в пусты́ни победи́л е́сть.

Припе́в: Ди́вен Бо́г во святы́х Свои́х, Бо́г Изра́илев.

Держа́й за десну́ю ру́ку ра́б Твои́х, наста́ви и́х на па́жить безсме́ртную, Спа́се, на зре́ние добро́ты Твоея́ страстоно́сцы му́ченики умоле́н быва́я.

Припе́в: Поко́й, Го́споди, ду́шы усо́пших ра́б Твои́х.

Неизрече́нную и блаже́нную сла́ву Твою́, преста́вльшыяся ве́рою насле́довати сподо́би, Христе́, презира́я прегреше́ния и́х, и оправда́й благода́тию, излия́нием Твоея́ кро́ве.

Слава: Ме́ртвостию Твое́ю живоно́сною умертви́теля умертви́л еси́, Христе́ Бо́же, и́хже прия́т, и и́мже Твою́ воздая́ жи́знь, Са́м ны́не упоко́й ве́рныя рабы́ Твоя́.

И ныне, Богородичен: Красе́н превысоча́йшими добро́тами, я́ко Бо́жий Сы́н: а я́ко из Тебе́, Де́во, воплоти́выйся и на Дре́ве пове́шен бы́в добро́ты не име́яше, сме́рть за все́х прия́т.

Пе́снь 3

Ирмо́с: Не му́дростию и си́лою, и бога́тством хва́лимся, но Тобо́ю, О́тчею Ипоста́сною Му́дростию, Христе́: не́сть бо свя́т па́че Тебе́, Человеколю́бче.

Победи́вше и́дольскую пре́лесть му́ченицы, Влады́ку и Бо́га ны́не мо́лят, дарова́ти пре́жде сконча́вшымся Боже́ственный поко́й.

Обраща́ющееся ору́жие премину́ти благоволи́, и дре́ва живо́тнаго подо́бно прича́стие улучи́ти, я́же преста́вил еси́ рабы́ Твоя́, Влады́ко.

Слава: В раи́, Христе́, пи́щи водвори́тися рабо́м Твои́м сподо́би, иде́же гла́с чи́ст пра́зднующих, согреше́ний оставле́ние те́м да́руя.

И ныне, Богородичен: Боже́ственному рождеству́ де́вство сочета́ла еси́, Пречи́стая: Зижди́теля бо вся́ческих несказа́нно родила́ еси́, Его́же хоте́нию вся́ повину́ются.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Пе́снь 4

Ирмо́с: Вознесе́на Тя́ ви́девши Це́рковь на Кресте́, Со́лнце пра́ведное, ста́ в чи́не свое́м, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Я́вльшеся му́ченицы я́ко свети́льницы, не́бо просвеща́ют церко́вное, и́же и у Спа́са Христа́ про́сят, дарова́ти усо́пшым ослабле́ние.

Же́зл си́лы иму́ще Кре́ст Тво́й раби́ Твои́, мирско́е мо́ре проидо́ша: и́хже всели́ в го́ру Твою́, Го́споди, в не́йже соде́лал еси́ святы́ню.

Слава: В селе́ния вои́стинну возлю́бленная, я́же избра́л еси́, Влады́ко, и я́же прия́л еси́ рабы́ Твоя́, благоволи́ всели́тися я́ко милосе́рд, иде́же пра́ведных ду́си.

И ныне, Богородичен: И́же ме́ртвыми и живы́ми облада́яй, вопло́щься я́ко Челове́к из Тебе́, Богома́ти, сме́рть претерпе́ пло́тию Безсме́ртный, разруши́в сме́рти си́лу.

Пе́снь 5

Ирмо́с: Ты́, Го́споди мо́й, Све́т в ми́р прише́л еси́, Све́т Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения, ве́рою воспева́ющыя Тя́.

Ты́, Го́споди, Твоего́ влады́чествия просла́вил еси́ му́ченики: те́хже ра́ди пре́жде усо́пшыя упоко́й, я́ко благоутро́бен.

Нереши́мый живо́т, кра́сное ра́дование, и непрестаю́щее весе́лие, пре́жде уме́ршым пода́ждь, Многоми́лостиве.

Слава: Еди́не Бла́же, и исто́чниче бла́гости, упоко́й и́же в ве́ре, и Твое́м позна́нии житие́ сконча́вших.

И ныне, Богородичен: Пое́м Тя́, Богома́ти, Е́юже су́щым во тьме́ возсия́ неизрече́нный и непристу́пный Све́т, и любо́вию блажи́м.

Пе́снь 6

Ирмо́с: Пожру́ Ти со гла́сом хвале́ния, Го́споди, Це́рковь вопие́т Ти́, от бесо́вския кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости от ре́бр Твои́х исте́кшею Кро́вию.

Копие́ Боже́ственная Твоя́ ре́бра пробо́дшее, обраща́ющееся ору́жие уви́девше, Спа́се, да отсту́пит от ра́б Твои́х мольба́ми страстоте́рпец Твои́х.

На Дре́ве пове́шен бы́в Спа́се мо́й, ра́й отве́рзл еси́: в ве́ре у́бо преста́вленыя во́нь всели́, я́ко ще́др, и Твоея́ жи́зни прича́стники покажи́.

Слава: Па́жити живо́тныя сподо́би наслади́тися, и́же к Тебе́, Влады́ко, благоче́стно преходя́щыя сме́ртию, и с пра́ведными и́же от ве́ка сопричти́.

И ныне, Богородичен: Сло́во я́ко Бо́г сы́й неви́дим, и вопло́щься ви́димь бы́сть, от Де́вы Отрокови́цы неискусому́жныя, и сме́ртию Свое́ю сме́рть разруши́.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос:

Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Пе́снь 7

Ирмо́с: В пещи́ Авраа́мстии о́троцы перси́дстей, любо́вию благоче́стия па́че, не́жели пла́менем опаля́еми взыва́ху: благослове́н еси́ в хра́ме сла́вы Твоея́, Го́споди.

Терпе́ние же и пожда́ние, и кро́ви все́х му́ченик, избавле́ние прие́м, благоче́стно усо́пшыя у тебе́ упоко́й, я́ко ми́лостив и благопремени́тель.

Причета́вый к перворо́дным, и пра́ведным Твои́м, Спа́се, ду́шы ра́б Твои́х к Тебе́ преста́вленыя, сподо́би непреста́нно Тебе́ наслажда́тися, все́ми владу́щаго.

Слава: С весе́лием и со дерзнове́нием и све́тлостию Сло́ве Бо́жий Изба́вителю, благоволи́ я́ко Бо́г на о́блацех сре́сти Тя́, и́хже Ты́ прия́л еси́ ны́не я́ко ми́лостив.

И ныне, Богородичен: Благослове́нная Богороди́тельнице Де́во Ма́ти, ра́дуйся: Тебе́ бо ра́ди бы́сть вои́стинну сме́рти потребе́ние, живо́т же неразори́мый уме́ршым дарова́ся.

Пе́снь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р Дании́л, льво́в зия́ния в ро́ве затче́: о́гненную же си́лу угаси́ша, доброде́телию препоя́савшеся, благоче́стия рачи́тели о́троцы, взыва́юще: благослови́те вся́ дела́ Госпо́дня Го́спода.

Му́чеников прие́мля моле́ния, и ми́лование к единоплеме́нному, ду́шы упоко́й, Влады́ко, в ве́ре Твое́й усо́пших, грехи́ презря́ си́х вопию́щих Ти́: вся́ дела́ благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Ме́ртв со беззако́нникома вмени́вся, ме́ртвым источи́л еси́ жи́знь безсме́ртную, преста́вленыя у́бо рабы́ Твоя́ о наде́жди воскре́сния, Ца́рствие Твое́ улучи́ти сподо́би, Спа́се, Тебе́ вопию́щих: вся́ дела́ благослови́те Госпо́дня Го́спода.

Слава: Вои́стинну приснотеку́щий исто́чниче бла́гости, в небе́сных селе́ниих сконча́вшыяся рабы́ Твоя́, и житие́ тле́нное оста́вльшыя, кро́тко Спа́се, примири́, Тебе́ вопию́щыя: вся́ дела́ благослови́те Госпо́дня Го́спода.

И ныне, Богородичен: Еди́на Ты́ яви́лася еси́ на земли́ Де́во Пречи́стая, и Ма́ти безму́жная: Бо́га бо родила́ еси́ Влады́чице па́че сло́ва и смы́сла, и ве́чную жи́знь ме́ртвым источи́ла еси́. Те́мже вси́ Тя благослови́м, Мари́е Богоневе́сто.

Пе́снь 9

Ирмо́с: Е́ва у́бо неду́гом преслуша́ния кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Де́во Богоро́дице, прозябе́нием чревоноше́ния ми́рови Благослове́ние процвела́ еси́: Те́м Тя́ вси́ велича́ем.

Да́л еси́ и́стинным страда́льцем, и му́чеником дерзнове́ние моли́ти Тя́, Го́споди: да́ждь же ве́рою преста́вльшымся, Боже́ственное те́х ра́ди избавле́ние, в ме́сто селе́ния свята́го всели́тися да́руя.

Манове́нием вседе́тельным, и́же вся́ческая поле́зне соде́ловая, живы́ми име́я о́бласть, и ме́ртвыми госпо́дьствуя, я́ко всеси́лен, учини́, я́же преста́вил еси́ рабы́ Твоя́ на вода́х поко́йных.

Слава: И́же естество́м сы́й я́ко бла́г, И́же бога́тый в ми́лостех и в бла́гости, изба́ви от тьмы́ кроме́шния, призыва́ющыя Твое́ и́мя, ве́рою оправда́в и благода́тию, си́х просвети́, я́ко Человеколю́бец.

И ныне, Богородичен: О́бразы, Всенепоро́чная, Твоего́ рождества́ проро́цы пропове́даша, и́нако же друзи́и пресла́вно Тебе́ нарица́ния слага́юще: Живо́т бо во а́де су́щым родила́ еси́, держа́ву сме́рти разруша́ющий.

Окончание заупокойных канонов

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея, их) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю, я) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь .

Господи, помилуй (трижды).

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй и упокой души раб Твоих, имярек, в безконечныя веки, яко благ и человеколюбец, аминь,

Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м [имярек], и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Ве́чная па́мять, (трижды).

Далее по традиции же поют:
Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.
Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Или читаем трижды тропарь с поклонами:
Покой, Господи, души усопших раб Твоих, имярек (поклон), и елико в житии сем яко человецы согрешиша, Ты же, яко человеколюбец Бог, прости их и помилуй (поклон), вечныя муки избави (поклон), Небесному Царствию причастники учини (поклон) и душам нашим полезная сотвори (поклон).

Поминовение усопших